O.S.E.L. - O sexualitě
 O sexualitě
Laura Schlesingerová se ve svém talk show vyjádřila, že jako křesťanka zavrhuje homosexualitu…Dr. Laura Schlesingerová je rozhlasovou moderátorkou v USA a posluchačům, kteří ji zatelefonují do jejího pořadu, uděluje rady. Před nedávnem  prohlásila, že se jako dbalá křesťanka nemůže za žádných okolností příznivé stavět k homosexualitě.Podle Třetí knihy Mojžíšovy (Leviticus 18,22) je homosexualita ohavností.

Následující text je otevřený dopis jednoho občana  Spojených států, který zveřejnil na Internetu:

Drahá paní doktorko!
ze srdce Vám děkuji, že vynakládáte tolik obětavého úsilí, abyste lidem přiblížila Boží zákony. Lecčemus jsem se díky Vašemu vysílání naučil a o toto poznání se snažím podílet s co největším počtem lidí. Například, když se někdo pokouší obhajovat své homosexuální chování, připomenu mu prostě Třetí knihu Mojžíšovu (Leviticus 18,22), kde jasně stojí, že jde o ohavnost. A basta fidli.
Jenže od Vás ještě potřebuji poradit ohledně několika speciálních zákonů a způsobů, jak je dodržovat.

Za prvé:  Když u oltáře obětuji býka jako zápalnou oběť, vím, že je to libá vůně pro Hospodina (Leviticus 1,9).
Problémem jsou ale moji sousedé. Ti tvrdí, že je to nelibá vůně pro ně. Mám je jako své přátele zavrhnout?

Za druhé: Rád bych prodal svou dceru do otroctví, jak to dovoluje Druhá kniha Mojžíšova (Exodus 21,7).
Jakou přiměřenou cenu bych dnes podle Vašeho názoru měl za ni chtít?

Za třetí: Vím, že se nesmím dotknout žádné ženy, je-li ve stavu menstruační nečistoty (Leviticus 15,19-24).

Problém je v tom, jak se to o ní dovědět. Zkoušel jsem se ptát, ale většina žen reaguje na můj dotaz agresivně.

Za čtvrté: Leviticus 24,44 ustanovuje, že mohu vlastnit otroky, muže i ženy, získám-li si je ze sousedních národů.

Jeden přítel má za to, že se to vztahuje na Mexičany, ale nikoli na Kanaďany. Proč by se to nemělo týkat i Kanaďanů?

Za páté: Mám souseda, který je pracovitý a o sobotách většinou pracuje. Exodus 35,2  stanoví, že musí zemřít. Znamená to pro mě morální závazek, abych ho usmrtil?

Za šesté: Jeden můj přítel si myslí, že i když pojídání všeho, co nemá ploutve a šupiny, jako mušlí a humrů (Leviticus 11,10) je prezentováno jako hodné opovržení, je tato ohavnost menší než homosexualita?

Za sedmé: Leviticus 21,20 praví, že se nesmím přiblížit k Hospodinovu oltáři, jsou-li mé oči stiženy nějakou nemocí. Trpím oční chorobou zvanou krátkozrakost a na čtení nosím brýle. Je mých 4,5 dioptrií a astigmatismus překážkou návštěvy chrámu Páně?

Za osmé: Většina mých mužských přátel si dává stříhat vlasy i přistřihovat vousy, přestože to Leviticus 19,27 jednoznačně zakazuje.  Jakou smrtí mají sejít?

Za deváté: Podle Leviticu 11,6-8 vím, že dotknu-li se kůže mrtvého vepře, budu nečistý. Vztahuje se to i na můj luxusní kufřík a synův kopací míč (je brankářem)?

Za desáté: Strýc má statek. Proviňuje se proti Leviticu 19,19, protože osívá totéž pole dvojím druhem semene. Jeho žena navíc nosí šaty utkané z dvojího druhu vláken (bavlna 70% +  polyester 30%). Strýc nadto často zlořečí a rouhá se. Je opravdu zapotřebí té námahy se svoláním celé vesnice, abychom je mohli ukamenovat (viz Leviticus 24,10-16)?
Nestačí, když je formou drobného rodinného obřadu upálíme, jako se to dělá s těmi, kdo se vyspí s tchyní (Leviticus 20,14)?

Vím, že jste se všemi těmito věcmi podrobně zabývala a jsem pln důvěry, že nám budete moci poradit. A ještě jednou mockrát děkujeme za to, jak nám připomínáte neměnné a věčné Boží slovo.
S obdivem Váš  Jake Tolik otevřený dopis. Pokud se odpůrci homosexuality nedovolávají rovnou Boha, označují ji jako něco co je „proti přírodě“. Pokusme se podívat na tento problém z pohledu genetika.

Proč  genetika?
Protože výzkum stále věší měrou prokazuje, že homosexualita není jen výsadou člověka, ale že v přírodě je poměrně běžným jevem. Dopouštějí se jí ptáci, savci i člověk. A protože se chování zvířat jen zřídka řídí kulturou, tak jev orientace na stejné pohlaví by měl mít nějaký dědičný (genetetický) základ.

Nevhodné geny mizejí!
Evoluční zákonitosti způsobují, že geny, které neposkytují svému nositeli, nebo populaci jako celku nějakou výhodu, vymizí. O existenci homosexuality se dochovaly písemné záznamy z počátků celé řady kultur, což znamená, že tyto geny nejen, že nezmizely ale nemizí ani u dnešní společnosti. Jejich výskyt u zvířat také, jak se zdá, není na ústupu.

Co by mohlo být výhodou?
Nyní se dostáváme na tenký led dohadů. Můžeme si ale představit, že u druhů, kde samci bývají větší a silnější, bude společenství dvou samců v lovu úspěšnější a budou tedy mít větší šanci na přežití v konkurenci „normálních“ párů. Samozřejmě, že tento spolek by nebyl schopen samoreprodukce, a pokud by tento svazek byl neměnný, gen by zanikl. Proti tomuto zániku ale zřejmě působí jiná skutečnost, že totiž partneři homosexuálního páru, budou v důsledku fyzické převahy, velmi dobře vyvinutí, silní, zdraví a v ovládání svého teritoria úspěšní. To ale logicky musí samicím imponovat, neboť jim pud podvědomě velí vybírat si jako otce svého potomstva, silné a zdravé partnery. A poněvadž v přírodě je něco jako nevěra také častým jevem, je dost dobře možné, že příležitostným spářením s ochotnou samičkou se hypotetický gen homosexuality přenáší na další potomstvo a tak se v populaci rozšiřuje.
  
Inu, naší představu evoluce, vycházející z představy přírodního výběru podle Darvina, budeme muset pod tíhou nových poznatků, poněkud poopravit. Proces evoluce na stávající úrovni poznání, lépe charakterizuje teorie, která by se podle  Richarda Dawkinse dala nazvat teorií „sobeckého genu“. Ostatně, stojí za to si připomenout, že zprávy o tom, že u lidí takový gen existuje (gen byl označen q28) již proběhly, i když se později se ukázalo,že to může být ještě složitější, než aby sexuální orientace byla záležitost jednoho genu.


 


Autor: Josef Pazdera
Datum:04.05.2003