O.S.E.L. - Alkohol nemusí jen škodit
 Alkohol nemusí jen škodit
Z nové studie zveřejněné ve Velké Británii vyplývá, že přiměřená konzumace alkoholu může v některých případech pomáhat.


V nemocnici svatého Tomáše v Londýně sledovali vliv alkoholu u 46 párů identických dvojčat.
Angličané se zaměřili na  páry dvojčat, u kterých jedno konzumovalo alkohol v mírných dávkách a druhé dvojče jen nepatrně, nebo vůbec ne. Podmínkou pro zařazení do testu bylo i to, že dvojčata musela žít ve srovnatelných životních podmínkách.
Po vyhodnocení testu zjistili, že mírné „pijáčky“, které v průměru požívaly alkohol v  dávce osmi skleniček týdně, měly statisticky významně pevnější kosti, než ty, které tak nečinily. Výsledky jsou publikovány v odborném časopisu Annals of the Rheumatic Diseases.
Jako kriterium pevnosti kostí se posuzovala mineralizaci
kostních lamel v trámčině kyčelních kostí a kostí páteře. Látková výměna v kostech byla zjišťována bilancováním minerálií vylučovaných v moči. Ze zjištěných údajů se dá odvodit, že pokud se po čtyřicítce stanete mírným konzumentem alkoholu, vašemu zdraví to prospěje. Studie také potvrdila dřívější poznatek o tom, že na rozdíl od alkoholu, kouření kosti oslabuje. Ochranný efekt alkoholu na ženské kosti byl  prokázán, u mužů tak jednoznačné závěry nebyly. Studie také nepotvrdila, že by s narůstajícím množstvím konzumovaného alkoholu také úměrně stoupala i pevnost kostí. Není třeba také zdůrazňovat, že alkohol má celou řadu škodlivých efektů, jako je například narůstající nebezpečí vzniku úrazů, tvrdnutí jater, rakovinu plic a další. Když se ale vědci pokusili porovnat klady a zápory alkoholu, vyšlo jim, že pokud člověk zůstane u jedné až dvou skleniček denně, po čtyřicítce, kdy mu hrozí  nebezpečí  z poruch srdečně cévního aparátu, potom příznivý efekt alkoholu převáží.

Člen výzkumného týmu profesor Tim Spector z Nemocnice svatého Tomáše tisku prohlásil, že zatím není jasné jaký mechanismus  příznivý efekt alkoholu na pevnost kostí  způsobuje, ale že by výzkum v tomto směru měl pokračovat. 
S takovým stanoviskem se naše redakce zcela ztotožňuje. Co kdyby se alkohol dostal mezi položky na lékařský předpis.


Autor: Josef Pazdera
Datum:02.07.2004