O.S.E.L. - Mléčné zuby surovinou?
 Mléčné zuby surovinou?
Je možné, že maminky budou moci mléčné zoubky svých ratolestí zpeněžit. Ty svědomitější je budou schraňovat pro potřebu případné pozdější léčby.O tom, že kmenové buňky se budou používat při léčbě řady chorob a že budou napravovat tkáně poničené při úrazech, dnes pochybuje jen málo kdo. Největší diskuse se vedou o tom, jaký způsob získávání kmenových buněk je morální a jaký morální není. Legislativa řady zemí omezuje, nebo zakazuje získávání kmenových buněk z lidských zárodků.

Výzkumný pracovník Songtao Shi z Národního ústavu pro zubní a obličejový výzkum v Bethesdě zveřejnil, že umí získat zárodečné buňky ze zubů. Pan  Shi  má  šestiletou dcerku a právě na jejím vypadlém zubu, který dítěti umýval aby z něj připravil talisman pro „zubní skřítky“,  jej zaujalo, že uvnitř zubu bylo něco, co nešlo dobře umýt - zbytek krvavé tkáně. Tu vzal s kouskem zubu do laboratoře. Zvědavost se vyplatila. V kousku  dřeňové tkáně, vyrýpnuté z korunky mléčného zubu, zjistil  relativně mladé kmenové buňky.  Nazval je buňkami SHED, což je zkratka z anglického Stem Cells for Human Exfoliated Deciduous Teeth. V překladu to znamená: kmenové lidské buňky z vypadlých mléčných zubů.
V laboratoři tyto SHED buňky rostou velmi rychle a tvoří kulovité shluky. Kulovité útvary jsou charakteristické pro rychle rostoucí a také rychle se množící buňky. Buňky kostní dřeně, které se k získání kmenových buněk také používají, tak rychlý růst nevykazují. To je pro SHED buňky dobré vysvědčení. Rychle rostoucí buňky jsou známkou, že jsou (co se stádia vývoje buněk týká) mladé a že by pro ně tedy neměl být problém přeměnit se v různé jiné typy buněk. A vskutku se to také daří. Experimentálně se tyto buňky byly daří přeměnit v nervové buňky, kostní buňky i další typy buněk. Právě pro schopnost rychlého růstu začíná být ve vědeckém světě o  SHED buňky  velká poptávka. Velkou jejich předností by měla být  také jejich  snadná dostupnost.


 


Z jednoho mléčného zubu se dá získat 10   až 20 SHED buněk. Je pravděpodobné, že získávání kmenových buněk z dětských mléčných zubů se stane běžnou výdělečnou činností.  Svědomité maminky  je zřejmě budou schraňovat, aby z nich nechali připravit pro svého potomka „konzervu“ zmrazených kmenových buněk. Ta by přišla na řadu při případné pozdější léčbě vážné choroby nebo úrazu.    

Pramen: Proceedings of the National Academy of Sciences


Autor: Josef Pazdera
Datum:10.05.2003