O.S.E.L. - Marihuana nie je neškodná
 Marihuana nie je neškodná
Čo iné by ste vlastne čakali od toho, čo chce byť prehlásené za liek - každý liek má predsa nežiadúce, vedľajšie účinky. Ako alkohol, ktorý sa ako liek tiež hojne používal a má nesporné liečebné účinky ako anxiolytikum a dezinficiens, pravdepodobne dokonca v prevencii aterosklerózy. Lenže práve množstvo je pri návykových látkach kritické a niekedy ťažko ustriehnuteľné.


Diskusie o legalizácii marihuany sú živené informáciami o jej neškodnosti a liečebných účinkoch. Pravda, v porovnaní s alkoholovou chorobou pečene, prípadne cirhózou, ktorá má nepochybne len na Slovensku priamo či nepriamo na svedomí tisíce mladých životov, marihuana  sa zdá neškodná. Ťažko však spočítať, za koľko životov môže byť nepriamo zodpovedná ako sprievodca do sveta nepochybne smrtiacich, ťažko návykových drog.

 

Inou stránkou tejto diskusie je zmysel reštrikcii - dosť pripomínajú neslávnu americkú prohibíciu, ktorá skôr prispela k rastu zločinnosti, ako potlačeniu alkoholizmu. Benevolentná legalizácia marihuany by bezpochyby pripravila o živnosť spústu malých kriminálnikov a uvoľnila policajtom ruky pre potláčanie inej, závažnejšej trestnej činnosti - ale kto potom rozhodne, pri ktorej ďalšej droge má potom benevolencia skončiť?

 

Riziko psychických chorôb, vyvolaných dlhodobým užívaním marihuany je vo vedeckej komunite preberané už dlho. Môžu byť mimoriadne závažné: nielen krátkodové panické záchvaty či toxické psychózy s halucináciami, poruchy pamäti, schopnosti učiť sa, ale aj schizofrénia. Riziko zhubných nádorov dýchacích ciest je porovnateľné s fajčením tabaku, mechanizmus sa predpokladá rovnaký.

 

O srdcovocievnych chorobách sa vedelo dlhší čas, pozorované boli hlavne poruchy srdcového rytmu a predpokladalo sa, že organizmus mladých ľudí - zatiaľ prevažujúcej skupiny užívateľov marihuany - sa s nimi dokáže vyrovnať. Že to nemusí byť také jednoduché, poukazuje skupina francúzskych autorov v článku v aprílovom čísle Journal of American Heart Association. Vo Francúzsku je hlásenie komplikácii, spojených s užívaním marihuany povinné, a z tejto databázy autori vybrali 35 prípadov závažných srdcovocievnych komplikácii, čo je mimochodom len 1,8% zo všetkých komplikácii. Priemerný vek týchto pacientov bol 34 rokov  a 9 z nich, prevažne mužov, zomrelo.  Ako príčina sa väčšinou uvádzala koronárna choroba srdca. To je ateroskleróza srdcových tepien, spôsobujúca o.i. infarkt.

 

Všetky štatistiky, ktoré sa zaoberajú zdravotnými rizikami užívania marihuany sa potýkajú s problémom malých počtov prípadov. Ide predsa o mladých ľudí, ktorých chorobnosť je všeobecne nízka. Dosiahnuť štatistickú významnosť výsledkov vyžaduje zhromaždenie veľkých počtov vyšetrených probandov zo skupiny populácie, ktorá  nemá nejaký veľký záujem o lekárske vyšetrenia. A autori upozorňujú, že len u menšiny pacientov ošetrujúci lekári zisťovali užívanie drog a ešte menšiemu počtu vykonali toxikologické vyšetrenie. Skutočný počet komplikácii bude pravdepodobne oveľa vyšší a čo je obzvlášť znepokojivé, počas obdobia zberu údajov ich výskyt trojnásobne vzrástol.

 

V neprospech marihuany môže svedčiť aj fakt, že generácie jej konzumentov v krajinách s vyspelou zdravotnou starostlivosťou ešte nedosiahli vysoký vek, kedy štatistiky pravdepodobne dopadnú horšie.

 

Zvětšit obrázek
Upraveno podle Lamarihuana.

Týmto článkom sa nechcem zapájať do diskusie o legalizácii marihuany, aj keď si dovolím rezignovane podotknúť, že tak, ako nijaké zákazy nedokázali eliminovať nadmerné pitie alkoholu a fajčenie cigariet, nakoniec určite nedokážu ani eliminovať nadmerné fajčenie marihuany.

 

Tvrdenia o zdravotnej neškodnosti marihuany sú však veľmi pochybné. Tak, ako súdni konzumenti alkoholu sú si vedomí jeho možných nepriaznivých účinkov, mali by o nich byť informovaní aj fajčiari marihuany. A podľa toho by sa aj mohli zariadiť.

 

Literatura

Jouanjus E, Lapeyre-Mestre M, Micallef J.:  Cannabis Use: Signal of Increasing Risk of Serious Cardiovascular Disorders. J Am Heart Assoc. 2014;3:e000904, originally published April 23, 2014, doi:10.1161/JAHA.114.000904

 Calabria, B. et al. Does cannabis use increase the risk of death? Systematic review of epidemiological evidence on adverse effects of cannabis use. Drug and Alcohol Review, Vol. 29, May 2010, pp. 318-30.
Hall, W. and Degenhardt, L. Adverse health effects of non-medical cannabis use. The Lancet, Vol. 374, October 17, 2009, pp. 1383-91.


Autor: Matej Čiernik
Datum:07.05.2014 14:40