O.S.E.L. - Myší továrny na spermie?
 Myší továrny na spermie?
Štěpy z varlat koz a prasat, které vědci transplantovali na hřbet myším, si uchovaly schopnost produkovat oplození schopné spermie. Myši tak mohou sloužit jako jakési továrny na spermie a spermobanky.


  Technika, kterou vyvinuli v Pennsylvánské univerzitě, spočívá v odebrání malého kousku tkáně varlete z narozeného zvířete. Odebraná tkáň se přenese pod kůži dospělému kastrovanému myšákovi. To proč  nedojde ke známé reakci hostitele proti štěpu a že nedojde k odhojení a vypuzení transplantované cizí tkáně spočívá v použitých myších. Technika vyžaduje myši s deficitním imunitním systémem. Jejich porucha činí tyto myši za přirozených podmínek velmi zranitelné, protože jejich obranný systém neumí rozpoznat cizí od vlastního a tudíž se neumí ani patřičně bránit infekcím. Pro popsaný pokus se tyto imunodeficitní myši staly nepostradatelnými. Pokud jsou  chovány ve sterilních podmínkách mohou se stát biologickými (přirozenýmik) inkubátory pro „chov“ buněk a tkání, byť se jedná o tkáně cizího živočišného druhu.

Podle vedoucí týmu Iny Dobrinski lze v imunodeficitních myších teoreticky produkovat spermie jakéhokoli savčího druhu, včetně člověka. Zatím byly provedeny úspěšné přenosy tkání varlat koz a prasat. Následné pokusy prokázaly, že takto produkované spermie na myších hostitelích byly schopné oplodnění!

Někteří odborníci se již nechali slyšet, že zmíněná technika může být převratem v uchovávání spermií. Je možné, že místo technicky složitého a energetiky nákladného uchovávání inseminačních dávek v kontejnerech s tekutým dusíkem bude pro firmy zabývající se šlechtěním hospodářských zvířat, mnohem jednodušší chovat myšáky, kteří budou na zádech produkovat spermie žádaného druhu a žádaného jedince…

Předpokládá se, že technika by mohla pomoci také mužům, kteří musí v důsledku zhobných nádorů podstoupit chemoterapii a ozařování, které podporují vznik mutací a riziko narození poškozeného potomka. Další možnost využití se nabízí při zachraňování ohrožených druhů před jejich vymřením. Genetici spatřují v technice možnost urychlení šlechtitelského procesu neboť myší „továrna na spermie“ vyprodukuje z biopticky odebrané tkáně sotva narozeného telete, selete,…  spermie podstatně dříve než když se musí čekat na pohlavní dospělost žádaného jedince. 

Že lze takto produkovat spermie, které jsou oplození schopné se již prokázalo. Pokusy, které již probíhají, by v krátké době měly prokázat, že i narození jedinci budou po zdravotní stránce v pořádku. Zatím nejsou známy důvody, proč by tomu tak nemělo být, a pokud se i tento předpoklad prokáže….


Autor: Josef Pazdera
Datum:22.08.2002