O.S.E.L. - Geneticky modifikované rostliny
 Geneticky modifikované rostliny
V roce 2002 dosáhla celková plocha, na které jsou pěstovány geneticky modifikované plodiny, téměř 60 milionů hektarů a zaznamenala tak oproti předchozímu roku nárůst o 12%. GM plodiny se ve světě nezadržitelně prosazují.
Jaroslav Petr, Výzkumný ústav živočišné výroby, Přátelství 815, Uhříněves, 104 01,  E-mail: petr@vuzv.cz

V roce 2002 dosáhla celková plocha, na které jsou  pěstovány geneticky modifikované plodiny, téměř 60 milionů hektarů a zaznamenala tak oproti předchozímu roku nárůst o 12%. Už z těchto čísel je zřejmé, že se geneticky modifikované plodiny ve světě nezadržitelně prosazují. Evropa si zakládá na pověsti „ostrova“, který geneticky modifikovaným plodinám není příznivě nakloněn.
S ohledem na důraz, jaký je dnes kladen na kvalitu potravin, se  odborná i laickou veřejnost ocitá tváří v tvář  hned několika naléhavým otázkám.Co jsou geneticky modifikované plodiny? Jak je prověřována jejich bezpečnost? Jaká rizika se pojí s jejich konzumací lidmi a zkrmováním zvířatům? Co a nebo kdo rozhoduje o tom, jestli se budou geneticky modifikované plodiny a z nich vyrobená krmiva používat? ...
Text přednášky Geneticky modifikované rostliny je ke stažení ve formátu pdf

Text přednášky  je doplněn sedmi  presentacemi ve formátu ppt:  
gmvr1.ppt
gmvr2.ppt
gmvr3.ppt
gmvr4.ppt
gmvr5.ppt
gmvr6.ppt
gmvr7.ppt


Autor: Jaroslav Petr
Datum:09.11.2003