První dítě s leukémií vyléčené vlastními buňkami  
Lékaři z Illinois hlásí v časopise Pediatrics první případ, kdy se podařilo vyléčit leukémii dítěte jeho vlastními buňkami z pupečníkové krve, kterou mu rodiče nechali uschovat při porodu.

 

 
Kryštof – erbovní miminko české veřejné banky pupečníkové krve.

Rozhlédneme-li se po dnešní medicíně a medicínském výzkumu, může se nám zdát, že stojíme na hranici dvou světů. S patřičnou dávkou nadsázky se dá říci, že naši rodiče polykali hromady jedů, které měly za úkol zabít chorobu dříve něž pacienta. Vedle toho se před námi otevírá naděje na to, že naše děti budou léčeny svými vlastními buňkami, které lékaři pouze převychovají a vysvětlí jim, jak správně fungovat. První podmínkou krásných nových zítřků je zdroj vhodných buněk. Ano, jsme zase u našich starých známých buněk kmenových.

 

Zvětšit obrázek
Advocat Hope Childrens Hospital – zde Ammar Hayani a jeho kolegové jako první na světě transplantovali dítěti s leukémií jeho vlastní pupečníkovou krev.

 

Jedním z nadějných zdrojů kmenových buněk by mohla být krev miminek, která zůstává při porodu v pupeční šňůře a donedávna byla považovaná pouze za odpad. V současnosti je možné tuto krev odebrat, zpracovat, zamrazit a později využít při léčbě poruch krvetvorby, podobně jako kostní dřeň. Pupečníkovou krev může maminka darovat do veřejné banky, kde bude k dispozici pro pacienty z celého světa. Vedle toho si někteří rodiče  platí zpracování a uschování krve u soukromé firmy, a doufají, že se vyhnou hledání dárce, pokud jejich dítě bude někdy v budoucnu potřebovat buněčnou terapii.

 

 

Od začátku devadesátých let, zachránila transplantace darované pupečníkové krve život už tisícům dětí s některými anemiemi, leukémiemi a jinými poruchami kostní dřeně. Používá se také jako podpůrná léčba pro pacienty, kterým kostní dřeň poškodila třeba agresivní chemoterapie jiného nádoru.


 

Vlastní pupečníková banka je vlastně veliká termoska s tekutým dusíkem.

Bohužel, objem pupečníkové krve, který je možné získat při jednom porodu je omezený a v současnosti nestačí pro použití u pacientů větších než cca 25 kg. V čem je ale práce lékařů z Advocate Hope Children´s Hospital převratná a hodná pozornosti? V tom, že při léčbě leukémie poprvé dali přednost vlastní zamrazené pupečníkové krvi pacienta před krví od anonymního dárce.

 

 

Holčička vystupující v publikaci pod iniciálami E.M. byla až do svých tří let normální malou zdravou Američankou, než ji zvětšená slezina a časté modřiny přivedly do ordinace hematologa, který diagnostikoval akutní lymfoblastickou leukémii. Následovala chemoterapie, počty zvrhlých buněk poklesly, ale po deseti měsících od první diagnózy bylo nalezeno nové ložisko nemoci v centrálním nervovém systému. Lékaři se rozhodli pro transplantaci, mezi příbuznými se ovšem nenašel vhodný dárce.

 

Po poradě s rodiči nakonec sáhli po pupečníkové krvi, kterou měla pacientka od narození zamrazenou u firmy CorCell. Riziko spočívalo v tom, že dětské leukémie mají velmi často původ už v prenatálním období a hrozilo, že dívenka přišla na svět již se spícími pre-leukemickými buňkami v těle. Jinými slovy, že její vlastní pupečníková krev už obsahovala zárodky nemoci. V laboratoři byly proto vybrány dva genetické znaky, kterými se nemocné buňky pacientky odlišovaly od zdravých. Vzorek uschované krve se ukázal pro tyto znaky negativní. To dodalo všem zúčastněným odvahu jít do neozkoušeného transplantačního postupu. Dnes, více než dva roky po transplantaci žije šestiletá E.M. bez známek leukémie.

 

 

 
Připraveno ke zpracování – vak s odebranou pupečníkovou krví a vzorky pro vyšetření základních parametrů krve.

Příběh se šťastným koncem? Ano, ale přesto po jeho přečtení zůstává ve vzduchu obláček trpkosti. Podíváte-li se na web snad jakékoli soukromé banky pupečníkové krve, budete marně očekávat, že tahle skvělá zpráva bude ohlašována velkými písmeny na titulní straně. Kolem komerčních odběrů pupečníkové krve je spousta dohadů, otázek a pochybností. Nikdo nemůže brát rodičům právo uschovat si tento „odpad“, protože prostě nelze vyloučit, že jednou jejich dítěti zachrání život.

Má, nebo nemá zmrazenou pupečníkovou krev?

Na druhou stranu je třeba protestovat proti tomu, aby firmy vyvolávaly v maminkách falešné naděje. I když si všichni dávají veliký pozor, aby výslovně neslíbili nic víc, než zamrazení buněk, řada rodičů podlehne dojmu, že nezaplatit miminku uschování pupečníkové krve je téměř zločin. Proč zbytečně zdůrazňovat, že se podařilo vyléčit první leukemické dítě jeho vlastními zamrazenými buňkami? Vždyť mnohem lépe vypadá, když zmíníme tisíce dětí s hnusnými chorobami, kterým už pupečníková krev pomohla. (no, byla to sice krev darovaná, ale to je skoro jedno, ne?)     

 

Zdroje:
Pediatrics 2007;119:296-300
www.CorCell.com
www.bpk.cz

 

 

 

 

 

Datum: 30.01.2007 09:42
Tisk článku

Lidské tělo - Posviť na to -
 
 
cena původní: 249 Kč
cena: 209 Kč
Lidské tělo - Posviť na to


Diskuze:

privátní x veřejné banky, nové metody odběru

Anna Valíčková,2012-07-09 11:56:52

Dobrý den,
podle tohoto článku je celosvětově ve veřejných bankách cca 400 tisíc dárcovských štěpů a v soukromých téměř dvakrát více - 780 tisíc štěpů: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1751-2824.2011.01507.x/full
V současné době se také zdokonalují metody odběrů, je možné odebrat až o třetinu více buněk tzv. odběrem z placenty. Popis techniky odběru je v tomto článku: http://www.lekari-online.cz/gynekologie-a-porodnictvi/novinky/nova-unikatni-technika-odberu-pupecnikove-krve-v-cr
Docela bych věřila, že jednou bude možné využít placentu ještě lépe.

Odpovědět

autologní vs. alogenní transplantace

Jana Č,2011-04-04 12:19:37

Z tohoto článku:http://www.zdn.cz/clanek/zdravotnicke-noviny/autologni-transplantace-umoznuji-intenzivnejsi-lecbu-449433
vyplývá, že autologní a alogenní transplantace mají své indikace i kontraindikace, v zásadě si nekonkurují, ale doplňují se. Naopak, pokud je možné použít autologní transplantaci, dává si jí přednost, protože alogenní má přece jen pořád větší rizika.

Odpovědět

uznávaný zdroj

Petra S,2011-02-10 13:18:29

Pokud vím, tak holčička se stále těší dobrému zdraví. Na www.cordbloodcenter.cz a www.eurocord.sk jsou o tomto případu a také o dalších dětech, u kterých byla použita k léčbě vlastní pupečníková krev, další podrobné informace. Pupečníková krev je všeobecně uznávaným zdrojem kmenových buněk vhodných pro transplantace. Její největší výhodou je okamžitá dostupnost, nízké riziko virové kontaminace, snadný a nezatěžující odběr, etická čistota a především vysoká kvalita odebraných buněk, které jsou jedny z nejmladších , které lze vůbec u člověka odebrat a jako takové mají obrovský potenciál se dělit. Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou předmětem intenzivních výzkumů, zde je odkaz na světový kongres na téma kmenové buňky a regenerativní medicína, který se konal v prosinci 2010 v Číně:

http://www.bitlifesciences.com/rmsc2010/fullprogram.asp

Myslím, že pupečníková krev jako zdroj kmenových buněk má a bude mít v medicíně své jisté místo. Je ale samozřejmě na zvážení každého, jestli je nebo není ochoten zaplatit si deset tisíc korun za uložení buněk, u kterých nemá jistotu, jestli je bude (nebo nebude) skutečně potřebovat.

Odpovědět

Jana Č,2010-11-23 14:22:44

Původní článek z časopisu Pediatrics najdete na adrese:
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/119/1/e296?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=autologous+cord+blood&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT

Odpovědět

využití

Anna Valíčková,2010-08-09 09:49:57

Existuje ale také celá škála nemocí, u kterých je využití vlastní pupečníkové krve vhodnější. Nevzniká zde reakce štěpu proti hostiteli (GVHD), která je nejčastější nežádoucí reakcí na transplantát od cizího dárce. Ne vždy je příčinou onemocnění vrozená porucha genetického vybavení. Pravděpodobnost, že onemocníte chorobou řešitelnou transplantací krvetvorných buněk roste s věkem, a blíží se číslu 1:400.

Odpovědět

Jsou vlastní buňky vhodné pro transplantaci?

Tomáš Kalina,2007-03-10 20:01:47

Pro lepší pochopení významu skladování vlastních buněk je třeba si uvědomit, že transplantované buňky mají dvojí léčebný efekt: Jednak jsou zdrojem obnovy krevních buněk po vysokodávkované chemoterapii (tzn. že umožní podání účinné chemoterapie) a za druhé mohou být zdrojem rekace "štěpu proti leukemii", kdy transplantované buňky zabíjejí buňky leukemické. Druhý efekt však nastane pouze pokud je dárcem jiná osoba, takže nenastane v případě skladovaných vlastních buněk. Naopak rozšiřování registrů dárců je nadějí pro nalezení vhodného dárce pro potřeby transplantace kostní dřeně. Vlastní buňky by tedy byly za současného stavu poznání vhodné jen pokud by nebyl nalezen jiný dárce. http://clip.lf2.cuni.cz/

Odpovědět

hybridní banka

jarda petr,2007-02-02 03:44:21

Včera (1.2.2007) se na webu časopisu Nature objevila infromace o založení "hybridní" banky, která umožňuje jak dárcovství do obecně přístupné banky, tak i uskladnění pupečníkové krve pro "vlastní účely". Vzorek odebrané krve se dělí na dvě části. To je zřejmě "mínus" celého projektu, protože už tak není kmenových buněk z pupečníkové krve nazbyt. Teď se to vlastně v každé "půlce" ještě sníží.
Tuhle zvláštní "hybridní" aktivitu vyvíjí britská Virgin Health Bank. S panenstvím asi mnoho společného nemá. Jméno bylo zvoleno s ohledem na to, že zakladatel Richard Branson vlastní kromě jiných výdělečných podniků i známou nahrávací společnost Virgin.

Odpovědět

Pupečníková krev

Jana P.,2007-01-31 09:20:46

Když jsem čekala své třetí miminko, doslechla jsem se o možnosti darování pupečníkové krve. Počítala jsem s tím, že také pupečníkovou krev daruji, pro potřeby nemocných dětí. Jaké bylo moje zklamání, když jsem zjistila, že odběr provádí jen pár vybraných porodnic. Naopak, ve všech maminkovských časopisech i internetových stránkách se neustále nabízí odběr pupečníkové krve a její uschování pro případné budoucí potřeby vašeho dítěte. Stojí to, samozřejmě, desetitisíce korun a výsledek je podle mě dost diskutabilní. Také moc nevěřím tomu, že děťátku s leukemií pomůže jeho vlastní pupečníková krev, a ani tenhle případ mě o tom nepřesvědčí.
Daleko větší šanci vidím ve vytváření nekomerčních bank pupečníkové krve, bohužel je asi tyhle komerční projekty převálcují, když budou přesvědčovat matky, aby pupečníkovou krev schraňovaly pro své vlastní děti.

Odpovědět


pár porodnic

Jana Dv,2007-01-31 14:14:25

Porblém BPK není v tom, že by nebylo dost maminek, které jsou ochotné darovat pupečníkovou krev, ale v tom, že není dost peněz a lidí a prostoru, aby bylo možné zpracovat víc štěpů. Proto je dárcovství možné jen v omezeném počtu porodnic. Velmi diskutabilním způsobem se to pokoušeli řešit např. na Slovensku - toiž že peníze vydělané komerčními odběry zaplatí odběry dárcovské. Mohou si tak dovolit zpracovat víc štěpů, ale nevím, jestli to je ta správná cesta ....

Odpovědět

souhlas

mag,2007-01-30 14:44:49

Souhlasim s poznamkou na konci clanku. Kdyz jsem zjistovala, k cemu by byl nasemu miminu odber a uschovani vlastni pupecnikove krve, zjistila jsem, ze by byl vyhodnou investici a ze nikdo memu diteti nepreje nic zleho a tak dal, ale konkretni informace poskytla az banka pupecnikove krve - totiz, ze moznosti vyuziti vlastni pupecnikove pro lecbu jsou spis hudba budoucnosti.

Odpovědět


vyuziti

Jirka,2007-01-30 20:28:03

Ted nevim, jestli nebudu mlzit, ale myslim, ze prave tay na Oslu jsem pred nejakou dobou cetl, ze vyuziti vlastni pupecnikove krve je spise problematicke, protoze ma podobne nachylnou genetickou vybavu jako nemocny. Takze bych to spis videl tak, ze je to maly zazrak. Z tohoto pohledu je to opravdu temer az PR zprava (tim nechci obvinovat zdejsiho autora!).

Odpovědět


nepresne jsem se vyjadrila

mag,2007-02-15 10:31:55

Hudba budoucnosti nikoli v leceli leukemie, ale vyuziti pro jinou lecbu. Alespon tak jsem to cetla.

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeniTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace