O.S.E.L. - Boeing získal patent na tlumení rázových vln explozí - granátového šoku
 Boeing získal patent na tlumení rázových vln explozí - granátového šoku
Jakoby fantazie autorů sci-fi začínala být hnací silou pokroku. Cameronův Terminátor inspiroval vědce k vytvoření super-rychlé tiskárny. Nejnovější patentované udělátko, schopné ochránit před smrtelnými účinky exploze, je zase okopírovaný štít eliminace silových polí ze Star wars.


Zvětšit obrázek
Čidla zaznamenají elektromagnetický signál (záblesk viditelného světla, UV, infra či rentgenové záření. Řídící jednotka vyhodnotí, zda jejich amplituda odpovídá ohrožení. Pak do patřičného směru vyšle laserové (nebo mikrovlnné) paprsky. V optimálním místě oblouk iniciovaný svazky paprsků elektroagnetické energie zajistí prudký nárůst teploty a zcela změní přenosovou charakteristiku vzduchu. US Patent 8,981,261B1 (2015)
Čidla zaznamenají elektromagnetický signál (záblesk viditelného světla, UV, infra či rentgenové záření. Řídící jednotka vyhodnotí, zda jejich amplituda odpovídá ohrožení. Pak do patřičného směru vyšle laserové (nebo mikrovlnné) paprsky. V optimálním místě oblouk iniciovaný svazky paprsků elektroagnetické energie zajistí prudký nárůst teploty a zcela změní přenosovou charakteristiku vzduchu. US Patent 8,981,261B1 (2015)
Granátový šok znali už za první světové války. Označovaly se jím případy, kdy vojáka žádná střepina výbuchu nezranila a za několik dnů umřel, aniž by k tomu měl nějaký důvod. I když člověk silný výbuch přežil, často se mu to pak v hlavě pomotalo. Takovým případům navzdory stále převládal názor, že když šťastlivec, vedle kterého to prásklo a neporanilo mu to vnitřní orgány (srdce, plíce, játra, střeva, žaludek, ledviny) a voják ztratil chuť útočit, považovali ho za simulanta odpírajícího bránit vlast.
Zvětšit obrázek
Svítit laserovým ukazovátkem proti atomové bombě je samozřejmě nesmysl. Na obrázku z Atolu Bikini je ale na okraji dobře vidět kondenzační mlhu. Ta vzniká krátce poté, co tudy prošla rázová vlna. Kam už rázová vlna ve skutečnosti dorazila, ukazuje ten bílý kruh na vodě. Kredit: US Army.
Svítit laserovým ukazovátkem proti atomové bombě je samozřejmě nesmysl. Na obrázku z Atolu Bikini je ale na okraji dobře vidět kondenzační mlhu. Ta vzniká krátce poté, co tudy prošla rázová vlna. Kam už rázová vlna ve skutečnosti dorazila, ukazuje ten bílý kruh na vodě. Kredit: US Army.
Změna nastala až s válkou v Iráku, kdy počty veteránů neschopných se znovu zařadit do společnosti, enormně vzrostly. Přetrvávající bolesti hlavy, změněná psychika, neschopnost se soustředit a výpadky paměti se totiž až příliš často týkaly právě těch, kteří se připletli blízko nějaké exploze. Teď se to již dává do souvislosti s tím, co znají instalatéři. Stačí špatný ventil pračky a udělá takovou rázovou vlnu, že se vodovodní trubka roztrhne třeba až u sousedů. Ať už jde o šíření rázové vlny z exploze prostřednictvím krve v cévách, nebo přes kosti lbi, jedno je jisté. Centrálnímu nervovému systému to neprospívá. Nejspíš půjde o stejné následky, jaké výzkumníci našli u pitvaných myší. Pečlivý pohled prozradil, že výběžky, kterými se neurony domlouvají, mají v mozku  potrhané. Explozí šířené rázové vlny jsou tedy razantnější, než hlavičkování fotbalistů či bušení do hlav pěstí v rukavici.


Přihláška, na níž byl nyní firmě Boeing patent udělen, byla podána již v květnu roku 2002. Tvoří ji popis zařízení sestaveného ze snímačů detekujících vzdálenou explozi a několika způsobů generování přechodové zóny, která přicházející tlakovou vlnu odrazí a zbrzdí. Zatímco neprůstřelné vesty a helmy nás před střepinami ochrání, s rázovou vlnou nezmůže nic ani pancíř. Samotný pojem rázová vlna, je hodně obecný a spadají pod něj od vln vzniklých kolapsem kavitačních bublin, přes okraje rozpínajících se mezihvězdných mlhovin až po ty léčebné při neinvazivní litotripsi.
Zvětšit obrázek
K prošlapávání cesty pro dopravu energie potřebné k vytvoření rozpínající se bubliny, lze napomoci i vystřelením pelet. Například jodidu stříbra, jehož ionty v jinak nevodivém vzduchu vytvoří vodivý tunel. US Patent 8,981,261B1 (2015)
K prošlapávání cesty pro dopravu energie potřebné k vytvoření rozpínající se bubliny, lze napomoci i vystřelením pelet. Například jodidu stříbra, jehož ionty v jinak nevodivém vzduchu vytvoří vodivý tunel. US Patent 8,981,261B1 (2015)
V našem případě se článek týká jen ochrany před těmi, které vyvolávají expandující zplodiny navozující tlakovou vlnu. Eliminovat ji lze elektrickou energií s jejíž pomocí se vytvoří tepelný štít. Je k tomu třeba sada rychlých detekčních senzorů, které lze umístit například na vozidlo. Propojí se s generátorem (nebo akumulační jednotkou elektrického proudu) schopnou bleskově vydat velké množství energie. Z přiložených obrázků by se mohlo zdát, že se s aplikací uvažuje jen na vozidlo. Stejný princip ale jde použít i na ochranu budov, či shromáždiště civilistů. Zařízení v případě potřeby vytvoří bariéru, kterou tvoří zóna s jinou hustotou vzduchu, na níž se šoková vlna láme a odklání. 
Zvětšit obrázek
Princip ochranného štítu spočívá v prudké změně teploty v místě, kudy obávaná tlaková vlna bude procházet. Ve vymezeném  prostoru elektromagnetické pole zajistí krátkodobě odlišné medium. Je v podstatě jedno zda u přepravy energie do příslušných míst asistuje elektrický proud,  paprsek laseru, nebo mikrovlny. Hlavní je, aby se v daném místě začaly elektrony odpoutávat od molekul vzduchu a urychlené elektrickým polem vrážely do dalších. Kaskádovitý děj pak mění průchodnost elektromagnetických vln a prostředí rychle absorbuje jejich energii, teplota v tomto místě raketově stoupne a krátkodobě vytvoří rázové vlně štít.
Princip ochranného štítu spočívá v prudké změně teploty v místě, kudy obávaná tlaková vlna bude procházet. Ve vymezeném prostoru elektromagnetické pole zajistí krátkodobě odlišné medium. Je v podstatě jedno, zda u přepravy energie do příslušných míst asistuje elektrický proud, paprsek laseru, nebo mikrovlny. Hlavní je, aby se v daném místě začaly elektrony odpoutávat od molekul vzduchu a urychlené elektrickým polem vrážely do dalších. Kaskádovitý děj pak mění průchodnost elektromagnetických vln a prostředí rychle absorbuje jejich energii, teplota v tomto místě raketově stoupne a krátkodobě vytvoří rázové vlně štít.


Sled událostí je následovný. Jakmile senzory detekují elektromagnetický záblesk, řídící jednotka odhadne sílu exploze a směr odkud se tlaková vlna přiřítí. V případě, že to má smysl, uvede do chodu soustavu laserů, které vysoce energetickými pulzy vyslanými směrem k výbuchu ionizují vzduch a vytvoří v něm plazmový tunel. Dodáním patřičné energie se začne tvořit teplem se rozpínající bublina tvořená mnohem nižší hustotou materiálu. V takovém prostoru se šokové vlny šíří krajně neochotně. Navíc se na povrchu ochranné bubliny vzduch zhušťuje a od takové vrstvy se část dopadající energie odráží zpět, a část by se měla vyrušit, jako když proti sobě stříkají dvě hasičské stříkačky.  

U Boeingů pojali patent opravdu velkoryse a ze široka. Zahrnuje tvorbu ochranného elektromagnetického štítu, elektrickým obloukem, mikrovlnami i laserem. V přihlášce se zmiňuje, že se aplikace nevztahuje jen na využití ve vzduchu ale i v prostředí vodném, čímž si pohlídali zakázky spojené s ochranou před torpédy a bezkontaktními minami škodícími na dálku právě vysláním  šokových vln. A aby bylo všem jasné, co všechno chtějí svým udělátkem chránit, vyjmenovávají auta, tanky, obrněné transportéry, pevnůstky, budovy či jejich hlídané balkóny, lodě, lodičky, ponorky, letadla, dokonce i ta s vertikálním startem. To asi aby nikoho nenapadlo bez nich to začít montovat na helikoptéry a rakety. 


Literatura : US Patent 8,981,261B1 (2015)

 

 


Autor: Josef Pazdera
Datum:25.03.2015 13:58