O.S.E.L. - LINKY
 LINKY
Umělá kůže pro roboty, krokodýlí krev obsahuje zajímavé protilátky, pokus o rehabilitaci středoevropského mezolitu, na amerických prériích možná potkáme slony, četba starých nápisů v urychlovačích částic...


Technologie umělé kůže by mohly dodat robotickým systémům schopnosti odpovídající lidskému hmatu. Senzory vnímající tlak a teplotu jsou zabudovány do tenkého plastického filmu.
https://zpravy.idnes.cz/vedatech.asp?r=vedatech&c=A050816_110249_vedatech_nel

 

Článek o počátcích pěstování geneticky modifikované kukuřice v Čechách (začíná se pěstovat odrůda odolná proti zavíječi).
https://zpravy.centrum.cz/archivln/archivln.phtml?id=386253&sec=35&sub=89&d=14&m=8&y=2005&dat=20050814#clanek

 

Zajímavost: Krokodýlí imunitní systém by mohl inspirovat i lidskou medicínu. Krokodýli prakticky netrpí infekcemi, ačkoliv mezi sebou svádějí krvavé boje o území. Poradí si zřejmě i s HIV. Kromě nepřímé inspirace by se snad jako zdroj protilátek dala přímo využívat i krokodýlí krev...
https://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005081902

 

Nová technika pro čtení nápisů, které už smyla řeka času. "Popsaný" materiál je bombardován částicemi v urychlovači - a právě tímto způsobem se může podařit rekonstrukce nápisu (např. stopová množství železa v důsledku použití kovového dláta jako nástroje pro vyrytí nápisu mohou začít sama vydávat nějakou emisi).
https://zpravy.centrum.cz/archivln/archivln.phtml?id=386250&sec=35&sub=89&d=14&m=8&y=2005&dat=20050814#clanek

 

Mléčná dráha možná není jen tak obyčejnou spirální galaxií, jak se až dosud soudilo. "Předpoklad, že naše Galaxie má ve svém centru příčku, tvořenou hvězdami, byl astronomy již dlouho zvažován. Chyběly však zatím rozhodující důkazy."
https://www.astro.cz/clanek/2118

 

Na severoamerických prériích by se mohli začít prohánět lvi, velbloudi či sloni. Zajímavý projekt si klade za cíl vytvořit v USA jakýsi skanzen - respektive připomenout, jak to zde vypadalo před cca 13 000 lety. "Pleistocenne Park" by ovšem musel vzít zavděk druhy, které dnes žijí především v Africe...
https://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7862

 

Portrét jednoho ze zakladatelů oboru nanotechnologií Erica Drexlera, autora knihy Stroje stvoření a známého vizionáře.
https://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/EF6718B34B9E7819C125702500506C5D

 

Obyvatelé střední Evropy dokázali výrazně ovlivňovat okolní krajinu už v mezolitu. Začali s rozsáhlým odlesňováním (z řady důvodů, od lákání velké zvěře na mýtiny až snad po čirý rozmar - "požár je krásný"), možná budovali už i cosi na způsob rybníků, řadu rostlin záměrně vysazovali... Chápat mezolit jako období úpadku mezi lovci mamutů a neolitickou revolucí je přinejmenším jednostranné.
https://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/30B4FC4641DDBC74C12570400033993A


Autor: Pavel Houser
Datum:20.08.2005 00:38