Zkoumání Ježíšovy DNA. Rozřeší Češi záhadu?  
Již mnohokrát v dějinách ležel osud lidského vědění na bedrech českých vědeckých kapacit. Bezradní světoví bádalové obraceli své naděje k Purkyněmu, Heyrovskému, či Cimrmanovi. I nyní, kdy se svět potácí v pochybách v souvislostí s bádáním po tajích lidského genomu, pravděpodobně to budou zase Češi kdo budou muset záhadu rozlousknout.

Asi třicet procent Čechů a více než devadesát procent Američanů!(*1) věří v boha a v kreacionistický původ člověka (*2). Světem se toulají také tisíce nevěřících Tomášů, kteří by vcelku i rádi věřili v boha, ale jaksi se jim nedostává hmatatelných důkazů a rádi by se nějakým důvěryhodným způsobem „přesvědčili“ jak se věci boží skutečně mají.

 

Zvětšit obrázek
Huseníček Thalův (Arabidopsis thaliana) má více genů než člověk.

Luštění tajů člověčího původu nabralo na obrátkách s objevem DNA analýzy. Rozkódování dvojaté šroubovice už nám člověčenstvu mnohokrát notně srazilo hřebínek, to když se například zjistilo, že člověk má méně genů než například rostlinka huseníček Thalův (*3) nebo obyčejná rýže. Den co den přichází vědci s novými a novými informacemi, které naše poznání posouvají dál a dál. Dostaneme se ale někdy tak daleko abychom věděli „všechno“?

Pokud člověk skutečně stvořen byl, jedním z možných výsledků bádání po genetickém původu člověka by totiž mohlo být vědecké potvrzení boží existence, což by řadu Tomášů potěšilo.

Co zkoumat?
Jedním nejpřímějších hmatatelných a studovatelných projevů boha na zemi bylo seslání Ježíše Nazaretského. Jako syn boží by mohl (*4) vykazovat nějaké fyzické, zkoumatelné boží charakteristiky, po nichž pátráme.
Nápad zkoumat Ježíšovu biologickou podstatu samozřejmě není nic nového. Bohužel to není zdaleka jednoduché a to z mnoha praktických důvodů.
Zkoumat totiž můžeme jen to co nám zde po něm zbylo – to znamená zejména relikvie dochované v církevních depozitářích. A vzhledem k nanebevzetí, zmizení těla z hrobu apod…toho není moc.

 

Zvětšit obrázek
Bible Kralická. Podle katolíků byla Marie panna, takže Jakub, Jozes, Šimon a Juda byli maximálně bratranci. Pravoslavní je považují za nevlastní bratry, pocházející z Josefova prvního manželství.

Problém Ježíše jako historické postavy
Prvním okruhem problému je ale Ježíšův biologický původ. Již tady není nic jistého. Ježíšův původ může být v zásadě buď:
A) žádný – samotná existence Ježíše jako historické postavy byla mnohokrát zpochybněna a je možné že se jedná pouze o legendu nebo mytologický slepenec více lidí.
B) člověčí – některé biblické výklady chápou boží otcovství čistě v rovině spirituální (*5). Tím však vrháme velmi špatné světlo na Mariino neposkvrněné početí. (Pro porodníky však není pannenské těhotenství není nic neobvyklého a šokujícího. Bylo popsáno mnoho případů oplodnění po neopatrném pettingu, kdy si zatoulaná spermie najde svoji cestu aniž by muselo dojít k pohlavnímu aktu jako takovému. Odhalila-li by analýza DNA biologické otcovství Josefově, bylo by se lze oprávněně domnívat, že Ježíš byl počat podobným způsobem.)
C) Boží - budeme-li se doslovně držet biblického „božího syna“ - můžeme dovozovat, že Ježíšova DNA, podrobena vědeckému zkoumání, by měla vykazovat nějaké zásadní abnormality, protože její polovina by měla mít božský původ.

Pro zkoumání Ježíšovy DNA je samozřejmě varianta C) tou nejatraktivnější.

Znamená to ale, že by bůh měl DNA? Všemohoucí bůh jistě může mít vše, tedy i chromozomy. Je také pravděpodobné, že pokud by bůh DNA měl, mohl by se rozhodnout použít jakoukoli její variantu. V takovém případě bychom toho moc nezjistili, leda že by taková varianta vykazovala nějaké zvláštnosti. Lze totiž předpokládat, že by bůh pro svého syna vybral nějakou velmi hezkou kombinaci a bylo by minimálně zajímavé prozkoumat jakou.

 

Zvětšit obrázek
Ostatky se uchovávaly v relikviářích, tento je z Bečova na Teplou a jmenuje se Relikviář svatého Maura a je z počátku 13. století.

Relikvie
Druhým okruhem problému je - co vlastně zkoumat? Jak známo, pro analýzu DNA je nutno zajistit nějaké „corpus delicti“, zbytky měkkých tkání, krve nebo alespoň vlasy, sliny apod...  Kostely na celém světě opatrují a uctívají řadu relikvií, údajně pocházejících z Ježíšova těla (*6). Známé je například Turínské plátno s krevními skvrnami, nebo plachetka jež originálně halila Ježíšovu hlavu uložená v katedrále ve španělském Oviedu, a řada dalších textilií nebo trnová koruna, sandály, úlomky kříže (*7) s Ježíšovou krví, či  kopí jimž byl probodnut Ježíšův bok, vlasy, nehty a dokonce i praputium-předkožka (*8) a nebo pupeční šňůra.

Je nesporné, že mnoho z těchto uctívaných ostatků budou falza, často pocházející z oblíbeného způsobu obživy středověkých tuláků, kteří s ostatky obchodovali a převyšovala-li poprávka nad nabídkou, prostě žádanou relikvii umně vyrobili. Srovnávací analýzou by se dalo alespoň zjistit, zda se některé vzorky shodují a vyřadit ostatní. Je však jisté, že církev něco podobného (ve vlastním zájmu samozřejmě) nikdy nedopustí, protože řadě kostelíků by zkrachovala živnost.

Spravedlivě musím přiznat, že někteří církevní hodnostáři projevili dostatek velkorysosti a zkoumání v omezené míře dovolili. (a pak zase rychle zakázali, jak se dovíme dále)

 

Zvětšit obrázek
Turínské plátno, krev na plátně je AB negativní.

Zkoumání Turínského plátna
Již v roce 1978 provedli američtí vědci v projektu STURP (Shroud of Turin Research Project, Inc.) analýzu skvrn snad vůbec nejznámější Ježíšovské relikvie, Turínského plátna. Turínské plátno je cca čtyři metry dlouhá textilie, jíž bylo Ježíšovo tělo údajně zahaleno po snětí z kříže.
 Dosud nepoznaným způsobem je na této textilii zachycen jasně rozpoznatelný negativní obraz dospělého muže, předpokládá se, že ukřižovaného Ježíše. Je téměř jisté, že obraz na plátně není malba, ale nikdo nedokáže uspokojivě vysvětlit, jak mohl obraz vzniknout. Na plátně je řada skvrn, předpokládá se, že jsou přítomny i stopy krve a tělních výpotků.
V roce 1978 vědci dospěli k zajímavému objevu, že totiž krev na plátně má krevní skupinu AB Negativní. Stejná krevní skupina byla zjištěna i jiné známé relikvii na plachetce z Ovieda. Materiál turínského plátna byl podroben v roce 1988 radiokarbonové datovací analýze, která zpochybnila jeho historickou autenticitu, datujíc látku někdy do období mezi 1260 a 1390. Existují však pochybnosti o tomto výzkumu, protože vzorek látky byl vzat z okrajů plátna, které bylo v průběhu několika století jeptiškami často opravováno a doplňováno novějšími záplatami. Podobné zkoumání provedené v letošním roce (*9) stáří plátna sice posunulo časovou hranici k roku 900 n.l. tj. poněkud blíže k době Ježíšovy smrti, ani to však nestačí…

 

Zvětšit obrázek
Španělská katedrála Santiago de Compostela je jedním ze 7 míst, kde má být uloženo Kristovo praputium-předkožka.

Pro věrohodnost plátna ale hovoří velmi specifický způsob tkaní – tzv. šupinový kepr, který je na první pohled rozpoznatelný a nezaměnitelný a byl užíván jen v krátkém období na začátku našeho letopočtu. Také použitý materiál – druh lnu charakteristický pro oblast středomoří- odpovídá. Použitá látka je velmi jemně tkaná a musela být ve své době velmi drahá. Souhlasí i způsob nálezu. Jediné co nezapadá je radiokarbonové datování se všemi omezeními této metody.(*10)

Pátrání poněkud ztěžuje i skutečnost, že v roce 2002 bylo na žádost kostela plátno podrobeno velmi spěšné, tajné a amatérské „rekonstrukci“, jež zcela změnila jeho povrch a znemožnila mimo jiné potvrdit výsledky analýz spór a pylových částic uložených v látce.(*11) Příznivci konspiračních teorií se možná budou ptát, co a proč se chtělo tak neohrabaně zatajit. Od té doby je na zkoumání Turínského plátna vyhlášen církví totální utrum…

V roce 1998 provedla skupina španělských vědců (Moreno, Blanco a Almedar) srovnávací studii turínského plátna a plachetky z Ovieda. Podle skvrn na plachetce dovodili například, že halila hlavu mrtvého muže krvácejícího z nosu a úst, s knírem, bradkou a vlasy svázanými do culíku. Metrickým srovnáním dospěli k závěru, že plachetka i plátno pravděpodobně halily tutéž osobu. I oni však uvádějí, že jisté nesnáze jim způsobuje uhlíková analýza datující plátno do 13tého a plachetku do sedmého století našeho letopočtu. Krevní test odhalil shodnost krevní skupiny, ale sami zdůrazňují že: “Definitivním důkazem by byl test DNA nalezené na plátnech. Ten je stále nedokončen kvůli těžkostem se stářím krve a nedostatkem buněk ke zkoumání.“ (*12) Takže zase nic.

 

Zvětšit obrázek
V Chrámu svatého Petra v Římě je uloženo Longinovo kopí, které údajně probodlo Ježíšův bok. Také na něm by se mohla uchovat DNA.

I v případě, že by se nám podařilo vyselektovat dostatečně věrohodnou relikvii, není vyhráno. Pokusy testovat turínskou DNA v roce 1998 skončily neúspěchem, respektive nezjistily nic převratného. Hlavním problémem byla technologie analýz a charakter vzorku. Vzorky jsou kontaminované cizí DNA, zanechané na plátnech po těch kdo se jich dotýkali. Za ta století to byla pěkná řádka rukou. Na plátně nalezneme i DNA z řas a bakterií apod. Navíc DNA je nestabilní a časem se rozpadá na kratší a kratší řetězce. Aby mohl být tak krátký řetězec současnou technologií zkoumán, musí být aparatura nastavena na co nejvyšší citlivost. Tím se ale exponenciálně zvyšuje pravděpodobnost omylu. 

Navíc současná vědecká metoda potřebuje k pozitivní identifikaci vzorku provést srovnání s nějakým příbuzným. Kde ale v případě Ježíše brát? K dispozici je například řada vzorků Mariiných vlasů. Bohužel na výběr je mezi vlasy tmavými, světlými, zrzavými, rovnými i kudrnatými… Dále, Ježíš měl podle bible čtyři bratry (Jakub, Jozes, Šimon a Juda) (*13 *14) a blíže nespecifikovaný počet sester, asi dvě. Autentičtějších pozůstatků po příbuzných, ale aby člověk pohledal. V roce 2002 byly nalezeny vcelku slibné ostatky Ježíšova bratra Jakuba (*15), podle posledních výzkumů ale i toto bude pravděpodobně falzum.(*16)

Dostupná odborná literatura neuvádí, že by se někdo pokusil testy obnovit po roce 1999. Vzhledem k tomu, že církev vydala prohlášení, že svolí pouze testování za účelem zachování plátna, měl by to velmi složité.

Doba ale pokročila a technologie se za těch šest let markantně zdokonalila (například novější metoda zkoumání mitochondriální DNA (*17) na plátně nikdy nebyla použita). Bylo-li by co zkoumat, jistě bychom se dobrali daleko přesnějších  výsledků. Jak ale když nám to Vatikán nedovolí?

 

Zvětšit obrázek
Karel IV. (původně křtěný Václav) byl naším nejvýznamnějším středověkým panovníkem. Zemřel r.1378. Pohřben je v hrobce v chrámu sv. Víta na Pražském hradě, kterou nechal sám zhotovit.

Turínské plátno v Čechách.
Je tu však naděje a ta vede do Čech.
To že selhaly uhlíkové datovací analýzy je možná výsledkem toho, že vzorky pro zkoumání byly vzaty právě z těch míst, kde je plátno záplatováno novější záplatou. Kampak se ale ztratil ten původní, chybějící, vystřižený kousek?
V roce 2000 překvapila Sympozium o turínském plátně zpráva, že jedna ze dvou chybějících částí turínského plátna, byla údajně darována Karlu IV. v roce 1353 (*18), a nachází někde v Čechách. Našemu nejoblíbenějšímu českému králi a římskému císaři Karlu IV. ji údajně daroval Geoffrey de Charny na pokyn papeže Inocence VI.   Karel byl znám svou zbožností a vášnivou oblibou relikvií, jež pilně shromažďoval a často i násilím na původních majitelích vynucoval.(*19, *20)

Máme tedy vzorek turínského plátna s Ježíšovou krví a potažmo DNA někde doma? Česká církev je oproti Vatikánu k vědeckému bádaní daleko vstřícnější, je moderní a přístupná šetrným výzkumům (což je od ní velmi sympatické). Mohou tedy čeští vědci rozetnout gordický uzel a do pátrání vnésti světlo? Kde však hadřík hledat?
Podle všeho byl nejslibnější možností nikdy detailněji  nezkoumaný ústřižek plátna uložený v depozitáři pražské katedrály Svatého  Víta pod katalogovým číslem K202. Ústřižek je označený nápisem "De sudario et panno cruentato , quo Christus usus est in Passione et Sepultura", jasně naznačujícím, že se jedná o látku (de sudario, panno) s užitou při Kristově pohřbu (sepultura).

Zvětšit obrázek
Svatováclavská koruna. Císař Karel I. (IV.) z rodu přemyslovsko-lucemburského dal zhotovit tento významný symbol moci a umělecký skvost ku příležitosti své korunovace 2. září 1347. Na koruně je celkem 19 safírů. 44 spinelů, 1 rubín, 30 smaragdů, 20 perel a část trnu z Kristovy trnové koruny. Trn by tedy měl obsahovat Kristovu DNA.

První informace byly slibné, ale podrobné ohledání pláténka provedené Phdr. Milenou Bravemanovou a Hughem Duncanem z British Society for the Turin Shroud (*21) za přítomnosti církevních hodnostářů odhalilo, že tento ústřižek nemůže pocházet ze stejného plátna jako je to turínské, protože se neshoduje ani barva, ani způsob tkaní materiálu.
Přesto je podle dochované historické korespondence jisté, že Karel IV takový ústřižek měl.
Podle paní Bravermanové je v českých depozitářích uloženo mnoho neroztřízených textilií, které by potenciálně kusem Turínského plátna být mohly. Bohužel však chybí finance na to, aby mohlo být provedeno nějaké masivnější pátrání. – nuže bardi, do toho!

Pokud by se plátno nenašlo, je dalším použitelným objektem ke zkoumání třeba Svatováclavská koruna, do které je zasazena část trnu z Kristovy trnové koruny. (Karel však dostal od Karla V. trny dva – kde je druhý?)

Ježíšovských relikvií měl Karel IV mnohem více. Zasloužil se například i o spojení Longinova kopí, které údajně probodlo Ježíšův bok s hřebem užitým ke křižování. Někdy po roce 1355 je nechal spojit zlatým plátem. Kopí je však dnes uloženo v chrámu svatého Petra v Římě, tedy pravděpodobnost brzkého zkoumání krevních zbytků na nich je nízká.

 

Co už víme? Sobecká Ježíšova krevní skupina?
Pokud byla na turínském plátně a oviedské plachetce testována ta „správná“ krev, samo zjištění, že se jedná o krevní skupinu AB je velmi zajímavé.

Zvětšit obrázek
Krev skupiny AB je pro dárcovství krve nejméně vhodná.

Reakce krve na protilátky, tato její specifická vlastnost je totiž řízena geneticky (*22), je určována právě DNA. A že bůh určil pro svého syna právě skupinu AB RH negativní? Zvláštní. Skupina AB je nejméně častou – to mluví pro boží výjimečnost. Jak ale omluvíme, že je skupinou zcela  protiJežíšovsky  sobeckou? (Krev AB je pro dárcovství zcela nevhodná, mohou ji přijímat jen majitelé AB. Daleko velkorysejší je skupina O, již mohou přijmout všichni potřební. Tu bych u Ježíše čekala spíše.) (*23)
 Na to aby mohlo mít dítě krevní skupinu AB, musí mít rodiče jednu z těchto kombinací A&B, AB&B; AB&A, AB&AB (*24). Z toho se například dovídáme, že bůh nemůže mít krevní skupinu O a nemůže být RH Pozitivní. (ne že by si tedy nemohl dělat co chce…, ale šel by tím proti vlastním systémům)
Co nás čeká v budoucnu?

Zvětšit obrázek
Uchovávané vlasy Pany Marie jsou tmavé, světlé, zrzavé, rovné i kudrnaté…

Co bychom se tedy dověděli, kdybychom krev Ježíšovu DNA podrobili detailní a úplné analýze? V podstatě přichází v úvahu jen několik kategorií možného výsledku:
a) ke zkoumání by nedošlo, bylo by zastaveno nějakou „vyšší mocí“ typu hromy, blesky, zemětřesení – hezký výsledek, dostatečně inspirující k tomu, abychom oprášili modlitební knížky a zpytovali svou pochybovačnou duši. Avšak vzhledem k tomu, že se Všemohoucí neohradil proti předchozím šťouráním, lze se domnívat, že mu to buď nevadí a nebo že není.
b) Ke zkoumání nedojde, protože se zjistí, že není co zkoumat, anžto všechny ty slavné relikvie jsou ve skutečnosti falešné podvrhy. Po krajině potulují se zdrcené skupinky žebravých mnichů.
c) Zjistíme cosi „divného“ - půlka šroubovice osázena fluoreskujícími miniandílky. I v tomto případě si raději předplatíme termín ve zpovědnici.
d) zjistíme zcela běžnou DNA – hezký výsledek, církev bude úspěšně kontrovat vysvětlením, že „božství“ Ježíšovo bylo v rovině duchovní a my se s tím spokojíme. A zase nevíme nic. Podaří-li se nám sehnat vzorek Mariiny DNA, budeme se po právu ptát, jakže to vlastně bylo s tím neposkvrněným početím a čí je druhá půlka kódu. Josefova (*25)? I takové zjištění by jistě vneslo slušný chaos do církevních řad.
e) Existuje ještě jedna skutečně velmi hezká možnost. Páter Vincent Serpa v Katolickém Fóru s neochvějným přesvědčením tvrdí, že „Ježíš obdržel veškerou jeho DNA od své matky, protože jeho otcem je bůh“ (*26). I to je velmi hezké zjištění. Znamenalo by to totiž, že Ježíš byl ve skutečnosti žena. (mužský chromozom Y, který určuje pohlaví dítěte totiž přebývá ve spermii; pochází vždy od otce).
f) A nebo, vzato ze zcela jiného konce - co když DNA=bůh?  (*27)

 

 
Pokusí se někdo ze získané DNA naklonovat Krista?
Je velmi nepravděpodobné, že se o podrobné zkoumání někdo v budoucnosti nepokusí.
A půjde se dokonce ještě dál. Věřím, že se již dnes papeži špatně spí po představě, že by někdo mohl zkusit Ježíše klonovat. (jak chytlavě lákavá představa pro všechny fantasty a psavce SCI-FI!) (*28) 


Tak či tak riskujeme, že podobné zkoumání vyvrátí či potvrdí některé axiomy na nichž je současná západní společnost postavena. Obojí by způsobilo revoluci. Jak však píše čtenář Antimor v diskusi na Scienceworldu „pokud nějak ke zkoumání dojde, bude o jeden mýtus míň. Nu což, bleskům už se taky neklaníme, máme hromosvody.“


 

 


Odkazy, vysvětlivky, komentáře
*1) Například: http://www.foxnews.com/story/0,2933,99945,00.html
*2) Tj. věří, že člověk byl stvořen bohem.
*3) http://www.abicko.cz/Clanek7240.htm
*4) Avšak samozřejmě nutně nemusel..
*5) Například „Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími syny, totiž těm, kteří věří v jeho jméno,
kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.” by na to ukazovalo. (Jan 1:12,13) nebo Evangelium podle Lukáše: 24/38 - „Řekl jim: ”Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? 39 Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčete se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“ 40 To řekl a ukázal jim ruce a nohy .
*6) http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Alleged%20relics%20of%20Jesus%20Christ*
*7) http://encyclopedia.thefreedictionary.com/True%20Cross
*8) K dispozici je jich hned několik, uloženy jsou například v katedrálách Le Puy-en-Velay, Santiago de Compostela, jednu vlastní belgické město Antverpy a další kostely v Besançonu, Metzu, Hildesheimu, a v Kalkatě.
*9) (zkoumá se však stále týž vzorek!)
*10) Phdr. Milena Bravermanová – naše přední odbornice v oboru textilní historie
*11) V látce byly nalezeny spóry rostlin pocházejících výhradně z oblasti kolem mrtvého moře, například Zygophyllum dumosum
*12) Moreno, Blanco, Almenar (EDICES) „Comparative study of the Sudarium of Oviedo and the Shroud of Turin“ , Valencia 1998
*13) Zde opět komplikace. Katolíci tvrdí, že Panna Marie byla do smrti panna a že Jakub, Jozes, Šimon a Juda byli tak maximálně bratranci. Pravoslavní je zase považují za nevlastní bratry, pocházející z Josefova prvního manželství.
*14) Bible Kralická, Matouš 13: 55-56
*15) http://news.nationalgeographic.com/news/2003/04/0418_030418_jesusrelic.html “Jesus" Brother"s "Bone Box" Closer to Being Authenticated”, Hillary Mayel,National Geographic News April 18, 2003
*16) http://www.brainyencyclopedia.com/encyclopedia/j/ja/james_the_just.html
*17) mitochondriální DNA se dědí jen po matce, v pátrání po Ježíšově božím otci by na moc nebyla, ale pomohla by v identifikaci toho “správného” vzorku pro další testování
*18) http://www.shroud.com/pdfs/n52part2.pdf „News from Around the World
Reggie Norton in Turin.“
*19) Za tak drahocenný dárek se papeži Karel IV. hezky „odvděčil“ vydáním Zlaté buly Sicilské, kterou výrazně podtrhl papežskou pravomoc potvrzovat korunu nad říší římskou…
*20) http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_brno/_zprava/121889
*21) http://www.shroud.com/pdfs/n53part2.pdf
*22) http://anthro.palomar.edu/blood/ABO_system.htm Informace určující vlastnosti krve rozlišované ABO stupnicí se nachází na chromozomu 9.
*23) Tato logika by mohla potěšit odpůrce transfuzí, svědky Jehovovy…
*24) http://www.drgreene.com/21_1003.html
*25) Jsou zde i spekulace, že oním tajemným „andělem“, který na Marii sestoupil mohl být někdo jiný, například římský voják apod..
*26) http://forums.catholic.com/showthread.php?t=16789
*27) V této logice stvoření není něco co se stalo a už nepokračuje. “Stvoření” = výběr té nejdokonalejší možné DNA. Současný člověk je jen meziprodukt. Výsledkem „přirozeného výběru“ je přežití těch nejlepších jedinců s perfektní DNA – tím jsme blíže „k obrazu svému“ – tj. stáváme se bohem. Propojením bio-člověka s technologií, internetem apod, stáváme se „vševědoucím“, zasíťováním jedinců se stáváme jedinou entitou - „samojediným“.
*28) Nádherně hysterický “biomedical thiller” na toto téma napsal v roce 1997 spisovatel John Case kniha se jmenuje „The Genesis Code“, byla vydána v Ballantine Books a krátce po vydání se stala bestsellerem v žebříčku The New York Times. (http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0345422317/103-2372385-8328608?v=glance)


Další zdroje:
• Lindahl, T. 1993. Instability and decay of the primary structure of DNA. Nature 362:709-715.
• http://www.uthscsa.edu/mission/spring96/shroud.htm
• http://www.shroud.com/
• http://www.shroud2000.com/ArticlesPapers/StudentPaper-Blood.doc

 

Originální článek ke stažení ve formátu word.doc

Autor: Eva Pallotto
Datum: 23.11.2004 07:17
Tisk článku


Diskuze:

Ježíšův odkaz a význam

Jan Vintr,2016-11-08 01:19:56

spočívá v tom, co řekl a je v podstatě lhostejné, kým ve skutečnosti Ježíš byl. Pokud toto poselství pochází od Boha, všemohoucí Bůh si mohl zařídit jakýkoliv způsob, jak toto poselství předá lidem. Třeba i prostřednictvím (ne)obyčejného člověka, nadaného tímto darem. To, že sám Ježíš o sobě údajně mluvil jako o božím synu, ještě také nemusí nic znamenat. My všichni jsme "děti boží" a toto označení se také běžně užívá. To že katolická církev trvá na legendě, která byla beztak vytvořena až v mnohem pozdější době, jako na základu křesťanství, je celkem hloupost.

Odpovědět

Češtin

Zora Brlicova,2012-02-26 20:32:13

"mnoho neroztřízených textilií" asi chtelo byt "neroztridenych", ale na posledni chvili zmenilo myslenku ...

Odpovědět

Pochybnosti o spravnosti C-14 datovania potvrdene

Tomas Habala,2012-02-08 14:54:41

Vyskum ktory previedol v Los Alamos National Laboratory (LANL)9 clenny team pod vedenim Roberta Villarreala potvrdil vysledky vyskumu Raymonda Rogersa publikovane v roku 2005, ktore tu v diskusii uviedol uz Filip.
Villarreal na zaklade vyskumu troch vlakien odobratych zo vzorky pouzitej pri radiouhlikovom datovani "definitivne" potvrdil, ze sa jedna o bavlnu,kdezto platno je lanove. Villarreal na jednom vlakne ukazal, ze sa jedna o zaplatu, ked lanove vlakna povodneho platna boli nadpojene bavlnenymi vlaknami a spojene zivicou.

COLUMBUS, Ohio, August 15 — In his presentation today at The Ohio State University’s Blackwell Center, Los Alamos National Laboratory (LANL) chemist, Robert Villarreal, disclosed startling new findings proving that the sample of material used in 1988 to Carbon-14 (C-14) date the Shroud of Turin, which categorized the cloth as a medieval fake, could not have been from the original linen cloth because it was cotton. According to Villarreal, who lead the LANL team working on the project, thread samples they examined from directly adjacent to the C-14 sampling area were “definitely not linen” and, instead, matched cotton. Our analyses of the three thread samples taken from the Raes and C-14 sampling corner showed that this was not the case.” Villarreal also revealed that, during testing, one of the threads came apart in the middle forming two separate pieces. A surface resin, that may have been holding the two pieces together, fell off and was analyzed. Surprisingly, the two ends of the thread had different chemical compositions, lending credence to the theory that the threads were spliced together during a repair.

Odpovědět

tradiční pojmové zmatení

Miroslav Vlasák,2010-03-04 13:42:52

Neposkvrněné početí Panny Marie znamená to, že Panna Maria byla při svém normálním fyziologickém početí (svými rodiči Jáchymem a Annou - tato jména jsou tradována) uchráněna prvotního (jinak zvaného dědičného) hříchu. Tento pojem nemá s početím Ježíše Krista nic společného. Ostatně je to sémanticky logické, jde o početí koho a ne o otěhotnění koho. Ale statečně to plete kde kdo.

Odpovědět

Požehnané VELIKONOCE !!!

Honza Honza,2009-04-10 12:40:12

Víra člověka v Boha je víra ve smysl a vyjímečnost života. Na tom nic nezmění žádný výzkum DNA, ať je veden pochybnými či poctivými úmysly. ten, kdo dělá přehnané závěry o důsledcích zvěřejnění podobných výzkumů, ten věřícího člověka slušně řečeno hrubě podceňuje !!! A nebo o podstatě víry nemá ani tušení. Jasně se zde projevuje, že víra v Boha je především dar. Přeji všem lidem dobré vůle požehnané VELIKONOCE, hodně radosti, optimismu a víry ! Život je silnější než smrt !

Odpovědět

Více informací

Sagan O,2008-07-20 15:46:53

Pokud se chcete dozvědět více informací o turínském plátnu, koukněte na

http://sagan.blog.cz/0707/turinske-platno
a na
http://sagan.blog.cz/0807/turinske-platno-2-2

Odpovědět

Chemicka analyza spochybnila radiouhlikove datovan

Filip,2007-12-19 06:39:15

Clanok publikovany v Thermochimica Acta odhaduje vek platna medzi 1,300 az 3,000 rokov. Praca je zhrnutim chemickych testov prevedenych Raymondom Rogersom, chemikom Los Alamos National Laboratory v Novom Mexiku. Rogers tvrdi, ze jeho analyzy preukazuju, ze "kus platna odstrihnuty z okraja rubasa a pouzity na radiokarbonovu analyzu ma celkom ine chemicke vlastnosti ako hlavna cast platna." Rogers uvadza, ze rubas bol v stredoveku opravovany a spevneny materialom znamym ako holandske platno. Vzorka testovana radiokarbonovou metodou obsahovala vanilin. Rovnako tak vzorky z pouziteho hollandskeho platna. Hlavna cast platna vsak vanilin neobsahuje. Vanilin je vytvarany tepelnym rozpadom ligninu. Obsah vanilinu v latke casom klesa. Z toho Rogers usudzuje na spominany vek 1300 az 3000 rokov.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4210369.stm

Odpovědět

Věda

Víla Šťourálka,2007-12-07 12:16:00

Z nějakého důvodu se o tuto problematiku zajímám; je průšvih, co všechno se vědci po celém světě včas nedoví ze svého oboru, proto ty zmatky a nejasnosti (kdyby nezápolili a radši jen zkoumali).
1. Radiokarbonová metoda se prý jakýmsi experimentátorům ukázala jako pěkně nespolehlivá-kosti právě okousaného kuřete zařadila prý kdesi do doby před 20.000 let
2. Evoluční hypotéza začíná mít zásluhou genetických výzkumů trhliny. Jednotlivé druhy vůbec nemusely vznikat jeden z druhého.
3. Co ta církev blbne? Chovají se jako nevěřící. Já v Boha věřím, tím pádem je mi jasné, že žádný vědecký výzkum nemůže jeho existenci vyvrátit.
4. Proč by měl mít Ježíš \\\\\\\\\\"obětavou\\\\\\\\\\" krevní skupinu, když žil v době, kdy se krev nedarovala? K čemu by to tehdy bylo? A Bůh snad věděl, kdy Ježíš bude žít.

Odpovědět

Dogma o neposkvrnenem poceti

Jirka,2007-09-04 20:21:32

At si autorka nejdrive nastuduje fakta a pak pise. http://cs.wikipedia.org/wiki/Dogma_o_neposkvrn%C4%9Bn%C3%A9m_po%C4%8Det%C3%AD_Panny_Marie

Odpovědět

E.K.

Pepa z depa,2007-01-20 15:19:36

Zajímalo by mne, zda byste podobným zesměšňujícím tónem psala v islámské zemi o Mohamedovi. Bohu, který všechno stvořil, není nic nemožného, ani stvoření dítěte Ježíše v těle Panny Marie. Že mám pravdu, si to zcela ověříte na konci svých dnů,kdy se setkáte s živým Ježíšem při svém osobním soudu. Budete Ho zesměšńovat i nadále, nebo jako nevěřící Tomáš klesnete na kolena se zvoláním: Pán můj a Bůh můj! Mrzí mne, že už změnu svých názorů nesdělíte na těchto stránkách. Ještě dodatek-Ježíš Vás nezatratí do pekla, budete mít možnost svobodně se rozhodnout, zda půjdete cestou posmrtného pokání, nebo zda Vaše nesmrtelná duše půjde do světa zatracenců, kde nebudete mít už tuto možnost.

Odpovědět


:|

SB,2007-09-06 10:47:16

Ty Kurde, tak tohle je i na mě moc...

Odpovědět


...

David Polák,2010-03-04 16:05:46

Ehm, smrt je konec. Hotovo. Nic víc. To je můj názor a ještě mě nikdy nikdo nepřednesl dobré důkazy o opaku.

Odpovědět

Běs

Ccecil,2006-10-01 08:33:43

Takhle nějak probíhala iracionální argumentace v politických procesech padesátých let. Podobnost není čistě náhodná, bohužel. Je to snad nemoc zvláště rozšířená v české kotlině?

Odpovědět

zapomneli jste na hostie

lubomir,2006-05-27 12:50:20

nechapu proc by mel verici krestan klonovat jezise z nejakych pochybnych relikvii kdyz si ho muze naklonovat primo z jakekoliv hostie. kazdy knez mu prece dosvedci ze premena hostie v telo jezisovo je skutecna a nikoliv jen symbolicka.

Odpovědět

Ano Jistě

Vratislav Čihák,2006-05-19 09:44:07

Autor nerozlišuje mezi hardwarem a softwarem. Vhodné zaměstnání: Prodavač v hypermarketu, odčítač naměřených hodnot ve výzkumu, vyplňovač formulářů v počítači, státní úředník.

Odpovědět

DNA

Štefan,2005-12-21 20:54:41

Mám pocit ,že se zase vyhazují peníze na nesmysli !?!
Nevím co si kdo od toho slibuje – ale chce dokazovat něco co se ani dokázat nedá.
Ten článek nemá ani cenu rozebírat – samá podstata je nesmyslná.
Mám zato ,že by se jistí lidé měli zajímat o to co je potřeba a ne něčím co se ani nedá nijak dokázat.

Odpovědět


smysl

SB,2007-09-06 10:35:16

Já mám zase intenzivní pocit, že jedna z věcí, které chce článek ukázat, je, že je hovadina schovávat po světě 7 předkožek a ještě se jim klanět!

Odpovědět

Zkoumání Ježíšovy DNA. Rozřeší Češi záhadu?

Fedof,2005-12-21 20:06:01

Myslím si, že v podstatě celý článek je veden k tomu, že se vlastně nedá nic zjistit,jako, že se celé náboženství neprokáže.Což je podle mě holý nesmysl. Doporučoval bych pisatelovi článku,aby než učiní nějaké vědecké závěry si laskavě přečetl příslušnou literaturu. Bible apodobně.Já nejsem v žádné církvi.Ale podstata všeho je pouze to,aby člověk v Boha jenom uvěřil.pokud by byly nějaké hmotné důkazy,tak by celá víre asi v podstatě neměla smysl.

Odpovědět

Teologie a vůbec:)

Láďa,2005-11-08 16:51:26

No tak možná, že si většina nevšimla, že tento článek je v kolonce Osloviny :o)
Předpokládám, že ho autorka nemyslela vážně :), jinak samozřejmě nad jejími teologickými rozvahami by se pravděpodobně většina teologů i religionistů musela za břicho popadat :-)

Co se týče oficiálních prohlášení římskokatolické církve, oni občas mluví divně, takže z veřejných prohlášení toho moc nepochopíte:), z katechismu nepochopí nikdo nic (pokud je věřící zvídavý, tak se zeptá a dozví se více).
Otázky relikvií a další mne nezajímají, ale takto k té diskutované dogmatice:):

Pokud otázka zní – čeká církev (a pravoslaví a část protestantů), že by se DNA Ježíše nějak lišila od DNA jakéhokoliv člověka?
V žádném případě, má být pravý člověk. Tečka.
A zároveň ovšem pravý Bůh :), to ale s DNA nic společného nemá :)
Inteligentní teolog vám dokonce vysvětlí, že s tzv. panenstvím Panny Marie to nemá nic společného, panenství je jen důkaz jejího oslavení v souvislosti s tím, že má být Bohorodičkou, naopak ale, i kdyby byl jeho biologickým otcem Josef, oba by byli rodiče Ježíše-člověka, Bůh-Otec by byl zároveň Otcem Ježíše-Boha, Boha-Syna. Pokud to někoho zajímá, zeptejte se teologů, hlavně se na to neptejte vašeho souseda katolíka, ten vám to nevysvětlí (stejně jako vám náhodný soused pravděpodobně nevysvětlí ani teorii relativity, ani příčiny porážky Peršanů u Marathonu :o)).

Ad stvoření, prosím vás, znamená dvě věci – za a) doslovné chápání Genesis jako reportáže, a za b) stvoření jako „totální ontologickou závislost bytí na Bohu“.
30% obyvatel Čr jsou křesťani, ale 85% nedělá evoluce problém, a církvi také ne. (dokonce i v té Americe 60% bere evoluci) Proč ne RK církvi? Protože stvoření je transcendentní záležitost mimo čas, evoluce je v čase, můžete si to klidně nakreslit :).
Jako dodatek bych upozornil, že všichni američtí kreacionisté neumí tu Bibli ani přečíst, jinak by si všimli, co v té Genesis 1 a 2 opravdu píše, že je mezi tím rozpor, že z Gen 2 vůbec nevyplývá 6.den, pro zájemce doporučuji rabínské výklady a teologický rozbor, ne primitivní bláboly amerických evangelikálů a sekt. Dále hebrejské slovo –jóm- ve staré hebrejštině neznamená jen „den“, ale i období, etapa, úsek.
Tohle píši, protože začít nadšenému věřícímu vykládat o nálezech fosilií ho nepřesvědčí, na začátek je dobré mu vysvětlit, že Bibli vlastně nerozumí a pak teprve začít s fosiliemi (i kdyby nic jiného, tak z hlediska taktiky určitě).

Ad důkazy boží existence, to nejsou důkazy. Akvinský je zamýšlel jako negativní vymezení, tj. že Boha nelze vyvrátit, ne opačně. Pokud se berou jako pozitivní důkazy jsou mylné, to si můžete zjistit nebo přečíst sami.
Základní problém je, že se jaksi ztrácí sám smysl toho, co jako znamená to slovo Bůh. Protože pro hodně lidí znamená jakousi nadpřirozenou (nekonečně mocnou) bytost, bohužel, to není Bůh, ale zlaté tele :)
Spousta věřících ocituje katechismy, atd., ale vůbec tomu nerozumí, a vůbec netuší s jakým účelem byly ty pojmy vytvářeny, že měly sloužit jako opis, přiblížení,navedení a nejde o kategorizační popis. Sám pojem Bůh je problém, nejde o označení „přirozenosti“ (jako pes, židle) ale o opisné přiblížení k cíli. To se ovšem těžko chápe. Nicméně, pokud se nechápe tak se skupina tzv. věřících a nevěřících hádá o existenci jakési superbytosti, která existovat klidně může, ale s JHWH nemá společného nic, nic víc, než třeba ten zmíněný pes nebo židle.


Jak říkám, pak se o tom všem dá výborně vtipkovat, ale ideální je, předtím rozumět o čem vlastně vtipkuju. Já mám třeba obavy, že řada lidí si myslí, že křesťanská teologie věci naznačené v článku opravdu říká (nekřesťanů a co je horšího i hodně křesťanů), neříká. Pak ale vidíte, jak vzniká problém, když humaniťáci hrdě komentují biologii a fyziku a biologům a fyzikům oprávněně vstávají vlasy hrůzou co tam píšou za nesmysly :o))

Odpovědět


Proc se bojíte?

jana,2006-12-13 22:34:03

Ladiku, procpak se nam stydis podepsat?
J. Dvorakova,Brno,Bohunice

Odpovědět

vzkřísit Ježíše nemůže být proti Bohu

Aleš,2005-09-01 23:36:57

Jsem věřící a jsem pro vzkříšení Ježíše. Kdo nehřeší, nemusí se ničeho bát. A také by se ukázalo, který z ostatků je podvrhem.

Odpovědět

Psal to nevzdělanec.

Oester,2005-04-27 20:00:34

Pokusí se někdo ze získané DNA naklonovat Krista? Slovo Kristus má zhruba takový význam, jako slovo buddha... Nejde o konkrétního člověka, ale o stav. Kristus se dá klonovat, ale pouze láskou .-)

Odpovědět

Kritika omezeného rozumu

David Grus,2005-03-03 18:21:33

Ježíš je plnohodnotný Bůh a plnohodnotný člověk. Nechápu, z jakého důvodu hledá autorka abnormalitu v jeho lidství, když je v Písmu svatém přímo viřčeno toto "rovnítko". Zároveň mi příjde nanejvíše směšné uvažovat o početí prostřednictvím petingu a jinách praktik, které jsou v přímém rozporu s osobností Panny Marie a její čistotou.
Článek je psán neobjektivně a se zaujetí proti křesťanství. Autorka by si měla nejprve prostudovat teologické traktáty týkající se této problematiky(tam je totiž dopodrobna sepsaná), a potom vyvozovat stanoviska.
Rovněž bych rád reagoval na názory, které se zde objevují, a sice, že Boha nelze dokázat a záleží pouze na víře. Tak tedy: je několik hlavních metod dokazujících existence jednoho Boha(ne Božství Krista, to je záležitostí víry). Rozumovou úvahou, lze dospět k jeho existenci prostřednictvím: 1) Pšt cest sv. Tomáše - 1\důkaz kinesiologický: Existence pohybu ve světě je rozporná, nepřipustíme-li si existenci prvního Pohybujícího, který je sám nehybný:
2\důkaz aitiologický: vše ve světě má svou příčinu. Je-li však vše ve světě zapříčiněno a v řadě těchto příčin nelze jít do nekonečna, plyne z toho, že zde musí být První Příčina nezapříčiněná.
3\důkaz z nahodilosti: vychází z konstatování bytí nahodilého, tj. bytí, které de facto existuje, ale mohlo by také neexistovat. Ale právě tato nahodilost bytí vyžaduje jako podmínku své existence Bytí nutné.
4\důkaz henologický: vychází z konstatování stupňů dokonalosti. Něco může být horšího existuje-li něco lepšího a v konečném důsledku je nutná existence něčeho nejlepšího.
5\důkaz teologický: vychází z konstatování rozumné účelnosti v nerozumné přírodě, která předpokládá existenci pořádajícího rozumu, a tedy Nejvyššího Pořadatele.
AVŠAK PRVNÍ POHYBUJÍCÍ, A NEHYBNÝ, PRVNÍ PŘÍČINA NEZAPŘÍČINĚNÁ, BYTÍ NUTNÉ, BYTÍ NEJLEPŠÍ A NEJVYŠŠÍ POŘADATEL NEJSOU NIC JINÉHO NEŽ BŮH. TEDY BŮH EXISTUJE.
Pokud by měl někdo v této otázce nejasnosti a chtěl by se na něco zeptat, napište mi email:grus.david@centrum.cz

Odpovědět

Absolutne neobjektivne napisany clanok

Peter,2005-02-02 14:34:28

Autorka si mohla kludne odpustit tie ironicke posmesne frazy. Je rozdiel napisat objektivny clanok a ventilovat si komplexy ubohym urazanim.

Odpovědět


Absolutne objektivni

AntiPeter,2005-02-05 22:53:13

Děkuji autorce za článek. Je objektivní a je napsán se smyslem pro humor. Z připomínek těch, kteří sami píší jen ve "FRAZACH" a nejsou schopni "vykváknout" ani jeden fakt, protiargument, si prosím nic nedělejte. Z hlasování vidíte, že se většině článek líbil. Těším se na další příspěvky. Zdravíme Vás na Floridu. A s tím skákáním s padákem raději opatrně, dalších článků by bylo škoda. Vojta Hrubeš, Ostrava.

Odpovědět


Pre Antipetra

TH,2006-11-13 14:10:35

No a s akym argumentom ste teda prisli vy?

Odpovědět

Boh je laska

Lucy,2005-01-25 18:23:00

no ja neviem či na niečo vedci prídu,podla mňa je to celé o viere.Boh vždy bol a bude.Nikdy na 100% si nebudete istý že Boh existuje-proste musíte veriť!

Odpovědět

RH+

ramazo,2004-11-28 22:41:31

"Z toho se například dovídáme, že bůh nemůže mít krevní skupinu O a nemůže být RH Pozitivní"

Chyba. Moze mat RH+, ak Marii RH faktor chybal.

Odpovědět


Omyl.

Jozin,2004-11-29 23:23:18

Rh+ se dědí dominantně, osoby Rh negativní jsou recesivní homozygoti. To znamená, že pokud by Marie byla negativní a B-h pozitivní, dite by bylo vždy pozitivní....

Odpovědět

Bůh má přece BNA

Josef D.,2004-11-25 09:52:54

Je to docela lidské, snažit se dopátrat i nedopátratelného. Ostatně, na tom stojí veškerý pokrok. Kdyby naši prapředci v Ráji pod stromem nebyli zvídaví, ale také bašťouni, leželi bychom my jejich potomci dnes vedle beránka, vlka a lva sytí a bezproblémoví. Nebyla by to ale trochu nuda? Přece člověk musí nejprve něco ztratit, aby si uvědomil, co to vlastně měl.
Takže, proč nezkoumat nezkoumatelné, kdož ví, co se dozvíme. Nicméně, dovolím si předejmout výsledek, ke kterému se dojde - Ježíš, jako třetí božská osoba musí mít přece BNA, anglicky GNA.
Váš, opět pobavený čtenář, Josef D.

Odpovědět


zkratky

ps,2004-11-25 16:27:46

Pokud chete být za každou cenu přesný, tak je sice možné použít anglickou zkratku GNA, ale není možné použít zkratku BNA (ta je napůl anglická a napůl česká). Zprávně by to mělo znít BNK a ne BNA

Odpovědět


pravda, pravda

Josef D.,2004-11-26 09:32:06

No, nechal jsem se unést vtipnou myšlenkou, máte pravdu. Také jsem si uvědomil i to, že Kristus je druhou božskou osobou, třetí je Duch svatý. Inu tak.
Josef

Odpovědět


souhlas s PS

O,2004-11-27 18:53:35

BNA je jen bývalá SPZ okresu Benešov

Odpovědět

Nevím nevím, ...

Petr,2004-11-24 19:59:32

Pokud autorka vytvořila TAKTO spekulativní článek, musí mít dosti silné nervy. Oponenturou (byť v bakalářském řízení) by asi neprošel - ačkoli poznámkový aparát jee zdá se dobrý ;-).
Ze spousty holých nesmyslů vyberu jeden, který svědčí o naprosté ingoranci autorky ve věcech o kterých píše: pokud by autorka měla i jen nejzákladnější pojem o genetice, nemohla by svůj příspěvek uzavřít tézí o klonování Ježíše. Seznam dalších nepřesností i vyložených nesmyslů by byl asi co do délky hodný některých komentářl Pavla Brože.

O.S.E.L. považuji za docela kvalitní e-zine na to aby otiskoval takovéto články.

Odpovědět


Taky nevím... ;-)

Eva,2004-11-25 01:14:07

Ale zastala bych se sama sebe ;-) Samozřejmě nic není tak jednoduché aby se o tom dal napsat zcela vyčerpávající (no, některé čtenáře jsem docela vyčerpala) a zcela bezchybný článek. Klonování ze staré, rozpadlé, kontaminované a jánevímcoještě DNA je složité, leč nikoli nemožné. Viz například http://www.ancientdna.com/research.htm
a potažmo i http://www.shodor.org/ssep/lessons/jurassic/fact.html

Ale o tom ten článek nebyl. Chtěla jsem jen upozornit na to, že v České Republice je relativně příznivé klima k vědeckým zkoumáním tohoto druhu a že je i dost zajímavého materiálu.

Odpovědět


vím, jsem s Evou

Patron,2004-11-30 21:19:21

Pane Petře,
snad vám nemusíme vysvětlovat co je nadsázka.

Odpovědět

Papež Jan Pavel II.

Vojta Hála,2004-11-24 19:33:22

V roce 1996 papež Jan Pavel II. oficiálně uznal evoluční teorii jako fakt, vědecky dobře podložený. Což příjemně kontrastuje s ostrým vyjádřením papeže Pia XII. z roku 1950, který považoval "darwinismus" za velkou hrozbu pro katolickou víru.

Momochodem darwinismus si koncovku -ismus vůbec nezaslouží, protože nejde o žádnou ideologii. Je to vědecká teorie. Viz například ústřední článek listopadového čísla National Geographic.

Odpovědět


National

Aleš Pinc,2005-02-05 23:00:32

Vojto, já a kolegyně pracujeme na úřadě okresního města, není tu knihovna a nebereme National... Nechceš o tom napsat výtah a poslat jim ho do redakce Osla? Věřím, že by ho otiskli a já se za to přimlouvám. Aleš.

Odpovědět

Uz zase tema jak ze socialisticke agitky

Tomas,2004-11-23 21:23:49

Clanek az na srakasmy je vcelku zajimavy. Jen mam duvodne obavy ze O.S.E.L. se meni v proticirkevni agitku coz je skoda. Nevim komu to je urceno. Nevericim to nepomuze, vericim neuskodi a ostatnim je to jedno. Doufam ze se v zapeti nedockame vedeckeho pojednani o prospesnosti praotcu Marxismu.

Odpovědět


RE:Tomas

Patron,2004-11-23 22:53:39

Věřím, že i díky tomuto článku se někdo probudí ze světa "oveček", do světa racionálních lidí. Nemusí se úplně probudit, může ho to jen trošku štípnout ve spánku.
Jsem optimista. Více takových článků, zpochybňujících a vyvracejících základy všech církví a sekt, a jednou se všichni probudí.

Promiňte to přirovnání, nemyslím to špatně :-)

Odpovědět


Agitka?

L. Bocek,2005-02-05 23:09:11

Tomasi, článek je zajímavý celý. I s těmi sarkasmy. Kdybych to uměl, tak bych se za autorku pomodlil. Je to vtipný a alespoň to není všechno na jedno brdo.

Odpovědět


RE: Tomas ADD: Patron

raubirius,2005-04-28 11:39:51

Priklanam sa na stranu Patrona. To, ze je niekto sarkasticiky a rypka do veci, ktore budu (mozno!) aj tak raz prekonane este neznamena, ze by neveril v Boha a nemal patricnu uctu... Ale chapem, ze ludia sa boja zmeny. :-) "Poznat pravdu? Ale za aku cenu?" Veruze, poznavat pravdu treba pokial mozno opatrne...

Mne sa clanok pacil.

Odpovědět


Zaklady nabozenstvi

Martin,2005-06-27 12:39:03

Clanek mi taky pripada docela vtipny a s nadhledem. Reaguji vsak na ctenare, ktery tvrdi neco ve smyslu, ze nabozenstvi stoji na relikviich atd. To by byl muzejni spolek nikoli verici lide. Clanek ani nahodou nic ze zakladu nabozenstvi nevyvraci. Obvykle, kdyz chce clovek neco kritizovat nebo "bourat myty", tak by si o danem tematu skutecne mel neco zjistit (tim nemirim na autorku, ale na onoho ctenare ;-)

Odpovědět


Obecná teorie per-absurdus

Romax,2005-11-20 23:46:19

Mám pár všetečných otázek:) 1. na větu „Nevericim to nepomuze, vericim neuskodi a ostatnim je to jedno“ Kdo jsou pak ti třetí J ? 2. Marx byl filosof z bohaté rodiny kapitalisty a jedno z jeho děl se zabývalo ekonomickou teorií, na které je v podstatě založen celý moderní kapitalizmus.
Též souhlasím s texty na hoře – prostudujte si předlohu než-li se do ní byť náznakem začnete trefovat ;) Bylo by opravdu stejně velmi nešťastné spojovat Marxe jen s komunismem, jako například víru v boha s třetí říší, jen pro to že to měly jednotky SS výru v boha vepsanou ve znaku na opasku ?
To je přece demagogie.Ale o tom to celé není. Článek hodnotím velmi positivně, jakož to celou diskusi .
P.S. Bylo by zajímavé na oslovy otevřít rubriku ekonomie.

Odpovědět

Srovnání relikvií

Michal,2004-11-23 16:24:39

Je zvláštní, jak autorka směšuje celkem slušně podanou faktografii se zesměšňováním. No, jak se říkalo už za Husáka, proti Gustu žádný dišputát.
Zajímavá je shoda vzácné krevní skupiny na dvou relikviích. Krevní skupinu AB má nejvýše 5% lidí. S určitou dávkou zjednodušení lze říci, že s více než 90% pravděpodobností pochází krev na obou relikviích od téže osoby. Nějaký matematik-statistik by to asi upřesnil. Ještě se uvádí, že krevní skupina AB se vyskytuje méně než 1000 let. To lze interpretovat buď jako snížení pravděpodobnosti pravosti těchto relikvií, nebo i tak, že v dřívějších dobách tato krevní skupina se vyskytnout mohla, ale nesmírně vzácně.
Ve Francii existuje relikvie trnové koruny, o které se autorka zmiňuje. Zjistilo se, že jde o rostlinu, jejíž pyl byl nalezen i na Turínském plátnu. Bylo by zajímavé radiokarbonové datování trnové koruny.

Odpovědět


Statistika

Jirka,2004-11-23 20:02:47

Jestli chcete spocitat, s jakou pravdepodobnosti pochazi krev na obou relikviich od teze osoby, kdyz krevni skupinu AB ma asi 5% lidi, tak vam nepomuzu, spocitat to presne neumim. Ale dokazu to odhadnout. Ta pravdepodobnost se zatracene hodne blizi k nule. Uz pri hypotetickem poctu 20 000 000 lidi na celem svete to dela pravdepodobnost 1:1 000 000. (Milion lidi ma skupinu AB, ti mohou vytvorit bilion variaci s opakovanim. Tech dvojic, ve kterych jsou oba clenove stejni je milion. Milion / bilion je miliontina.) Neboli 0.000 1% - desetitisicina procenta.

To vase zjednoduseni se da prirovnat 50% pravdepodbnosti, ze vyhraju ve Sportce - bud vyhraju, a nebo ne.

Odpovědět


Statistika - pořádně

Zdenek,2008-06-26 21:12:25

Vaše úvaha je naprosto mylná - to by musely být miliony skupin. Ve skutečnosti se pravděpodobnost shody u 2 náhodně vybraných lidí pohybuje kolem 50%. (Nepočítám RH faktor.) Je to dáno rozšířením skupiny B do většiny populace. Podrobněji:
První člověk má určitě nějakou krev => p=1.
1 vydělíme počtem možností (4). Pokud je zastoupení každé skupiny stejné, máme p2=1/4, tedy P=p1*p2=_25%_.
Pokud je zastoupení nerovnoměrné, pak z příměru k narozeninovému paradoxu http://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_problem vidíme, že pravděpodobnost jedině poroste, zde díky krevní skupině B.
Jedinečnost skupiny AB je vyzdvihována účelově a není relevantní k zadání úlohy.

Odpovědět


Tak to jsem na 90 procent Ježíš?

Irena,2008-07-11 08:18:41

Podotýkám, že jsem naprosto nevěřící (až se bojím, že mě Bůh potrestá), článek mě tudíž nijak nepopudil a navíc jsem neměla dojem, že by autorka myslela všechno doslovně.
Ovšem jak myslíte Vy své tvrzení, že shodná krevní skupina (byť poměrně vzácná) musí s devadesátiprocentní pravděpodobností pocházet od té samé osoby? I když kolem počátku našeho letopočtu obývalo planetu daleko méně lidí než v současnosti, pět procent populace musel být i tak slušný dav. Podle Vašeho uvažování bych měla slušnou pravděpodobnost, že jsem Ježíš, "honosím" se totiž rovněž krevní skupinou AB.
Irena

Odpovědět

Samozřejmě že se máme rádi

Eva Kocandová,2004-11-23 15:05:36

Fenomén víry mne fascinuje a mám věřící přátele kterých si skutečně vážím se kterými vedu pravidelné "teologické" i "teonelogické" diskuse.
Jsem právě jedním z těch Tomášů, kteří by strašně moc rádi uvěřili, kdyby se ovšem mohli nějak "přesvědčit". Bohužel mne jaksi stále nic nepřesvědčuje a to mne mrzí, anžto mám za to že by to můj svět udělalo krásnějším a jednodušším. ach jó.... ;-)

Odpovědět


To Eva:

Mirun,2004-11-23 19:02:16

Já myslím, že pokud máte potřebu věřit, tak nepotřebujete důkazy.
A svět jaký je, dělají především lidé, zkuste místo nesmyslné víry v dobrého Boha věřit v dobro lidí - ti totiž na rozdíl od něho skutečně a hmatatelně existují.

Odpovědět


věřím, že můžeme žít bez víry v boha

Patron,2004-11-23 19:15:17

Udělejte si svět krásnější a jednodušší sama. Nemám rád, když člověk takhle fňuká. :-)
Jsem taky neveřící a více méně je mi líto lidí, kteří jsou hluboce věřící, věří právě zmíněním relikviím a žijou (pro mě) mimo realitu.
Neříkám, že je něco špatného na dodržování desatera (mimo prvního :), ale vše ostatní jsou aktivity, jak si církev drží "ovečky" stále poslušné, zhruba se stejnými názory, lehce zmanipulovatelné, t.j. názory vedení církve přejímající.
Žijte v míru podle sebe.
This is my view.

Odpovědět


Otázka víry

Romax,2005-11-20 23:57:41

Jsem na tom skoro podobně…
Ale jsem tak velký ateista, až se bojím že mě za to bůh jednou potrestá ;)

Odpovědět

Hmm - ale jinak se máme rádi, nebo ne?

Pavel Brož,2004-11-23 14:37:07

Myslím tím jako nevěřící s věřícími? Nebo mám já jako nevěřící rozvázat veškerá přátelství s těmi z mých přátel, kteří jsou věřící?
To je samozřejmě jen řečnická otázka, žádná přátelství rozvazovat nehodlám. Článek se mi obsahově docela líbí, akorát mám takový dojem, že jsem se dozvěděl i dost nad rámec holých faktů - tak např. to, že AB krevní skupina je protiJežíškovsky sobecká nebo že termín zpovědi se předplácí :-) Nebo snad raději :-( ?
Ono mezi náma, takových dogmatiků, jako je zmíněný páter Serpa je celá hromada, a drtivá většina věřících jimi zvěstovávané teze nijak nebaští. Díky tomu si lze i jako nevěřící s velkou částí věřících velice dobře porozumět, tedy za předpokladu, že jim jejich víru nezesměšňuji.

Odpovědět

Základní mezera ve znalosti dogmatiky.

Saša,2004-11-23 12:36:52

Když už někdo chce rozpitvávat křesťanství, měl by ho aspoň znát.
Tedy například vědět, co vlastně znamená dogma neposkvrněného početí.
Jinak to zůstává v rovině: sám prohlásím, co protivník prohlašuje, a pak své prohlášení vyvrátím, čímž potřu protivníka.
Dosti směšné.
Paní Evo, chcete-li vyvracet křesťanské učení, musíte ho nejprve znát. A pak také musíte vždy uvést, zda vyvracíte dogmatiku koptickou, malabarskou, orthodoxní (pravoslavnou), katolickou (všeobecnou), maronitskou, anglikánskou (episkopální), evangelickou (lutheránskou), reformovanou (kalvinistickou), mennonitské a novokřtěnecké, letničních hnutí...
Samozřejmě nutno přihlédnout k různým překonaným i trvajícím heresím, např. arianismu (včetně katharství a albigenství...), gnose, monofysitismu...

Vy však, jak se zdá, víte jen to, co Vás kdysi naučili na ZDŠ v rámci "ateistické výchovy". Aspoň na to neposkvrněné početí byste se ale měla podívat. Ať víte, kdo vlastně byl neposkvrněně počat.

Odpovědět


neposkvrněné početí

Vojtěch Bubník,2004-11-23 14:02:38

Sašo, mohl by jste nám prosím rozšířit obzory? Proti čemu protestujete?

Odpovědět


To:saša

Mirun,2004-11-23 18:51:32

Aha, takže až budu chtít vyvracet existenci Aštara Šerana musím se s ním také nejprve seznámit? A pečlivě studovat všechny díly Poselství mých přátel z vesmíru?

Já děkuji ZDŠ, že si dnes mohu dovolit uvažovat mimo vaše (beztak viz váš příspěvek - roztříštěné) křesťanství.

Odpovědět


mezery ve znalosti

Patron,2004-11-23 19:34:09

Pane Sašo, troufám si říct, že církve jsou hodně rozpolcené. Dokonce samotné křesťanství, jak píšete, je tak rozpolcené, že ani vy sám v tom nemůžete mít pořádek.
Článek poukazuje na to, že církev brání zkoumání relikvií. Neuvádí jakou dogmatiku vyvrací, protože vyvrací všechny. Troufám si říci, že dokonce "rýpe" do všech církví.
V klidu se posaďte, probuďte se a žijte v míru i bez boha.

Odpovědět


Poučení lze získat snadno.

Saša,2004-11-24 16:23:32

Kdo chce vědět, co je obsahem římskokatolického dogma o "neposkvrněném početí" a koho se týká (kdo byl takto počat), může si to snadno nalézt v katechismu římskokatolické církve/>
http://www.katechismus.cz/
jakož i v katolickém lexikonu/>
http://www.kna.cz/encyklopedie.php

Že autorka netuší, o čem píše, snad i pro neznalé dostatečně dobře ilustruje obrázkem českobratrského překladu Bible (navíc v dnes již velmi nesrozumitelné zastaralé češtině) s popiskem o rozporech mezi katolickou a orthdoxní dogmatikou. Žádná pravoslavná církev a žádná katolická církev ovšem z dogmatikou českobratrskou nesouhlasí a jejich překlad (a výklad) Bible neužívá.

A protože nám v neděli nastane doba adventní, i nevěřící mohou zajímat informace o vánočních a adventních zvycích jejich předků. To lze vyhledat na celé řadě webových stránek, například:/>
http://svetlo.farnost.com//>
http://www.vira.cz//>
http://www.misie.cz/co_nabizime.html/>
http://www.christnet.cz/magazin/mag.asp/>
http://www.katolik.cz//>
http://www.katyd.cz/index.php/>
http://web.quick.cz/fsvbart/index.html/>
http://plzen.op.cz/

Zvláštní pozornosti ovšem doporučuji i esej o ctnosti/>
http://mujweb.atlas.cz/Spolecnost/rodina/OI/BULL40.HTM

Pramenů je dost a dost. Ale snažit se vyvrátit křesťanství na základě článků z ABC a podobných periodik, to je opravdu velmi směšné.

Ostatně - zrovna o vědeckém zkoumání Turínského plátna i Veroničiny roušky bylo opakovaně a velmi podrobně referováno právě v katolickém tisku. Mnohem podrobněji a mnohem KRITIČTĚJI. Protože naše církev se pravdy nebojí a naopak ji hledá a její hledání podporuje. Což ovšem odchovanci ateistické výchovy PO SSM nedovedou pochopit a tím ani uznat.

Odpovědět


To:saša2

Mirun,2004-11-25 15:32:23

Sašo, svou nezaujatou touhu po skutečném poznání pravdy dáváte dostatečně najevo tím, že každý kdo s vámi nebo vámi uznávaným nesouhlasí je automaticky komunista nebo svazák.

Zkuste si nejprve zopáknout logiku a kauzalitu, až to zvládnete, pak prosím raďte ostatním, jak mají postupovat. Bez těchto dvou věcí se totiž nikam dojít nedá...

PS: Pokud bude ABC obsahovat materiál, na základě kterého bude možno vyvrátit křesťanství, nevím kde by byl důvod to neudělat.

Odpovědět


ciel

mops,2004-12-03 10:03:47

no vidim ze cielom celej tejto diskusie nie je hladet pravdu, ale sa tu hadat kto ju ma!! mam ten pocit ze to ani nie je duskusia, ale uboha hadka!!!

PS: Chcel by som dodat ze sasa ma s tymi dogmami pravdu!!! trosku si prestudujte cirkevne dokumenty, vyhlasenia, deklaracie, stanoviska koncilov a papezov a mozno budete mudrejsi...
A prosim Vas prestante tu podkopavat katolicku vieru a ukazovat na rozdrobenost cirkvi, takych ludi to bolo vzdy dost!!

Odpovědět

Jóóóó

richard,2004-11-23 12:16:59

Klonovat Ježíše, no to je fakt Boží:)

Odpovědět


Ježíš už byl klon

jarda petr,2004-11-23 12:52:40

Vezmeme-li v úvahu, že savci nemohou mít, na rozdíl třeba od trubců včel, jen haploidní genom (pokud tedy nezasáhne nějaká vyšší moc, která si z tohoto omezení nic nedělá), pak při neposkvrněném početí musel Ježíš vzniknout z vajíčka, které nedokončilo své meiotické zrání a nevydělilo polovičku genomu v pólových tělíscích. Musel to být tedy tzv. diploidní parthenot a musel nést kompletní dědičnou informaci své matky. Byl s ní proto geneticky totožný a byl to tedy její klon. Podíl Boha bych si představoval tak, že právě on to byl, kdo Ježíše z Marie naklonoval. A ten rozdíl v pohlaví? To je tak trochu detail. Všichni víme, že při klonování dochází ke změnám v aktivitě genů, mění se například dramaticky normální vzor metylace DNA. Takže je docela možné, že Ježíš mohl mít do určité míry samčí fenotyp. Jsou totiž popsány vzácné případy fenotypických mužů s chromozomální konstelací pohlavních chromozomů XX. Klonovat Ježíše by znamenalo klonovat klon. Ostatně tuším že existuje nějaká sekta, která má rovnici "Ježíš=klon" ve svém ideovém programu.
P.S. A jdu se vyzpovídat a zapálit svíčku. Když jsem si naposledy dělal šoufky z Ježíše v souvislosti parthenogezí, přestala mi tahle metoda v laboratoři chodit na nepříjemně dlouhou dobu.

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace