Héfaistos nebyl jen božsky zručný kovář a kovotepec, ale také konstruktér automatů a předchůdce robotiky. Přesto byl jeho život na Olympu plný problémů. Nakonec něco o problémech techniky v řecké antice a o problémech časové orientace v mýtech.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 30.11.2023 03:09 10488x Diskuze: 16

V „Království nebeském“ se válčilo už před 7 200 lety, v rané době měděné. Dokládají to nálezy standardně „průmyslově“ vyrobených kamenných projektilů do praku z lokalit ‘En Esur a ‘En Zippori. Jejich design je ideální pro vrhání prakem a navzájem se podobají jako vejce vejci.
Autor: Stanislav Mihulka 24.11.2023 15:27 16249x Diskuze: 5

Nezávislost na mínění davu, inovace fyziky a kosmická zbožnost druhého scholarchy stoické školy. Od tonality ve hmotě po oslavu Dia, který i zlé skutky začleňuje do chodu světa.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 20.11.2023 12:11 15468x Diskuze: 16

Říká se, že u chrámu na vrcholu důkladného kopce nad Korintem se ženy na počest bohyně nabízely mužům. V Řecku to bylo unikátní a leckdo se nad tím pozastavoval. Reálně se to asi v režii chrámu odehrávalo spíš dole ve městě, alespoň v pozdější antice.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 10.11.2023 08:30 25352x Diskuze: 9

Neolit nebyl procházkou růžovým sadem. Jak prozradila analýza zranění na kosterních pozůstatcích z masového pohřebiště v Rioja Alavesa na severu Španělska, tehdejší neolitici dokázali uspořádat impozantní válku s mnoha mrtvými, která trvala řadu měsíců. Archeologové si přitom mysleli, že se v Evropě takhle válčilo nejdřív v době bronzové.
Autor: Stanislav Mihulka 03.11.2023 14:44 32008x Diskuze: 14

Něco málo drbů, hlavně však úvah o tom, jak vše plyne jako řeka, a jak to souvisí s životem. Nakonec poznámka o energii hmotné duše, tedy podle Zénóna.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 30.10.2023 01:40 17406x Diskuze: 17

Klid stoických mudrců se stal příslovečným. Všimneme si prvních tří scholarchů staré stoické školy v Athénách a studijního programu školy, tedy logiky, fyziky a etiky. Nakonec něco drbů ze života. Detaily necháme na jindy, stejně tak i pozdější stoiky.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 16.10.2023 20:35 12947x Diskuze: 12

Chtěli byste „svobodně“ žít v původních městech, která nebyla svázána nudnými pravidly a zákonodárstvím? Připravte se na festival brutálního násilí a smrti, který byl tehdy samozřejmou součástí městského života. Teprve až rozvoj centralizovaných administrativ, právních systémů, armád a obchodu na počátku doby bronzové utlumil všudypřítomné násilí a města přestala být děsivou noční můrou.
Autor: Stanislav Mihulka 14.10.2023 06:54 28528x Diskuze: 3

Zdálo by se, že z lásky Herma a Afrodíty vzešel dokonale harmonický potomek, který spojuje protiklady. Leč není tomu tak. Hermafrodítos je líčen spíše jako nešťastný tvor. Přitom má předlohu v ithyfalické verzi Afrodíty, v Afrodítovi, na jehož svátky se na Kypru a v Malé Asii odehrávala veselá travesti show.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 10.10.2023 01:24 60850x Diskuze: 20

Bohyně vítaná bohy i lidmi se zrodila v moři, a to následkem pádu Úranova mužství po zmrzačení Kronem. Díky tomuto pádu z nebe se narodila z „mořské pěny“ a doplavala na Kypr, kde se osušila, oblékla, upravila a vyrazila mezi lidi. Od té doby spolu s Erótem vládne lidské erotice. Její zbraně jsou mocné.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 28.09.2023 03:49 13823x Diskuze: 10

V tomto roce uplynulo 70 let od nálezu torza sošky mladé ženy na kopci Landek u Ostravy. Systematický archeologický výzkum sídliště lovců mamutů zde s přestávkami trvá takřka 100 let. Přesto je možné, že Landek většinu svých tajemství z doby svého paleolitického osídlení stále skrývá.
Autor: Aleš Uhlíř 24.09.2023 20:49 14248x Diskuze: 2

Dionýsovy svatyně potkáme leckde – a na Délu stála kvanta chrámů mnoha božstev. Není tedy divu, že tady potkáme i Dionýsův. Co ukáže Dionýsova svatyně z rané helénistické doby na posvátném ostrově Apollóna a Artemidy?
Autor: Zdeněk Kratochvíl 18.09.2023 05:50 11046x Diskuze: 6

Vážný kandidát na hlavní Dionýsovu svatyni. Tady byl Dionýsos doma. Kult od pozdní doby bronzové do konce antiky, většina viditelných zbytků pochází z 6. století před n. l.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 08.09.2023 00:22 11576x Diskuze: 8

Žárlivá Héra zlákala princeznu Semelu, aby si od svého milence vyžádala příchod v pravé podobě. Zeus přišel jako blesk, což těhotná Semelé nepřežila a Zeus musel Dionýsa donosit sám. Pak ho svěřil do péče Hermovi a ten zase Silénovi na výchovu. Nenadálost a nevázanost pak patří k základním Dionýsovým vlastnostem.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 28.08.2023 09:52 17850x Diskuze: 11

Jednu z několika málo větších kolekcí nástěnných maleb z řecké antiky najdeme na posvátném ostrově Délu, pochází z doby kolem roku 100 před n. l. Navzdory očekávání potkáme jen málo hlubokomyslných témat, spíše rozvernosti.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 17.08.2023 14:10 12883x Diskuze: 10

Takové byly zákony na posvátném ostrově Délu v 5. a 4. století před n. l. Tehdy přebujel zvláštní sport zvaný „očišťování Délu“. Athéňané přemístili všechny hroby na sousední ostrov Rhéneia, kam se pak také jezdilo umírat. Rodit se mělo jezdit na Mykonos. Navíc očistili Délos i od jeho obyvatel, které po vysídlení pro jistotu povraždili.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 08.08.2023 10:23 18856x Diskuze: 14

Freska zvaná Námořní slavnost neboli Procesí lodí patří k významným výtvarným památkám egejské doby bronzové. Pochází z Akrotiri na Théře (Santorini), nejspíše ze 17. století před n. l. Doprovázejí ji další fresky, často také s námořní tematikou.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 29.07.2023 11:03 14333x Diskuze: 15

Kari pochází z jižní Asie. Obyvatelé této části světa ale čile obchodovali a cestovali. Kari podle všeho brali s sebou. Archeobotanici odhalili nejstarší stopy technologie kari v JV Asii na významném archeologickém nalezišti Óc Eo v jižní Vietnamu. Lidé si tam dopřávali kari už na přelomu letopočtu.
Autor: Stanislav Mihulka 24.07.2023 16:18 11469x Diskuze: 1

Nejstarší karanténní zařízení na světě v Benátské laguně má sice historii plnou děsu a umírání, ale zároveň nabízí fascinující materiál pro intenzivní výzkum koevoluce vražených patogenů a jejich lidských hostitelů. Američtí odborníci tam právě odebírají vzorky DNA ze zubů 900 vykopaných mrtvých.
Autor: Stanislav Mihulka 22.07.2023 22:53 13225x Diskuze: 3

Tyhle krásné fresky ilustrují život v Akrotiri a také dokumentují prolínání kykladských motivů s minojskými, tedy krétskými. Vznikly v 17. století před n. l. na kulturní a obchodní křižovatce námořních cest, před katastrofickou erupcí. Téma sběru šafránu v souvislosti s dívčí iniciací má kontinuitu od dávné Kréty až po eleusinská mystéria v Řecku.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 19.07.2023 17:54 15632x Diskuze: 13

Známe to ze školy: „Soustřeďte se, nerozptylujte se!“ Někteří se soustředí, někteří dokonce meditují. Známe však i (zdánlivě?) opačný apel, totiž k otevřenosti vůči okolí. Někteří rádi lelkují. Teď se podíváme, jak v průběhu antiky metafora otevřenosti ustoupila metafoře soustředění, koncentrace až meditace.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 10.07.2023 03:13 14399x Diskuze: 3

Poslední z tzv. panhelénských her. Závodilo se totiž nejen v Olympii, Delfách a Isthmii, ale také tady. Vítězové nebyli ověnčení vavřínem, nýbrž celerem.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 23.06.2023 21:16 12719x Diskuze: 4

Málo očekávaný příklad toho, jak také může vypadat hrdina. Drobná pocta princátku zabitému hadem a úvodní orientace na místě nemejských her na Peloponésu. Nečekaně i s příkladem antické magické kletby.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 19.06.2023 17:40 13938x Diskuze: 8

Několik málo příkladů proplétání různých dob, dokonce různých časových měřítek, s vyznáním priority přírody a s poklonou Vojenu Ložkovi i jedné naxijské společnosti.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 10.06.2023 05:30 11842x Diskuze: 8

Přístavní město na Korintské šíji bývalo slavné velkým Poseidónovým chrámem a také hrami, které byly třetí nejvýznamnější v Řecku, hned po hrách v Olympii a v Delfách. Zachovaly se stopy po startovacím zařízení na běžecké dráze.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 31.05.2023 11:43 11305x Diskuze: 12

Porodit Athénu z vlastní hlavy byl problém i pro Dia. Zvláště když ji rodil dospělou a v plné zbroji. Ale povedlo se. Nebo je to jen zástěrka, která má zakrýt, že Athénu Zeus zplodil se svou první ženou, bohyní Métis?
Autor: Zdeněk Kratochvíl 21.05.2023 05:22 14778x Diskuze: 11

Silueta athénské Akropole je snad obecně známá. Na plošině nad mohutnými hradbami jí vévodí Parthenon, velký Athénin chrám z klasické doby. Na témže místě stával archaický Athénin chrám, z něhož zůstala jen řada velkých plastik, zato pozoruhodných nejen výtvarně.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 11.05.2023 21:13 12864x Diskuze: 13

Nadpis není reklamní, nýbrž tradiční. Efesos a zvláště jeho chrám Velké Artemidy Efesanů, jeden ze sedmi divů světa, je odedávna spojen s řadou tajemství. To základní – skoro příslovečné – tady popíšu, aniž bych je porušil. Nakonec přihodím kuriozity z pozdní antiky.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 30.04.2023 22:50 24751x Diskuze: 36

Cenu BAFTA za nejlepší hru roku 2022 si nedávno odnesla indie hra Vampire Survivors od malého týmu vývojářů Poncle. Nepředvádí technologické zázraky a musíte být nerd, abyste její grafiku považovali za pěknou. Přesto si ale cenu zaslouží, díky aplikaci „gamblerské“ psychologie. Ukazuje se, že lidský a elektronický svět se inspirují navzájem.
Autor: Stanislav Mihulka 15.04.2023 02:09 16988x Diskuze: 1

Co, proč a jak – od cvaknutí spouště po využití fotogalerií
Vývoj výtvarných stylů?
Kulturní změny a jejich synchrony
Lokální a regionální tendence
Aura originálu a kopie
Nebo si jen tak prohlížet
Autor: Zdeněk Kratochvíl 14.04.2023 14:42 10595x Diskuze: 4

Každodenní život dávných Řeků, jak si jej sami malovali a modelovali. Od vyšší střední vrstvy po rustikální prostředí.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 11.04.2023 02:06 16930x Diskuze: 17

Vatikánská knihovna je pokladnicí ukrývající i velmi staré texty, které jenom čekají na odhalení. Na pergamenu s liturgickými hymny z 10. století se rakouskému vědci podařilo zviditelnit a rozšifrovat i mnohem starší, v starosyrštině psanou část Matoušova evangelia ze 6. století.
Autor: Dagmar Gregorová 08.04.2023 20:11 26725x Diskuze: 17

V oblasti Moravské brány jsou známy četné nálezy z doby germánského osídlení (první polovina prvního tisíciletí). Blíže se tím před válkou zabýval amatérský archeolog Gustav Stumpf. Nález germánské spony však Stumpf nezaznamenal. Na celém území České republiky by se podobné nálezy snad daly spočítat na prstech jedné ruky. Nedávný nález germánské spony z élektra je unikátní.
Autor: Aleš Uhlíř 31.03.2023 06:15 18114x Diskuze: 14

Nepůjde teď o slavný obraz Johanna Vermeera, nýbrž o výtvarné téma doby kolem roku 600 před n. l., známé z kykladských ostrovů. Náušnice je velká, takže je zakotvená také ve tváři. Na Kykladách má svůj předobraz už v rané době bronzové.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 21.03.2023 13:43 14025x Diskuze: 10

Jak různě by mohl vypadat kalendář. Jak vyladit měsíce s cyklem měsíčních fází. A proč vlastně? A to naštěstí neměli týdny. Cesta k Metónově kalendářní reformě a dál. Ozvěnou tohoto úsilí je i slavný mechanismus z Antikythéry.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 11.03.2023 19:38 15110x Diskuze: 12

Půvabná kuriozita mezi řeckými stavebními řády archaické doby, s unikátním řešením osvětlení interiéru. Přitom je všechno jen z kamene. Měl to být nejkrásnější chrám! Pro architekty to bylo krajně náročné. Postavili jich v tomto stylu jenom několik, včetně mysterijní svatyně.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 01.03.2023 15:09 13958x Diskuze: 9

V západní části bývalého rakouského Slezska započal výzkum zalednění koncem 19. st. Bludné balvany zde zaznamenal Jüttner v roce 1912. Hranici zalednění v údolí Opavy jihozápadně od Krnova v r. 1925 zobrazil Drahný až k Novým Heřminovům. Tehdy byly v Branticích bludné balvany, které bychom dnes nenašli. Přesto tam byl nalezen bludný balvan, který je současně zapomenutým pomníkem J. W. Goetha.
Autor: Aleš Uhlíř 17.02.2023 20:12 19254x Diskuze: 1

Minimalistické poučení o řeckých stavebních řádech (stylech) na příkladech hlavic sloupů. Vznik chrámů a vývoj stylů. Ukázky nejstarších dodnes stojících řeckých chrámů, včetně zbytků polychromie.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 11.02.2023 13:05 21078x Diskuze: 8

Právě vyšel český překlad I. knihy tohoto Aristotelova díla, i s doprovodnými studiemi a renesančními anatomickými obrázky. Jeden ze zakládajících spisů zoologie jakožto vědy, která metodicky zobecňuje zkušenost pozorování a pitev živočichů. Ukazuje úžasné výsledky i tvrdé limitace Aristotelovy zoologie, k tomu řadu kuriozit. Plus systematika živočichů.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 02.02.2023 08:59 16023x Diskuze: 7

Nájezdy Vikingů si obvykle představujeme jako devastující agrese, po nichž ani tráva nerostla. Archeologický výzkumu anglosaského klášterního komplexu v dnešním Lyminge nedaleko od legendárních Bílých útesů doverských ale ukazuje, že kláštery mohly vydržet řadu desetiletí opakovaných útoků, pokud místní měli efektivní obranné strategie.
Autor: Stanislav Mihulka 01.02.2023 21:54 20955x Diskuze: 1

Na povrchu toho mnoho nevidíme, přesto areál tohoto chrámu vydal mnohé poklady. A v jeho těsné blízkosti se v hrobě mytických postav, „panen hyperborejských“, našla keramika z doby bronzové. Máme i literární svědectví o zdejších velice starých formách kultu.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 23.01.2023 12:23 15919x Diskuze: 8

Nález fragmentů Hipparchova katalogu stálic z 2. století před n. l. přesvědčivě ukazuje, že byl výrazně přesnější a celkově modernější než standardně zachovaný Ptolemaiův katalog z 2. století n. l. Možná byl i o něco obsáhlejší. Pokrok vědeckého poznání není vždy lineární.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 13.01.2023 01:58 25648x Diskuze: 25

Na bláznivém ostrově Santorini je o vodu velká nouze. Je zde však jeskynní pramen, z něhož pili asi už dávní Kyklaďáci, pak ctitelé minojských (starokrétských) božstev, určitě antičtí Řekové a křesťané staré i pozdější doby, občas se tu osvěží i dnešní pocestní.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 03.01.2023 10:06 18103x Diskuze: 10

Afrodítin povzdech v Pseudo(?)-Platónově epigramu ilustruje dobové rozpaky nad Praxitelovou sochou z let 360 až 340 před n. l. Byl to snad první ženský akt, a hned bohyně. Dílo se rychle stalo velice slavným. Byla to nejvýtečnější socha na světě, jak napsal Plinius?
Autor: Zdeněk Kratochvíl 30.12.2022 08:18 269744x Diskuze: 9

Vztahy mezi lidmi a kočkami byly ve středověku podobně záhadné a opředené tajemstvími jako dnes. Kočky byly zatracované i milované. Někteří lidé se koček báli a považovali je za průvodce čarodějnic a ďáblů. Zároveň ale byly zcela běžnými obyvateli domácností a lidé k nim mívali velmi hezký vztah. V některých případech si kočky žily doslova královsky.
Autor: Stanislav Mihulka 30.12.2022 00:50 15971x Diskuze: 0

Apollón se narodil především na Délu, ale taky dál na východě v Lýkii, možná i jinde. Jeho sestrou je Artemis, společně bývají zváni „krásné děti“, děti přívětivé bohyně Létó, bohorodičky oděné sluncem a pronásledované drakem. Provázet nás budou hymny a jiné památky z řecké archaické doby na oslavu Apollónova narození.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 20.12.2022 02:39 16816x Diskuze: 15

Polotovary kolosálních soch ležící v antických lomech patří ke specialitám Naxu. Dva mladíci (kúrové) a jeden macatější bůh, ve velikostech od 5,5 do 10,5 metru, si hoví v pěkné krajině. Tahat v 7. a 6. století před n. l. takové drobečky do přístavu a nakládat na lodě, to musela být fuška, ten největší váží nejmíň 50 tun.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 10.12.2022 06:10 33780x Diskuze: 20

Obří sochy kúrů z raného 6. století před n. l., ve velikostech 3,5 až 10 metrů, si ukážeme na třech příkladech. Všechny jsou z řeckých ostrovů.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 20.11.2022 14:21 18914x Diskuze: 12

Harmonie v kosmu. Mez a bezmezné, resp. vymezené a nevymezené, tj. určité a neurčité. Deset základních protikladů? Primát vymezující stránky čehokoli před nevymezenou, také primát intelektu, neboť se dokáže přidržet mezí. Primát teorie. Zvuk jako hlas duše. Stěhování duší. Dali pythagorejci filosofii její pojmenování?
Autor: Zdeněk Kratochvíl 09.11.2022 21:47 25655x Diskuze: 12

Stylizované sochy neoděných mladých mužů mají náboženský kontext, často stály u chrámů, většinou Apollónových, občas na hrobech. Pocházejí z let 650 až 490 před n. l. Přeznačený původně egyptský styl soch se v Řecku svébytně rozvíjel, až se začátkem klasické doby promění se do soch atletů, efébů a chlapců.
Autor: Zdeněk Kratochvíl 31.10.2022 10:40 39068x Diskuze: 15
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz