O.S.E.L. - Jez do syta, statiny zařídí zbytek (ale jen u někoho)
 Jez do syta, statiny zařídí zbytek (ale jen u někoho)
Statiny jsou dnes považovány za „zázračné“ látky snižující „špatný“ cholesterol. Desítky milionů lidí věří, že jim statiny napraví jejich dietetické prohřešky a zbaví je rizika infarktu myokardu a mozkové mrtvice. Nové poznatky ukazují, že všichni na pomoc statinů spoléhat nemůžeme. Rozhoduje o tom genetika.Cholesterol - opakování
Cholesterol je látka tukové povahy nezbytná pro řadu životně důležitých funkcí, která je ve zdravém těle v dostatečném množství produkována v játrech. Cholesterol je přítomen také ve stravě, především v živočišných tucích. Jeho nadměrná spotřeba významně poškozuje zdraví zejména proto, že způsobuje zúžení cév. To často vede až k infarktu myokardu nebo k mozkové příhodě. Vysoká hladina cholesterolu je rovněž rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy nemoci. Podporuje totiž produkci toxického beta-amyloidu, který je klíčový pro vznik této zákeřné nemoci. Vysoká hladina cholesterolu znamená i vyšší pravděpodobnost vzniku nádorů. Užívání jakýchkoli léků na snížení hladiny cholesterolu v krvi tudíž snižuje riziko vzniku zhoubných onemocnění.


Statiny
Problému vysoké hladiny cholesterolu v současnosti čelí více než 25 milionů lidí za pomoci léků statinů, ty blokují enzym, který umožňuje tvorbu cholesterolu v krvi, a tím snižují jeho hladinu v našem těle. Statiny  snižují výskyt mozkových příhod a brzdí i nástup demence.
Statiny se staly hlavní skupinou hypolipidemik, a v této základní indikaci jsou dnes široce užívány. Při tom opakovaně překvapily svými neočekávanými dodatkovými účinky. Ukázalo se, že léčba statiny chrání před infarktem myokardu i ty pacienty, kteří mají normální hladinu cholesterolu v plazmě, a u nichž protektivní působení nemůže být založeno na snížení lipidů. Statiny snižují zánětlivou reakci cévní stěny a brání odtržení aterosklerotických plátů. Statiny jsou chemické látky inhibující důležitý enzym (HMG-CoA reduktázu), jehož prostřednictvím organizmus syntetizuje cholesterol. Běžně se používají při léčbě kardiovaskulárních chorob. Blokují endogenní syntézu cholesterolu a zvyšují odbourávání LDL-cholesterolu z krevního oběhu. Stimulují endotelový enzym nitric-oxid-syntázu, který rozšiřuje cévy, ale zřejmě také (svými antioxidačními, protizánětlivými a protisrážlivými účinky) stabilizují aterosklerotické pláty. Kromě toho se ukazuje příznivý vliv statinů ve stále nových oblastech. Například podle epidemiologických studií je výskyt Alzheimerovy choroby u pacientů léčených statiny až o 70 % nižší než v kontrolní skupině.


Statiny nefungují u všech stejně
Léčba pomocí statinů se stala módní a lékaři je předepisují jak na běžícím pásu. Z této idylické představy, jak se nám daří všechna popsaná nebezpečí zvládat pomocí statinů, nás nyní vyvedl svým zjištěním Daniel Chasman z Harvard Medical School v Bostonu. Ukázal, že tato léčba není u všech lidí stejně účinná. Někteří z nás, kteří jsme nositeli jedné ze dvou variant určitého genu (gen pro HMG-CoA reduktázu), musejí počítat s tím, že léčba u nich  „fantastické“ účinky mít nebude. Téměř sedm procent naší populace má takové genetické založení, které u svých nositelů činí statiny  o 20% méně efektivní. Předpokládá se, že tato skupina lidí, navzdory léčbě statiny, bude mít více infarktů a srdečně cévních onemocnění, jako důsledek malé funkčnosti podávaného léku. Práce bostonských specialistů je nejnovějším případem z oblasti farmakogenetiky, která dokládá nutnost přístupu ke každému jedinci individuálně - podle jeho genetického založení. Tedy jakémusi „šití léků každému na míru“.


Ohledně dalšího rychlého pokroku bádání v tomto směru jsou výzkumníci skeptičtí. Nové poznatky totiž naznačily, že minimálně u sedmi procent pacientů je léčba statiny málo účinná a že u nich bude třeba přejít na účinnější způsob léčby. Ztráta sedmi procent trhu ze stávajících 25 milionů pravidelných odběratelů, by mohla u výrobců vést k významným ztrátám. Výzkumníci očekávají, že jejich snaha získat prostředky na tento výzkum se bude potýkat s velkou nevolí.Schéma molekul nejdůležitějších statinů. Všechny  inhibují enzym 3-hydroxy-3-methylglutaryl koenzym A (HMG-CoA) reduktáza, který se účastní syntézy cholesterolu v játrech. Blokování enzymu vede k poklesu cholesterolu v jaterních buňkách a ty si jej k pokrytí vlastní potřeby začnou brát z krevního řečiště. Množství cirkulujícího cholesterolu v krvi klesne.    
Statinů a obchodních značek pod kterými jsou distribuovány je celá řada. Simvastatin (Zocor), Lovastatin (Mevacor), Pravastatin (Mevalotin), Pravastatin (Pravachol), Simvastatin (Lipovas), Fluvastatin (Lescol),…
U Anitiny bulimie toho už ani statiny moc nezmohou.


Autor: Josef Pazdera
Datum:05.07.2004