O.S.E.L. - Virtuální ploty
 Virtuální ploty
Vytyčení ploch pro automatické travní sekačky, při kterých se použila technika satelitní navigace, bylo hitem už před dvěma roky. Nyní se budou satelitně navigovat i zvířata. Začíná éra pasení krav bez plotů a elektrických ohradníků.


 

Australští výzkumníci sestrojili obojek, který zvířatům vymezí plochu, kde se mohou pást. Zařízení by mělo nahradit drahé oplocení a elektrické ohradníky. Zařízení v obojku je napojeno na GPS a v případě, že zvíře neuposlechne varování, vyšle elektrický šok.


 

Zvětšit obrázek
Krávy si jsou schopny na nový „náhrdelník“ zvyknout ani ne za hodinu. A kdyby se přece jen náhodou „zatoulaly“, farmář podle GPS snadno zjistí, kde jsou.

Doktor Andrew Fisher se svými kolegy z CSIRO Food Futures Flagship sestrojil prototyp virtuálního oplocení. Je založen na principu satelitní navigace GPS. Každá kráva má na krku obojek, který je vybaven GPS navigační jednotkou. Ta sleduje aktuální polohu zvířete. Když se kráva začne přibližovat hranici virtuálního plotu, reproduktor umístěný v obojku začne vydávat bzučivý zvuk.


Obojek přesně lokalizuje zvíře a jeho chování (pohyb) určuje častým odečítáním GPS dat. Pokud se zvíře otočí a vydá se směrem od hranice plotu, varovný zvuk ustane. Při neuposlechnutí a překročení této hranice, začne přístroj vydávat slabé elektrické impulsy.
Rána, kterou obojek v takovém případě zvířeti dá, představuje 250 miliwattů. To není o mnoho více, než kolik nám dává statická elektřina.

 

Zvětšit obrázek
Dr. Andrew Fisher, odborník na welfare zvířat.

Pokusy na zvířatech, která již tento obojek měla možnost vyzkoušet ukázaly, že zvířata nejsou stresována o nic víc, než když jsou chována tradičními způsoby.
I když se jedná o mírné šoky a lze tedy hovořit o jemných donucovacích prostředcích, ukázalo se, že zvířatům stačí necelá hodina, aby se s obojkem sžila. Za hodinu spolehlivě pochopí, co znamená zvukový signál a co mají udělat, aby ustal.  


Video – ukázka:  „Chov skotu ve virtuálním oplocení

Malé rozlišení 

Vyšší rozlišení 


Cílem snažení australských vědců je poskytnout chovatelům skotu levnější technologii, než jakou je klasické oplocování pozemků. Nový přístup založený na vytyčování virtuálních plotů je současně mnohem flexibilnější. Umožňuje rychlé vytyčování nových hranic pozemků, koridorů pro přesun zvířat, snadné dávkování pastvy, aby si zvířata všechno nepošlapala hned první den,...

Jde o technologii, která umožní farmářům chovat zvířata efektivněji a dosahovat lepších ekonomických výsledků.
Nynější prototyp obojku se ale musí ještě kapánek zlepšit. Především je třeba vyřešit jeho napájení. Stávající baterie vydrží týden. Pro praktické využití ale bude třeba kapacitu baterií zvýšit na měsíce. A nebo vyřešit systém jejich automatického dobíjení. Jinak by už širokému rozšíření této novinky nemělo nic stát v cestě. Výhodou tohoto řešení je, že je podstatně šetrnější jak k hospodářským zvířatům (impulsy jsou menší, než jaké dává el. ohradník) tak k divoké zvěři. Ta při tomto způsobu využívání krajiny nepřichází o svoje teritoria. Libovolně může migrovat, tak jak jí pud velí.

 

Pramen: ABC Science Online

 


Autor: Josef Pazdera
Datum:18.06.2007 05:13