O.S.E.L. - Proč sauropodi nekladli obří vejce
 Proč sauropodi nekladli obří vejce
…a filmy z 60. let se tedy mýlilyMezi půvabné filmové scény z poloviny minulého století patří ty, ve kterých se pralidé nebo odvážní hrdinové moderní doby setkávají s vejci dinosauů (nebo dokonce velkých ptakoještěrů) skutečně obřích rozměrů. Někdy jsou tato vajíčka veliká přibližně jako dodávka. To je ale samozřejmě nesmysl, protože z tak velikého vejce by se nikdy nemohl vyklubat životaschopný zárodek. Přesto si vědci dlouho mysleli, že dinosauři kladli největší vejce v živočišné říši. Vždyť největší sauropodi dosahovali hmotnosti 15 dospělých slonů a ze všech známých živočichů je hmotností překonává jen hrstka obřích kytovců. Dnes už víme, že s rekordním rozměrem dinosauřích vajec je to přece jenom pravda, v Mongolsku a Číně byly objeveny fosilizované skořápky vajíček, dosahujících délky přes 50 centimetrů (paradoxně ale patřila spíše velkým teropodům). Přesto však není z hlediska jejich rozměrů výrazný rozdíl oproti velkým nelétavým ptákům, jakým byl madagaskarský aepyornis. Ačkoliv tito velcí ptáci nevážili ani setinu toho, co masivní sauropodi, jejich vejce byla přibližně stejně veliká. Největší současný pták pštros dvouprstý váží v dospělosti kolem 100 kg a jeho vajíčko dosahuje hmotnosti až 1,5 kg. Naproti tomu velcí sauropodi dosahovali hmotnosti v řádu tisícinásobků, ale jejich vajíčka byla přibližně stejně velká nebo jen o málo větší. Důvody tohoto zjevného nepoměru se nyní snaží vysvětlit vědecká studie, publikovaná v periodiku Paleobiology. Trojice biologů se zde zaměřila na fyziologické aspekty kladení vajec a na inkubační dobu, která může být pro velikost vajíčka podstatným faktorem. Snažili se přijít na kloub záhadě, proč jsou dinosauří vejce i celé snůšky a hnízda relativně mnohem menší než u současných obratlovců (zejména plazů a ptáků). Výsledek je částečně očekávatelný a potvrzuje předchozí domněnky, obsahuje však i nové, velmi zajímavé údaje.

 

Zvětšit obrázek
Paleontologové odkryli také rozsáhlá hnízdiště titanosaurních sauropodů, zejména pak na jihoamerickém kontinentu a v Indii. O reprodukčním chování těchto kolosů však stále ještě mnohé nevíme. Kredit: Luis V. Rey, Luis V. Rey updates blog

Profesor Graeme D. Ruxton z University of St Andrews (Skotsko) a jeho kolegové se zaměřili na inkubační dobu sauropodích vajec a na ekologická rizika spjatá s délkou prenatálního vývoje zárodků. Pečlivým porovnáváním s inkubační dobou mláďat současných plazů a ptáků dospěli k přesvědčení, že inkubace sauropodů trvala v průměru 65 až 82 dnů, tedy přibližně dva až tři měsíce. Tak dlouho tedy trvalo, než přišel na svět například pětikilogramový argentinosaurus. Sauropodi zřejmě nebyli dobrými a starostlivými rodiči.   V rámci jejich rozmnožování převažovala kvantita nad kvalitou, jak ukázaly četné studie jejich hnízdišť. Inkubační doba v zemi zahrabaných vajíček je tak obdobím vůbec největšího nebezpečí v průběhu celého života dosud nevylíhnutých mláďat. Právě tehdy je risk predace (vyhrabání a pozření zárodku ještěry, savci, ptáky nebo malými teropody) nejzávažnější. Čas pracuje proti malým a bezbranným dinosaurům, proto je třeba maximálně zkrátit vývoj ve vajíčku. Minimální doba inkubace potřebná pro plnohodnotný vývoj zárodku a na druhou stranu časový tlak způsobený ohrožením predátory zřejmě značně přispěl k redukované velikosti vajíček. Ta je samozřejmě limitována také jednoduchým faktem, že větší vejce jsou snadněji objevena predátory. Dalším limitujícím faktorem je nejspíš i dlouhodobě nižší teplota v podzemním hnízdě, která zřejmě neumožňovala vývoj v trvání řádu mnoha měsíců. Ačkoliv by tedy větší rozměr vajíčka i zárodku (pokud by již nekolidoval s biofyzikálními zákonitostmi) byl prospěšný, je limitován danými ekologickými omezeními. Sauropodí matky nejspíš kladly menší snůšky vajec na více místech, aby co nejvíce omezily možnost jejich úplného zničení predací. Inkubace pštrosích vajec trvá přibližně 42 dní a spousta jich padne za oběť predátorům. U vajíček sauropodů – největších tvorů, kteří kdy kráčeli po zemi – to zřejmě bylo podobné.


Odkazy:
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140612085126.htm
https://www.natureworldnews.com/articles/7549/20140612/sauropods-not-putting-all-their-eggs-in-one-basket.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Dinosaur_egg
Graeme D. Ruxton, Geoffrey F. Birchard, D. Charles Deeming. Incubation time as an important influence on egg production and distribution into clutches for sauropod dinosaurs. Paleobiology, 2014; 40 (3): 323 DOI: 10.1666/13028
Psáno pro Dinosarusblog a osel.cz 

 

Zajímavost: : Pokus o rekonstrukci sauropodího řevu:
og.wordpress.com/


Autor: Vladimír Socha
Datum:01.09.2014 14:01