O.S.E.L. - Smíme vše, co umíme?
 Smíme vše, co umíme?
Biologové a lékaři už umějí ledacos. Někdo je za to velebí, jiný by jim urazil ruce v lokti. Co s tím? Kudy z toho ven? Odpověď na tuto otázku hledá nový pořad Českého rozhlasu Leonardo.


 

Zvětšit obrázek
Po gorilách budou na Leonardu k vidění i věda a vědci. (foto Leonardo)

Na stránkách Osla se dnes a denně dozvídáte o tom, co nového biologové a lékaři umějí. Často v diskusích vyjadřujete pochybnosti nad tím, zda by se ten či onen poznatek měl uplatnit v praxi. Otázka: „Smíme vše, co umíme?“, zdá se, není  čtenářům Osla cizí.
Český rozhlas Leonardo zaměřený na popularizaci vědy (www.rozhlas.cz/leonardo) bude v příštím roce pořádat jednou měsíčně v malém sále Městské knihovny v Praze (Mariánské náměstí 1, Praha 1) veřejné diskuse na podobná témata.
„Zkušební kolo“ se odehraje v pondělí 11. prosince 2006 na „místě činu“, tedy v malém sále Městské knihovny v Praze. Začátek je v 19:00. Vstup je zdarma. Tématem „předskokanského kola“ cyklu besed je problematika uplatnění biotechnologií v medicíně s ohledem na výše zmíněnou otázku: „Smíme vše, co umíme?“.

 


Diskusi moderuje Robert Tamchyna. Čelně by se měli střetnout tři odborníci. První je profesorka Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, průkopnice výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách v ČR.  Druhým je Mgr. Marek Vácha – muž, který je knězem a zároveň biologem a pracuje na Ústavu  lékařské etiky Masarykovy university v Brně. Třetím je Jarda Petr, kterého znáte ze stránek Osla.
Diskuse je startovním projektem, který by měl proměnit Leonardo na skutečně multimediální pořad. Vše se proto bude nahrávat a následně to bude ve zvukové a obrazové podobě dosažitelné a stažitelné na webu Leonarda.

 

Leonardo, které asi znáte jako organizátora gorilí „trochu jiné reality show Odhalení“, by chtěl být „trochu jiným rádiem“. Na klasické stanici má pořad svůj vysílací čas a když ho prošvihnu, mívám smůlu. V lepším případě si musím hlídat na reprízu. Leonardo by chtěl nabízet pořady, které si poslechnete ve chvíli, kdy na ně budete mít čas nebo chuť. Měl by vám nabídnout na přání vyjádřené internetovým klikem k poslechu již odvysílané pořady s podobnou  tématikou nebo podobnými aktéry.

 
Osobní dojmy? Možná si to neuvědomujeme, ale stojíme na počátku velké proměny rozhlasového a televizního vysílání. Digitalizace přinese podobnou revoluci, jakou znamenala „cédéčka“ pro poslech hudby nebo DVD pro filmový průmysl. Můžeme být u toho a jednou vyprávět vnukům, kteří nic jiného než „digitál“ znát nebudou, jak to všechno začínalo. Já sám z toho mám bobky. Jestli to zmrvím…

Už dnes je na něm k slyšení řada zajímavých osobností. Pravidelně tu hovoří třeba František Koukolník, Václav Větvička, nověji také profesorka Helena Illnerová. Objevují se tu lidé, kteří jsou ve vědě známí, ale „normální“ sdělovací prostředky je celkem úspěšně ignoruji. Vzpomeňme např. Flegra nebo Zrzavého. Na Leonardu pracuje bývalý šéfredaktor Vesmíru a dlouholetý autor rozhlasového Meteoru Ivo Budil. Poté, co „byl odejit“ z Českého rozhlasu 2 – Praha.

 

Zvětšit obrázek
Místo činu – Městská knihovna v Praze


V budoucnu by toho mělo být na webu Leonarda hodně nejen k poslechu, ale i ke koukání. Počáteční videa někdy vzbuzovala rozpaky, ale např. videozáznam diskuse s Miroslavem Stinglem naznačuje, kam asi tato stanice míří. Brzy by se snad měla objevit i videa k aktualitám o vědeckých objevech. Snad dopadne dobře i záznam z diskuse na téma „Smíme vše, co umíme?“Jestli to chcete vidět na vlastní oči, přijďte v pondělí 11. prosince v 19.00 do Městské knihovny v Praze na Mariánské náměstí. Další diskuse na téma „Věda nebo science fiction – kdo vidí do budoucna?“ by se měla konat 17. ledna v 19.00 opět v Městské knihovně. Inu, pachatelé se vracejí na místo činu.
 

 


Autor: Jaroslav Petr
Datum:02.12.2006 05:20