O.S.E.L. - Klonování, xenotransplantace
 Klonování, xenotransplantace
Klonování, xenotransplantace. Přednášky + ppt presentace Klonování,  xenotransplantace
Jaroslav Petr, Výzkumný ústav živočišné výroby, Přátelství 815, Uhříněves, 104 01,  E-mail: petr@vuzv.cz

Klonování  savců
"Jedno vajíčko, jedno embryo, jeden dospělý člověk  - to je normální. Ale bokanovskyzované vajíčko pučí,  proliferuje a dělí se. Osm až devadesát šest zárodků a každý  zárodek se vyvine v dokonale utvářené embryo a každé embryo  v plnohodnotného dospělce. Devadesát šest lidských bytostí  vyrůstá nyní tam, kde dříve rostla je jediná. Pokrok."  Těmito slovy vylíčil budoucnost lidstva anglický  spisovatel Aldhous Huxley již v roce 1932 v knize, jíž dal  hořce satirický název "Nádherný nový svět"…….


Xenotransplantace savců
Na seznamech čekatelů se nachází asi desetkrát více lidí, než kolik je dárců. Nejvíce pacientů čeká na transplantaci ledvin, následují čekatelé na transplantaci srdce, jater a plic…..

Text přednášky Klonování savců je ke stažení ve formátu pdf  (440 kb)

Text přednášky Xenotransplantace je ke stažení ve formátu pdf  (118 kb)

Texty přednášek  jsou doplněny šesti  presentacemi ve formátu ppt:  
Klonxeno1
Klonxeno2
Klonxeno3
Klonxeno4
Klonxeno5
Klonxeno6


Autor: Jaroslav Petr
Datum:23.10.2003