O.S.E.L. - Auta produkují 4,5x více škodlivin, než jim povolují normy EU
 Auta produkují 4,5x více škodlivin, než jim povolují normy EU
Vědci z Imperial College si posvítili na oxid dusičitý (NO2) a oxid dusnatý (NO) - plyny, které zákonné normy EU sledují jako emise NOx. Výsledky dosud největší studie, která měřila emise automobilů v reálném provozu, dopadla katastrofálně.

Začalo to nevině, když výzkumníci své přesné laboratorní přístroje připojili na auta v běžném provozu. Ukázalo se, že i ta nová, která už měla splňovat platnou normu, tak se do ní nevejdou. Testovali jich 39 a v provozu mezní limit překračovaly jednou až 22krát! V městském provozu, kde je to nejškodlivější, v průměru auta překračovala povolenou hranici  4,5krát. Jinak řečeno, nesplňovala Normu Euro 6, která stanoví podmínky provozu aut pro provoz v městském provozu a na dálnici.

 

Máte již nové auto, nebo uvažujete o jeho koupi? V obou případech se můžete dostat do pěkné šlamastiky, pokud vás prověří environmentální policie.  Kredit: Imperial College London
Máte již nové auto, nebo uvažujete o jeho koupi? V obou případech se můžete dostat do pěkné šlamastiky, pokud vás prověří environmentální policie. Kredit: Imperial College London

Z testovaných nových aut by údajně (a jen v některém z režimů) prošla jen dvě. Zakopaný pes je v tom, že na výrobcích aut se požadovalo dodržovat emisní limity v laboratorním nastavení. Jenže v příštím roce se schvalování normy týká již jízdy v reálném provozu. A tak studie provalila, že naprostá většina nových dieselových aut produkuje mnohem více znečišťujících látek, než kolik jim povoluje norma EURO-6 - závazný pokyn, k jehož dodržování se EU zavázala a který měl být vyžadován již od září 2015!  Ve zprávě Královské univerzitě v Londýně se uvádí, že nejen Velká Británie, ale i mnohé členské státy EU, kolektivně uzavřenou smlouvu ochrany kvality ovzduší ve skutečnosti porušují. Konkrétně v překračování limitních hodnot koncentrace NO2. Provozovatelé aut se tak stali předmětem soudní pře a proti nim stojí ochranářské organizace jakou je NGO ClientEarth, prosazující ochranu zdraví obyvatel. Ty mají v ruce platnou dohodou EU. Žalovanou stranou se stává státní instituce, která provoz aut překračující povolené hodnoty a ne o málo (v průměru 4,5 krát), povolila.


Závěr

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že Velká Británie a EU se zavázaly k dodržování něčeho, co v oblasti limitních hodnot koncentrací NO2, soustavně porušují. Britská nevládní instituce výsledků studie již využila a prostřednictvím svých právníků již k prosazování práva a svých cílů, přikročila. Podobný vývoj lze očekávat i v dalších zemích EU. Nová fakta proti sobě staví vládní instituce, které provoz aut nesplňujících normy povolily (tolerují, nekontrolují) a instituce, které mají v náplni práce dbát na dodržování platné legislativy. Ty na své straně mají zdravotníky a jejich argument přímé vazby oxidů dusíku na zdravotní problémy, jakými jsou nárůst astma u dětí, předčasná úmrtí ze znečištěného ovzduší následkem srdečních chorob, chronických obstrukčních plicních onemocnění, rakoviny plic a plicních infekcí. V tom všem totiž oxidy dusíku (NOx) hrají významnou roli. Za snahou EU eliminovat tyto škodliviny v ovzduší a přijatým legislativním nařízením, byl dobrý úmysl  - prodloužit délku života Evropanům o devět měsíců. Výsledkem ale bude klání právníků v němž rukojmími budou automobilisté. Jak vše nakonec dopadne, je ve hvězdách. Platná legislativa je pádný argument, ale jak v zemi Švejka dobře víme, na jejím výkladu se všechny země nemusí shodnout. Třeba proto, že v tom sehrají roli domácí výrobci aut, zaměstnanost,... Nejspíš to vypadá tak, že i vlastníci zcela nových aut s dieselovým motorem koupeným v jedné zemi, se budou moci setkat se šikanou v jiné zemi společenství zvaného EU. A že nejjistějším zaměstnáním evropského regionu se stane právničina.

 

Literatura

Caroline Brogan: Cars under new EU rules produce 4.5x more pollution on average than allowed. The Imperial College of Science, Technology and Medicine


Autor: Josef Pazdera
Datum:29.10.2016