O.S.E.L. - Vědec obětí provokace Greenpeace
 Vědec obětí provokace Greenpeace
Zelení aktivisté propadli konspiračním teoriím o spiknutí naftařů. A když důkazy nemají, prostě si je vymyslí. I kdyby to mělo znamenat křivé obvinění nevinného vědce.

Byl jsem upozorněn, že na webu české Greenpeace už od začátku prosince visí článek: „Vědci na prodej! Klimaskeptici pracují za peníze šejků a uhlobaronů“. V textu píší, že „jeden ze zkorumpovaných vědců“ je emeritní profesor fyziky William Happer z Princetonské university. Prý byl přistižen přímo při činu, jak bral peníze. Aktivisté pak usvědčeného korupčníka konfrontovali přímo na slyšení v Kongresu. „Kolik peněz jsi za to dostal?“ Vmetli mu do tváře. Profesor byl vyveden z míry: „Nevzal jsem ani dolar, ty hajzle.“ (I haven’t taken a dime, you son-of-a-bitch). Greenpeace si to natočila dokonce na video, které nazvali „Klimatický popírač odhalen“.

 

William Happer z Princetonské university

 

Nedalo mi to, protože mám ten nepříjemný zvyk, si ověřovat informace. Tak jsem trochu pátral. Začalo to v listopadu 2015, načasováno pár týdnů před klimatickou konferencí v Paříži. Aktivisté Greenpeace se vydávali za zástupce ropné společnosti z Bejrůtu. Pod falešnou identitou požádali o expertízu zmíněného penzionovaného profesora Happera. Zajímalo je, jaký vliv má jejich podnikání na životní prostředí. Že si firmy objednávají odborné studie od různých odborníků, je ostatně běžné v každém oboru. Takové studie vědci zpracovávají i pro vlády a ministerstva a dostávají na to granty.

 

Všechny e-maily, které si vyměnili, jsou k přečtení online:

https://assets.documentcloud.org/documents/2642410/Email-Chain-Happer-O-Keefe-and-Donors-Trust.pdf

 

Happer odpověděl takto: „Rád bych, aby váš klient nepodlehl nedorozumění ohledně mých názorů. Je jasné, že se spalováním fosilních paliv je spojeno skutečné znečištění, hlavně oxidy síry a dusíku, popílek a těžké kovy atd. Zcela podporuji opatření na cenově efektivní regulaci tohoto znečištění. Ale klimatická konference v Paříži vychází z premisy, že CO2 sám je znečištěním. To je naprostý omyl. Více CO2 světu prospěje.”

 

Povšimněte si, že Happer nepopírá změny klimatu ani znečištění. Pouze konstatuje, že fotosyntéza = sluneční energie + oxid uhličitý. To je látka ze základní školy. Zahradníci proto schválně do skleníků pumpují zvýšené hladiny CO2, aby tím zvýšili své výnosy.

 

Happer odmítl peníze. Řekl, že studii napíše, ale zdarma. Jeho honorář prý mají poslat na konto jedné neziskové vzdělávací organizace. „Pokud váš klient měl v úmyslu mi za napsání článku něco dát, prosil bych, aby případný honorář neposílali mě, ale přímo do CO2 Coalition… Jde o neziskovou vzdělávací organizaci osvobozenou od daní. CO2 Coalition mi občas proplácí cestovné, ale jinak mi nehradí žádné honoráře ani plat.“

 

A důvod? „Své aktivity v boji proti klimatickému extremismu dělám z lásky,“ píše Happer. „Abych bránil milované ideály vědy, která je tak zkorumpovaná klimatickým kultem.“

 

Z obvinění Greenpeace tedy není pravda vůbec nic. Happer není popírač. Nepopírá změnu klimatu ani znečištění ovzduší. Není zkorumpovaný ani na prodej. Nevzal ani dolar. Honorář odmítl.

 

Jediné, co Happer udělal špatně, bylo, že nelegitimoval osoby, které ho kontaktovaly e-mailem. Tento poučný příběh by měl být každému varováním, aby nepodceňoval rizika sociálních sítí a internetu vůbec.

 

PS: Na e-mail se žádostí o tiskovou opravu Greenpeace.cz už čtvrtým dnem neodpovídá.

 

Reference:

https://energydesk.greenpeace.org/2015/12/08/exposed-academics-for-hire/

https://www.greenpeace.org/czech/cz/press/Vdci-na-prodej-Klimaskeptici-popiraji-zmny-klimatu-za-penize-ejk-a-uhlobaron/

https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/08/greenpeace-exposes-sceptics-cast-doubt-climate-science

https://assets.documentcloud.org/documents/2642410/Email-Chain-Happer-O-Keefe-and-Donors-Trust.pdf (e-mailová  korespondence Happera s falešnými zástupci energetické firmy)

https://ekonomika.idnes.cz/alena-vitaskova-v-roce-2015-rozjela-boj-na-vsechno-frotnach-ped-/ekonomika.aspx?c=A151229_104451_ekonomika_rts


Autor: Vítězslav Kremlík
Datum:14.01.2016