O.S.E.L. - Přitažliví muži „nevidí“ neatraktivní ženy
 Přitažliví muži „nevidí“ neatraktivní ženy
Při hodnocení atraktivity druhých se zaměřujeme nejdříve na jejich tvář. „Ocenění“, jak je bližní přitažlivý, přitom probíhá extrémně rychle. Subjekty, které v jednom pokusu viděly fotografii pouhých 100 ms, hodnotily atraktivitu člověka na ní stejně jako lidé, kteří při stanovení atraktivity nebyli časově omezeni.


 

Michael A. Kisley (UCCS)

Zároveň platí, že velmi atraktivní obličeje přitahují více pozornosti, natolik, že se zpomalují schopnosti provádět jiné úkoly (je třeba známo, že studenti náhodně posazení vedle atraktivních studentek dopadají při testech hůře než ti usazení vedle muže či méně-atraktivní studentky).

Stejných výsledků se dosáhlo, když byla měřena mozková aktivita přímo, třeba pomocí elektroencefalografu (EEG) – elektrofyziologická reakce na krásnější tváře je vždy vyšší.

 

Zvětšit obrázek
Laura Morgan (UCCS)

Psycholog Michael A. Kisley se svou studentkou Laurou K. Morganovou z Coloradské univerzity se jali ověřit, zda alokování pozornosti závisí i na vlastní atraktivitě posuzovatele. Dá se totiž očekávat, že velmi přitažliví lidé časem poznají, že mají na trhu partnerů vysokou hodnotu a naladí se proto na stejně či více atraktivní protějšky a ostatních si nevšímají.

 

 

Zvětšit obrázek
Vývoj elektrofyziologických reakcí na atraktivní tváře žen (modrá), středně atraktivní (šedá) a neatraktivní (červená linka) v prostředí „vysoké tržní hodnoty své atraktivity“ (plná linka) a „nízké tržní hodnoty“ (čárkovaná linka) – jen v tomto posledním případě je patrné, že cítil-li se muž atraktivní, reakce jsou odlišnější.

Výzkumníci předpokládali, že stejná závislost může platit i krátkodobě – když se muž cítí najednou více atraktivní, začne nehezké ženy ignorovat. Participanty svého experimentu vmanipulovali do role „atraktivního“ či „neatraktivního“ sdělením, aby si představili, že jsou hodnoceni ženami na škále 1 až 8 (kde 8 je extrémně atraktivní). Některým bylo řečeno, že jsou hodnoceni jako „3“ a jiným jako „7“. (Výzkum byl prováděn jen na mužích, ti přikládají fyzické atraktivitě mnohem vyšší váhu než ženy, u nichž je hodnocení „atraktivity“ partnera komplexnější – závislé nejen na fyzické kráse, ale i na jeho lidském kapitálu či sociálním statusu.)

 

Nato byly mužům na hlavy umístěny elektrody na snímání mozkové aktivity a jejich úkolem bylo hodnotit atraktivitu desítek žen na fotografiích, od extrémně krásných po ne-až-tak-přitažlivé.

 

Potvrdilo se, že mozková aktivita vzrostla nejvíce, když participant sledoval atraktivní tváře žen a to zcela bez ohledu na to, jak atraktivní se sám cítil. Nicméně mozek mužů, kteří se považovali (byť jen krátce a hypoteticky) za atraktivní „7“, na fotografie neatraktivních žen reagoval o poznání vlažněji.

 

Výsledky zároveň vyvrací ideu, že by si muži stanovovali nějaký „horní limit“, na jakou ženu už nedosáhnou. Je-li hezká, všímají si jí vždy a intenzivně (dokonce bylo ukázáno, že ti, jejichž pozornost je k opačnému pohlaví přitahována nejsilněji, jsou i sexuálně – co do počtu partnerů – nejaktivnější). Na druhou stranu, jsou-li si muži svou atraktivitou jisti, nehezké ženy je už nestimulují.

 

Psáno pro blog Pokusy na lidech a společnosti a Osel.cz
Chcete-li přispět k odhalování podobných souvislostí, zkuste stránku Pokusní králíci a účastněte se některé z běžících studií.


Autor: Petr Houdek
Datum:11.12.2013 14:15