O.S.E.L. - Z Prahy až k planetám
 Z Prahy až k planetám
V malebném údolí Vltavy na severním okraji Prahy se připravuje pozoruhodný projekt – naučná stezka seznamující návštěvníky i náhodné kolemjdoucí s naším kosmickým okolím, která bude zároveň modelem Sluneční soustavy v měřítku jedna ku miliardě.

 

mapa základních zastavení stezky - jejich počet se ale
bude rozšiřovat v závislosti na tom, kolik se sejde prostředků
Mapa základních zastavení stezky - jejich počet se ale bude rozšiřovat v závislosti na tom, kolik se sejde prostředků.

Naučnou stezku seznamující s tělesy Sluneční soustavy připravuje  Kosmo Klub, z.s. s podporou Povodí Vltavy, které k tomuto účelu laskavě propůjčilo své pozemky. Má jít o model našeho vesmírného okolí v měřítku jedna ku miliardě, a to o model v mnoha ohledech unikátní. Planety, coby zastavení na naučné stezce, budou rozmístěny podél toku Vltavy ve správných relativních vzdálenostech od modelu Slunce, které bude ležet na počátku stezky v Bohnicích. Stezka má končit trpasličí planetou Sedna, umístěnou u Máslovic, 13,5 km od modelu Slunce. Každá planeta bude představována nerezovou kuličkou odpovídajícívelikosti spočívající na vršku kovového sloupku, s výjimkou Slunce, které bude zastupovat betonová koule o průměru 139 cm. 

Návštěvník tak bude moci na vlastní nohy a na vlastní kůži zjistit, jak jsou různá kosmická tělesa veliká a vzdálená od sebe, a doslova si je osahat. Nabídne se mu také možnost podívat se na model Slunce od různých planet – jeho zdánlivá velikost bude odpovídat tomu, jak velké bychom viděli z příslušné planety Slunce skutečné. To je mezi českými stezkami unikát. Protože údolí Vltavy je v úseku mezi Bohnicemi a Klecany rovné, bude možné Slunce spatřit dokonce i od Uranu (i když to ze vzdálenosti 2,9 km už bude nejspíš vyžadovat aspoň triedr). Naučný charakter stezky podpoří také tabulky shrnující základní informace o jednotlivých tělesech.

 

Nezanedbatelnou měrou přispěje k atraktivitě stezky také krásná krajina vltavského kaňonu, s mnoha malebnými pohledy a chráněnými územími, která stojí za výlet i sama o sobě.  
Zvolená lokalita je velmi dobře dostupná vlakem, přívozem i autobusem, a trasa stezky kopíruje frekventovanou cyklostezku, takže se nepochybně stane zpestřením procházek či vyjížděk mnoha návštěvníků.

 

Vzor tabulky, jaká se bude nacházet u každého zastavení.
Vzor tabulky, jaká se bude nacházet u každého zastavení.

Důležitou roli při plánování stezky sehrála snaha o její trvanlivost. Kovové sloupky s planetami by měly být prakticky nezničitelné bez použití těžké techniky, a měly by odolat dokonce i povodni.  Zvolený materiál, jímž je nerez, dobře vzdoruje živlům přírodním i kriminálním, protože nerezaví a sběrny jej nevykupují. Tabulky s popisky jsou zase koncipovány jako snadno nahraditelné, neboť o destruktivním potenciálu některých pozemšťanů si nelze dělat iluze.

 

Realizaci stezky zajišťuje vlastními silami Kosmo Klub, včetně Tomáše Kocourka, bez něhož by myšlenka vybudovat v údolí Vltavy planetární stezku nikdy nevznikla. Finance na uskutečnění tohoto záměru budou pocházet ze stále otevřené veřejné sbírky na serveru Startovač.

Původní záměr byl zahrnout 17 těles – vedle Slunce a planet také nejznámější trpasličí planety, což je samo o sobě něco, co většina planetárních stezek nenabízí. Vzhledem k mimořádnému ohlasu veřejnosti se ale potřebná suma shromáždila s překvapivou rychlostí. Nejenom že je tedy již jasné, že stezka opravdu vznikne, ale také se naskytla možnost stezku rozšířit o další významná tělesa, jmenovitě velké měsíce planet. Stále proto máte možnost přispět, a případně se dokonce stát sponzorem některého tělesa, a nezapomeňte při tom ani na Osla. Také je projektem, který se bez Vaší přízně neobejde.


Odkazy

startovac.cz
hvezdolet.cz
kosmo.cz

https://youtu.be/2QeZ9vWpctY


Autor: Tomáš Petrásek
Datum:07.10.2016