O.S.E.L. - Nejen bio-mléko je kvalitnější
 Nejen bio-mléko je kvalitnější
Nová studie vedená na Newcastle University objektivně potvrzuje, že krávy, kterým chovatelé umožní, aby se přirozeně pásly, produkují kvalitnější mléko. A nemusí to být pouze na certifikovaných biofarmách. 

Studie Nafferton Ecological Farming Group zjistila, že pastva krav na ekologických farmách ve Velké Británii dává vzniknout mléku, které obsahuje významně vyšší obsah prospěšných mastných kyselin, antioxidantů a vitamínů. Mléko pocházející od jejich “konvenčních” intenzivně chovaných „kolegyň“ takových parametrů nedosahuje. Výsledky této studie mléčné produkce ve Velké Británii jsou publikovány on-line v Journal of Science of Food and Agriculture.

 

 
Gillian Buttler, manažerka projektů hospodářských zvířat pro Nafferton Ecological Farming Group na Newcastle University: “Není žádným tajemstvím, že složení krmné dávky krav má velký vliv na kvalitu jejich mléka. Odlišnost tohoto výzkumu spočívá v tom, že jasně ukazuje, jak systémy ekologického hospodaření, při kterých je kravám umožněna přirozená pastva a jejich krmná dávka je tak založená na čerstvé píci, jsou nejdůležitější příčinou rozdílu ve složení ekologického a konvenčního mléka.“

“Ukázali jsme, že existují významné sezónní rozdíly, přičemž obsah výživově žádoucích mastných kyselin a antioxidantů je nejvyšší v průběhu léta, když se krávy pasou na čerstvé trávě a jeteli. Bylo zjištěno, že během letních měsíců narostl obsah, jedné z vysoko ceněných složek tuků, konjugované kyseliny linolenové o 60 procent. A to je i důvodem, proč se náš další výzkum zaměří na to, jak zdokonalit nutriční skladbu mléka během zimy, kdy jsou krávy chovány ve stáji a krmeny převážně konzervovanou pící.”

Tato studie, které se účastní vědci z Newcastlu a Danish Institute for Agricultural Science, je částí dlouhodobého celoevropského projektu “Quality Low Input Food”, týkajícího se zdraví zvířat a welfare, kvality mléka a směřování k minimalizaci využívání antibiotik v prvovýrobě mléka. “Tento dokument je důležitým milníkem tohoto projektu a jasně ukazuje, že pokud chováte skot přirozeně, pak je to “vítězná partie” pro obě strany,” řekl profesor Carlo Leifert, koordinátor projektu.

Vědci také odhalili zajímavé výsledky ve skupině “low-input” (nízkonákladových) farem ve Walesu, které sice nejsou certifikované jako ekologické, ale používají velmi podobné metody (hlavním rozdílem bylo používání některých průmyslově vyráběných hnojiv a krátké období od ukončení používání antibiotik). Ke snížení nákladů tito farmáři využívají sezónní telení. To, že otelí všechny krávy na jaře a pasou je v průběhu laktace, od března do listopadu, vede k tomu, že téměř 100 procent mléka je produkováno pouze z čerstvé trávy. Mléko z těchto “neekologických” farem má také významně vyšší úrovně nutričně žádoucích mastných kyselin a antioxidantů, které byly přímým výsledkem extenzivního venkovního chovu a příjmu čerstvé píce.
 

 

Zvětšit obrázek
Obrázek pořízený na farmě pana Josefa Círala v jižních Čechách dokazuje, že mléko vysokých nutričních i senzorických kvalit je možno vyrábět i v českých luzích a hájích (Foto O. Beran)

“Tyto systémy “novozélandského typu” nejsou v Británii běžné, protože je přírodní podmínky v mnoha oblastech země nedovolují,” vysvětluje Butlerová. “Proto mléko z těchto farem není samostatně dostupné široké veřejnosti, ale během zpracování dojde k jeho smíchání s mlékem z konvenčních chovů. “Nicméně zahrnutím těchto extenzivních systémů nám dovoluje jasně spojit rozdíly v kvalitě mléka s krmením dojnic.”
Gordon Tweddle z farmy Acorn Dairy v Durhamském okrese je producentem ekologicky získávaného bio-mléka a říká: “Věřili jsme, že ekologicky vyprodukované mléko je pro nás lepší a naši zákazníci říkali, že chutná lépe. Je to uspokojující mít vědecké vysvětlení, že je lepší také z nutričního hlediska.”

Tento současný výzkum potvrzuje předchozí studie ve Velké Británii, které oznámily vyšší koncentrace omega-3 mastných kyselin v mléce z ekologických farem než z těch konvenčních. CLA, omega-3 mastné kyseliny, vitamin E a karotenoidy – faktory, které jsou spojovány se snižováním rizika kardiovaskulárních chorob a rakoviny. CLA je obrovsky populární nejenom v USA, kde je prodávána jako výživový doplněk. Nicméně tyto syntetické doplňky často obsahují složky s odlišnou chemickou strukturou než ty, které se objevují přirozeně v mléce, tak často dochází k vyrovnanému příjmu jak “dobrých” (např. CLA9, omega-3 mastné kyseliny, vitaminu E a karotenoidů), tak i “méně žádoucích” mastných kyselin (např. omega-6 a CLA10). “Přechod na ekologické mléko poskytuje alternativní a přirozený způsob, jak zvýšit příjem nutričně žádoucích mastných kyselin, vitamínů a antioxidantů bez zvýšení příjmu těch méně žádoucích mastných kyselin a syntetických forem vitamínu E,” řekla Butlerová. “V ekologickém mléce stoupá obsah omega-3, ale ne omega-6, což pomáhá zlepšit velmi důležitý poměr mezi těmito dvěma mastnými kyselinami.”

Do studie bylo zapojeno 25 britských farem ze dvou kontrastních oblastí – jižního Walesu a severovýchodní části Anglie. Vědci sledovali tři odlišné systémy hospodaření: konvenční intenzivní, certifikované ekologické a „udržitelné neekologické” (low-input). Pracovníci z Nafferton Ecological Farming Group z Newcastle University na těchto farmách odebrali celkem 109 vzorků mléka, a to v srpnu a říjnu 2004 a v následujícím roce v lednu, březnu a květnu. Skupina prověřovala vliv sezóny a rozdílu v krmení venku (pastva) nebo ve stáji (konzervovaná píce) na profil mastných kyselin v mléce a také porovnávala jednotlivé karotenoidy, stereo-izomery alfa-tokoferolu (vitaminu E) nebo izomery mastných kyselin. Vyšší obsah nutričně žádoucích mastných kyselin CLA9, omega-3 a linolenové kyseliny, antioxidantů, vitaminu E a karotenoidů byl objeven v ekologickém mléce. Nižší byl obsah nežádoucích mastných kyselin omega-6 a CLA10.

Zdroj: Newcastle University


Autor: Anna Marcinková
Datum:29.05.2008 22:11