O.S.E.L. - Skvělá bojová inteligence ALPHA pomáhá psychiatrům léčit bipolární poruchu
 Skvělá bojová inteligence ALPHA pomáhá psychiatrům léčit bipolární poruchu
Kdo by to byl čekal. Výkonná umělá inteligence, která je mistrem simulovaných soubojů letadel, uplatnila svou genetickou fuzzy logiku v psychiatrii.

 

Psibernetix. Kredit: Psibernetix.
Psibernetix. Kredit: Psibernetix.

Na OSLU jsme před časem představili bojovou inteligenci ALPHA společnosti Psibernetix, Inc., která poráží nejlepší lidské bojové piloty v simulovaném vzdušném souboji. Vítězí dokonce i ve chvíli, kdy pilotuje letoun s hendikepem. ALPHA je založená na genetické fuzzy logice, jejíž algoritmy bleskově objevují nejlepší řešení v ohromných množstvích možných kombinací.

 

Nicholas Ernest vlevo, David Fleck uprostřed. Kredit: Psibernetix.
Nicholas Ernest vlevo, David Fleck uprostřed. Kredit: Psibernetix.

Nedávno vyšlo najevo, že ALPHA nesestřeluje jenom bojové piloty, ale i špičkové psychiatry. Dovede totiž velice úspěšně předpovídat průběh onemocnění pacientů s bipolární poruchou. Dělá to dokonce lépe, než ty nejlepší z dosavadních modelů léčby této choroby. Zjistil to David Fleck z medicíny Univerzity v Cincinnati, když se svými kolegy použil umělou inteligenci ALPHA s genetickou fuzzy logikou k předpovědím reakcí pacientů s bipolární poruchou na léčbu lithiem.


Bipolární porucha, známá též jako maniodepresivní psychóza se projevuje značnými výkyvy nálad. Je to vlastně velmi závažné a nezřídka smrtelné onemocnění, protože asi 50 procent pacientů se pokusí spáchat sebevraždu a z nich asi 20 procent svůj čin dokoná. Zároveň je to poměrně časté onemocnění. Ve Spojených státech trpí bipolární poruchou v daném roce asi 4 procenta dospělých.

 

Umělá inteligence EVE. Kredit: Psibernetix.
Umělá inteligence EVE. Kredit: Psibernetix.

Léčba bipolární poruchy je velmi komplikovaná, kvůli zvláštní povaze nemoci. Pacienti přecházejí mezi obdobími rozjařené mánie a těžké deprese. Někdy se jim nálady střídají velkou nebo dokonce extrémní rychlostí, jindy zase trpí smíšeně oběma stavy zároveň. Léčba by ale přitom měla odpovídat momentálnímu stavu pacienta. Fleck a jeho tým zjistili, že nejlepší z osmi modelů, které se běžně používají při léčbě bipolární poruchy, předpovídá odpověď pacienta na léčbu lithiem se 75-procentní pravděpodobností.


Nový model založený na inteligenci ALPHA předpovídá odpověď léčených na lithium s přesností celých 100 procent. Umělá inteligence to prostě pozná. Ještě více stojí za pozornost, že tato inteligence s 92-procentní přesností předpoví, jak ustoupí příznaky manické fáze u pacienta léčeného lithiem.

 

Nahoře skenu mozku s bipolární poruchou, dole zdravý mozek, Kredit: David Fleck/University of Cincinnati.
Nahoře skenu mozku s bipolární poruchou, dole zdravý mozek, Kredit: David Fleck/University of Cincinnati.

Medicína a řízení letadel mají společného jen málo. Jednu věc ale ano – obě odvětví se spoléhají na správnou a pohotovou volbu, k níž dospěje velmi rozsáhlý řetězec dílčích rozhodování. To je příležitost pro fuzzy logiku, která nespoléhá na přesně definované postupy, ale na zobecňování, kterým se vyrovnává s nejistotou a statistickým šumem. Inteligence ALPHA využívá genetickou fuzzy logiku, která neustále zlepšuje nalezená řešení procesem, důvěrně připomínajícím darwinovský mechanismus přírodního výběru. Podle badatelů je to podobné, jako když se dítě naučí, co je to židle. Dítěti stačí, když mu ukážete pár příkladů židle a už ji pozná, bez ohledu na její tvar, velikost, použitý materiál nebo barvu.


Lidé ze společnosti Psibernetix vytvořili umělou inteligenci s genetickou fuzzy logikou jménem EVE, která se specializuje na tvorbu dalších umělých inteligencí s genetickou fuzzy logikou. Právě EVE použila algoritmy inteligence ALPHA a vystavěla z nich inteligenci pro léčbu pacientů s bipolární poruchou LITHium Intelligent Agent, přezdívanou LITHIA.


Najdou se lidé, kteří se bojí, že umělé inteligence mají v Psibernetixu velkou moc. Zakladatel společnosti Nicholas Ernest prý neustále dostává emaily a komentáře od lidí, co mají obavy z příchodu Skynetu nebo podobně zlovolné inteligence, přesto si ale trvá na svém – jejich medicínské inteligence jsou jenom nástroje pro lékaře, nic víc. A pomohou mnoha těžce zkoušeným pacientům.

Literatura
Neuroscience News 12. 6. 2017, Bipolar Disorders online 2. 6. 2017.


Autor: Stanislav Mihulka
Datum:17.06.2017