O.S.E.L. - Podpora základního výzkumu je v ČR druhá nejvyšší mezi zeměmi OECD
 Podpora základního výzkumu je v ČR druhá nejvyšší mezi zeměmi OECD
Vyplývá to ze souhrnné zprávy OECD s názvem Science Technology and Industry Scoreboard 2013 (STI), která byla před pár dny zveřejněna. STI pomáhá vládám jednotlivých zemí navrhovat účinnější a efektivnější politiku v oblasti podpory výzkumu a vývoje a sledovat pokroky směrem k vytyčeným cílům.Zde jsou některé klíčové výstupy letošní zprávy OECD:

Investice do inovací zůstávají prioritou pro všechny země OECD, přičemž Čína se již dostala na druhé místo za USA, před Japonsko, Německo a Koreu.
Mladé, dynamické firmy přispívají více k vytváření nových pracovních míst, než se původně odhadovalo.
Mobilita výzkumných pracovníků a spolupráce mezi institucemi se zvyšuje (ČR významně zaostává).
V ČR jsou vládní příspěvky na základní výzkum druhé nejvyšší ze všech zemí OECD (1. Rusko, 3. Slovensko, 4. Maďarsko).

 

Prezident AVO Libor Kraus k výsledkům zprávy OECD dodal: „Otevřeme oči, podívejme se na politiky výzkumu a vývoje v zemích, které jsou ve výzkumu a inovacích úspěšné a aplikujme je i u nás. Jen tak můžeme být ve světě konkurenceschopní.“


Vybraná čísla:
V roce 2012 vlády zemí OECD v průměru investovaly ekvivalent 0,8% HDP do přímého financování VaV.  Korea a Finsko investovaly více než 1 %. 27 z 34 zemí v současné době podporují průmyslový VaV prostřednictvím daňových pobídek. Mladé firmy s méně než 50 zaměstnanci sice zaměstnávají pouze zhruba 11% lidí na pracovním trhu, ale generují více než 33% všech nových pracovních míst. Výzkumníci, kteří se přesunou do zahraničí, mají o 20% větší impact, než Ti, co nikdy nevycestují. Mezi lety 1995-2011 došlo v ČR k třetímu nejvyššímu nárůstu produktivity práce (hned za Estonskem a Slovenskem) ze všech zemí OECD. Celkové výdaje na VaV ve vysokém školství se v ČR za poslední dekádu téměř zdvojnásobily, což je vývoj, který kopíruje i Dánsko, Estonsko, Slovensko a Portugalsko. Země se mezi sebou značně liší v oblasti využití elektronického obchodování (e-business): zatímco průměr zemí OECD je 20 %, u Austrálie, Norska, Islandu a ČR je tento podíl nad 30 %. Celou zprávu najdete ZDE.


Pramen AVO (Asociace výzkumných organizací) 


Autor: Martin Podařil
Datum:25.11.2013 12:36