Vivat Crescat Floreat Martin Schnabl  
Mezi 20 letošními laureáty ceny European Young Investigators Awards (EURYI), je také poprvé v historii této ceny zástupce z České republiky.

 

 

Zvětšit obrázek
Dr. Martin Schnabl

Dr. Martin Schnabl, který toho času působí v USA na Princetonské univerzitě, se s projektem „Exploring String Field Theory – Can It Explain Quantum Birth of the Universe or Properties of Elementary Particles?“ se stal jedním z laureátů zmíněné prestižní ceny.

 

Pojďme se podívat, čím je Dr. Martin Schnabl slavný mezi teoretickými fyziky vysokých energií, což je v podstatě synonymum pro strunaře (fyziky zabývající se matematickými aspekty teorie superstrun/M-teorie) [1] a co obnáší jeho velkorysý projekt: Exploring String Field Theory – Can It Explain Quantum Birth of the Universe or Properties of Elementary Particles?

 

 

Strunová teorie pole je teorie strun a kvantová teorie pole zkombinovaná jak jen to je možné. Začneme prof. Albertem Einsteinem, který poukázal na ekvivalenci mezi gravitační interakcí a samotným prostoročasem. Jeho, jak řekl, "největší chyba v životě" - a to zavedení kosmologické konstanty za účelem udržení statičnosti našeho prostoročasu - je v současné době největším fyzikálním problémem [2]. Další velikán, prof. Verner Heisenberg, konzistentně formuloval kvantovou mechaniku jako maticovou teorii. Pozoroval, že matice/operátory jsou nekomutativní, přičemž míra nekomutativity není nic jiného, než-li Planckova konstanta.

Zvětšit obrázek
Nathan Seiberg

Přesně ta Planckova konstanta, jenž je ztělesněním základního kvantověfyzikálního principu: principu neurčitosti.

 

 

Planckova konstanta určuje základní strukturu prostoročasu, přičemž jeho fundamentální element: struna, je podle polní formulace teorie strun kvantově rozplihlý jedno-rozměrnérný objekt vyskytující se v celém prostoročasu. Po inteleftuálním obru, prof. Nathanu Seibergovi , je pojmenovaná tzv. S-dualita -- matematicky exaktní dualita mezi vesmírem s velkou hodnotou kosmologické konstanty (např. 10^{10000}) a vesmírem s malou hodnotou kosmologické konstanty (10^{-10000}). To je nesmírně netriviální poznatek. Už dříve byla známa tzv. T-dualita, jež úzce souvisí z kompaktifikovanými rozměry prostoročasu.

 

 

 

Zvětšit obrázek
I takto může vypadat kompaktifikovaných šest prostorových rozměrů.

Teorie strun je kvantově konzistentní pouze v deseti-rozměrném prostoročasu. Matematicky nejednodušší model fenomenologicky zajímavého tvaru prostoročasu je např. šesti-rozměrný torus kartézsky pronásobený čtyř-rozměrnou sférou. T-dualita je exaktní dualita mezi vesmírem s velkým poloměrem toru (např. 10^{10000} Plackových délek) a malým poloměrem toru (10^{-10000}Plackových délek).

 

 

Zvětšit obrázek
Prof. Luboš Motl

Princip neurčitosti vysvětluje, proč je mikrosvět tak bouřlivý oceán - na planckovských škálách je jeho hustota 10^{97} kg m^{-3}. Podle S-duality a T-duality, které jsou zkombinovány do vetší množiny symetrií: U-duality, je fyzika hodně kvantově rozplihlého vesmíru a fyzika málo kvantově rozplihlého vesmíru nerozlišitelná.

 

 

 

Matematicky konzistentním formalismem strunové/M-teorie je samozřejmě maticová teorie, jejímž spoluzakladatelem je rovněž náš krajan prof. Luboš Motl [3]. Jedná se o grupový uzel U(N), každý prostorový rozměr je definovaný jedním z devíti párů matic N x N, kde N je nekonečno a znamená počet nula-brán, což je rank kalibrační grupy. Důvod, že M-teorie, objev největšího mozku teoretické fyziky, prof. Edwarda Wittena, spolu s naším slavným krajanem, prof. Petrem Hořavou, má o jeden rozměr více než-li teorie superstrun, tkví právě v U-dualitě, protože počet rozměrů je spjat skrz rank grupy s mírou kvantové rozplihlosti prostoročasu.

 

 

V maticové teorii je rank kalibrační grupy U(N) nekonečný a z toho plyne, že vesmír je kvantově zamrzlý (kosmologická konstanta je rovna nule). Důsledkem U-duality je právě rovnoprávnost objektů libovolné prostorové dimenze (struny jsou tedy jedno-rozměrné brány a elementárními objekty M-teorie jsou dvou-rozměrné brány, membrány) a rovněž objev dalšího veleobra, prof. Cumruna Vafy, tzv. F-teorie, 12-rozměrné duální teorie.

 

 

Zvětšit obrázek
Prof. Edward Witten.

Závěr je takový, že v teorii superstrun existují matematicky konzistentní prostoročasy s libovolnou mírou kvantové rozplihlosti (označovanou tzv. vazebnou konstantou), přičemž topologický tvar může nabývat jakéhokoli matematicky konzistentního tvaru.

 

Prof. Petr Hořava.

S projektem Dr. Martina Schnabla to souvisí tak, že hodnota vazebné konstanty je exponenciálou skalárního pole, tzv. dilatonu. Tohle pole tvoří samotnou strukturu našeho prostoročasu a samozřejmě nesmírně závisí na jeho topologickém tvaru. Brány nejsou nic jiného než uzly uvázané na tomto skalárním poli. Za slovy uzly uvázané se skrývá mohutný matematický aparát, klasifikující možné kondenzáty dilatonu, K-teoretické grupy příbuzné grupě homotopií vakuové variety (uzlu). Topologie vakuového uzlu (přesný tvar kompaktifikovaných rozměrů společně s našimi rozměry) přesně determinuje počet rodin elementárních částic a tedy celou experimentální fyziku, kvantovou chemii a kvantitativní biologii.

 

 

 

Dr. Martin Schnabl ve svém výzkumu pozoruje mechanismus uvazování vakuových uzlů. Např. na takové uvázání skalárního pole inflatonu se můžeme dívat, jak ukázal před 20 lety prof. Andrei Linde,  právě jako na velký třesk, fluktuaci jedné nestabilní U-duální brány (jednoho libovolně rozměrného a libovolně kvantově rozplihlého, jakkoli matematicky konzistentně uvázaného uzlu). Projekt Dr. Martina Schnabla je vskutku grandiózní, přičemž všichni platonisticky smýšlící teoretičtí fyzikové věří, že právě teorie strun je tím správným nástrojem k zodpovězení těch nejfundamentálnějších otázek.

 

 

 

 

Prof. Cumrun Vafa.

Dr. Martin Schnabl už analyticky dokázal dvě ze tří důležitých doměnek prof. Ashoke Sena. První doměnka vztahuje potenciál na tachyonovém poli a napětí brány (vazebná konstanta determinující napětí brány, 10^{42} kg visících na jedno-rozměrné bráně, je exponenciálou skalárního pole).

Zvětšit obrázek
Prof. Andei Linde

Tachyonové vakuum Dr. Martin Schnabl definoval pomocí slavných Bernoulliho čísel, jenž mají úzký vztah k Riemannově zeta funkci, která definuje strukturu prvočísel. Platonisticky přemýšlejícího strunaře potěší podobný netriviální vztah mezi atomy čísel a atomy vakua. Bernoulliho čísla se samozřejmě hojně objevují v topologické teorii strun (teorii strun zaměřující se pouze na topologické stupně volnosti). Rovněž sílí poznání, že Riemannova zeta funkce definuje vlastní hodnoty v maticových formulacích topologické teorie strun.

 

 

 Dodejme, že tachyonovými uzly se ve svých pracech zabývá náš další krajan Dr. Josef Klusoň. Druhá doměnka říká, že existuje jedna nestabilní brána vyplňující prostoročas (přesněji algebraickou/grupovou/vakuovou varietu) a méně rozměrné brány jsou pouhými jejími fluktuacemi, jakýmisi defekty v jejím kalibračním poli. Třetí doměnku Dr. Martin Schnabl spolu s Dr. Ianem Ellwoodem rovněž dokázal analyticky, a to že na pravém tachyonovém vakuu nejsou uvázané žádné uzly. Neexistují tedy žádné brány s žádnými kalibračními symetriemi. Nejsou-li uvázané žádné uzly, nemáme žádné elementární částice, protože elementární částice jsou reprezentací kalibrační grupy vakuového uzlu [4].

 

 

 

Náš vakuový uzel je bodem v abstraktní krajině, kde je lokálně nejnižší nadmořská výška. Náš uzel je v celku stabilně usazený, protože už existuje v nějakém topologickém tvaru nějakých14 miliard let.

Krajina velkých třesků

Pokud by náš bod sídlil například na nějakém srázu, z něhož by spadl řádově v Planckově čace, 10^{-43} sekundy, tak by se při pádu a jakémkoli následném pohybu v modulární krajině nepředstavitelně divoce převazoval.

 

 

Prof. Ashoke Sen

Důležité je to, že potenciálnímu minimu na tachyonové krajině odpovídá naopak právě divoká kondenzace (uzlování) vakua, to se děje například přiblíží-li se brána k anti-bráně (opačně orientované bráně) blíže než na planckovskou délku, 10^{-35} metru, poté pár brány - anti-brány anihiluje. Dochází k topologicky netriviální operaci: rozvázání uzlu.

 

 

Spolu s tím se odpovídajícím způsobem mění kalibrační symetrie. Podud je na původním páru brány - anti-brány uvázaný nějaký tachyonový uzel, tak se při anihilaci nemůže úplně rozvázat a výsledkem je brána nižší dimenze (podle K-teoretické grupy klasifikující všechny možné náboje brán). Tím se dostáváme ke druhé doměnce.

 

 

 

Modulární krajina možných vakuových variet může vypadat např. i takto.

Kvantově rozplihlý uzel generující prostoročas je holograficky duální k hrdlu černé brány (hrdlu černé díry libovolného rozměru). Strukturu hrdla můžeme studovat prostřednictvím tzv. automorfních forem grupové variety definující celou krajinu. Zbývá už jen dokázat, že partiční funkce černé brány (definovaná pomocí topologické partiční funkce) presně koresponduje se strukturou prvočísel. To by byl pro platonisticky uvažujícího teoretického fyzika blažený pocit.

 

Zvětšit obrázek
Nejjednodušší geometrie hrdla černé díry.


 

Poznámky:
[1] Vynikajícím úvodem do problematiky teorie strun je knížka: Elegantní vesmír, prof. Brian greene, překlad prof. Luboš Motl, Maldá fronta, 2001
[2] Od roku 1998 je astronomicky prokázána nenulová kladná kosmologická konstanta tvořící 75% energie vesmíru. Tato energie pocházející se samotného prázdného prostoročasu, jak v roce 1948 popsal Dr. Hendrick Casimir, má za následek zrychlování expanze našeho prostoročasu. Od nějakých 7 miliard let náš prostoročas pozvolna přechází do další inflační fáze.
[3] Skvělý článek od Prof. Luboše Motla o holografickém principu a maticové teorii naleznete zde: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~lmotm275/RUZE/hologprn.htm
[4] Oba důkazy naleznete zde: Analytic solution for tachyon condensation in open string field theory, http://arxiv.org/PS_cache/hep-th/pdf/0511/0511286v2.pdf
Proof of vanishing cohomology at the tachyon vacuum, http://arxiv.org/PS_cache/hep-th/pdf/0606/0606142v2.pdf

 

 

 

 

 

Datum: 13.08.2007 00:45
Tisk článku


Diskuze:

tak jsem se uz dlouho nepobavil

ze by svepravny,2008-02-27 00:43:32

Ten Zephir to je genius ujetosti, vsecko co znej vypadne je genialni pitomost, vsecko je ujety, ten clovek nemuze byt dusevne zdrav, ale bavi dobre:-)

Odpovědět

test

jk,2007-10-04 20:58:01

test

Odpovědět

Noncommutative correspondence, duality and D-brane

steiner,2007-08-21 10:27:56

Rovnez si nemuzeme dovolit opomenout dnes vysly clanek:

Noncommutative correspondences, duality and D-branes in bivariant K-theory

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0708/0708.2648v1.pdf

od Jacka Brodzkiho, Varghese Mathaie, Jonathana Rosenberga a Richarda Szaba

("Understanding the mathematical structures underpinning D-branes and Ramond-Ramond
fields in superstring theory is important for systematically describing some of their novel properties.
One of the best known examples of this is the classification of D-brane charges and
RR-fields using techniques of K-theory. The K-theory framework naturally
accounts for certain properties of D-branes and RR-fields that would not be realized if
these objects were classified by ordinary cohomology or homology alone. For example, it explains
the appearance of stable but non-BPS branes carrying torsion charges, and correctly
incorporates both the self-duality and quantization conditions on RR-fields. It has also led to a
variety of new predictions concerning the spectrum of superstring theory, such as the instability
of D-branes wrapping non-contractible cycles in certain instances due to the fact that their
cohomology classes do not “lift” to K-theory, and the obstruction to simultaneous measurement
of electric and magnetic RR fluxes when torsion fluxes are included. Moreover, certain
properties of the string theory path integral, such as worldsheet anomalies and certain subtle
phase factor contributions from the RR-fields, are most naturally formulated within the context
of K-theory.
A natural but very complicated problem is to determine the set of possible D-branes in a
given closed string background. One of the difficulties is that many of the consistent conformally
invariant boundary conditions for open strings have no geometrical description. Furthermore,
in the presence of certain non-trivial background supergravity form fields the worldvolume field
theories of D-branes are best described in the language of noncommutative geometry. Previous
work also showed that the formulation of T-duality in the
presence of NS–NS flux requires the use of noncommutative manifolds. The simplest examples
of noncommutative spacetimes result from applying T-duality to spacetimes compactified along
directions which have non-trivial support of the NS–NS field.
We took preliminary steps towards extending the K-theory classification
of D-branes and RR-fields in the commutative case to spacetimes that are noncommutative
manifolds. In particular, we obtained an explicit formula for the charges of D-branes in noncommutative
spacetimes. The purpose of the present paper is to elaborate on these constructions
somewhat and to flesh out many explicit examples, particularly some which arise naturally in
string theory.
In many applications it is useful to characterise the dynamics of D-branes in a categorical
fashion. In this setting, D-branes are regarded, in a certain sense, as objects in some
category. Such a point of view has been fruitful in topological string theory and applications to
homological mirror symmetry, wherein B-model D-branes are regarded as objects in a derived
category of coherent sheaves while A-model D-branes are objects in a Fukawa category. The
collection of open string boundary conditions may also be regarded as a category in the context
of two-dimensional open/closed topological field theory, and thereby used to explain the
structure of boundary conformal field theory and its connections to K-theory. In this paper we
regard D-branes as objects in a certain category of separable C*-algebras. This is the category
underlying Kasparov’s bivariant K-theory (also known as KK-theory). This characterisation is
closely related to the open string algebras for different boundary conditions that arise in open
string field theory, which for boundary conditions of maximal support are Morita equivalent via
open string bimodules.
The bivariant version of K-theory is useful for a variety of reasons. Firstly, it incorporates
both the K-theory and K-homology descriptions of D-branes in a unified setting. But bivariant
K-theory is richer than both K-theory and K-homology considered individually, as it carries
an intersection product. Secondly, this product structure provides the correct mathematical
framework in which to formulate notions of duality between generic separable C*-algebras, such
as Poincar´e duality. This can be used to explain the equivalence of the K-
theory and K-homology descriptions of D-brane charges. It was also exploited to provide
a categorical description of open string T-duality using an involutive type of KK-equivalence,
which includes the more familiar notion of Morita duality as a special case in some simpler
situations. This characterisation has the virtue of extending the usual geometric notions behind
T-duality to examples involving “non-geometric” backgrounds. At least in some examples,
Grange and Schafer-Nameki have proposed to view such noncommutative spacetimes as a
globally defined, open string version of Hull’s T-fold proposal. Thirdly, bivariant theories are
the appropriate venue for defining topological invariants of noncommutative spaces, an example
being the Todd class. In the following we will calculate the Todd class for some
explicit examples of noncommutative manifolds. Finally, it is the setting that is used to define a
generic notion of K-orientation, and hence to generalise the Freed-Witten anomaly cancellation
condition which selects the consistent sets of D-branes from our category. These formulations
all culminate in a noncommutative version of the D-brane charge vector. In this paper we will
work out explicit examples (both commutative and noncommutative) of all of these quantities.
A central result in this paper is a new description of bivariant K-theory in terms of equivalence
classes of noncommutative correspondences. This description is nicely adapted to the study
of dualities in open string theory such as T-duality, mirror symmetry and smooth analogs of
the Fourier-Mukai transform. The commutative version of the correspondence picture nicely
unifies the geometric construction of states of D-branes in terms of topological K-cycles and in
terms of topological K-theory classes in spacetime. In the generic noncommutative setting it
therefore nicely captures the point of view of D-branes as objects in the KK-theory category
with the morphisms between objects, which are the elements of the bivariant K-theory groups,
providing generalizations of T-duality transformations. T-dual D-branes are themselves realized
in terms of invertible elements of KK-theory which define order two T-duality actions up to
Morita equivalence. As we discuss, via the universal coefficient theorem, bivariant K-theory
provides a refinement of the K-theoretic notion of T-duality.")

Odpovědět

The holomorphic anomaly for open string moduli

steiner,2007-08-21 09:29:06

Rovnez zajimavym clankem dnes vyslym muzete shledat:

The holomorphic anomaly for open string moduli

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0708/0708.2627v1.pdf

od Giulia Bonelliho a Alessandra Tanziniho

("We complete the holomorphic anomaly equations for topological strings with their dependence on open moduli. We obtain the complete system by standard path integral arguments generalizing the analysis of BCOV (Commun. Math. Phys. 165 (1994) 311) to strings with boundaries. We study both the anti-holomorphic dependence on open moduli and on closed moduli in presence of Wilson lines. By providing the compactification a' la Deligne-Mumford of the moduli space of Riemann surfaces with boundaries, we show that the open holomorphic anomaly equations are structured on the (real codimension one) boundary components of this space.")

Odpovědět

The off-shell Veneziano amplitude in Schnabl gauge

steiner,2007-08-21 09:21:46

Dovolujeme si upozornit na dnes vysly clanek:

The off-shell Veneziano amplitude in Schnabl gauge
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0708/0708.2591v1.pdf

od Leonarda Rastelliho a Bartona Zwiebacha

("We give a careful definition of the open string propagator in Schnabl gauge and present its worldsheet interpretation. The propagator requires two Schwinger parameters and contains the BRST operator. It builds surfaces by gluing strips of variable width to the left and to the right of off-shell states with contracted or expanded local frames. We evaluate explicitly the four-point amplitude of off-shell tachyons. The computation involves a subtle boundary term, crucial to enforce the correct exchange symmetries. Interestingly, the familiar on-shell physics emerges even though string diagrams produce Riemann surfaces more than once. Off-shell, the amplitudes do not factorize over intermediate on-shell states.")

Odpovědět

! ZEPHIR - SRNKA !

William,2007-08-19 21:05:15

Jestli někdo něco nechápete ať se to týká čehokoliv zeptejte na to Zephira - Srnky, tento člověk je přesný ekvivalent známeho Radka Hulána, možna je to i tatáž osoba, kdoví:-) Navštivte Mageo tam ten pán má svůj hlavní stan, chvíli ten člověka i baví, pokud si nepřipustíte, že on ty patafyzikální hrůzy myslí naprosto vážně.

Odpovědět


Díky za reklamu...

ZEPHIR,2007-08-19 22:14:19

...přesná adresa auditoria je zde:

http://www.mageo.cz/.chatroom/87521

Ostatní nechť v poklidu rozjímaj nad kvantově rozplihlý uzly, holograficky duálními k hrdlu černé brány a automorfními formami grupových variet.

Odpovědět

souhlas

Jarda Pekarek,2007-08-17 10:06:57

Také doporučuji, aby než tady někdo začne diskutovat, aby si nejdříve přečetl ten clanek od Lubose Motla o holografickém principu a maticové teorii naleznete jej zde: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~lmotm275/RUZE/hologprn.htm

Odpovědět


aby si nejdříve přečetl ten clanek

ZEPHIR,2007-08-17 10:29:10

Ten článek s předmětem tohoto článku nijak zvlášť nesouvisí. Pokud se chcete přečíst něco o strunové teorii pole nebo dokonce o pozadí Schnablovy práce, Luboš Motl na toto téma napsal několik příspěvků na svém blogu, samozřejmě v angličtině.

Odpovědět

administratori by to tady mely procistit

...,2007-08-16 22:16:18

Uz to tady nepripomina diskuzi na strankach venujici se vede az snad na 'akademickou' vymenu nazoru pana Z a S.

Radeji si prectete ten clanek od Lubose Motla.

Odpovědět

A.L.

Darina,2007-08-16 21:59:20

Krajina velkých třesků je ale od A.Lindeho :-(

Odpovědět

I takto může vypadat kompaktifikovaných 6 dimenzí

Darina,2007-08-16 15:43:50

tak to by mě opravdu zajímalo, odkud je ten obrázek, a jak je udělaný ...

Odpovědět


Normálně

Colombo,2007-08-16 17:53:50

už to tu v diskuzi padlo. Je to upravená fotka květáku.

Odpovědět


hloupost

Darina,2007-08-16 19:38:24

to silně pochybuji..podívej se na to pořádně..já nevím

Odpovědět


...

Král Kojot,2007-08-16 19:44:37

Má to malé rozlišení ale typoval bych že to je vyfocená batikovaná látka (takové ty obrazce co nosí malé holky na tričkách). Ale to tady Steiner (alias morpheus, alias ..., alias abc, alias kamil, on totiž rád reaguje na vlastní příspěvky v diskusi), nepřizná. Podle něho je to kompaktifikovaný šestirozměrný kdesi cosi, i kdybyste mu donekonečna vysvětlovali že není. Je to šašek. Ale my králové máme šašky rádi, dokud nás nezačnou nudit.

Odpovědět


...

Král Kojot,2007-08-16 19:47:12

Jo tak určitě je to batika. Samozřejmě fotka s invertovanými barvami, jak je v kraji dobrým zvykem. Takové ty "hrany" mezi světlejšími a tmavými oblastmi jsou způsobené tím jak se hadr před obarvením zmačká a převáře provázkem.

Odpovědět


:-)

steiner,2007-08-16 21:40:42

Zdravím, ne morpheus opravdu nejsem :-)
Ale je to originální nápad, jak vytvořit virtuální diskusní fórum par excellence :-)

Mohu to prozradit, jedná so o kresbu měkkou tužkou, zatáhlou 8 centimertrovou gumou -- podle smysluplného výstupu z 3D Mathematica :-)

Odpovědět


...

Král Kojot,2007-08-16 22:15:28

A "modulární krajina možných vakuových variet" je podle výstupu z jakého programu?

Odpovědět


:-)

steiner,2007-08-16 23:14:04

To se mi koupal aparat v Macoše :-)

Odpovědět

Čím více teorie strun tady bude, tím lépe !

Petr,2007-08-15 16:00:38

Naopak uvítal bych tady více příspěvků o teorii strun. Už existuje 40 let a naše neporozumění dokládá pouze to, že jsme tady za opicema. Hold lidi si frčí v popu.

Odpovědět


Re: Petr

ZEPHIR,2007-08-15 19:13:04

Strunová teorie jako individuální teorie s pevně definovanou sadou postulátů vlastně nikdy neexistovala. Dnes strunový teorie tvoří volnou podskupinu kvantovejch teorií částic, vzájemně se prolínající s ostatníma. Strunovejch teorií existuje spousta variant, jejichž proponenti je označujou písmenama K, L, F, M a různejma rozšířeníma (dilatonová, tachyonová, preonová) a navzájem se často vůbec nemusej. Myslím tudiž, že dnes neexistuje nikdo, kdo je ovládá všechny.

Názorová pluralita a absence pevný sady postulátů na jedný straně znamená, že strunaři můžou předvídat pod hlavičkou strun tvrdit co je napadne - a taky to občas dělaj, na straně druhý to vylepšuje flexibilitu evoluce a marketing strunový teorie, protože vypadá rozsáhlejší, než skutečně je. Rozvíjí se prostě jako OpenSource.

Z čistě praktickýho hlediska je třeba Heimova teorie - co se predikability a falzifikability týče - mnohem líp. Heimova teorie např. dokáže spočítat řadu vlastnosti stovek částic, často s udivující přesností. Strunová teorie je na tom s kvantitativníma předpověďma dost špatně: pokud z ní nevycházej přímo totální blbosti (např. chyba kosmologický konstanty v mnoha řádech), pak na většinu ověření dosud čeká. Nicméně vědecká komunita, která si proklamativně konkrétních a kvantitativních předpovědí velice je Heimova teorie zcela ukradená. Jednoduše fasujou granty na vyvíjení vlastních teorií, ne ověřování cizích, byť lepších.

Vlnová teorie éteru v zásadě nemá s žádnou z existujících teorií konceptuální problém, protože do popisu houbovitejch fluktuací éterovýho kondenátu uprostřed černý díry se vejde Heimova protosimplexová pěna, spinová síť LQG i strunový a twistorový vakuum - ale jednoznačně vokazuje, proč strunová teorie pole zaostává v kvantitativních předpovědích za jinejma. Rigorózní strunová teorie pole jako taková vlastně ještě neexistuje, Schnablova práce je po dvaceti letech první výrazný vykročení timdle směrem. Pokud je vakuum tvořený strunama, není nutný vlastnosti částic počítat pomocí kvantový mechaniky, ale strunová teorie si ji může ze strun sama implicitně odvodit. Formálně vzato, strunová teorie bez kvantový mechaniky je ovšem úplně jiná teorie.

Odpovědět


Re: Z

steiner,2007-08-15 21:25:33

Zdravím!

Správně je jen:
11D M-teorie je duální s 12D F-teorií; L-teorie je pouze K-teorie kvadratických forem, čili nejedá se o jakési duály k teorii superstrun, ale o nástroje k popisu topologických vlastností manifoldů (vakuových uzlů) podobně jako kohomologie, homologie, holonomie, homotopie, přičemž axiomatická definice konzistentního formalismu je opět jiná matematická problematika.
Houbovité fluktuace hrdla U-duální černé brány.

Odpovědět


11D M-teorie je duální s 12D F-teorií

ZEPHIR,2007-08-15 22:07:04

Ed Witten... has argued that the second time dimension of F-theory is only a mathematical fiction used to simplify calculations..

http://en.wikipedia.org/wiki/F-theory

Neříkal jsem sice, že M-teorie je duální s čímkoliv, nicméně bránovej model skutečně odpovídá teorii dvou časovejch dimenzí, jelikož podle éterový teorie je čas normála gradientu časoprostoru a membrány éterový pěny maj právě dva povrchový gradienty.

To ale Mr. Witten zřejmě netuší....;-) Podle éterový teorie je čas stejná houba, jako prostor, akorád se vůči sobě navzájem vlněj R-1/R tranformací, jako se vlní blok těžký pěny. Směr(y), ve kterým se její hustota práve mění nejvýraznějc sou časový dimenze, ty ostatní jsou prostorový.

Odpovědět


Houbovité fluktuace hrdla U-duální černé brány

ZEPHIR,2007-08-15 22:20:19

Pokud je černá díra "černá brána", pak je "černá brána" tvořená hmotou, a to velmi hustou. V tak hustý hmotě převládaj houbovitý fluktuace, nic jinýho z ní totiž není vidět.

http://superstruny.aspweb.cz/images/fyzika/aether/supercrit.gif
http://superstruny.aspweb.cz/images/fyzika/aether/foam_part.gif

Nemyslím si, že je vesmír v nějakým hrdle, tvoří prostě vnitřek černý díry, hustý gravitonový hvězdy, která pomalu kolabuje, jak to takový hvězdy dělaj. Podle mě některý astronomický pozorování dokonce nasvědčujou tomu, že můžem vidět infračervenej odraz vzdálenejch hvězd od její vnitřní stěny, která se leskne jako zrcadlo.

Zvenku ovšem taková černá díra může vypadat jako docela obyčejnej vystydlej kvasar. Je docela pravděpodobný, že vesmír "tam venku" vypadá stejně jako ten náš, nebo se liší jen infinitezimálně.

Odpovědět


Nebe a povrch černý díry

ZEPHIR,2007-08-15 22:28:16

Jen pro zpestření nudný diskuse: před časem sem dával k dobru postřeh, že archetypální představa nebe (jakýhosi stříbřitýho baldachýnu, vyplněnýho obláčkama) může mít reálnej základ v pohledu zpoza povrchu černý díry, kterej by měl vypadat jako majestátně se vlnící hladina tekutýho stříbra a lesknoucích se šlír.

Tam venku prostě sídlej naši bohové....;-)

Odpovědět


Re: Z

steiner,2007-08-15 22:50:30

Za prvé U-duální modulární grupa čas a prostor samozřejmě nerozlišuje.
Za druhé náš prostoročas je generován nestabilním hrdlem U-duální černé brány. (Podle holografického principu si pozorovatelný vesmír můžeme představit jako černou díru obrácenou naruby.) Degenerace nestabilního hrdla černé brány, jejíž tvar přesně koresponduje s kořenovou mříží vakuového manifoldu, je determinována právě automorfními formami U-duální modulární grupy

viz blíže:

http://arxiv.bloguje.cz/561372-poznamka-o-u-dualni-modularni-grupe.php

Odpovědět


pozorovatelný vesmír jako černá díra naruby

ZEPHIR,2007-08-16 00:37:46

Proč ne - ale ruku na srdce, nebylo by pak jednodušší říct, že uvnitř takový černý díry bydlíme? To je taky duální pohled. V konečným důsledku by pak nemusel bejt žádnej rozdíl mezi vesmírem z pohledu zvenčí a uvnitř, protože se v něm všechno odráží a mihotá jak v složitý zrcadlový síni nebo pěně. Ale to jen příliš vzdálená, netestovatelná hypotéza, vzdálená spoustu vesmírnejch generací.

Naše bezprostřední realita vypadá podstatně střízlivějc. Jen si to představ: nedávno zhroucený nitro kolapsaru, ještě protkaný postupně se rozpouštějící sítí kulovitejch rázovejch vln, šířících se od kondenzačních center falešnýho vakua (to sou ty síťovitý závoje temný hmoty), v místech kde se rázový vlny střetly se chvějou uvěznený žhavý kapky metastabilní hmoty - kvasary, postupně se vypařující na záření, kolem nich sekundarně kondezuje něco málo metastabilní galaktický mlhy, tvořící pomalu mizející svět, ve kterým žijeme.

Pohled co vidíme z okna tak IMO perfektně odpovídá tomu, co bysme viděli uvnitř nitra zhroucený hmotný hvězdy. Hmota tvořící vakuum je tak hustá, že praktický veškerá energie se přenáší povrchama navzájem vnořenejch houbovitejch fluktuací v transversálních vlnách. Je tak hustá, že i malá fluktuace hustoty působí gravitačně na svý okolá a přitahuje okolní fluktuace do složitýho tanečku 2D fluktuací složenejch z 1D fluktuací, čili strun jako pěna tvořená pěnou. Chování takový pěny navíc perfektně vysvětluje relativity a kvantový vlny, protože pěna vložením energie houstne (E=mc^2) a její vlna tak může interferovat sama se sebou. Pro mě je vakuum prostě klasická Newtonova fyzika superkritický páry či plasmy, akorád nesmírně hustý, tak hustý, že ji na tuhle hustotu ještě nikoho nenapadlo extrapolovat. Přitom je to ale stále zcela reálnej model, kterej se kvantitativně neliší od světa, kterej důvěrně známe. Žádný nový pojmy, ad-hoc struktury, definice - jen extrapolace a zobecnění každodenní fyziky. Krom toho se tahle struktura dá pozorovat v odvozenejch nízkoenergetickejch polích, bosonovýma kondenzátama počínaje, strukturou lidskýho vědomí a poznání konče.

Hlavní důvod, proč si myslím že vesmír vně našeho vesmíru se moc neliší od našeho je zobecněnej heliocentrickej princip: pokud neni žádnej důvod se domnívat, že je naše poloha ve vesmíru něco extra, neni ani žádnej důvod se domnívat totéž o našem vesmíru.

Ruku na srdce, teorie jako superstruny, která teprve začíná horkotěžko objevovat fraktální houbovitou strukturu časoprostoru pro mě není seriózní partner pro konceptuální diskusi, zvlášť když teorie jako Heimova protosimplexová pěna tvořená metrony tyhle věci předpokládá od samýho začátku a je tak prakticky i koncepčně mnohem dál.

Pro tebe by měl zůstat podstatnej fakt, že éterová teorie v zásadě neodporuje ničemu, co předvídaj i ostatní teorie, vystačí si ale s mnohem jednodušším a intuitivnějším modelem (aspoň pro mě), očesaným o všechny zbytný postuláty a předpoklady.

Celej omyl s éterem přitom začal před sto lety, když si lidi neuvědomili dvě triviální věci: aby éter mohl bejt skutečně světlonosnej, nemůže bejt řídkej, naopak: musí bejt tak hustej, aby dokázal přenášet světelný vlny i těch nejvyšších energií. Takovej hustej systém částic a fluktuací ale nepřenáší energii v longitudinálních vlnách, jako řídkej plyn, ale v transversálních vlnách, přesně jako popisuje Maxwellova éterová teorie světla. A šíření transversálních vln třeba na vodní hladině velmi málo závisí na pohybu jejich prostředí, pohyb prostředí tedy nemůže tvořit referenční rámec. Ejhle, teorie relativity jak vyšitá. Sluší se poznamenat, že Lorentzova symetrie vyplývá už z Maxwellovejch rovnic, kdyby fyzici nebyli na hlavu padlí, mohlo jim už před stodvaceti lety dojít, že Michelnson-Morleyův pokus éter nevyvrací, ale potvrzuje. A stačilo by jim jen analyzovat rovnice.

Nepochopení konceptu éteru je tak společnej lapsus jak fyziků praktiků, tak matematiků - teoretiků. Težko říct, zda je to dobře nebo špatně. Éterová teorie je koncepčně tak vydatná, že lidstvo mohlo díky jí mít atomový zbraně vyvinutý už několik let před tím, než se nacisti dostali k moci, což by byl asi průšvih. Takže kdoví: možná je všechno zlý nakonec k něčemu dobrý.

Odpovědět


Proč je lepší být IN

ZEPHIR,2007-08-16 02:06:35

Když duální modulární grupa čas a prostor nerozlišuje, proč se trochu nezamyslet nad důsledkama? Můžou vést k poznání, že je pravděpodobnější žít ve vesmíru, než mimo něj. Souvísí to s narušením CPT-invariance, tedy s faktem, že entropický procesy nejsou zcela symetrický a že vesmír expanduje pomalejc, než kolabuje.

Začneme tím, jak narušení CP symetrie vysvětluje étrová teorie. Podle ní sou částice tvořený gradientama, žijících na povrchu éterový pěny. Každá membrána takový pěny má aspoň dva povrchy, z čehož vyplývá univerzální dualismus přírody. Ale ty dva povrchy nejsou nikdy zcela rovnocenný: povrch uvnitř má vždycky o něco vyšší křivost, v konečným důsledku je pěna metastabilní a malý bubliny se zmenšujou ještě víc a vesmír tedy houstne. To vede k tomu, že supersymetrický částice co žijou na vnejších površích éterový pěny postupně zaniknou.

Čerstvá zkondnzovaná gravitonová pěna se chová jako čerstvě vytvořený fluktuace superkritická páry: je to spíš systém beztvarejch šlír, co nemá dobře vyvinutej vnější ani vnitřní povrch, neco jako amorfní houba.

Zatimco současnej vesmír je tvořenej dobře vyvinutou pěnou s tenkejma stěnama, jejíž povrchový gradienty jsou tak těsně blízko sebe, že splývaj do jedinýho. Jak sem už uvedl výše, normálový směry při šíření energie odpovídaj šipkám času a vyplývá z toho, že částice žijící na vnější šipce času (tzv. antičástice) se svějma vlastnostma lišej jen velmi málo od normálních částic, s výjimkou helicity torzních fluktuací, který je tvořej. Z toho modelu vyplývá, že antičástice ve vesmíru vlastně nikdy pořádně nebyly: za podmínek, kdyby byly v rovnováze částicema ve vesmíru převládaly neutrina a gravitony.

Zobecněním tohodle principu na časovou dualitu je jednoduchý: to že máme dvě šipky času je vlastně důsledek toho, že žijeme na jednom z povchu tenky časový (mem)brány se dvěma povrchama, který jsou těsně u sebe, takže napohled vypadaj jako povrch jedinej (jednosměrná šipka času).

Tak tomu ovšem odjakživa nebylo a zřejmě v budoucnu ani nebude: každá blána v pěně dřív či pozdějc narazí na nějaký větvení a vesmír se utopí ve spoustě časovejch dimenzí. Naši budoucnost můžeme pozorovat v kvantovejch fluktuacích vakua, kde na nás číhaj v podobě Heisenbergova principu neurčitosti, aby náz pozřely v plánovaným space-ripu. Dozvuky naší košatý minulosti můžeme vidět v rozvětvený struktuře temný hmoty, která částečnš polarizuje vakuum (vícelomný vakuum=víc radiačních šipek času). Vesmír tedy nemá podle éterový teorie jedinej počátek ani budoucnost: má jich moc.

Nicméně z toho, že žijeme na vnitřní časový mebráně vyplývá asymetrie vývoje vesmíru: jeho postupná expanze trvá dostatečně dlouho na to, abychom se vyvinuli. Vyplývá z toho taky, že žijeme uvnitř pozorovatelnýho vesmíru, ne mimo něj.

V rekurznívní pěně každá struktura bublin tvoří samostatnou fázi, reálnýmu času na povrchovým manifoldu týhle fáze odpovídá imaginární čas, kterej plyne pro vlny energie, co se šířej mebránama uvnitř. Anžto éterová pěna sestává z bublin různý velikosti, svý úlohy si navzájem prohazujou: bubliny co tvořily hustou fázi se po čase stávaj materiálem velkejch a jejich místo zaujmou smrsklý velký bubliny. Čímž se prohazujou i role šipek reálnýho a imaginárního času.

To jen na ukázku, jak éterová teorie aplikuje koncept pěny na strukturu časovejch dimenzí vesmíru.

Odpovědět


Proč nežijem v hrdle černý díry

ZEPHIR,2007-08-16 02:34:09

Výše popsanej model taky vysvětluje, proč nežijeme moc blízko černý díry. Museli bysme si toho totiž všimnout na existenci povícero radiačních šipek času. Jak zřejmě víte, v okolí magnetarů a gravastarů je pěna vakua našlehaná a hustá, její bubliny se zakulacujou a membránový gradienty rozpojujou: vakuum se stává vícelomný. Jedna časoprostorová událost pak vede k potenciálně několika důsledkům současně. V případě rotiujících černejch děr to posléze vede ke zdvojení horizontu událostí pro světlo s různou rovinou polarizace. Uvnitř černý díry se horizonty tříštěj a postupně přecházej do hustý časoprostorový pěny uvnitř. Zatímco v našem vakuu je pro důkazy o více šipkách času nutný šáhnout do naší budoucnosti, do hlubin kvantový neurčitosti. Částice se chovaj jako miniaturní černý dirky a štěpení časoprostorovejch horizontů se projevuje třeba na manifoldech jadernejch interakcí, podél kterejch se šířej gluony s vysokým stupněm symetrie: pro každej stupen volnosti jeden. Vnitřek atomovejch jader je tvořenej jakousi kapkou z hroznu bublin, čili svíjející se pěny tvořený virtuálníma kvarkama.

Odpovědět


Re: Z

steiner,2007-08-16 08:16:50

:-)
:-)
:-)

Odpovědět

To už je apríl?

Karel,2007-08-14 23:41:35

Článek je podle mě z větší části složen z blábolů, modulární krajina vakuových variet je inverze nitra jakési krápníkové jeskyně a geometrie hrdla černé díry silně připomíná spíš nějaký snímek z metalurgie.... nemůžu se zbavit pocitu že autor článku něco pil.

Odpovědět


autor článku něco pil

ZEPHIR,2007-08-15 00:17:04

Nejede v drogách, jenom v matematice. Všeho moc ovšem škodí. Když ve škole začnete řešit pohybovou úlohu plácáním rovnic, aniž si napřed namalujete obrázek, šipky, zkrátka úlohu nepochopíte, učitelka vám napíše do žákovský pětku za schematickej, nesystemovej přístup. Bohužel podobnej přístup je v současný fyzice spíš pravidlo, než výjimka. Fyzici něco počítaj a přitom tomu vůbec tomu nerozuměj, ale to nikomu nevadí, protože tomu nerozuměj zcela rigorózně a reprodukovatelně kompletně všichni. Myslím, že jde o sektu.

Odpovědět


a karel ma nejake vzdelani v prir. vedach?

...,2007-08-15 08:09:58

na zaklade ceho tak usuzujes karle by me zajimalo?

Odpovědět


autor nas silne (pod/pre)cenil

ptttt,2007-08-15 08:57:29

Myslim, ze alkohol tu neni potreba, staci blazeny pocit platonicky smyslejiciho teoretickeho fyzika. A to v mnozstvi vetsim, nez malem.

Pri vsi ucte k dosazenemu uspechu Dr. Schnabla, tento clanek je naprosty ulet. Neni evidentne srozumitelny pro fyziky, natoz pro bezneho ctenare Osla. Svou formou by zrejme neuspel ani na odbornem foru. Nejlip by se asi hodil na seanci platonicky smyslejicich teoretickych fyziku, kteri podle vseho opravdu sektou jsou.

Odpovědět


Podle mého je tenhle článek úspěch

Colombo,2007-08-15 09:38:21

já ho sice nečetl, ale Zephir se při jeho popírání očividně dobře baví, tak proč to tak nenechat?

Odpovědět


au

Mixajela,2007-08-15 14:11:24

Obdivujuem y vrucne pozdravujem vsetky osoby kt tento clanok dokazali CELY precitat. Myslela som ze pointou tejto stranky je zpristupnit vedecke informacie ostatnym smrtelnikom. mam pocit ze teraz sa to zvrhlo na nejaku sukromnu suskandu maniackych teoretickych fyzikov.Silne mi to pripomona ten pripad ked nejaki studenti spravili program kt generoval ,vedecke clanky, spajanim nezmyselnych dobre znejucich slov a skoro ho aj odprezentovali na medzinarodnej konferencii:)oo alebo Intelektualnu masturbaciu Woodyho Allena...alebo: Ako zomrela komunikacia - biograficky pribeh....zeby nakoniec tento clanok stimuloval pokuutne rozmyslanie?:D

Odpovědět


...

Král Kojot,2007-08-15 14:53:20

Pan Steiner vyfotí v kauflandu květák, invertuje fotce barvy a pak to nazve "kvantový vakuový tentononc", nebo tak nějak. Zkrátka nějaký ten blábol co slyšel ve startreku.
To už jsme tu řešili u článku "nenasytné černé díry".
Co je mi záhadou, proč mu administrátoři osla toto tolerují.

Odpovědět


myslim ze administratori jsou naopak radi

morpheus,2007-08-15 15:51:21

Dival jsem se na netu, a vsechny clanecky v anglictine pouze opakuji, ze struny jsou 1D vlakna a podobne nudne informace. Tady je asi jediny prispevek, ktery se vicemene snazi popsat jadro projekru dr Schnabla.

Mimochodem dival jsem se na web pana Steinera, pekny, a to že užil nekde struktury rustu zeleniny, jenom krasne poukazuje na matematickou symetrii prirody. Taky nevim proc by jeskyne nemala respektovat princip nejmensi akce... Je to dost dusevne nizke otravovat tady s nejakym koko***** kauflandem. Otravujte na forech ods laskave...

Odpovědět


proc by nemala respektovat princip nejmensi akce

ZEPHIR,2007-08-15 18:20:35

Princip nejmenší akce při šíření hmoty a energie je základ Lagrangeovy a Hamiltonovy mechaniky, která se v široký míře používá pro popis ustálenýho stavu v kvantový mechanice (okamžitej stav vlnový funkce kvantovka díky principu neurčitosti spočítat neumí).

Je ale dobrý si uvedomit, že oba principy vycházej z Newtonovy dynamiky, pro kterou byly původně odvozený. Newtonova mechanika tak stále zůstává základem matematickýho formalismu všech kvantovejch teorií.

Ostatně i pojem energie samotnej nemá smysl bez inerciálního prostředí. Vidíme teda, že současná fyzika, i když se oficiálně s konceptem inerciálního prostředí (aka éterem) rozžehnala, dál používá jeho formalismus, i když v podstatě úplně podvědomě.

Odpovědět


Hamilton má jiné problémy

Colombo,2007-08-15 20:54:18

než řešit kvantovou mechaniku. Na paty mu šlape Alonso, Massa a Räikkönen.

Odpovědět

tak kdy prijde

e - zephirovo svedomi,2007-08-14 22:15:06

to baleni do kohomologii, hnupe? nemuzu se dockat!

Odpovědět


???...

ZEPHIR,2007-08-14 22:38:33

..přeci vidíš, že tady nikoho nevzrušuješ, jen sám sebe.

Odpovědět


i kdyby

e - zephirovo svedomi,2007-08-14 22:51:07

tak mi to nevadi, jak strasne rad bych videl to kohomologicky baleni... ale co to vlastne ta koloholomogie je, ze?
kdybys aspon nebyl tak blbej, nemaval tu s pojmy a nenechal se tak stupidne nachytat!

Odpovědět


co to vlastne ta koloholomogie je

ZEPHIR,2007-08-15 00:03:22

To bychom si museli napřed něco říct o řetězcovejch homotopiích a Abelovejch grupách. Samozřejmě, i pro ně v éterový teorii vakua existuje názornej ekvivalent, ale na to tady tohle ubohý diskusní fórum moc vybavený neni.

http://superstruny.aspweb.cz/images/fyzika/abeliandef0.gif
http://superstruny.aspweb.cz/images/fyzika/abelian_group.gif

Představ si, že vakuum se chová jako molitanová matrace. Když po ní skáčem, prohejbá se torzně sem a tam po povrchu toroidu. To je v zásadě klasickej model Maxwellova éteru.

Když ale skáčem hodně, začne se uplatňovat setrvačnost hmoty matrace a toroidní pohyb se stane nestabilní: matrace se začne poddávat i v radiálním směru. Původně čistě toroidální pohyb se změní na spinorovej. Něco podobnýho lze pozorovat při fázovejch tranformacích vírovejch kroužků (tzv. nestabilita Widnalové). Když vírovej kroužek letí pomalu, kapalina v něm rotuje pravidelně ve tvaru pneumatiky. Když ale hustota energie ve víru překročí kritickou mez, vír se zkrabatí a nadělaj se na něm parazitní vírový kroužky - vír zkondezuje.

Protože éter je tvořenej hodně intenzivním pohybem hmoty, jeho víry jsou mnohonásobně zřetězený do podoby fraktálních torzních, tzv. Abelovskejch tranformací. Fyzika vysokejch energií je zajímavá a působivá = ale je to stále Newtonovská fyzika.

Odpovědět


to se klidne muzem bavit

e - zephirovo svedomi,2007-08-15 02:05:55

ale porad cekam na to kohomologicky baleni a to ani nepotrebujes nejaky vymakany fortum, staci link na nejake pdf, uz se nemuzu dockat!

Odpovědět


ale porad cekam na to kohomologicky baleni

ZEPHIR,2007-08-15 17:49:37

Však čekej, s tim já problém nemam. Žádný sem ti přece neslíbil...;-)

Odpovědět


no bodejt by jo

e - zephirovo svedomi,2007-08-15 18:21:39

ty se umis jen chvastat, vyrabet animace a sazet pojmy o kterych sis precetl na wiki nebo v abstraktech clanku na arXivu, me by fakt zajimalo kolik ctenaru ti to zere..

Odpovědět


10%

...,2007-08-15 21:39:24

...

Odpovědět


10%

ZEPHIR,2007-08-16 01:21:12

Pokud těch deset procent mejm pohnutkám pro koncept éteru rozumí, pak je to zcela výbornej výsledek s ohledem na disidentskej styl šíření týhle teorie.

Protože si sem jistej, že pohnutkám superstrunový teorie nerozumí ani jedno promile populace. Éterová teorie zatim nejlepší mě známej nástroj, jak vysvětlit i samotnou teorii superstrun a skrytejch dimenzí a zdůvodnit tak superstrunovejm fyzikům smysl jejich existenci před grantovým, potažno exekučním úřadem. Tj. zdůvodnit jinak a radostněji, než s (dosud nevysvětlenou) kvantovkou, speciální teorií relativity a tunou rovnic)...

Konečně, víc než deset procent nebude mít strunová teorie ani v řadách teoretickejch fyziků.

Odpovědět


tys to zase nepochopil

e - zephirovo svedomi,2007-08-16 15:51:17

predne ty tvoje plky neni nec - ani teorie, hypoteza nic spolecnyho jen trochu s fyzikou, takze neni cemu rozumet a navic tech 10% je kolik ti to zere a ne kolik tomu 'rozumi' to je diky duvodum vyse 0 takze strunova teorie je na tom porad nekonecnekrat lip nez tvoje legracni predstavy

Odpovědět


nejak

asi tak,2007-08-16 16:56:31

to bude

Odpovědět


...nic spolecnyho jen trochu s fyzikou

ZEPHIR,2007-08-16 18:02:36

Éterová teorie je teorie kondenzace hmoty s velmi vysokou hustotou hmoty a energie, jako je např. v nitru hustý hvězdy - to je vše.

Jestli nemá nic společnýho s fyzikou bych nechal na posouzení někomu svéprávnýmu, no ne?

Odpovědět

dnešní nadílka článků

steiner,2007-08-14 10:25:03

Pro představu dnes vyšlo 14 článků ze sekce fyziky vysokých energií:

http://arxiv.org/multi?archive=hep-th&search_year=past+year&field_1=au&query_1=&file=new+abstracts&%2Flist=View&year=%2707&month=08&subj_cond-mat=-%3E+cond-mat+subject+classes&subj_physics=-%3E+physics+subject+classes

Příjemné čtení!

Odpovědět


nabídka

ZEPHIR,2007-08-14 11:38:30

Hm, tendle artikl je parciálně zajímavej...
http://arxiv.org/pdf/0707.3942

Odpovědět

VIVIT MARTIN

...,2007-08-14 09:37:40

Vtip je v tom že na ten projekt získal bez mála 40 melounů ;-)))

Kdo umí, umí, kdo neumí, čumí, že pane Z ?

Odpovědět


na ten projekt získal bez mála 40 melounů

ZEPHIR,2007-08-14 09:48:59

Noco, stejně je musí utratit na vízkum. To je pakárna, ne? Jábysem si za to koupil pívo a děfky...

Odpovědět


Financování vědy

ZEPHIR,2007-08-14 10:09:14

Nemluvě o tom, že tenhle způsob financování vědy má nežádoucí feedback v její komercializaci. Vědátoři pak bádaj a publikujou pro granty, ne proto, že rozkrývaj nový souvislosti a zrovna ve fyzice to začíná bejt vidět. Samo, že Schnablova práce je dost extrémní na takový příkrý hodnocení, ale ruku na srdce: stará se nějak o to, zda objekt co popisuje je reálnej nebo ne? Nabízí způsoby jako to dokázat? Je to matematická práce, ne fyzikální.

Odpovědět

reprezentativní práce

steiner,2007-08-14 09:27:52

Pro zajímavost můj oblíbený článek

Black Holes, q-Deformed 2d Yang-Mills, and Non-perturbative Topological Strings

naleznete zde:

http://arxiv.org/PS_cache/hep-th/pdf/0411/0411280v2.pdf

Odpovědět


můj oblíbený článek

ZEPHIR,2007-08-14 09:55:53

To je sice mooc hezký, ale každá vědecká teorie musí nabízet aspoň dvě věci:

1) Testovatelný experimentální nebo aspoň observační předpovědi
2) Způsob, kterym může bejt falsifikovaná

Dokud to nepředvede, můžu stejně dobře tvrdit, že černý díry sou tvořený lákem z vokurek.

Odpovědět

Pane doktore

JosefŽ,2007-08-13 23:56:01

Martine Schnable:Prosím Vás moc,abyste zaujal v této teoretické konfrontaci nějaké stanovisko a naplno se vědecky vyjádřil,kdo má pravdu a kdo by měl být zticha a šoupat nohama pod stolem!

Odpovědět


Re: JosefŽ

ZEPHIR,2007-08-14 00:51:13

Pan Dr. Schnabl není autor článku a dost možná ani netuší, že zde byl nějakej takovej napsán. Ostatně co by získal nějakou konfrontací s anonymama? Buďte realista, lidi jako Schnabl sou dost vytížený na to, aby vůbec četli články nějakýho Osla, natož diskuse pod nim.

Odpovědět


JosefeŽ

Ladislav Nývlt,2007-08-14 00:58:10

Pane josefeŽ a další bflmpsvz. Tohle přece není žádná diskuse. Někdo, kdo působí na Princetonské univerzitě a je zván na mezinárodní kongresy, má jiné starosti než vyvracet bludy někomu, kdo se nehodlá ani představit. To je totiž arogance, která se hned tak nevidí. Ani na těch nejposlednějších odborných konferencích. Ani v odborných časopisech a jejich diskusních webech se s tím nesetkáte. To jen tady schovaní stydlíni vystrkují ramena a dávají na odiv, jak tomu rozumí mnohem lépe. Nejlepší odpovědí na zdejší plácání anonymů, je napsat další publikaci do odborného časopisu, získat další grant a nebo vystoupit na kongresu, konferenci nebo workshopu před těmi, kteří se dokáží představit a nést za své výpady také morální odpovědnost. Prostě, účelně vynaložit čas, aby Osel mohl o dalších úspěších našich lidí, které dosáhly v celosvětové konkurenci těch nejchytřejších hlav, zase brzo referovat.

Odpovědět


účelně vynaložit čas

ZEPHIR,2007-08-14 01:44:49

No to neni zas tak jednoznačná otázka, co je účelně vynaloženej čas. Proč si třeba vědci za posledních sto let neudělali čas na zamyšlení nad chováním hustýho částicovýho prostředí? Ono neni až zas tak netriviální, když se podíváte na ty složitý struktury a šlíry, který tvoří kondenzující pára těsně před fázovym přechodem. A zamyslet se nad tím, jak se takovej systém může chovat, když jeho hustota bude limitovat k nekonečnu by koneckonců mohlo (a mělo) zajímat i matematiky. Počítaj přece všelijaký fraktály, atraktory jen tak pro zábavu, ale taková přízemní blbost jako kondenzující pára jako by nikoho na světě nezajímala.

Svoje nápady prezentuju anonymně na anonymních fórech, protože sou jednoduchý a může je promejšlet každej, kdo má hlavu otevřenou. Publikování v nějakým specializovaným časopisu by cestu k veřejnosti jen zpomalilo. Kromě toho, přiznejme si narovinu, redaktoři vědeckejch časopisů sou prevíti. Řada časopisů jako Science nebo Nature příspěvky ve kterejch je slovo éter ani dál nečtou. Samozřejmě bych svý příspěvky mohl zabalit do nějakejch kohomologií, ale vtip éterový teorie je právě v tom, vidět souvislosti a inspiraci v revizi toho, co bylo už mnohokrát posouzený, odsouzený a pošlapaný. Muj přístup je to součást společenský psychoterapie, která je v mnoha směrech tam, kde byla fyzika v době středověku a pro teoretiky by měla bejt ponaučení, že nic nemaj jistá. Formálně pozitivistickej přístup teorie strun má leccos společnýho s Ptolemaiovou teorií epicyklů a to nejenom koncept skrytejch dimenzí, ale i formálně geometrickej přístup a ignoranci Newtonovy mechaniky a experimentálních detailů.

Historie fyziky se zkrátka opakuje v cyklech, ve kterejch dochází k fázovejm přechodům. I fyzikální teorie se vařej - maličký zapomenutý bublinky náhle expandujou do nebetyčnejch rozměrů a naopak. To je aspoň malá ukázka toho, co v reálu znamená ta S-dualita v praxi.

Odpovědět


Samozřejmě bych svý příspěvky

e - zephirovo svedomi,2007-08-14 03:27:03

mohl zabalit do nějakejch kohomologií
Tak to je vyrok roku - prosim te uz to udelej a ja si to s chuti prectu, ale vazne, pokud ne tak se prestan chvastat s pojmy z wikipedie

Odpovědět

Zephirovi

Ladislav Nývlt,2007-08-13 22:16:33

Pane Srnko, to musí být hrozný. Tolik geniality, a stále ji jen schovávat za pseudonym. Ti, kteří Vám nesahají ani po paty jsou nominováni na ceny, pracují na am. universitách a vy se i na Oslovi v diskusi musíte skrývat. Není to frustrující?

Odpovědět


to je jasny

e - zephirovo svedomi,2007-08-13 22:55:02

jako kazdy zneuznany velikan i tenhle vi, ze za jeho zivota zustane nedoceneny a jeho jmeno by bylo vlaceno tiskem. Nicmene utechou mu je, jak budouci generace objevi nasi omezenost a budou s tichym respektem kracet kolem jeho nahrobniho kamenu s otazkou, kdo byl ve skutecnosti tento prorok...

Odpovědět


Není to frustrující?

ZEPHIR,2007-08-13 23:45:13

Bože, proč? Mi fyzika baví, jinak bysem ji nedělal. Ve skutečnosti tušim že tušíte, že jsem to já, kdo se baví vašima podrážděnejma reakcema, jinak byste nebyli tak nazlobený. Podívejte, tady máte článek, kterýmu muže rozumět tak jeden člověk z tisíce. Já se vám snažim pár souvislostí vysvětlit tak jednoduše, že o tom může pozauvažovat každej druhej. No a vy se na mě kvůli tomu zlobíte. Neni to pro vás frustrující?

A pak, copak je na tý éterový myšlence tak složitýho a nepředstavitelnýho, že vědátorum nestoji ani za prověření? 95% toho, co se publikuje ve vědeckým tisku sou mnohem větší fantasmagorie, to mi věřte. Co je zas tak divnýho na tom, že bydlíme v černý díře? Co by tam podle vás mělo konečně bejt jinýho? Jenom prázdno? Proč? Je to přece hustá, možná kondenzující hmota, tak hustá že i její fluktuace se chovaj jako kondenzující kapalina a tak pořád dokola, až se sem tam dojde k částicím hmoty. Samozřejmě, že to celý může bejt blbost - ale proč si to aspoň neověřit? Máte snad lepší a jednodušší a levnější nápady, jak je vesmír udělanej? To si nemyslím.

A konečně je tu i finanční aspekt. Ono celej život bádat na nějaký ujetý teorii neni nic levnýho ani pro zbytek společnosti. Vy ste ti, co to celý plati ze svejch daní. Analyzovat éterovou teorii zkušenýmu fyzikovi zabere jedno odpoledne. A kdo se toho chopí včas, může si i přijít k pěknýmu grantu. Kdo nezaváhá, nehladoví.

Odpovědět


kracet kolem jeho nahrobniho kamenu ...

ZEPHIR,2007-08-13 23:53:27

No celkem dobrý, ale ještě zajímavejší představa je, jak obracíte každej šutr, abyste mě našli...;-) Jako když rybáři sbíraj rousnice.

Odpovědět

Řekni kolik, složíme se

Jirka Volf,2007-08-13 22:08:43

Ježiši, Maria. A ja už myslel, že už si dal pokoj. Zephire, teď vážně, kolik chceš poslat na konto,abys ty svý neuznalý pravdy tady přestal ze sebe tlačit?

Odpovědět


Vida, o peníze jde nakonec až v první řadě...

ZEPHIR,2007-08-13 23:48:20

Ale byl by sem první vynálezce, kterej se živí nepublikováním svejch nápadů.

Takže schválně, zkuste mě překvapit, třeba se dohodnem. Co mi dáte, když přestanu psát na Osla?

Odpovědět


1000,-

Jirka Volf,2007-08-14 01:28:17

Dám 1000,- Kč. Ale představíš se nám a dáš slib, že už tady nebudeš blabolovatět pod jiným jménem. Bereš?

Odpovědět


K čemu ti bude nějaký představování,

ZEPHIR,2007-08-14 01:51:57

když o mě už nexeš nikdy slyšet? To nemá logiku.
Krom toho nějaký představování nebylo vůbec součást původniho požadavku. To by nabídka musela bejt podstatně vyšší.

Odpovědět

zatrhnete nekdo toho slovniho onanistu

e - zephirovo svedomi,2007-08-13 20:29:28

pls!!

Odpovědět


Re: e - zephirovo svedomi

ZEPHIR,2007-08-13 20:44:15

Proč sise dneska ani nepodepsal mym nickem?
Snad nejsi nemocný?

Odpovědět


...

Král Kojot,2007-08-13 21:33:35

hlavně zatrhněte toho zelináře.

Odpovědět

Riemannova Zeta funkce a černé díry

ZEPHIR,2007-08-13 19:47:08

Jelikož vnitřek černý díry se skládá z hustě napěchovanejch částic a jeho strukturu tvořej gradienty hustoty, můžeme se ptát, zda hustá struktura části nevykazuje nějakou elementární strukturu, ze který se pak odvíjej všechny pozorovatelný artefakty, především struktura časoprostoru. Protože energie se chaotickým prostředí nešíří, vybírá si jeho uspořádaný oblasti, čili gradienty hustoty, podobně jako se mechanický vlny šířej převážně po hladině vody, ne pod ní nebo nad ní.

http://superstruny.aspweb.cz/images/fyzika/aether/fibonacci_primes.gif

Riemannova Zeta funkce má úzkej vztah k teorii prvočísel a Fibonacciho řadám, který jde odvodit z obsazování vrstev částicema při jejich zaplňování prostoru (viz obrázek nahoře). Je tedy zřejmý, pokud bude prostředí černý díry silně stlačený a chaotický, budou vzájemně se protínající kulovitý struktury to poslední, co z takový chaotický směsi zůstane. Tyhle kulovitý struktury maj navíc úzkej vztah k dalšímu artefaktu, kterej je v rámci teorie strun studovanej (samozřejmě jako obvykle zcela bez vědomí fyzikálních souvislostí, pouze jako formální model), a sice geometrii Lieho grup, který popisujou prostorový rozložení těsně namačkanejch koulí, který jsou tvořený spojnicema dalších koulí, rekurzívně. Z teorie éterovejch fluktuací totiž vyplývá, že každá fluktuace může přenášet energii a tím se stát prostředníkem vyměňujícím energii mezi dalšíma dvěma fluktuacema, čili kalibračním bozonem. A geometrie Lieho tranformačních grup právě popisuje, jak na sebe nejlíp tyhle částice tvořený částicema rekurznívně namačkat.

Ne náhodou i struktura fyzikálních teorií má podobnej dualistickej charakter: z vzájemnýho topologickýho rozporu teorie relativity a kvantový mechaniky vyplývá řada duálních teorií, jako teorie strunovýho pole a LQG teorie, atd. Je to proto, že fyzikální teorie nesloužej k ničemu jinýmu, než usnadnění výměny informací a intenzifikaci přenosu energie napříč lidskou civilizací, čili je můžem považovat jako za jakýsi pokračování fluktuací éteru v kauzálním prostoru, tvořeným společenským vědomím.

Odpovědět


Re: Riemannova Zeta funkce a černé díry

steiner,2007-08-14 09:14:23

Zdravím!

Správně je jen:
Riemannova Zeta funkce má úzký vztah ke struktuře prvočísel a Fibonacciho řadám (analogie uspořádání slunečnicových semen).
Studium Lieových grup s vědomím fyzikálních souvislostí.

Odpovědět


Taky zdravím

ZEPHIR,2007-08-14 11:28:34

...samozřejmě nejen slunečnicovejch semen, ale i libovolnejch jinejch částic namačkanejch do malýho prostoru. Éterová teorie samozřejmě není navržená jen pro vysvětlení koincidencí geometrie v černejch dírách s číselnejma řadama, její použití je mnohem širší (odvození základních postulátů GR a QM, narušení Lorentzovy symetrie a principu ekvivalence, apod.).

K tomu, aby bylo možný prohlásit nějakou smyšlenku za blbost je ovšem nutné začlenit důkazní aparát stejně, jako při tvrzení, že to blbost neni. Jednoduše proto, že Popperova metodologie je symetrická: i negativní tvrzení je hypotéza, jejíž platnost je nutný rigorózně prověřovat a dokazovat zas a znova. Takže důkaz neexistence éteru je nutné neodfláknout stejně, jako důkaz jeho neexistence.

Odpovědět

Teorie strun a kvantová teorie pole

ZEPHIR,2007-08-13 19:18:35

Na strunový teorii pole je zajímavý to, že (bez ohledu na tuny matematiky) jde konceptuálně o pokus o teorii éteru. Protože struny jsou v teorii strun částicema a pole strun je tak pole částic. Je dobrý si uvedomit, že teoretici v intencích éteru rozhodně neuvažujou a předpoklad, že vakuum je tvořený strunama je model, kterej byl do teorie strun zavedenej ad-hoc pro vylepšení okrajovejch podmínek normálních strun. Představa vakua tvořenýho strunama se moc koncepčně neliší od modelu vakua teorie LQG, který si ho představuje jako spinovou síť - v tom ohledu jsou obě teorie komplementární podobně jako kvantová teorie a teorie relativity. I to je důvod, proč většina konzervativních strunařů (ke kterým patří i Luboš Motl) až donedávna nevěnovali strunový teorii pole velkou pozornost a rozvíjeli spíš bránový varianty klasický teorie strun.

Tomu odpovídá fakt, že řada nestrunařů snad ani netuší, že tahle teorie existuje, jinak si totiž nedokážu vysvětlit koncept string-net liquid objevně proklamovanej skupinou rákosníků z MIT (viz např. http://www.newscientist.com/article.ns?id=mg19325954.200), ačkoliv strunová teorie pole existuje už řada let v několika formálních variantách.

Z hlediska éterový teorie je příklon ke strunovým teoriím pole logickej a zákonitej, struny jsou totiž houbovitý fluktuace hustoty éteru, podobný jako se objevujou na začátku kondenzace superkritický páry nebo při smíchání vody a lihu apod.. Vakuum je podle týhle teorie tvořený velmi hustou a žhavou plasmou, tvořící vnitřek černý díry, ze který ovšem vidíme, slyšíme a cítíme jen právě ty fluktuace hustoty v různým stupni kondenzace. Ostatní projevy éteru se vzájemným chaotickým pohybem jeho částic vyruší.

Odpovědět


Re: Teorie strun a kvantová teorie pole

steiner,2007-08-14 09:17:06

Zdravím!

Správně je jen:
Struny jsou fluktuace (analogie kondenzace supratekutého helia).

Odpovědět


Struny jsou fluktuace

ZEPHIR,2007-08-14 11:31:30

Fluktuace čeho? Když se řekne A, mělo byse říct B.

Odpovědět


B

steiner,2007-08-14 12:45:04

Fluktuace 1 nestabilního graduovaného kvantově deformavaného oktonionického hrdla černé brány.

Odpovědět


Fluktuace nestabilního graduovaného oktonionického

ZEPHIR,2007-08-14 13:50:46

To je v poho, každej prostě jedem v jiným tripu...;-)

Jinými slovy, jelikož všechny částice sou struny, všichni žijem v deformovaným hrdle černý brány? Černý díry sou podle tebe taky černý brány, takže si akorád stačí vybrat černou díru, v jejíž hrdle žijem.

Předpokládám, že je to teda ta nejbližší, v centru Mléčný dráhy, ne?

Odpovědět

....

Král Kojot,2007-08-13 18:47:15

Hmmm... tak to už tu možná brzo bude článek i od Zephira (fyzika) a od Ucholáka (evoluce).

Odpovědět


100% ty tvoje to nebudou

...,2007-08-15 16:18:51

Já vím ty jsi král kojot.

Odpovědět

Super

M.,2007-08-13 15:13:55

Je to stejne dobry a mozna jeste lepsi nez stoparuv pruvodce galaxii. Predci to nepravdepodobnostni i bistro pohon. A myslim, ze je Dr. Schnabl blizko k univerzalni odpovedi tykajici se smyslu zivota, vesmiru a vubec. Gratuluju a preju hodne stesti

Odpovědět


Dr. Schnabl je blizko k univerzalni odpovedi

ZEPHIR,2007-08-13 20:02:04

To teda fakt zcela určitě ne, ani omylem... :o)

Pouze ten, kdo absolutně netuší, co "jeho" teorie vlastně popisuje muže říct něco takovýho. Když prohlášíš, že Bible řeší smysl života, budeš pravdě rozhodně blíž a rozhodně jí (tý pravdě) aspoň budeš líp rozumět. Protože na strunový teorii pole v její formální podobě absolutně nic k pochopení neni.

Ostatně ani teorie éteru nedává odpověď na otázku, z čeho je všechen ten éterovej sajrat kolem, natož proč a jak vzniknul, pokud teda vůbec vzniknul. Protože s časem si éterová teorie pohrává jako s houbou, vesmír podle ní neměl ani počátek ani konec, spíš nekonečnej počet historií, který zároveň tvoří jeho budoucnost.

Odpovědět


zephir

pepa,2007-08-16 17:07:42

"z čeho je všechen ten éterovej sajrat kolem, natož proč a jak vzniknul, pokud teda vůbec vzniknul"

tak s tím tady neobtěžuj, když nevíš ani s čím

Odpovědět


Re: Pepa

ZEPHIR,2007-08-16 19:04:45

Ani strunaři nevěděj, z čeho sou jejich struny. Přesto o nich píšou publikace a nutěj recenzenty je číst...;-) Podle éterový teorie jsou struny fluktuacema hustoty sítě dalších strun, rekurzívně. Drív či pozdějc se začnou struny různejch generací navzájem proplétat jako plstnatá matrace, takže nejde jednoznačně říct, která generace tvoří kterou.

Podle éterový teorie je tenhle výsledek důsledkem pozorování, viditelnej vesmír nemá pevný místo v prostoru, ale putuje s pozorovatelem, kterej z něj vidí příslušnej kousek, podobně jako člověk svítící si baterkou v mlze vidí akorát to svý kolečko. Vzdálenější oblast vesmíru je deformovaná průchodem energie přes nehomogenity tý bližší jako světlo procházející mlhou, pěnou nebo matovaným sklem. Čim vzdálenější v prostoru i čase, tím víc rozptýlenej a míň uspořádanej se vesmír jeví. Chaotičtější pohyb se vzájemně vyruší po kratší dráze, časoprostor se díky tomu zdá stále prázdnější a vesmír díky tomu vypadá ohraničenej.

Vysoká hustota energie a hmoty éteru odpovídá nekonečnýmu počtu stupňu volnosti/dimenzí, pro který není znám matematickej horní limit. Pokud může ve vesmíru existovat šest, devět nebo 24 dimenzí, neni žádnej důvod, proč by jich nemohlo bejt nekonečno.

Odpovědět


""z čeho sou jejich struny""

Petr,2007-08-16 19:47:33

V Elegantním vesmíru je na to celkem přesvědčivá odpověd, že jsou z černých děr.
-
Však autor tohoto příspěvku mluví o N -> nekonečno.
-
Nevím, kde bereš tu drzou suverenitu ;-((

Odpovědět


Re: Petr

ZEPHIR,2007-08-16 20:30:22

Elegantní vesmír? Tak to určitě ne. Můžeš uvést číslo stránky?

Nevím, kde bereš tu drzou suverenitu ;-(( BTW Proč sem píšeš pod více jmény?

Odpovědět

jako matematika mě takový příspěvek potěšil

3,14...,2007-08-13 14:59:37

Netušil jsem jaká je spojitost mezi černými dírami a Reimennovou zeta funkcí!

Odpovědět

dekuji!!

lída,2007-08-13 14:45:18

Dekuji za informacni doplneni zminovane knihy ELEGANTNI VESMIR. Ten, kdo ji necetl, tak se obavam, ze nemuze docenit tento clanek. Ja bych ELEGANTNI VESMIR zavedla jako povinnou cetbu minimalne do gymnazii. Vedeni je skutecna kultura naroda!!

Odpovědět


Vedeni je skutecna kultura naroda!!

ZEPHIR,2007-08-13 19:26:45

No, spíš pochopení je součást kultury. Pokud ani po přečtení několika Greeneho knížek nedokážete vysvětlit, co to jsou struny, brány, CY variety, jste pořád na úrovni domorodců, co lačně přijímaj od misionářů nový náboženství. I když věřim, že když se seznámíte s několika teoriema současně, některý souvislosti vám budou jasnější. Ze studia samotný strunový teorie je ale získáte těžko. Z čtyřicetiletýho vývoje teorie strun je krásně vidět, že ani její otcové zakladatelové rozhodně netušili, která bije.

Odpovědět

Císařův pekař

P_V,2007-08-13 14:01:08

Nic ve zlém prosím, tenhle článek mi připomněl jmenovaný film:
- Jamalalicha? Jamalalicha. Jamalalicha, i paprťála, chánua, chánua, e chánua, e chánu, džalala, džalala-a, a paprťála. … patláma, patláma, patláma a žbrluch!
- Chm! Tak vidíte! My mu nerozumíme, ale my mu věříme. Co máme dělat, když nemáme tlumočníka. My ho stejně jednou vyhodíme!

Odpovědět

Safraporte!

jafa,2007-08-13 12:44:50

Inu magoři. Ale to říkali o Einsteinovi taky :)
Je dobré mít povědomí o tom, jak je to složitý.
Primlouval bych se aby sem psalo vice fyziku. Je to stejne zajimavy jako v biologii. Ale chtelo by to taky neco z nizsich pater teto vedy. Ale stejne panu Steinerovi dekuju. Prinutil mne si otom precist vic - ten clanekod pana Motla je velmi zajimavy.

Odpovědět

nie som sam

MZPRX,2007-08-13 12:20:41

Uz som si myslel ze som jediny koho znalosti fyziky a matiky isli pri citani tohto clanku knockoutovane nevedomostou k zemy. Nepomohlo ani 5 rokov technickej vysokej skoly :/. Ale tesi ma ze niekto tomu rozumie a mozno mi to raz aj vysvetli. Drzim Dr. Schnablovy palce.

Odpovědět

Hm

Roman,2007-08-13 11:18:04

Zajimavý článek. Mohl byste mi ho někdo přeložit do češtiny? :)

Odpovědět

taky gratulant

Ladislav Nývlt,2007-08-13 11:17:33

Špičkoví fyzikové jsou prostě magoři. Ale je dobré si někdy přečíst i o něčem jiném, než že z raketoplánu odpadla destička, a nebo že na chvilku přestal pracovat počítač. Sice tomu nebudu rozumět ivpřípadě, že by mi to objasňoval sám Einstein. Ale pro představu v jakých kategoriích se uvažuje v TOP Astronomii. Jaká je jejich profesní "hantýrka", za co možná tyhle hlavičky dostanou jednou Nobelovku,... Už proto si myslím, že to stojí za to si to přečíst.
A taky se připojuji k té "závistivé gratulaci"
Vše v dobrém Ladislav.

Odpovědět

Brno, Židenice

Jana Kalová,2007-08-13 10:56:23

Strunové teorii rozumím asi tolik, jako tomu,jestli Čunek vzal ten úplatek, nebo jej odmítl. Ale s povděkem kvituji, že české mozky se zabývají také něčím jiným a že jsou v tom dobří.
Aikdyž tomu nerozumím, jsem vděčný za to, že mi to změnilo mojí laickou představu v tom, že strunová teorie už padla, a že to byla blbost. Je vidět, že tomu tak není a že se s ní stále musí počítat. A je dobré, že české mozky, i když to není ten můj, jsou při tom. Panu Schnablovi zavidím a připojuji se ke gratulaci.

Odpovědět


představa v tom, že strunová teorie už padla...

ZEPHIR,2007-08-13 20:21:34

No, ono z ní totiž moc nezůstalo, jen koncepty a (částečně) jejich formální řešení, na který se setrvačností nabalujou další. Původní koncept částic jako strun, svíjejících se zavěšený v prázdnu jako jako housenky na nitích je samozřejmě postupně opouštěnej. Dneska máme místo superstrunový teore M-teorii, F-teorii, K-teorii a L-teorii a je zjevný, že další písmenka budou rychle přibejvat, dokud se nevyčerpá abeceda, nebo dokud fyzikům nedojde, co svou matematikou vlastně popisujou.

Co se strunový teorie pole týče, je jasný, že pokud je vakuum tvořený strunama, celá matematika musí vycházet z něj, a ne z popisu částic. Strunová teorie vakua je zkrátka koncepčně úplně jiná teorie, dosti blízká LQG a Heimově teorii protosimplexovýho vakua.

Podle vlnový teorie éteru je ale možný libovolnou teorii učinit univerzální teorií, jakmile se učiní implicitní a nekonečně rekurzívní. Prostě proto, že libovolnej kousek éterový pěny se opakuje v dalších strukturách, je pak celkem jedno, jakou část vybereme za jeho elementární buňku.

Já si vybral Newtonovu dynamiku, protože mi připadá na vysvětlování nejjednodušší, ale někdo může klidně dávat přednost většímu kousku, lokálně sice složitějšímu a abstraktnímu, ale popisujícímu námi pozorovanýmu kousku éteru přesnějc. Problém je v tom, že podle éterový teorie se to, co pozorujem z éterovýho chaosu sice fraktálně opakuje, ale nikdy ne zcela dokonale. Takže pořád bude co objevovat.

Odpovědět

Taktéž nesrozumitelné

Jorge,2007-08-13 10:22:13

Domnívám se, že ostatní dali vysokou známku kvůli velkému množství obrázků.

Odpovědět

Pro mě nesrozumitelné

Vladimír Wagner,2007-08-13 10:05:56

Nejsem sice odbornik na strunové teorie a matematické teorie, ale mám základní znalosti z kvantové a částicové fyziky. Přesto je pro mě příspěvek díky velkému množství nedefinovaných pojmů, které nejsou běžně známé a nejsou vysvětleny, nesrozumitelný. Myslím, že běžný čtenář článků popularizujících fyziku na tom musí být ještě hůře. Vzhledem k tomu, že je prozatimní hodnotící známka čtenářů velmi dobrá, tak se možná mýlím a chyba je u mě.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz