Vědci na stopě tajemné bioenergie  
Tento článek přinášíme dost neradi. S pomocí vědy se dlouho snažíme čelit šarlatánství, pavědě, proutkaření, apod. Nyní však sami vědci zaznamenali projev nové, dosud neznámé energie.

 

 

Zvětšit obrázek
Studentka Katrin Leso motá fyzikům hlavy a nejen fyzikům (Kredit Cartin Univ.)

Všechno začalo na katedře environmentální biologie v australské Curtin University of Technology. Jedna studentka (Katrin Leso) tam v rámci semestrální práce
měřila rychlost růstu obilí v magnetickém poli.
(Pozn. Osla: O tomto fenoménu je velice pěkný článek na serveru NASA).
Protože to byla studentka pečlivá, snažila se sledovat vliv co nejvíce
růstových faktorů (teplota, vlhkost, osvětlení, složení půdy).
Když dělníci prořezávali křoviny kolem jejího domu, jeden z mladých stromků
byl větvemi zapletený do okolních stromů a po podseknutí zůstal viset ve
vzduchu. Nejen to, okolní pružné větve svojí silou stromek nadzvedly, takže
mezi jeho kmenem a pařezem vznikla mezera široká několik palců. Studentka si
toho všimla a dostala bláznivý nápad: přemluvila dělníky, aby stromek pár
dní nechali a vložila do mezery misku s právě naklíčenými semeny. Co když
tam působí nějaká síla? Druhý den se nestačila divit - obilí uvnitř mezery
opravdu rostlo 2x rychleji než obvykle!

 

John W. King, profesor oceánografie, vedoucí týmu, který o svém objevu magnetismu sedimentů velkých jezer referoval na Philadelphia Annual Meeting, 22–25 October 2006 (foto Glen Kelly)

Moudře s tím běžela za kolegy ve škole, kteří po drobných obtížích nakonec
pokus úspěšně zopakovali i na semínkách trávy.  Navíc zjistili tři zajímavé věci. Předně, že
rychlost růstu semen klesá zhruba s druhou mocninou vzdálenosti od středu
kmene, neboli - že uprostřed kmene je "to" nejsilnější a na okraji
nejslabší. Další překvapení na Lesoovou a její kolegy čekalo, když takto „ošetřené„ rostliny zasadili do půdy a nechali je růst v přirozených podmínkách. Účinek stimulace byl na vzorcích stále patrný. Rostliny vystavené bioenergii (s akcelerovaným růstem) se v novém prostředí lépe adaptovaly. Rozdíl byl patrný i po 90 dnech pokusu. Výběr lokality výsledky pokusu nijak neovlivnil. Rozdíly v pozdějších stádiích vývoje jsou patrnější v biotopu trpícím nedostatkem vláhy. Při nedostatku živin se rozdíly poněkud stírají.    

 

Zvětšit obrázek
Vzorky musely být tenké, aby se do mezery mezi oba konce poraženého stromu vešly.

Druhý poznatek byl, že jak poražený strom vadl, rychlost růstu rostlin se
výrazně zmenšovala. To znamená, že jako urychlovač fungoval jen živý nebo
čerstvě poražený strom.
A třetí - pro fyziku dost rána - měření uvnitř vzduchové mezery stromu
nevykazovalo žádnou změnu parametrů oproti okolí. A to i přesto, že použili
přístroje s velice citlivými sondami.

 

Nepřipomíná vám tahle situace něco?
Luigi Galvani si roku 1781 všiml, že žabí stehýnka sebou vlivem elektřiny
samy škubají. Tenkrát ještě neexistoval přístroj, kterým by mohl změřit
procházející proud. Jako indikátor ve svých dalších pokusech tedy používal
to, co měl - stehýnka jiných čerstvě zabitých žab. Mělo to malou chybu:
mrtvé žáby sice chvíli měřily proud, ale po nějaké době logicky přestávaly
fungovat (stejně jako stromy v našem případě). Teprve o 40 let později
objevil Hans Christian Oersted účinky vodiče pod proudem na střelku kompasu,
po něm André Marie Ampére poznatek rozšířil o magnetické účinky cívky, čehož
využil Johann Schweigger a sestavil první přístroj schopný změřit proud -
galvanoměr.


 

Zvětšit obrázek
Největší překvapení pokusu – rychlejší „nastartování“ růstu dává rostlinám lepší předpoklad, že obstojí v přirozených podmínkách konkurenčního boje již etablovaných biotopů.

Teď jsme v podobné situaci. Opět máme "živočišný" měřící přístroj, ale
neznáme podstatu měřeného jevu, příroda prostě zase vynalezla něco dřív. Jak
dlouho si počkáme na nový "galvanoměr" nikdo netuší.
Pokusy na Curtin university totiž vyprovokovaly sérii dalších experimentů.
Vědci vyrobili kovovou anténu ve tvaru stromu (středová trubka s navařenými
pruty místo větví), ale tato konstrukce růst obilí nijak nezrychlila, naopak
jej mírně zpomalila (to se nakonec přičetlo stínu pod tyčí).

Kov tedy tajemnou energii nevede, což osvětluje, proč jsme si jí doteď při
jiných měřeních prostě nevšimli. Stejně tak jí nevede dřevěná konstrukce (to
se dalo čekat už kvůli snížení efektu usycháním stromu), ale ani žádný jiný
dosud vyzkoušený materiál. Pokud je nám známo, zkoušely se plasty, keramika
i uhlíková vlákna - zatím bohužel bez výsledku.
Proutkaři používají jako indikátor sama sebe a pomáhají si čerstvě ulomenou
větví stromu. Zdá se, že větvička v ruce proutkaře přece jen nějakou funkci
mít může.

 

Pokusme se o rozbor všeho, co zatím víme.
Předmět vložený do klasického elektrického pole má největší hustotu siločar
(intenzitu pole) kolem svých hran. Krajní případ je špička jehly, kde je
koncentrace siločar nejvyšší (viz známý Eliášův oheň - hrotový výboj, který
se projevuje světélkováním na špičatých lodních stěžních, hromosvodech,
apod).


To by mohl být důvod, proč mají stromy zašpičatělé konce větviček,
zoubkované listy a jehličí.
Strom zřejmě funguje jako anténa, která "chytá" ze vzduchu nějakou
bioenergii, kterou poté svádí do kmene. Hroty na koncích fungují jako
sběrače, od nich se bioenergie svádí dále přes tenké větvičky do silnějších,
až nakonec kmenem dolů do země.

Zvětšit obrázek
Rozdíl je patrný i po devadesáti dnech testu.

Ve kmeni je tedy pole nejsilnější.
Rozdělením kmene jde část pole vzduchem a může ovlivnit rostliny, které se
nachází v poli. Když v Curtinu při jednom pokusu strom nekáceli, ale udělali
skrz něj středem díru, vložená semínka rostla úplně normálně. Možná se
biopole chová stejně jako magnetické či elektrické pole, razí cestu
nejmenšího odporu a "nejde vzduchem, když může přes dřevo".
Jehličnany jsou v tomto pohledu přímo extrémní akumulátory, protože
shromažďují bioenergii posbíranou velmi mnoha jehlami. Je-li tato energie
důležitá pro růst, je vidět, proč mohou jehličnany tvořit hustější porosty
než listnáče. Tihle hamouni si prostě jehličím nasosají dost bioenergie, ať
jsou kdekoli.

Senzibilové tvrdí, že "stromy mají spoustu energie". Takovým výrokům věda
nepřikládala váhu, protože nebyla ani možnost detekce, natož měření. To se
možná brzy změní. Otázkou je, koho označit jako objevitele, protože koncem loňského roku něco podobného pozoroval tým z Nassachesettského Ocenánografického institutu. Jejich magnetické studie sedimentů prokázaly, že fosilizované zbytky organických pozůstatků si uchovaly měřitelnou magnetickou aktivitu ačkoli jsou tyto zbytky datovány do doby středního holocénu. Američané na směrování  uvedených polí postavili hypotézu, že původní postavení velkých Jezer (Erie, Ontario, Huron a Michigan) bylo jiné a že se v důsledku  posunu zemských desek změnilo. Poznatky zveřejnili na konferenci Americké geologické společnosti v říjnu loňského roku. (Environmental magnetic studies in the great lakes watershed)
http://gsa.confex.com/gsa/2006AM/finalprogram/abstract_116075.htm

 

Kde se tajemná bioenergie bere?
Pravděpodobně ze Slunce, to bude jejím největším zdrojem.
Představme si, že strom pochytal z okolí hodně bioenergie a vytvořil
uprostřed kmene intenzivní biopole, které míří kolmo dolů. Když uvážíme
příspěvky ode všech stromů na planetě, vyjde nám obrovská čočka, která
neustále zaměřuje paprsky bioenergie přesně na zemské jádro! Stejně jako
klasická čočka soustředí světelné paprsky do ohniska. Tím, jak se Země
otáčí, navíc dochází k rovnoměrnému "ohřívání" všech stran jádra, jako kuře
na grilu.

Zvětšit obrázek
Vliv bioenergie je jasně patrný. Funguje i v případě, že se orientace ošetřeného vzorku otočí o 180 stupňů.

Vypadá to, že v soustavě Slunce-Země funguje nějaký nový, nám dosud neznámý
vztah. Bere si Země ze Slunce prostřednictvím stromů energii a hromadí jí v
jádře? Co se stane, když většinu lesů vykácíme?
Na zemských pólech, kde je vlivem velkého úhlu ke Slunci využití bioenergie
minimální, žádné stromy nerostou. Není to zvláštní? Naopak v tropických
oblastech, které mají ideální polohu pro příjem bioenergie, je stromů plno.
I to mluví ve prospěch vysvětlení.

 

Teoretičtí fyzikové jsou tímto objevem poněkud zaskočeni, protože nijak
"nepasuje" do standardního rámce klasické teorie. Všechny známé druhy
energie se považují víceméně za prozkoumané a pro nějaký další typ dnešní
věda zkrátka nemá šuplík. Neví se, kam "to" zařadit.
Bohužel, je i pro nás těžké připustit, že na tom proutkaření vážně něco je.
A že jsme se mýlili. Ale i mistr tesař se někdy utne a historie zná plno
případů, kdy se musely přepisovat učebnice. Jsme velice zvědaví na další
vývoj v této oblasti, stále totiž doufáme, že objev půjde vysvětlit
"přirozenou" cestou. Zatím si můžeme jen zkoušet kácet stromy a do vzniklých
mezer dávat růst semínka.

 

Prameny:
Annual meeting Geological Society

CurtinPoznámka redakce
Pokud se vám obsah tohoto příspěvku nějak nezdál, měli jste pravdu. Jeho platnost vypršela dnem jeho zveřejnění a jeho význam odpovídá rubrice ve které je zařazen.

 

Datum: 01.04.2007 10:16
Tisk článku


Diskuze:

Proutkaření

Zdeněk Škoda,2009-10-25 15:01:37

Souhlasím s poznámkou redakce, jde o aprýlový šprým. Jen se nemohu ztotožnit s kladením proutkaření do jedné roviny s šarlatánstvím. Proutkaření objektivně existuje jen jeho podstata je dosud neprozkoumaná. Vydalo by to na obsáhlejší článek, proto jen velmi stručně: proutkaření nemí vázáno na čerstvý proutek. Je použitelný naprosto nepružný hliníkový drát o délce asi (25 - 30)cm, o průměru např. 3,5 až 3mm ve tvaru písmene V. Hliník je naprosto nepružný, proto pružnost virgulr není příčinou jevu, možná má vliv pouze na citlivist. Tvary virgulí mohou být různé z elektricky vodivých materiálů. Reaguje nikoliv na vodu, ale na diskontinuitu gravitační konstanty mezi dvěma geologickými rozhraními. Uvnitř rudné nebo vodní oblasti nereaguje, pouze na jejich rozhraní s okolním prostředím. Schopnost proukařit má asi 10% populace, pro niž je typický elektrický odpor mezi dlaněmi menší jak asi 15kOhmů. Cvičením se citlivost proutkaře zvětšuje. Pomocí proutkaření se úspěšně hledají např. ložiska rud. Virgule reaguje také na ss. elmagnetické pole. Uvedená interakce není dosud vědecky objasněna ačkoliv je experimentálně plně ověřitelná. Prokazuje rovněž souvislost mezi gravitačním a magnetickým polem. Prostě, nejde o šarlatánství, jen se neví proč to funguje, což neznamená, že jde o pavědu..


nažíme čelit šarlatánství, pavědě, proutkaření, apod

Odpovědět

pěkný článek

Silvie JB,2009-01-13 16:24:30

Zajímavé, a jsem ráda, že se něco takového konečně začíná zkoumat, já sama jsem skeptik a ikdyby se mi zjevil Kristus, tak bych si zašla k psychiatrovi "že mám asi tu schízu":), nicméně vlastní zkušenosti s tímto fenoménem se dostávají do rozporu s mým skeptickým já.
Hlavně jsem ale chtěla něco podotknout k proutkaření: K mému nemilému zjištění to funguje a funguje to i s pruty z kovu(jestli i z jiných neživých materiálů jsem nezkoušela), takže si myslím, že materiál nehraje roli, leda že by větvička byla o něco citlivější "přístroj" než kov. Sama si připadám hloupě a rozhodně se nehodlám přít, pokud na mě někdo vyvalí tuny oponování, protože, slyšíc podobnou věc bych si sama klepala na čelo. Jen možná až se někomu, kdo to nezažil, stane, vzpomene si na tenhle můj nevýznamný příspěvek, že na tom proutkaření něco bude:)

Odpovědět

Jenom legrace ?

PVM,2008-05-15 15:18:58

Petz, R., Žemlička, J., Cabicar, J., Viktora, L.: Vliv magnetického pole na biologické a anorganické systémy. Čas. Lék. čes., 114, 1975, s. 163.

Odpovědět

...az takova kachna to neni.

CitaObecna,2007-12-11 15:31:41

Možná si to autor ani neuvědomil ale s tou bioenergií se trefil. Mě například stačí se trochu uvolnit a pak dát dlaně proti sobě a vytvořit mezi nimi jakoby magnetické pole. Jednoduše se prostě uvolním a nechám proudit energii mezi svými dlaněmi. Vzduch mezi nimi jakoby zhoustne. Je to identický pocit jako když si do každé dlaně dáte magnet a pak je stejnými póly přibližujete k sobě. Tu energii nevidíte ale cítíte. Tahle bioenergie se asi nedá měřit běžnými přístroji ale dá se snadno ověrit na již existujících receptorech - lidech i zvířatech.

Odpovědět

A proč ne?

Pavel,2007-05-06 10:56:45

Není-li to pravdivé je to aspoň dobře vymyšlené.
Vaše teorie je šílená,ale není natolik šílená,aby mola být pravdivá.
Tento článek je sice mystifikace,což tak to zkusit doopravdy. Vůbec by mně nepřekvapilo kdyby to opravdu fungovalo.
Je dobré si uvědomit,že víme h...o.
Čím výš stoupáme tím víc vidíme kraji kde jsme ještě nebyli.

Odpovědět

Jéminkote

N!K,2007-04-30 13:24:08

PROBOHA, JÁ TOMU DOTEĎ VĚŘIL!!!!!!!

Odpovědět

Šarlatánství,pavěda...

Pepa z depa,2007-04-23 15:49:05

Tato slůvka jsem slýchával za dob mého mládí.Genetika(přece T.D.Lysenko,Olga Lepešinskaja aj byli uznávanými pilíři socialistické vědy),kybernetika(byla trojským koněm kapitalismu),sociologie(pavěda),Břetislav Kafka -byli na indexu.Americké kilogramové grapefruitové družice,jejichž přístroje byly osazeny integrovanými obvody- byly vysmívanými trpaslíky vůči tunovým Kosmosům.Bylinkáři a léčitelé byli na indexu,ale veličiny je potajmu vyhledávaly.Vysmívanou pavědeckou psychotronikou se zabýval s tichým souhlasem státních orgánů ve výzkumném ústavu i bývalý ministr školství profesor F.Kahuda.Nevíme,co se všechno a s jakými výsledky vědecky zkoumá.Jinak tento aprílový článek beru jako recesi.

Odpovědět

No a já už vykácel celou zahradu

OFF,2007-04-11 09:49:09

Taky jsem na to skočil

Odpovědět

opravdu zvláštní je, že na pólech nerostou stromy

míša mýval,2007-04-07 00:25:38

Pořád jsem to nemohl pochopit, až teď když vím, že to je bioenergií. A já vůl jsem myslel, že to je tím, že tam je zima.

Odpovědět

idioti

palo,2007-04-05 18:10:50

idioti !!!
ja som brouzdal po osel.cz vcera a az dnes mi to tuklo .. docla me to zmatlo :-P.. neni dobre take clanky dlho drzat na servru .. je to dezorientujuce

Odpovědět


Proboha, jen to ne!

F. Maca,2007-04-07 07:58:32

Ne abyste clanek odstranili! Jenoto ne! Proti senzibilum a homeopatum je treba bojovat vsemi prostredky. A ten Vas je SUPER. Urazet a mast muze akroat jen tyidioty, jak kolega predemnou spravne uvedl. Frnat. Maca

Odpovědět


Makulienka Makulienkova,2011-09-19 20:47:16

to F.Maca - bojovat proti homeopatum a senzibilum? myslel som ze veda je o spoznavani objektivneho sveta a nie o tom, ze niekto dogmaticky odmieta a napada ine nazory a myslienky (vo vede nekonvencne), za ucelom dokazat si svoju pravdu. presne takyto postoj je antivedecky, ty pseudoskeptik.

Odpovědět

Tak me dostali

togr,2007-04-04 14:38:23

pochopil jsem to az v pulce :)

Odpovědět

Uf

Pilla,2007-04-04 14:17:37

Mne to dostalo dnes!!! :)))

Odpovědět

Apríl

Aargh,2007-04-03 13:32:25

O dva dny později, ale sežral jsem vám to i s navijákem :))

Odpovědět

Apríl

Aargh,2007-04-03 13:32:25

O dva dny později, ale sežral jsem vám to i s navijákem :))

Odpovědět

nojo

xyz,2007-04-03 12:42:45

uz jsem chtel psat osklivy komentar kdyz jsem si vsiml toho datumu.. nojo, tak jste me taky dostali :-))

Odpovědět

No klidně by na tom něco

MOLL,2007-04-02 11:08:45

mohlo bejt. Čerstvé dřevo má v sobě mnoho fungicidních látek, které likvidují houby. Teď jsem dal jednu bednu sazenic místo do pilin do perlitu a přišel jsem o spoustu dost cenýho materiálu, neb to totálně zplesnivělo - ale o tom v článku ani zmínka - špatná vědecká práce, typická pro enviromentalisty

Odpovědět

ha ha

Kohi,2007-04-02 00:09:11

a ja na ten april cekal az do konce :) .. No alespon jsem se pobavil ...

Odpovědět

Škoda :)

Martin,2007-04-01 22:46:26

Celý den jsem se držel a večer mě nachytal Osel, sakra!

Odpovědět


taky taky!

Pelán Jiří,2007-04-01 23:46:30

Taky mne dostali! :)
Ale snad to došlo všem tem bioenergetikům a léčitelům všeho druhu, těm na které to Osel suprově "upekl". Smekám. Jiřík, kterej Vám to "zobal".

Odpovědět


Makulienka Makulienkova,2011-09-19 20:51:45

to Pelan Jiri - to, ze Osel.cz si vyprodukuje dezinformujuci clanok, v ktorom paroduje fringe sciences, neznamena, ze by to akymsi sposobom natrel bioenergetikom alebo liecitelom. dopustas sa logickej chyby, pri ktorej zamienas pojmy za dojmy.

Odpovědět

bezva pokus

láďa,2007-04-01 22:39:33

Na apríla dávám 1 !!

Odpovědět

ste fakt dobryyyy

laoce,2007-04-01 21:55:45

:o) som a pobavil a zdatne ....:o)) presne ako zvysko som to zral kym mi netrklo ze je prveho...ale musim uznat ze mi to teda dlho trvalo ..:o)) vsetka cest vam

Odpovědět

hmmm

Loana,2007-04-01 21:42:07

vzpomínáte si na zdejší šikanózní zprávu o průlomu šifrovacího algoritmu RSA? Taky dobrý....

Odpovědět

Sice je apríl, ale...

Dan,2007-04-01 20:06:24

... já si myslím, že je to pravda.

Odpovědět


Chapem ta...

-rh-,2007-04-01 22:00:27

Urcite su veci na ktore veda este nepozna odpoved, a pritom ich tu vsetci prinajmensom tusime, ja osobne si vsak nemyslim, ze by sa tieto veci zakladali na inych principoch (byt aj fyzikalnych), nez su doteraz zname... Skor by som povedal, ze co treba zistit, je mechanizmus, ako to funguje... Nasiel by niekto z nas odvahu vysvetlit (byt aj vysoko inteligentnemu) cloveku z doby cca. 80-100 rokov dozadu, ako funguju napr. mobilne siete, alebo Internet? Asi by nas povazoval za blazna... Toto je vsak len vydareny april :-))) Perfektne, ako "matadori", co rezali kroviny, nechali strom so vzduchovou medzerou len tak pre srandu iracionalne "visiet" vo vzduchu :-D aby si na tom mohla studentka spravit svoj vyskum :-D

Odpovědět

Dobrý, ale je apríl

Mirek,2007-04-01 15:56:32

No, nadpis snad stačí
Mirek

Odpovědět

ha ha ha

Okrasná kytka Tulipán,2007-04-01 14:49:01

......... všichni jste másla zmáslované ....

Kterého je dneska .... :)


PS: sice se google najde skoro všechno, ale pořád jen "skoro" všechno ....

Odpovědět

Máte to u mne!

Faník,2007-04-01 14:24:31

Vy lotři! Bylo mi to nějaký divný a tak jsem si ověřoval ta jezera a oni to na nich fakt měřili... to mne zase odvratilo od podezření. Žral jsem to i s navijákem. Máte kliku, že za tím vším je tak kouzelná studentka Katrin. Nedivím se, že motá hlavy a ne jen fyzikům.
Váš Franta

Odpovědět

já su vůl !

css94381672,2007-04-01 13:03:01

vono je sakra prvního dneska :-D

to se Vám zase jednou cosi povedlo :-)

Odpovědět


:)

Martin,2007-04-01 13:51:01

Z toho si nič nerob, ja som tak trošku skočil na "návnadu" v článku o vírnikoch. Aj keď vtedy nebol 1.apríl.

Odpovědět

výmysl

css94381672,2007-04-01 12:41:21

žádnou "Katrin Leso" google nezná a vyhledávač na univerzitě Curtin taky ne ( http://www.googlesyndicatedsearch.com/u/curtin?hl=cs&inlang=pl&ie=ISO-8859-2&domains=curtin.edu.au&q=Katrin+Leso&sitesearch=curtin.edu.au )

...tímto žádám redakci o nápravu

Odpovědět


docela se bavím

Ccecil,2007-04-02 19:09:07

ale to jen tak mimochodem.

Odpovědět


Leso = oseL

Jan,2007-04-03 08:03:46

Leso = oseL

Odpovědět

osel

pavelm,2007-04-01 12:35:53

Mi zachránil asi pár nachytání že mi tak brzo připoměl kolikátýho je :)

Odpovědět

LoL

Prokop,2007-04-01 12:15:19

tyjo :)) Nic proti uvodu a tomu vyzkumu asi i uzitecnemu pro zemedelsvi ale to co si vymysli autor clanku v dalsich odstavcich je neuveritelne komicke :)

Co s tim vubec maji spolecneho fyzici? Proc radsi nezminite moznosti ovlivneni nejakymi hormony nebo jinou sloskou mikroklimatu v tech mistech. Ze jabka zrajou s merunkama lepe taky neni zadna tajemna energie ale ethylen.

Odpovědět

A čo rastové faktory ?!

Igor,2007-04-01 12:13:46

Nejako som v článku nepostrehol, že by sa určite vylúčili obyčajné rastové faktory (najmä vzhľadom k tomu, že sa už šabľuje s nejakou "vesmírnou energiou")- kľudne by predsa mohli z kmeňa padať na semienka, možno i difundovať vzduchom (do rastlinných rastových faktorov sa nerozumiem, ale tlak krvi reguluje napr. i NO-radikál, čo je pekne malá molekula). To, že po vyvŕtaní dierky sa "nič" nepozorovalo, môže byť preto, že sa ju strom snaží zaceliť jazvou a nie stimuláciou "kde-akého" rastu.
Mohlo by sa tu jednať o nejaký pozostatok z minulosti, či o "snahu o nemožné" - narážam na schopnosť konárov niektorých stromov (myslím aj vŕby)pustiť korene za vhodných podmienok.

Odpovědět


Ja de - bil !!!

Igor,2007-04-01 14:00:21

Toto si na dĺho zapamätám!!!

Odpovědět

Ehm. Neni znahodou 1.4.?

Ludek,2007-04-01 11:44:51

:)

Odpovědět


Veru je... :)))

-rh-,2007-04-01 12:23:41

Skoro som si to ani neuvedomil... Ale jeho uroven tusim z roka na rok stupa... niektore boli odhalene omnoho skor... :-)))

Odpovědět

Keltska spirala

Elpepe,2007-04-01 11:18:45

Keltove byli chytrejsi nez my :)

Odpovědět

mal som kolegu...

Martin,2007-04-01 10:37:46

Mal som kolegu, ktorý tvrdil, že má v sebe silný magnetizmus, vraj mu to vyveštila nejaká bosorka z novín. Keď v areáli fabriky kosil, tak plechové búdy praskali od jeho magnetizmu. A nedal si, chudáčisko, povedať, že to nie je od jeho "magnetizmu", ale že ten plech je rozpálený od slnka a preto sa rozpína a pri chladnutí sa sťahuje.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz