Brokolicí proti stárnutí  
„Jezte brokolici,“ radí výzkumníci z Kalifornské univerzity (UCLA), kteří objevili, že látky obsažené v brokolici a další brukvovité zelenině mohou být klíčem k obnově imunitního systému, jehož funkčnost klesá s přibývajícím věkem.

 

 

V online vydání Journal of Allergy and Clinical Immunnology byly publikovány závěry ze studie, které ukazují, že chemická látka obsažená v brokolici, nazývaná sulforafan, zapíná sadu antioxidačních genů a enzymů ve specifických imunitních buňkách. Ty potom bojují se škodlivými vlivy molekul, známých jako volné radikály, které poškozují buňky a vedou k onemocněním.

 

 

Andre Nel, vedoucí studie a šéf oddělení nanomedicíny, klinický alergolog a imunolog na David Geffen School of Medicine na University of California – Los Angeles (UCLA) „Záhada stárnutí lidi vždycky zajímala.l Ačkoliv už nějaký čas víme, že volné radikály hrají významnou roli v procesu stárnutí, většina pozornosti byla v minulosti zaměřena na mechanismy, které volné radikály produkují spíše než na poznání způsobů, které tělo používá k potlačení jejich produkce.“

Volné radikály jsou běžnými vedlejšími produkty normálních tělních procesů, jako je metabolická přeměna potravy na energii, ale mohou také vstupovat do těla prostřednictvím malých částic přítomných třeba ve znečištěném ovzduší. Jako příklad lze uvést ozón, jehož molekuly mohou způsobit oxidační poškození tkání, vedoucí k onemocnění – například spouštění zánětlivých procesů, které způsobují ucpávání tepen. Právě oxidativní poškození tělních tkání a orgánů bývá nejčastěji spojováno se stárnutím.
 

V těle existuje dynamická rovnováha mezi produkcí volných radikálů a antioxidantů, které pomáhají proti volným radikálům bojovat.“ Možnost napravovat rovnováhu mezi oxidanty a antioxidanty v těle by mohlo učinit konec mnoha chorobným procesům, které jsou spojeny se stárnutím, včetně kardiovaskulárních problémů, degenerativních onemocnění kloubů a cukrovky, ale i poklesu účinnosti imunitního systému v boji proti infekčním zárodkům.

 

„Jak stárneme, schopnost imunitního systému bojovat proti infekcím i ochrana proti rakovině se oslabuje vlivem působení kyslíkových radikálů na imunitní systém,“ řekl Nel. „Naše studie přispívá k většímu porozumění důležitosti těchto obranných mechanismů, které tělo používá k boji s volnými radikály.. Pohled na tyto procesy ukazuje na způsoby, jakými můžeme být schopní zmírnit vliv stárnutí.“

 

Podle studie UCLA, může schopnost stárnoucích tkání k obnovení jejich obrany proti oxidantům hrát důležitou roli ve zvratu mnoha negativních vlivů volných radikálů na imunitní systém. Nicméně až do této studie nebyl rozsah, do kterého antioxidantová obrana může ovlivnit proces stárnutí imunitního systému, přesně pochopen.

„Naše obrana proti poškození oxidativním stresem může určovat jakou rychlostí stárneme, jak se to bude projevovat a jak to zasáhne do těchto procesů,“ řekl Nel. „Naše studie především poukazuje na to, že chemické látky obsažené v brokolici jsou schopné stimulovat širokou oblast antioxidantové ochrany a mohou být schopny ovlivnit proces poklesu imunitních funkcí spojených s věkem.“

 

 
Brokolice jako zbraň proti stárnutí (Credit: Image courtesy of University of California - Los Angeles)

 „Zjistili jsme, že ošetření starších myší sulforafanem zvýšilo imunitní odpověd na stejnou kvalitativní úroveň jako u mladších myší,“ říká Hyon-Jeen Kim, hlavní autorka studie a výzkumnice na Geffen School.

Při zjišťování, jak chemická látka z brokolice zvýšila odezvu imunitního systému se zjistilo, že sulforafan působí na protein nazvaný Nrf2, který slouží jako hlavní regulátor povšechné reakce těla na antioxidanty a který je schopen spustit stovky genů jež svými produkty zajistí antioxidaační a „omlazovací“ efekt.

Neil řekl: „Chemická látka vedoucí k aktivaci těchto genových regulací by mohla být základem pro objev léku a vývoj vakcín k pozvednutí klesající imunitní funkce u starších lidí.“ A dodává, „Toto je zásadní nový způsob v uvažování, jak zvýšit imunitní funkci u seniorů a k jejich novému způsobu ochrany před infekcemi a rakovinou. Asi jsme odkryli nový mechanismus, kterým by se dala zvyšovat odezva na vakcinaci, a kdy přídavkem látek do potravy by šlo snižovat dopad oxidativního stresu na náš obranný systém.“

 

Vše to souvisí s prokázaným poklesem aktivity Nrf2 s věkem, což nabízí možnost podpořit jej látkami, jako je sulforafan. Mělo by následně dojít k obnově některých poškození způsobených stárnutím a účinky oxidantů..

Nyní by výzkum měl dát odpověď na to, jak poznatky uplatnit u člověka. Antioxidanty v potravě již předvedly, že mají významný vliv na imunitní funkce. Možná k tomu brzo přidáme účinky létek obsažených v brokolici a další brukvovité zelenině. Nel již v tuto chvíli navrhuje zařadit tuto zeleninu, jako součást takzvané zdravé diety: Poznání účinku sulforafanu a proteinu Nrf2 nás přibližuje poznání proč imunitní systém stárne a slábne. Možná zjistíme, že boj proti volným radikálům je jenom částí snahy k nápravě. Může se prokázat, že jde o rozmanitější proces a vzájemné působení mezi oxidačními a antioxidačními procesy.


Zdroj: University of California - Los Angeles

Datum: 12.03.2008 05:12
Tisk článkuDiskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz