O.S.E.L. - Viagra pro ženy?
 Viagra pro ženy?
V kanadském Montrealu testují látku, která prostřednictvím ovlivnění melanokortikálního systému v mozku dokáže regulovat samičí sexuální touhy.


Podle Jamese Pfause, neurobiologa z Concordia University z kanadského Montrealu, má 30% žen v severní Americe a v Evropě poruchu týkající se sexuální žádostivosti. Ztráta sexuální touhy je v mnoha případech způsobena odcizením partnerů, ale v mnoha případech se jedná o fysiologickou příčinu. U takových žen, ačkoli vnímají senzorické podněty, nedojde u nich k navození pocitu který by bylo možno charakterizovat slovy - „jsem vzrušená, chci to“!

Vše v mozku
Profesor Pfaus, který provádí experimenty s látkou označenou PT-141 je přesvědčen, že tato látka může v takových případech ženám pomoci. Látka stimuluje mozek a zvyšuje libido. Látka PT-141 se v mozku chová jako hormon nazývaný alfa-melanocyte-stimulating hormon. Váže se na stejné receptory nervových buněk, na které se váže zmíněný hormon a tím stimuluje sexuální aktivitu. Nejdále došlo zkoušení této látky u mužů, kde se zjistilo, že PT-141 dokáže „povzbudit“ i muže u nichž nezabrala Viagra.
Nejzajímavější na látce PT-141 je její účinek u samic. Profesor Pfaus se svým týmem aplikoval látku samicím potkanů. Poté, co zvířata obdržela jednu ze čtyř dávek přípravku PT-141, změnilo se jejich chování ve smyslu zájmu o sex. Samice projevovaly zvýšený zájem o samce, vyzývavě měnily postavení svého těla, které v řeči zvířat znamená jsem svolná k pohlavnímu styku. Pokusy jednoznačně prokázaly, že čím větší dávku látky PT-141 samice dostaly, tím větší byla jejich ochota se pářit.
Nyní budou následovat testy na ženách. Většinou se k pokusu s látkou PT-141 staví odborníci kladně, jen někteří poukazují na to, že ženy, které ztratily zájem o sex, jsou velmi často v menopauze a tedy současně strádají i v důsledku dalších symptomů projevujících se návaly horka, změnou nálady,... Ale ani kritik Stevenson případnou terapii nezavrhuje, jen poukazuje na účelnost spojit a koordinovat ji s další léčbou.

 

Selektivní farmakologický efekt na sexuální chování samic nebyl dříve pozorován. Pokus tedy indikuje, že centrální melanokortikální systém je důležitý pro regulaci samičí sexuální touhy a že se látka PT-141 má šanci stát prvním farmakem, které bude schopné léčit poruchy sexuální žádostivosti u žen.

Profesor Jim Pfaus (vpravo).

Pramen: Pfaus, J. G. et al.. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, (2004). |článek|

 


Autor: Josef Pazdera
Datum:04.07.2004