V Ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře vypustili pratury  
Divokým koním začaly dělat společnost mladé jalovice. Měly by spásáním křovin i rostlin a rozdupáváním podmáčených luk, vytvářet vhodné podmínky pro mokřadní a luční ptáky.

Ptačí park Josefovské louky se nachází v nivě říčky Metuje u Jaroměře ve východních Čechách, poblíž Josefovské pevnosti.
Ptačí park Josefovské louky se nachází v nivě říčky Metuje u Jaroměře ve východních Čechách, poblíž Josefovské pevnosti.

Od ledna 2018 už spásá Josefovské louky stádo divokých koní, kteří tu vytvořili pestrou rostlinnou mozaiku ideální pro sběr potravy, hnízdění i úkryt ptáků. „Koně se na Josefovských loukách osvědčili. Loni díky nim poprvé vyvedli mláďata například kriticky ohrožení vodouši rudonozí," říká správce ptačího parku Břeněk Michálek.

 

Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuj.
Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuj.

Pratuři budou zpočátku v ohrazené pastvině. Později budou sdílet společný prostor s koňmi. „Úkolem praturů bude okusem potlačovat dřeviny, které jsou v některých částech parku nežádoucí, například rozrůstající se vrby a hlohy. Pratuři jsou navíc schopni vypást rychle se rozšiřující kopřivy, což divocí koně, kteří jsou zaměření na trávy, nesvedou," vysvětluje Michálek (ČSO).

 

Dvě mladé jalovičky, stejně jako divocí koně, pocházejí z rezervace u Milovic. „Tam pratuři žijí na stepní lokalitě, takže v mokřadním Ptačím parku Josefovské louky to pro ně bude změna.

 

První kroky jedné z jaloviček v ptačím parku. Foto: Břeněk Michálek. S laskavým svolením ČSO.
První kroky jedné z jaloviček v ptačím parku. Foto: Břeněk Michálek. S laskavým svolením ČSO.

Park Josefovské louky by nevznikl bez finanční podpory stovek drobných i větších dárců. Jen díky této podpoře se plocha území spravovaného Českou společností ornitologickou stále rozrůstá postupným vykupováním dalších pozemků.

 

Pratuři v přírodní rezervaci Milovice. (Kredit: Atillak, Wikimedia Commons )
Pratuři v přírodní rezervaci Milovice. (Kredit: Atillak, Wikimedia Commons)

Česká společnost ornitologická vytváří Ptačí park Josefovské louky v nivě řeky Metuje od roku 2006. Páteří parku je sto let starý závlahový systém Metuje, který umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Ornitologové na loukách vytvořili dvě desítky menších tůní, které od roku 2018 doplňuje soustava velkých tůní o velikosti 1,5 hektaru nazývaná Slavíkovský ptačník. Josefovské louky jsou místem, kde hnízdí hned několik vzácných a ohrožených druhů mokřadních ptáků, jako je čírka modrá, vodouš rudonohý, bekasina otavní, čejka chocholatá nebo jedinečná kombinace čtyř druhů chřástalů. V ptačím parku bylo zaznamenáno téměř 180 druhů ptáků. Kromě toho je místo útočištěm pro 8 druhů obojživelníků (skokan hnědý, skokan skřehotavý, ropucha obecná, ropucha zelená, rosnička zelená, kuňka obecná, čolek obecný, čolek velký), hmyz (30 druhů vážek, několik stovek druhů brouků a 35 druhů denních motýlů) a mnoho dalších.

 

Video: Josefovské louky

 

Zpracováno podle materiálů České společnosti ornitologické. Podrobnosti lze zjistit na webu ČSO.

Autor: Redakce
Datum: 06.10.2020
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace