O.S.E.L. - Tiplíci v Bavorsku
 Tiplíci v Bavorsku
Ochranné pásmo Bluetongue zasahuje Karlovarsko.


 

 

Zvětšit obrázek
Tiplíci (Culicoides imicola)


Tiplíci (Culicoides imicola) jsou hmyzem, který saje krev a má na svědomí přenášení choroby, které se lidově říká „modrý jazyk“. Jde o katarální horečku ovcí, známou spíše pod anglickým názvem bluetongue.

Zvětšit obrázek
Virus napdá sliznice i struky.

 

Původcem tohoto onemocnní je virus (BTV),  orbivirus, který patří mezi Reoviridae. V současné době je známo 24 sérotypů  BTV 1 až BTV 24.
Situace v šíření tohoto viru je podobná jako u viru chikungunya, typickému pro tropy, kterému se věnoval předchozí článek "Tropický virus pronikl do Evropy".

 


Také u orbiviru, způsobujícího modrý jazyk, jsme již v loňském roce zaznamenali jeho tažení Evropou na sever. Šířil se sérotyp (BTV8), který pro Evropu nebyl typický a který se zatím vyskytoval v Keni, v Nigerii, v Jižní Africe, v jižní a v centrální části Ameriky.

 

 

Zvětšit obrázek
Zvířatům často z tlamy visí oteklý promodralý jazyk.


Na rozdíl od viru chikungunya, není tento virus přenosný na lidi. Český název choroby (katarální horečka ovcí) je ale poněkud matoucí. Choroba se totiž netýká jen ovcí, ale i skotu a všech divoce žijících přežvýkavců. V případě onemocnění ovcí se udává více než tři procenta úhynů, u skotu je to o procento méně. Nicméně, velké škody způsobují i nižší přírůstky, sníženou produkci mléka a nemluvě o utrpení zvířat.

 

Zvětšit obrázek
Ovcím  vypadává vlna.

 

Mezi příznaky onemocnění patří horečka, otoky hlavy, očních víček a uší, a jsou patrné krváceniny a vředy na sliznicích. Jazyk bývá oteklý, překrvený a ve zvláště silných případech zamodralý visí zvířatům z tlamy (odtud název modrý jazyk). Otoky se mohou rozšířit i na ostatní části těla.  Svaly degenerují. Onemocnění postihuje i končetiny, především rohová pouzdra paznehtů. Bolest má za následek, že se zvířata odmítají pohybovat.
Výskyt původně tropických chorob se stále častěji týká i našeho území a to, co začíná jako chřipka, může být něco zcela jiného a to jak u lidí, tak u zvířat.  

 

 

ochranné pásmo

Ochranné pásmo zasahuje do ČR. (SVS ČR)


Autor: Josef Pazdera
Datum:12.09.2007 14:30