Úder blesku do stromu stvořil doposud na Zemi neznámý fosforový materiál  
Blesk, který sežehl strom ve floridském New Port Richey, vytvořil minerál, který je pro chemiky omračující. Obsahuje krystalický materiál s fosforem s oxidačním číslem +3, což je v pozemské přírodě nevídané. Vědcům se zatím nepodařilo tento materiál vyrobit v laboratoři, takže ho obestírají záhady.
Vzorek fulguritu z New Port Richey. Kredit: Matthew Pasek.
Vzorek fulguritu z New Port Richey. Kredit: Matthew Pasek.

Ve městě New Port Richey, které leží na západním pobřeží Floridy, udeřil blesk. Něco takového se stává často, ale v tomto případě se k tomu připletl americký geolog Matthew Pasek z University of South Florida a důkladně prozkoumal to, co zásah blesku vytvořil. Objevil bizarní materiál s fosforem, jehož obdoby se sice občas nacházejí v meteoritech, ale je to poprvé, kdy byl objeven v pozemském prostředí.

 

Jak říká Pasek, když uhodí blesk do stromu, okolní půda „exploduje,“ vegetace pomře a elektrické výboje projedou okolními horninami a substráty, v nichž vytvoří fulgurity, čili bleskovce, v geologickém slangu šokově metamorfované horniny.

 

Matthew Pasek. Kredit: University of South Florida.
Matthew Pasek. Kredit: University of South Florida.

Když majitelé dotyčného pozemku z New Port Richey objevili stopy po zásahu bleskem, našli i fulgurit, který při tom vzniknul. Rozhodli se ho prodat a fulgurit doputoval k Pasekovi, který ho s týmem kolegů prostudoval. Pasek, shodou okolností expert na fulgurity, zkoumá „bleskové“ minerály především kvůli energii, kterou blesk obsahuje, což má význam při hodnocení rizik spojených s blesky. Podle Paseka je jasné, že když blesk roztaví skálu, tak roztaví i člověka. Badatel s pýchou připomíná, že Florida je doslova rájem blesků a bezpečnostní opatření proti nim tam mají kritický význam.

 

Logo. Kredit: University of South Florida.
Logo. Kredit: University of South Florida.

Pasekův tým uvnitř fulguritu z New Port Richey objevil barevný krystalický materiál, s jakým se ještě nikdo v pozemské přírodě nesetkal. Jde o sloučeninu CaHPO3 se stopovým množstvím železa. Člověk neznalý chemie by čekal, že sloučenina z tak běžných prvků musí být na Zemi vcelku všední, ale opak je pravdou. Fosfor se v přírodě typicky nachází pouze ve dvou dramaticky odlišných formách: fosfátech a fosfidech.

 

Fosfor v inkriminovaném fulguritu má oxidační číslo +3, přičemž nejde o fosfát ani o fosfid. Kromě toho tam jsou obsažené i fosfidy, s nimiž už zkušenost máme. Pikantní je, že se badatelům nepodařilo objevený materiál vyrobit v laboratoři, i když použili teploty kolem 1 000 °C. Nemohlo ani vystavení reakcí železu a křemíku. Zdá se, že vznik onoho materiálu vyžaduje velmi speciální podmínky.

 

Vědcům není jasné, jak přesně objevený materiál vznikl. Zřejmě došlo k prudkému spálení biomasy stromu pokryté oxidem železa, což spustilo řetězec událostí, které vedly k částečné redukci fosfátu, čili fosforečnanu vápníku. Také není jasné, jak časté podobné události vlastně jsou a jakou mohly hrát roli na dávné Zemi v době vzniku života. Badatelé mají každopádně i do budoucna o zábavu postaráno.

 

Literatura

University of South Florida 11. 4. 2023.

Communications Earth & Environment 4: 70.

Datum: 13.04.2023
Tisk článku

Související články:

Blesky za bouřky vyrábějí radioizotopy a antihmotu     Autor: Stanislav Mihulka (24.11.2017)
Trinitit: V místě první jaderné exploze světa objevili unikátní kvazikrystal     Autor: Stanislav Mihulka (18.05.2021)
V písečně duně na Sand Hills našli kvazikrystal zrozený elektrickým výbojem     Autor: Stanislav Mihulka (03.01.2023)
Hromosvod Laser Lightning Rod navádí blesky laserovým paprskem     Autor: Stanislav Mihulka (17.01.2023)Diskuze:

Nechápu

Tomáš Černák,2023-04-14 01:06:49

co je na tom bizarního, protože fosfor patří do skupiny V.A a jako její typický zástupce má tak oxidační čísla v rozmezí -3 až +5. S tím že hlavní oxidační čísla jsou -3, +3 a +5. Typický zástupce s oč +3 je oxid fosforitý (P4O6), který vzniká za nízkoteplotního hoření při omezeném přístupu vzduchu (i v přírodě při lesních požárech). Toliko si pamatuji ze střední školy. Pokud špatně, tak mně nějaký místní chemik určitě opraví.

Jinak výroba sloučenin za extrémních podmínek (tlaku, teploty, záření...) je sama o sobě drsná alchymie (zatím neumíme předvídat výsledek). Blesk takové podmínky vytvoří snadno a pak je to už jen o prvcích, které mu stály v cestě :-)

Odpovědět


Re: Nechápu

Florian Stanislav,2023-04-14 12:20:24

Pročetl jsem víc jak 100 rovnic sloučenin fosforu.
Kyselina H3PO3 je nestálá a její soli se neuvádějí.
Uvádí se pak jen P2O6 (tedy P3+) vzniklý nedokonalou oxidací.
Existuje
Ca2P2O6.2H2O difosforičitan vápenatý ( tedy P4+)

Odpovědět


Re: Re: Nechápu

Tomáš Černák,2023-04-14 14:47:10

Ještě zajímavý je chlorid fosforitý, PCl3. Hodně se používá v chemickém průmyslu například pro insecticidy nebo nervové plyny.

Odpovědět


Re: Re: Nechápu

Petr Galipoli,2023-04-15 10:11:45

Soli kyseliny forsforité jsou slabá redukční činidla anormálně existují. Např. Na2HPO3 je komerčně dostupný (CAS Number: 13517-23-2; Sigma Aldrich). Stejně tak kyselina fosforitá (CAS Number: 13598-36-2).

Odpovědět


Re: Re: Re: Nechápu

Florian Stanislav,2023-04-16 10:30:40

Děkuji, máte pravdu, kyselina H-PO(OH)2 je krystalická látka a snad i dobrý přéhlad, že ne všechny vodíky kyselin jsou "kyselé".

Odpovědět


Re: Re: Re: Nechápu

Florian Stanislav,2023-04-16 16:57:09

Našel jsem CaHPO3
https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB4156509.htm
Takže unikátnost sloučeniny CaHPO3 v článku po úderu blesku je poněkud nejasná.
"Fosfornan vápenatý může mít molekulární vzorec CaHPO3 nebo Ca(H2PO3)2. Je to první, který se objeví, když roztok kyseliny fosforité reaguje s oxidem, hydroxidem nebo uhličitanem:
CaO + H3PO3? CaHP03·H2O + H2O
Produkt je monohydrát. Může být také připraven působením fosforitanu amonného na chlorid vápenatý:
CaCl2 (vod.) + NH4HP03 (vod.) ? CaHPO3·H2O + NH4Cl2 (vod.)
Získá se bílý krystalický prášek. Rozpustnost CaHPO3·H2O zřejmě nebyla přesně stanovena. Pokud se zahřeje na asi 250 °C, vznikne anhydrát. Ten je stabilní při dalším zahřívání až na asi 320 °C, kde se rozkládá za vzniku fosfinu a vodíku:
3CaHPO3 + teplo ? 2PH3 + 3Ca(P03)2 + H2

Chemické vlastnosti
krystal(y); používá se v hnojivech a polymeračních katalyzátorech [MER06]

Fyzikální vlastnosti
Fosfit vápenatý je bezbarvý, jednoklonný krystal, který ztrácí vodu při asi 150 °C a je mírně rozpustný ve vodě, ale nerozpustný v alkoholu. Anhydrát, fosforitan vápenatý (CaHPO3), je stabilní na vzduchu i při zahřívání na 95 °C po dobu 2 měsíců.

Odpovědět


Re: Nechápu

Petr Jíčínský,2023-04-15 00:17:31

Správně, nechápu, jak se může někdo znalý chemie podivovat nad fosforitými solemi.

Odpovědět


Re: Nechápu

Michal Zvedavý,2023-04-15 02:20:25

keďže úder blesku vie zmeniť N na C, mohlo by sa aj v tom prípade jednať o nuclear fusion?

Odpovědět


Re: Re: Nechápu

Z Z,2023-04-15 07:58:05

Odkiaľ ste vzali, že "úder blesku vie zmeniť N na C"?

Odpovědět


Re: Re: Re: Nechápu

Tomáš Černák,2023-04-15 10:45:30

No je to sice divné, ale blesky opravdu v malém množství nutí atomy prvků, které jim stojí v cestě fúzovat. Četl jsem o tom tak 5 let zpátky. Akorát je nepravděpodobné, že by fúzoval dusík na uhlík, mohlo by dojít k některým dílčím částem CNO cyklu, tedy uhlík v CO2 by mohl za určitých okolností 13N za emise gama záření (což je to, co pozorovali ti vědci podle tehdejšího článku) a následně rozpadnout na 13C beta rozpadem. Fúzování 14N na 12C má v CNO cyklu příliš moc mezikroků. které jsou silně nepravděpodobné za daných podmínek.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Nechápu

Petr Galipoli,2023-04-16 09:16:26

Změna dusíku na uhlík se realizuje v cyklotronu, kdy C-11 vzniká reakcí 14N(p,α)11C, terčový materiál N2(g) + < 1 % O2(g) nebo H2(g) (10 - 100 ml v Al válci pod tlakem 2 - 5,5 MPa), proud paprsku 20 - 40 μA, výtěžek 1480 MBq/μA, chemická forma 11CO2 nebo 11CH4.
Nejsem si jist, zda elektrický výboj by na to stačil. Navíc, poločas takto vzniklého izotopu uhlíku 11 je cca 20 min, takže za cca 200 min nebudete nít uhlík prakticky žádný, jen trochu bóru.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Nechápu

Tomáš Černák,2023-04-16 10:42:17

Taky by se to na rozdíl od emise gama záření blbě detekovalo, alfa záření zastaví vzduch docela efektivně. Detektor by musel být velmi blízko blesku.

Překvapuje mně, jak málo potřebuje cyklotron proudu. Vždycky jsem si z jejich velikosti odvozoval, že tam musí lítat tak kiloampéry.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nechápu

Vladimír Bzdušek,2023-04-16 12:18:15

Kiloampéry lietajú cez cievky magnetov. Mikroampéry sú prúd! urýchľovaných častíc. (Podobne ako v klasickej vákuovej elektrónke)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nechápu

Tomáš Černák,2023-04-16 15:03:23

Aha, to už mi dává smysl. Děkuji za vysvětlení.

Odpovědět


Re: Re: Nechápu

Tomáš Černák,2023-04-15 10:33:15

To jsou dvě rozdílné věci. Chemická reakce, byť za extrémních podmínek probíhá, výhradně na meziatomární úrovni. Fúze je pak naopak subatomární (jaderný) fyzikální jev.

Ten trojmocný fosfor tedy nevznikne fúzí z jiného prvku, ale přímo elektronovou konfigurací z fosforu. Blesk ji ani nemusí zajistit přímo, stačí, když jen vytvoří podmínky, ve kterých se prosadí trojmocnost fosforu a nikoliv jeho běžnější pětimocnost. Například tím, že k jeho molekule nepustí více molekul kyslíku, nežli tři.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz