O.S.E.L. - Chýbajúce lieky - problém nielen u nás
 Chýbajúce lieky - problém nielen u nás
Zdá sa ťažko pochopiteľné, že zrazu zlyhá zásobovanie ťažko nahraditeľným, pritom však dávno známym a pomerne lacným liekom. Niekedy ide o život, niekedy o umelo nafúknutý problém. A niekedy aj umelo vyvolaný.

Chýbaním liekov sa zaoberá aj Svetová zdravotnícka organizácia.
Chýbaním liekov sa zaoberá aj Svetová zdravotnícka organizácia.

Pre jeho pochopenie treba menej znalým pripomenúť, ako to s liekmi chodí. Vynálezca lieku má po určité obdobie, najmenej 20 rokov, nárok na výlučné právo liek vyrábať a predávať. Zdá sa to veľa, ale od objavu liečivých účinkov nejakej látky ("molekuly") zaberie ešte niekoľko rokov jej testovanie, schválenie a zavedenie ako lieku, takže výhradné právo na predaj konkrétnej krabičky s tabletkami alebo injekciami trvá niekedy len zopár rokov. Potom môže patentovanú látku vyrábať každý, kto preukáže rovnocennosť svojho výrobku - generika - s pôvodným liekom. (Iná vec je, že účinnosť generík je často spochybňovaná, lebo kópia pôvodného lieku z nemusí byť z rôznych legálnych i nelegálnych dôvodov presne identická s originálom - predmet nekonečných slovných súbojov medzi výrobcami originálov a generík.)

 

Lieky sú v prvom rade výborný obchodný artikel. Málokto verí, že farmaceutickým firmám ide v prvom rade o blaho pacientov. Vyrábajú najradšej to, čo nesie zisky - občas obrovské v prípade vydarených originálov, menšie, ale zaručené v prípade osvedčených generík. A niektoré lieky sa v dôsledku poklesu ich cien a/alebo malého dopytu proste neoplatí vyrábať (podotknem, že pokles cien môže byť, tak ako pri každom výrobku, spôsobený aj jeho predchádzajúcim prebytkom na trhu). Že sú pacienti, ktorí ich nevyhnutne potrebujú, to nikoho nezaujíma- ekonomika je ekonomika. Teda, buďme spravodliví: v posledných rokoch sa aj v Česku začína venovať pozornosť pacientom so zriedkamými ochoreniami a ich liekom - sirotám, ku ktorým sa nikto nehlási (orphan drugs), ale to zo strany inštitúcii.


Treba vedieť, že chyba nemusí byť len v produkcii. Nielen špecificky český a slovenský problém je v distribúcii: vláda síce môže nariadiť maximálne ceny liekov, ale potom ich distribútori prednostne dodávajú tam, kde viac zarobia a aj tie dovezené skupujú špekulanti a so ziskom predávajú do zahraničia. Ale vráťme sa k výrobe.


Ťažko ovplyvniteľnými príčinami sú nedostatok surovín alebo katastrofy, postihujúce výrobcov. Obzvlášť ťažko riešiteľný je nedostatok liekov, ktorých výroba je závislá na jedinom, alebo niekoľkých málo výrobcoch - to sa týka aj surovín. Potom nasleduje sled udalostí, ktoré dôverne poznáme aj z čias socializmu: vytváranie nadmerných zásob, čo nedostatok ďalej prehlbuje, hľadanie iných výrobcov (čo sa raz podarí, inokedy nepodarí), nástup šedej ekonomiky. Nakoniec sa dodávky obnovia a po krátkom čase je lieku nadbytok, výroba sa utlmí a dokonca môže hroziť ďalšie obdobie nedostatku. Inokedy môže byť príčinou prechodného nedostatku zlý odhad spotreby - ale niekedy, napríklad v prípade nečakaných epidémii, je priam nemožné odhadnúť spotrebu určitých liekov niekoľko mesiacov vopred.


Ďalším problémom je úmyselná manipulácia s cenami. Ide o skupovanie menších výrobcov určitých kľúčových generík veľkými firmami, ktoré potom mnohonásobne zvýšia cenu vyrábaných liekov. Mediálne známym sa stal (medzičasom odsúdený) obchodník, ktorý špekuláciami zvýšil cenu antiparazitika daraprimu 50 - násobne. Podobne 60 - násobné zdraženie antibiotika doxycyklínu po roku 2012 viedlo k zriadeniu vyšetrovacieho výboru amerického Kongresu, končiace obvinením 18 farmaceutických firiem pre nelegálne cenové manipulácie, týkajúce sa až 15 liekov. Nemusí však ísť o také extrémne zdražovanie, aby spôsobilo pacientom a nemocniciam ťažkosti. (A ani také nápadné - málokto si napríklad spomenie, že pred rokmi bola zastavená distribúcia hovädzieho a bravčového inzulínu a zavedený výlučne humánny biosyntetický inzulín, niekoľkonásobne drahší, aj keď väčšina pacientov dobre znášala aj lacné zvieracie inzulíny.)

Pro Osla komentoval MANDOR.
Pro Osla komentoval MANDOR.

 

Problém v posledných rokoch nadobudol také rozmery, že sa ním musia zaoberať aj vládne organizácie. V USA sa už stalo, že výpadky dodávok infúznych roztokov a niektorých liekov viedli k zvýšenej úmrtnosti pacientov, vyžadujúcich neodkladnú intenzívnu starostlivosť. Napriek tomu, že riešeniu tohto problému sa venuje pomerne veľká pozornosť, počet a intenzita výpadkov liekov zatiaľ v USA výrazne nepoklesla. Pokusom o riešenie vzniknutej situácie so zdražovaním a výpadkami kľúčových liekov je aj zakladanie neziskových organizácii združeniami nemocníc, cez ktoré si samé mienia vyrábať niektoré generické lieky a vyhnúť sa ich nedostatku a predražovaniu. Takýmito združeniami sú napríklad Intermountain Healthcare alebo Civica Rx, ktoré už združujú stovky amerických nemocníc.


Že problém jestvuje aj v Čechách a na Slovensku, je nesporné. V súčasnosti nesplniteľné predpisy, napríklad povinnosť lekárne zohnať chýbajúci liek do dvoch dní aj "spod zeme", však spôsobujú, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti problémy radšej zataja, než by ich zverejnili a nasledovne by museli vysvetľovať úradom - pričom by sa aj tak nič nezlepšilo ani nevyriešilo, pretože liek, ktorý nie je, nedokážu zabezpečiť ani úradníci (ale zase len distribútori, ktorí by mali byť postihovaní). Dúfajme teda, že to Američania systémovo vyriešia za nás, než zomrie priveľa pacientov. (Oficiálne však určite nikto, pretože príčina smrti "Nedostatok liekov" v štatistickej klasifikácii chorôb nie je).Niekoľko príkladov, kedy ide o život a kedy nie

 

Celkové anestetiká: nahraditeľné v núdzi, len do určitej miery

Glukokortikoidy: ako skupina, hlavne injekčné formy nenahraditeľná, vzájomná nahraditeľnosť preparátov čiastočná, nedostupnosť môže ohroziť život pacientov

Infúzne roztoky: pri liečbe ťažko a kriticky chorých pacientov ako skupina nenahraditeľné, vzájomne čiastočne nahraditeľné, nedostatok môže spôsobiť úmrtia pacientov

Adrenalín: nenahraditeľný, nedostupnosť ohrozuje život pacientov. Ako liek proti ťažkej alergickej reakcii v injekčnom pere (napr. Epipen) je riešením použiť liek aj po expiračnej dobe - jeho účinnosť môže byť nižšia, ale dostatočná.

Antiarytmiká: nahraditeľné čiastočne, niekedy neplnohodnotne

Hypolipidemiká: dočasný nedostatok neohrozuje život a prakticky ani zdravie pacientov

Antihypertenzíva: spravidla vzájomne nahraditeľné v rámci skupiny liekov aj medzi nimi, väčšinou, ale nie vždy plnohodnotne

Diuretiká: nedostatok môže ohroziť životy niektorých pacientov, furosemid je prakticky nenahraditeľný

Antitrombotiká: čiastočne a spravidla nie optimálne vzájomne nahraditeľné, ako skupina nenahraditeľné, nedostatok ohrozuje životy pacientov

Inzulín: ako skupina liekov nenahraditeľný, najmä krátkodobo pôsobiaci, náhrada podobnými preparátmi nie je vždy priamočiara

Perorálne antidiabetiká: nedostatok bezprostredne neohrozuje život, ale môže podstatne skomplikovať liečbu pacientov. Vzájomná zastupiteľnosť je niekedy obmedzená

Antibiotiká: prevažne nahraditeľné v liečbe bežných infekčných ochorení, rezervné injekčné antibiotiká pre liečbu ťažkých infekcii môžu byť v konkrétnych prípadoch nenahraditeľné aj s následkom smrti pacienta

Hormóny pre substitučnú liečbu: väčšinou nahraditeľné v rámci skupiny, ich dočasný nedotatok do určitej miery poškodzuje, ale spravidla neohrozuje pacientov

Analgetiká a protizápalové lieky: viac-menej nahraditeľné, náhrada nemusí mať dostatočný účinok

Cytostatiká, imunosupresíva: väčšinou čiastočne nahraditeľné v rámci skupiny alebo pre určitú diagnózu, takáto liečba však môže byť neoptimálna alebo oneskorená s poškodením pacienta až s následkom skoršieho úmrtia

Vymenované sú len niektoré skupiny často používaných liekov. Jestvujú aj stovky menej často používaných, unikátnych a nenahraditeľných liekov.


Autor: Matej Čiernik
Datum:12.08.2019