O.S.E.L. - Etanolové motory jsou „špinavé“
 Etanolové motory jsou „špinavé“
V městech, jejichž ulicemi se budou prohánět „ekologická“ auta na biolíh, se bude těžko dýchat. Zvláště pak v zimě.


 

 

 
Spalováním E85 vzniká více aldehydů.

 Etanol je pohon budoucnosti. Vykácíme tropické pralesy, nasázíme cukrovou třtinu  a cukr budeme kvasit na etanol (propagátorům se doporučuje používat termín „biolíh“, neboť vše co má předponu „bio“ je vnímáno veřejností jako lepší a ušlechtilejší). Takto získaný „biolíh“ nalijeme do motorů aut a budeme jezdit a jezdit a jezdit. Taková je vize zachránců světového klimatu. Budeme mít skvělý zdroj paliva, který bude „CO2-neutrální (jeho spálením se vyprodukuje tolik oxidu uhličitého, kolik se spotřebuje z ovzduší na jeho produkci) a dokonale obnovitelný. Navíc se budeme moct vysmát Arabům a jejich ropným polím. Takhle si maloval budoucnost amerických automobilů například bývalý prezident George Bush. Ten to spojil s podporou venkovských voličů dotacemi na produkci kukuřice na výrobu biolihu.


Nová studie ze Stanford University ale dokazuje, že znečištění ovzduší ozónem bude u aut poháněných lihem horší. Nejde o ozón vysoko v atmosféře, který nás chrání před nebezpečným zářením, ale o ozón v přízemní vrstvě, který dýcháme a „leptá“ nám plíce. O ten není co stát. Jeho podíl na vzniku mnoha chorob je již prokázán.
Vědci  srovnávali efekt klasického benzínu se směsí označovanou jako E85, v které tvoří 85% etanol.  Spalováním E85 vznikají jiné zplodiny. Vzniká více aldehydů, které jsou prekurzory ozónu.

 

„V městech jako je Los Angeles, představuje i malý nárůst ozónu významné riziko, protože už dneska tu dochází k překročení zdravotních limitů ozónu,“ říká členka výzkumného týmu  Diana Ginnebaughová, která přednesla referát o výsledcích výzkumu na konferenci American Geophysical Union v San Francisku.

 

 

 
Kromě aldehydů spalování lihu zvyšuje koncentraci jedovatého ozónu...

Hladiny přízemního ozónu bývají obvykle vysoké v letních měsících, kdy tvorbě ozónu přispívá delší sluneční svit a vyšší teploty. Jízda na biolíh ale představuje značné riziko vysoké produkce přízemního ozónu i v zimě, při teplotách pod bodem mrazu.
Města s chladnějším počasím, jako je Denver, zatím s přízemním ozónem nemívají problémy. Pokud v nich začnou jezdit auta na biolíh, budou tu problémům s přízemním ozónem čelit ze dne na den.

 

Aldehydy měnící se na ozón nejsou jedinou zplodinou, která vzbuzuje v souvislosti s provozem aut na biolíh obavy. Některé spaliny bioetanolu mohou dráždit oči a sliznice, další mohou škodit rostlinám. V aldehydech ale vidí stanfordští vědci „nepřítele č. 1“. Možná je na čase se zeptat ekologistů, zda by v případě aut na biolíh nebylo namístě uplatnit „princip předběžné opatrnosti“ a zakázat je do doby, než se na 100% prokáže jejich  neškodnost pro životní prostředí a lidské zdraví. A neměli by zapomenout, že si veřejnost zvykla v této souvislosti požadovat důkaz neškodnosti daleko do budoucna – minimálně tak na 100 či 200 let.

Pramen: American Geophysical Union

 


Autor: Jaroslav Petr
Datum:22.12.2009 07:02