O.S.E.L. - Podezřelá hvězda KIC 8462852 na nás nebliká mimozemským laserem!
 Podezřelá hvězda KIC 8462852 na nás nebliká mimozemským laserem!
V SETI z toho usuzují, že se tím pádem hroutí hypotéza o megakonstrukci cizí civilizace u této planety. Jaký smysl ale má hledat alieny tímto stylem?

 

Jak asi vypadá systém hvězdy KIC 8462852? Kredit: Danielle Futselaar / SETI International.
Jak asi vypadá systém hvězdy KIC 8462852? Kredit: Danielle Futselaar / SETI International.

Před dvěma měsíci se celý svět nadchnul pro záhadu hvězdy KIC 8462852. Teleskop Kepler si všiml, že se tenhle žlutobílý trpaslík stmívá velice zvláštním způsobem. Jako kdyby ho stínilo něco, co neznáme z běžné zkušenosti u jiných hvězd. Přízemněji orientovaní odborníci se drží vysvětlení se shlukem exokomet na velmi eliptické oběžné dráze, i když by muselo jít o doopravdy velice šťastnou náhodu. Ti více odvázaní zvažují i různá komplikovanější vysvětlení, včetně toho, že u hvězdy KIC 8462852 visí megakonstrukce vytvořená cizí civilizací. Tohle řešení je sice ještě méně pravděpodobné, než shluk komet správného tvaru na správném místě, už ale jenom to, že ho nelze šmahem vyloučit, je příjemně vzrušující.

Doug Vakoch. Kredit: D. Vakoch.
Doug Vakoch. Kredit: D. Vakoch.


Ať už je se hvězdou KIC 8462852 cokoliv, stojí to za pozornost. Jak se dalo čekat, do případu se vložili i lidé z nové mezinárodní organizace SETI International, kteří hledají mimozemské inteligence a vůbec projevy života ve vesmíru. Napadlo je, že by mohli pozorovat, jestli na nás případná cizí civilizace od hvězdy KIC 8462852 nebliká krátkými laserovými pulsy.

Šéf SETI International Douglas Vakoch a jeho spolupracovníci během šesti nocí mezi 29. říjnem a 28. listopadem (2015) pozorovali soustavu KIC 8462852 půlmetrovým optickým teleskopem na panamské observatoři Boquete Optical SETI Observatory. Hledali laserové pulsy, které by trvaly i pouhé miliardtiny sekundy. Použitý teleskop sice není příliš velký, tohle by ale podle badatelů měl zvládnout. Pokud by rafinovaní alieni na megakonstrukci u KIC 8462852 zacílili na Zemi lasery a záměrně na nás blikali viditelným zářením, tak by si toho prý Vakoch a spol. všimli.

Poloha KIC 8462852 v souhvězdí Labutě. Kredit: Roberto Mura / Wikimedia Commons.
Poloha KIC 8462852 v souhvězdí Labutě. Kredit: Roberto Mura / Wikimedia Commons.


Ničeho si ale nevšimli. Vakoch k tomu podotýká, že k případnému úspěchu v nalezení nějaké mimozemské civilizace bude nutné koordinovat různé observatoře po světě, které pozorují vesmír v různých oblastech elektromagnetického spektra. Vakoch a spol. si to teď ostatně vyzkoušeli. Během tří ze šesti nocí pozorování hvězdy KIC 8462852 optickým teleskopem ji zároveň skenovala i soustava radioteleskopů Allen Telescope Array v severním Chile, a hledala úzkopásmové rádiové signály. Ani radioteleskopy ale nic nenašly.

Krouží kolem KIC 8462852 extravagantní hejno exokomet? Kredit: NASA / JPL-Caltech.
Krouží kolem KIC 8462852 extravagantní hejno exokomet? Kredit: NASA / JPL-Caltech.

Tým SETI International si zaslouží body, přinejmenším za snahu. Vakoch se ale nechal slyšet, že jejich neúspěch a neschopnost objevit laserové záblesky nebo rádiové signály velmi podkopávají hypotézu, že u KIC 8462852 existuje megakonstrukce cizí civilizace. Nakolik jsou podobná prohlášení oprávněná?

Hvězda KIC 8462852 je zajímavá, to bezpochyby. Mimozemská civilizace tam asi nic nepostavila, i tak bychom ale měli prozkoumat, o co jde. Na místě je ovšem otázka, proč by měla případná mimozemská civilizace blikat laserem na Zemi?


KIC 8462852 je vzdálená necelých 1500 světelných let. Pokud bychom přijali logiku Vakochova týmu, tak by to znamenalo, že se v době, kdy se na Zemi hroutila římská říše, alieni u KIC 8462852 jasnozřivě rozhodli, že budou na zřejmě dost tuctový hvězdný systém blikat lasery. A nejenom chvíli, přinejmenším stovky let, pokud ovšem naprosto přesně neodhadli, kdy budeme moct takové signály zachytit. Muselo jít o naprosto výjimečné vnuknutí. A pro jistotu by také vysílali nemotorné rádiové signály, co kdyby …

Celé to nedává smysl. Technologicky vyspělí a jasnozřiví mimozemšťané, jejichž smyslem života je vysílat o sobě zprávy do hlubokého vesmíru, aby je náhodou někdo nepřehlédl? Taková civilizace by ve skutečnosti neměla dlouhého trvání. Nešťastné příběhy indiánských kmenů jsou více než výmluvné a parametry setkání technologicky nestejně vyspělých aktérů jistě časem dojdou každé civilizaci. To, že lidé ze SETI International nic nezachytili, ještě cizí megakonstrukci nepohřbívá, jestliže by tam nějaká náhodou doopravdy byla. Pokud někdy najdeme stopy cizích civilizací, a bylo by to skvělé, tak to nejspíš nebude v seznamce rádiových signálů a blikajících laserů.Video:  What Would You Say to an Extraterrestrial? Douglas Vakoch at TEDxNashville


Literatura
Phys.org 9. 12. 2015, arXiv:1512.02388, Wikipedia (KIC 8462852)
.

 


Autor: Stanislav Mihulka
Datum:10.12.2015