Itálie tají výsledky pokusů s GM kukuřicí  
Bezprecedentní utajování výsledků testů geneticky modifikované kukuřice pěstované na pokusných plochách v italské Lombardii. Vědci protestují. Veřejnosti jsou tajeny informace důležité s ohledem na zdravotní rizika. Farmářům vznikají škody, které se odhadují až na miliardu euro.

 

Následující  zpráva je překladem press-release, které se k nám dostalo od italských vědců. Abychom vyloučili jakékoli zkreslení vlastním volným přepisem, přinášíme překlad textu, který je k dispozici na www.agbioworld.org

 

 

Výsledky italských polních pokusů zatajeny
Výsledky mají význam z hlediska zdraví zvířat i lidí.

13. listopadu 2007 – Milán, Itálie a Tuskegee, Alabama

 

Výsledky z polních pokusů, které byly provedeny v Itálii a měly za cíl porovnat geneticky modifikovanou (GM) a nemodifikovanou (non-GM) kukuřici byly utajovány po dva roky vládními představiteli a vědci z veřejné výzkumné instituce. Výsledky, které mají význam s ohledem na zdraví veřejnosti jsou pozoruhodné a průkazné.

Pokusy byly provedeny v Lombardii, jež je hlavní oblastí pro pěstování kukuřice v severní Itálii, a srovnávaly se v nich dvě konvenční (non-GM  - pozn. překladatele) odrůdy kukuřice s dvěma podobnými odrůdami geneticky modifikovanými tak, aby produkovaly Bt proteiny, které chrání plodinu před zavíječem kukuřičným.


Dvě geneticky modifikované Bt kukuřice, P67 a Elgina, se podobají těm, které se komerčně pěstují na 20 milionech hektarů v mnoha zemích, včetně některých členských států Evropské unie. Byly pěstovány spolu se svými  geneticky nemodifikovanými protějšky P66 a Cecilia v roce 2005  v Landrianu na farmě, jež patří milánské universitě, a srovnání výnosu zrna přineslo pozoruhodné výsledky.

Konvenční odrůdy daly výnosy mezi 11 a 11,1 tunami zrna z hektaru, zatímco modifikované odrůdy měly výnos mezi 14,1 a 15.9 tunami z hektaru. To představuje zvýšení výnosu o 28 až 43 procent.
Italští zemědělci nemají povoleno pěstovat Bt kukuřici. Pokud vezmeme do úvahy celkovou plochu, na které se v Itálii pěstuje konvenční kukuřice, spolu s rozdílem ve výnosech, cenou kukuřice a tlakem škůdců, pak tyto výsledky ukazují, že italští zemědělci přicházejí každoročně přibližně o 300 milionů až 1 miliardu euro, protože zákaz (pěstování Bt kukuřice) trvá.
Tyto výsledky byly uvolněny Národním ústavem pro výzkum v potravinářství a výživě (INRAN), což je výzkumná instituce financovaná a provozovaná vládou, avšak bez důrazu, který zasluhovaly. Výsledky nebyly nikdy oficiálně publikovány ve vědeckém časopise s oponentím řízením a zpráva byla uložena na vedlejší webové stránky serveru INRAN. Další výsledky z těchto pokusů jsou i nadále drženy zcela v tajnosti. Z hlediska zdraví veřejnosti jsou ještě mnohem důležitější.

 

Zvětšit obrázek
Výsledky polních pokusů v Itálii. Vlevo je konvenční a vpravo transgenní k hmyzu odolná kukuřice.

Polní pokusy, o nichž je řeč, byly ve skutečnosti založeny proto, aby ukázaly, zda mohou být GM plodiny italskému zemědělství užitečné a nebo zda představují pro spotřebitele riziko. Výsledky potvrdily nejen to, že kukuřice se zvýšenou odolností ke škůdcům přináší zemědělcům vyšší zisky, ale také to, že má pozitivní efekt na kvalitu zrna, protože snižuje obsah fumonizinu. Fumoniziny jsou toxiny produkované houbami, jež mohou napadat rostoucí kukuřici. Tyto toxiny jsou nebezpečné lidem i zvířatům. Existují důkazy o tom, že u lidí vyvolávají spina bifida, těžké postižení vznikající v časných fázích těhotenství. Postižené děti obvykle nemohou chodit a trpí postižením ledvin a močových cest. Často se k tomu přidává i poškození mozku. U koní a prasat vyvolávají fumoniziny další typy postižení.

Houby infikují rostoucí kukuřici v místech, kde je rostlina poraněna. Protože zavíječ kukuřičný způsobuje významná poškození na rostoucí kukuřici, otevírá zároveň rostliny infekci. Během pokusů v Lombardii nebyly na modifikovaných Bt odrůdách nalezeny žádné housenky zavíječe kukuřičného. V té samé době bylo na každém stonku  konvenční odrůdy nalezeno v průměru 29 těchto škůdců, z toho více než třetina na kukuřičných palicích.

Je nešťastné, že bylo věnováno tak málo pozornosti finančním důsledkům těchto zjištění. Ovšem úplně jiná věc je naprosté utajení výsledků s tak zjevným významem pro zdraví obyvatel. Je proto na vládě, aby vysvětlila proč byla data o těchto toxinech držena v tajnosti.
Výsledky byly získány ve veřejném sektoru za peníze daňových poplatníků a byly získány milánskou universitou, jež patří k veřejným institucím těšícím se dobré pověsti. Je mimo jakoukoli pochybnost, že výsledky patří italské veřejnosti a že jejich význam s ohledem na zdraví lidí i zvířat je nesporný.

Výsledky by měly být co nejrychleji zaslány k publikaci v renomovaném časopise, aby se o nich dozvěděla vědecká veřejnost. Momentálně je však nejdůležitější, aby byly výsledky široce zpřístupněny tak, aby spotřebitelé a zemědělci jasně pochopili finanční a zdravotní problémy, jež jsou tu v sázce. To je skutečně naléhavé s ohledem na desinformace a lži, které jsou šířeny kampaní „Bez  GMO“ („Liberi da OGM“) koalice nátlakových skupin, které se snaží dosáhnout trvalého zákazu pro pěstování GM plodin v Itálii.
 


Piero Morandini
Department of Biology „L. Gorini“
University of Milan
via Celoria 26
20133 Milan, Italy
Tel: +39-02-05031-4816
Fax: + 39-02-0531-4815
piero.morandini@unimi.it

 

Roberto Defez
Instituto di Genetica e Biofisica „A. Buzzati Traverso“, CNR
Via Pietro Castellino 111
80131 Napoli, Italy
Tel: 00390816132440
Fax: 00390816132706
Mobile: +39-347-4087-227
defez@igb.cnr.it
http://www.salmone.org/

 


 

Originální souhrn zatajovaných výsledků italských experimentů

 

souhrn

 

Překlad:
Výnos
Konvenční odrůdy: 11 a 11.1 tun z hektaru
Modifikované odrůdy: 14.1 a 15.9 tun z hektaru.
Zvýšení výnosu :  28 až 43 procent.
Ekonomické ztráty 300 milionů až 1 miliarda euro ročně v důsledku zákazu Bt plodin
Nárůst zdravotních rizik u konvenční kukuřice:
Masová infekce vyvolala dramatické zvýšení hladin fumonizinu, modifkovaé odrůdy měly 100krát a 130 méně těchto toxinů.  

 

 

Autor:
Datum: 16.11.2007 13:19
Tisk článku

Budoucnost lidstva - Kaku Michio
 
 
cena původní: 397 Kč
cena: 333 Kč
Budoucnost lidstva
Kaku Michio

Diskuze:
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace