Rakousko zatěžuje životní prostředí každou hodinu 2 – 4 kg uranu  
Za posledních 20 let zamořili Rakušané přírodu svými uhelnými elektrárnami řádově 175 až 350 tunami radioaktivního uranu v závislosti na jeho koncentraci v uhlí.


V listopadu 1978 proběhlo v Rakousku referendum, zda uvést do provozu právě dostavěnou jadernou elektrárnu Zwentendorf (vyslov Cventendorf). Svým způsobem je nelogické zorganizovat referendum, zda dostavěnou elektrárnu spustit. Čistě selským rozumem by si každý normální člověk řekl, že něco takového by se mělo udělat na začátku stavby, ještě předtím než se proinvestují nemalé peníze. O elektrárně Zwentendorf si Rakušané většinou 50,47 % odsouhlasili její neuvedení do provozu. Navíc si potom v parlamentu odsouhlasili zákon, kterým se v Rakousku zakázalo komerční využití jádra (Atomsperrgesetz).


Letos bude této pošetilosti 30 let. Rakouské vlády a různé skupiny vytvářejí na okolní státy nátlak, aby také přešly na nejaderné technologie. Toto iracionální a svým způsobem pošetilé chování vnucují Rakušané již léta. Nejen České republice, ale také Slovensku, Slovinsku, Finsku a dalším. Zwentendorf přišel rakouské daňové poplatníky přibližně na 7 miliard šilinků (tj. 508 709 800 Euro). Před několika lety rakouská vláda dokonce uvolnila 40 miliónů šilinků na protitemelínské hnutí v České republice. Těmito penězmi bylo například financováno hnutí Jihočeské matky.

Zvětšit obrázek
Místo hrůzy a děsu: uhelná elektrárna Dürnrohr postavená namísto jaderné Zwentendorf. Za hodinu lze v jejím jednom kotli vysokém 50 m (15ti poschoďový panelák) spálit 220 tun uhlí. Dürnrohr má takové kotle dva a v závislosti na koncentraci uranu v uhlí může každou hodinu vyrobit a nechráněnou přírodu zatížit 2,2 až 4.4 kg radioaktivního uranu. Jaderná elektrárna Temelín naproti tomu do přírody nevypouští ani gram radioaktivního uranu.

Po rozebrání a prodeji částí jaderné elektrárny postavilo Rakousko nedaleko Zwentendorfu u obce Dürnrohr uhelnou elektrárnu, aby se využily stávající infrastruktury jako vedení vysokého napětí, železnice, silnice apod. Vyprojektována byla na spalování uhlí z Československa a Polska. O uvedení elektrárny Dürnrohr do provozu se již ale žádné referendum nekonalo.


Údaj 175 až 350 tun radioaktivního uranu veřejnost překvapuje. Ale jen proto, že ji nejsou některé skutečnosti známy.


Na 100 000 až 200 000 tun uhlí připadá vždy 1 tuna uranu. Koncentrace uranu v českém nebo polském uhlí je totiž 10 – 20 ppm (1 % = 10 000 ppm) - viz např. Vesmír, 80, 69, 2001/2. Ale i jinde. V některých dolech (např. Nejdek na karlovarsku) byla koncentrace uranu v uhlí dokonce ještě větší. Až jedno procento, takže se úpravami z uhlí získával strategický uran a za totáče vozil do Ruska. Tato okolnost byla komunisty, kteří to věděli, utajována. Uhlí také obsahuje radioaktivní thorium a samozřejmě produkty jejich rozpadu (radon, radium).


Podle jednoho technika z Dürnrohru se v jednom kotli za hodinu spálí 220 tun uhlí. Násobíme-li je počtem hodin jednoho dne 24 a pak ještě počtem dní v roce 365, spálí se za jeden rok něco okolo 2 000 000 tun uhlí. Z podílu 2 000 000 / 100 000 = 20 tun uranu za rok, případně 2 000 000 / 200 000 = 10 tun uranu za rok, jsme získali informaci kolik tun uranu může za rok Dürnrohr vyprodukovat. Přibližně 50 % jde do komína a 50 % se uchová ve škváře. Podle sdělení téhož technika je účinnost filtrů 97 %. To znamená, že jenom komínem se do vzduchu ročně dostane něco mezi 300 kg (viz výpočet 1) až 150 kg (viz výpočet 2) radioaktivního uranu. Koncentrace uranu je v kouři asi tak 3krát vyšší než ve škváře.

Výpočet 1: 20 tun = 20 000 kg uranu, 50 % z 20 000 kg je 10 000 kg uranu, v kouři se nachází 100 % - 97 % = 3 %, 3 % z 10.000 kg je 10.000 / 100 * 3 = 300 kg.

Výpočet 2: 10 tun = 10 000 kg uranu, 50 % z 10 000 kg je 5 000 kg uranu, v kouři se nachází 100 % - 97 % = 3 %, 3 % z 5 000 kg je 5 000 / 100 * 3 = 150 kg.

Odhlédneme-li od síry (filtrované s účinností 80ti %) a dalších zplodin. Naproti tomu Temelín do prostředí žádné sloučeniny síry a radioaktivní uran nevypouští. Připočte-li se ke kouřovým zplodinám škvára, pak dostáváme 10 300 kg až 5 150 kg radioaktivního uranu, který od životního prostředí není oddělen a může s ním volně interagovat. Například se také může dostat do spodních vod. Thorium je v uhlí obsaženo v obvyklých fosfátových minerálech jako monazit nebo apatit. Naproti tomu uran se nachází jak v minerálech, tak v organických frakcích. Uhlí se uranem může obohacovat postupně, poněvadž organické látky uhlí jej extrahují ze spodní vody. Jestliže se uran nachází na povrchu sazí, je více náchylný na vyluhování a snáze se tak dostává do přírodního koloběhu.


Násobíme-li 5 150 kg až 10 300 kg dvaceti lety, pak se naše životní prostředí početně obohatilo o 103 tuny (viz výpočet 3) až 206 tun (viz výpočet 4) radioaktivního uranu.

Výpočet 3: 5150 kg * 20 let = 103.000 kg = 103 tuny


Výpočet 4: 10300 kg * 20 let = 206.000 kg = 206 tun

Dürnrohr nespaluje uhlí 24 hodin 365 dní v roce. Srovnejme tedy obě krajní hodnoty na poloviny. Uspokojí ale někoho, že by to mohlo být něco okolo 100 až 50 tun radioaktivního uranu? Sotva.


Vezměme v úvahu všechny rakouské uhelné elektrárny. Jaké jsou instalované výkony rakouských elektráren na uhlí? Dürnrohr 405 + 370 MW, Mellach 246 MW, Riedersbach 176 + 55 MW, Timelkam 66 MW. Celkem 1318 MW. Nejmodernější elektrárnou je Dürnrohr. O těch ostatních můžeme tedy předpokládat, že jejich výroba radioaktivního uranu je stejná nebo vyšší. Za předpokladu lineárního vztahu mezi množstvím vyprodukovaného uranu a instalovaným výkonem můžeme trojčlenkou odhadnout, že celkově to je u těch zbývajících uhelných elektráren o 144 až 72 tun radioaktivního uranu více, tj. Rakousko vyprodukovalo za dvacet let řádově něco mezi 350 až 175 tun radioaktivního uranu.


Víte jak se odhadne kolik asi tak vyprodukuje Dürnrohr radioaktivního uranu za jednu hodinu?


Výpočet 5: Předpokládejme, že 200 000 tun uhlí se spaluje po 220 tunách za hodinu. Pak 200 000 tun se spálí za 200 000 : 220 ≈ 909 hodin. Vzhledem k tomu, že ve 200 000 tunách uhlí může být 1000 kg radioaktivního uranu, pak 1000 : 909 ≈ 1,1 kg. Za hodinu se tedy vyprodukuje okolo 1,1 kg uranu. A poněvadž Dürnrohru má dva kotle, je to 2,2 kg.


Výpočet 6: 100.000 : 220 ≈ 454 hodin; 1000 : 454 ≈ 2,2 kg; 2,2 x 2 = 4,4 kg / hodinu


Výpočty jsou pouze orientační. Podstatné zde je, že Česká, Slovenská a Slovinská republika jadernými elektrárnami racionálně snižují negativní vlivy uhelných elektráren na přírodu, zatímco Rakousko plánovitě zatěžuje přírodu radioaktivním uranem, jedovatým radonem a sloučeninami síry. A podstatné také je, že zamoření se uskutečňuje v desítkách kilogramů denně.


Uvedené výpočty se vztahují na leta od uvedení do provozu 1987 až 2004. Od roku 2004 se v Dürnrohru začal spalovat odpad z domácností (300 000 t ročně) celého Dolního Rakouska. Množství ročně spáleného uhlí se snížilo o 50 000 t.


Málo známou skutečností je, že přímo ve Vídni je od roku 1962 instalován jaderný reaktor. Stojí hned vedle Pratru, což je obdoba naší Stromovky v Praze. Je to výzkumný reaktor vysokých škol (Forschungsreaktor der Hochschulen) na Stadiongasse hned vedle Stadionbrücke (Stadionový most).

Vídeňský reaktor byl postaven 1962. Během návštěvy bavorského minsterského předsedy Franze Josefa Strauße ve Vídni v roce 1987 Rakušané Bavorsko kritizovali kvůli jaderným reaktorům. Dostalo se jim Straußovy odpovědi, že sami mají ve Vídni v činnosti reaktor bez úředního povolení. Měsíce po Straussově návštěve obdržel výzkumný reaktor vysokých škol úřední povolení od magistrátu Vídně. Byl to cár papíru s nečitelným podpisem.Rakušané provádějí experimenty přímo v míliónovém městě a vůbec jim to nevadí. Zato jim vadí reaktory vzdálené stovky kilometrů. Jak takové experimentování se štěpným materiálem dopadlo v Černobylu víme všichni. Nehody ve vídeňském reaktoru jsou jistě přisně tajeny jako státní tajemství. Reaktor je bazénového typu TRIGA Mark II. Řídícími elementy jsou borkarbidové (B4C) tyče. V provozu je tento reaktor průměrně 220 dní v roce. Údaj je podle posledního update webové stránky z ledna 2008. Je to situace, jako kdyby namísto holešovické elektrárny v Praze stál experimentální nebezpečný reaktor řízený tyčemi jako v Černobylu. Tam to byly sice grafitové tyče, ale grafitem je vídeňský reaktor obložen. A grafit, jak všichni víme, výborně hoří.


Rakousko na evropské energetické burze dokupuje proud, který nutně potřebuje a který není schopno vyrobit. Že tento proud pochází ze 30 % z jaderných elektráren se víceméně tají. Pravda, Rakousko elektřinu i vyváží, ale ještě více ji dováží. Souvisí to s tím, že vyrobená elektřina se musí okamžitě spotřebovat. Zcela přesvědčivé by bylo, kdyby se česká media soustředila na rakouské elektrárny a referovala o všech nehodách a každém gramu uranu, který Rakousko vyprodukuje a vypustí do životního prostředí. ¨
V Rakousku schází otevřená diskuse o energetice. Těch pár racionálních stoupenců energie z jádra raději mlčí. Mlčí, aby neohrozili svou rodinu, protože by mohli přijít o místo. Politici se raději věnují ideologii než faktům. Rakouský parlament ignoruje doporučení velkých firem jako je Wien Strom a jedná podle svých mylných ideologických hledisek a předsudků. Sedí v něm totiž výlučně právníci (občas s ekonomickým vzděláním), kteří nejsou schopni pochopit přírodovědné souvislosti. Zato dělají to, co se během studia práv naučili. Hádat se. A tak se například Eva Glawischnigová, poslankyně za rakouskou stranu Zelených. Vyplynulo to ze zprávy Rakouské tiskové agentury (APA) z 3. srpna 2007 15:25 publikované například v deníku Der Standard. List píše:

Proces proti jaderné elektrárně Mochovce: Glawischnigová to vzdává


• Náklady získávájí převahu – Proces bude pravděpodobně odložen na neurčito – Uvažuje se o krocích ve Strassburgu


Zastupující spolková mluvčí rakouských Zelených, Eva Glawischnigová, vzdává devět let trvající proces proti slovenské jaderné elektrárně Mochovce. Glawischnigová v pátek na tiskové konferenci ve Vídni oznámila, že si jako soukromá osoba nemůže další vedení procesu dovolit, poněvadž procesní riziko obnáší 100 000 Euro. Příslušná soudkyně obvodního soudu Vídeň Hernals pravděpodobně odloží proces na neurčito. „Rizikové náklady nemohu nadále nést“, zdůvodnila Glawischnigová svůj krok. Žalobu podala v létě 1998 společně s jednou tehdejší okresní radovou. Obě ve Vídni žíjící žalobkyně se cítily ohroženy na svém zdraví 160 km východně položenou „bezpečnostně-technicky nedostatečně vybavenou“ jadernou elektrárnou. Obvodní soud v Hernalsu v únoru 2005 rozhodl, že provozovatel JE Mochovce musí buďto elektrárnu dovyzbrojit (v originálu „nachrüsten“) nebo odstavit, aby se zabránilo šíření radioaktivním emisím. (Pozn: Je možné, že soud se pravděpodobně domníval, že v Mochovcích nejsou rakety na odstřel letadel nebo tanky apod.)

Žaloba odmítnuta
Zemský soud ve Vídni jako nejbližší vyšší instance ale tento rozsudek v červenci 2005 zrušil, poněvadž neexistoval důkaz o bezpečnostních nedostatcích. (Pozn.: Žalobkyně asi nedodaly důkazy o existenci raket a tanků.) Případ se nyní nachází u okresního soudu Hernals. Soudkyně chtěla celé důkazní řízení znovuobnovit a žádala procesní „foršus“ (pozn.: chtěla si proces nechat zaplatit předem; „foršus“ je ve Vídni obvyklý brněnský hantec.) ve výši 28 000 Euro, stěžovala si Glawischnigová, vzděláním právnička. Obě žalobkyně obnos nesloží, pročež soudkyně proces odloží, řekla právnička (pravděpodobně má APA na mysli Glawischnigovou). Glawischnigová si stěžovala na nezájem státních institucí finančně podporovat její žalobu.
Zelená politička nyní uvažuje o krocích před strassburským Evropským soudem pro lidská práva, který by kvůli dlouhému procesnímu řízení mohl Rakousko odsoudit.

Rakousko je idylická země a má své reprezentantky. Jedna větší, druhá menší. O radioaktivitě z uhlí nemají ale pochopitelně ani tušení.


Na zprávě jistě také udivuje, že rakouský obvodní soud se domnívá, že má mezinárodní pravomoci.

Jaderná energie je velmi čistým energetickým zdrojem, který při běžném provozu nezatěžuje přírodu. Neprodukuje žádné oxidy uhlíku, které hnutí Zelených z neznámých důvodů nenávidí, a má nulové emise radioaktivity v porovnání s uhelnými elektrárnami.

emiseZatížení životního prostředí elektrárnami stejného výkonu 1000 MW v tunách / rok. Při použití hnědého uhlí je spotřeba paliva dvakrát až třikrát vyšší a emise síry dokonce třikrát vyšší. V tabulce neuvedené radioaktivní výstupy, “zelenou” lobby pomlouvané jako odpad, jsou vzácnou surovinou pro budoucí generace a nejsou zde proto uvedeny. (Vesmír, 80, 69, 2001/2).


Zdroje:
Chiras Daniel D., 1998: Environmental Science: A system Approach to Sustainable Development. Belmont, CA, Wadsworth Publishing Company.
Dunningham William P., Woodworth Saigo Barbara, 1997: Environmental Science: A Global Concern. Dubuque, IA, W.C.Brown Publisher.
Zielinski, R.A., and Finkelman, R.B.: Radioactive Elements in Coal and Fly Ash: Abundance, Forms, and Environmental Significance. U.S. Geological Survey Fact Sheet FS-163-97, 4 p
USGS, 1997
USGS

Datum: 24.03.2008 13:12
Tisk článku

Ekologie a životní prostředí - Červinka P.
 
 
cena původní: 169 Kč
cena: 150 Kč
Ekologie a životní prostředí
Červinka P.

Diskuze:

nesmysl

Fanda Vnoucek,2013-02-05 18:01:42

Uran se jako stopový prvek v uhlí nesleduje, protože tam zřejmě není.
Sledují se jiné prvky a těžké kovy, viz přiložené odkazy.
Tyto prvky samozřejmě mohou být přirozeně radioaktivní podobně jako přírodní uran, pokud by tam byl.
Obsah popele v energetickém uhlí se pohybuje kolem 10 až 40 %.
To znamená, že koncentrace stopových prvků v popílku je zhruba 10x vyšší než v uhlí. Čili jsou to stále jen obsahy v 10 nebo 100 ppm.
ppm je 1 gram v 1 tuně materiálu.

Odprášení kotlů s účinností 97%, jak uvádí autor to platilo za Komančů.
Současná účinnost odprášení elektráren je 99,9% a pak ještě většinou nastupují mokré procesy odsíření.

Čili do vzduchu se prakticky žádné pevné částice a s nimi těžké kovy nedostávají. Všechno to končí na skládce popela zakoncentrované zhruba 10x oproti stavu v uhlí.

Platí pro všechny uhelné elektrárny provozované v Evropě, nejen pro tu rakouskou.


odkazy:

Acta Montana : http://actamont.tuke.sk/pdf/1998/n3/5pegrimek.pdf

Diplomová práce Zapletalová: http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/7163/zapletalov%C3%A1_2008_dp.pdf?sequence=1
http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/7163/zapletalov%C3%A1_2008_dp.pdf?sequence=1

http://www.geology.cz/pesek-uhlonosnepanve/Pesek-Sivek-Uhlonosne-panve-ukazka-vybranych-stran-z-kni.pdf

dspace.k.utb.cz/handle/10563/7163

http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2006_06_462-466.pdf

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna_M%C4%9Bln%C3%ADk

Odpovědět


Re: nesmysl

Stanislav Hrouzek,2015-12-08 23:08:57

Jakožto promovaný geolog Vám mohu říci, že jsou v ČR místa, kde v uhlí byly naměřeny koncentrace uranu v procentech celku. Tudíž se takové uhlí dá hodnotit jako velice kvalitní uranová ruda.

Samozřejmě, že normální koncentrace jsou nižší. Nicméně uhlí funguje i v laboratorní praxi jako výborný sorbent, tudíž pokud je uhelná sloj promývána hydrotermálními roztoky obohacenými ionty kovů, tak se na ní kovy rychle vysráží.

A protože Český masív je typický relativně vysokými koncentracemi uranu, pak i uhlí na Českém masívu obsahuje hodně uranu.

A že polovina uranu z uhlí končila před odprášením ve vzduchu a komíny uhelek vykazují poměrně zajímavou anomálii jaderného záření, to jsou také notoricky známá fakta.

Odpovědět

Důl Nejdek?

Jiří Červený,2009-02-28 15:25:38

Reaguji asi trochu pozdě, ale: Žil jsem v Nejdku 20 let a to, že se tu (ve Vysoké Peci) upravuje uranová ruda a posílá do SSSR mně ani ostatním zde žijícím lidem nepřipadalo jako nějaká tajnost, i když jsme nebyli komunisti (a podle Vás to před námi měli utajit). Ale jaksi nám bylo utajeno, že tu byl uhelný důl, jak tvrdíte. Jestli už jste v dlouhé diskusi na tohle přišli, a vše se nějak vysvětlilo, tak pardon.

Odpovědět


RE: Jiří Červený 28.02.2009 v 15:25

Igor Turecek,2010-02-10 16:59:06

Na webové stránce http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/jachym/JACHYM2.htm
počínaje větou

“Dohoda” z 23.11.1945 patřila k důkladně utajovaným dokumentům socialistického Československa."

je více informací. V diskusi se chybně mluví o dolu, níže potom správně o úpravně.

Odpovědět

Neonacistická orientace Rakušanů

Igor Turecek,2008-10-14 15:38:47

se potvrdila při poslednách volbách, kdy dvě neonacisticky orientované organizace získaly dohromady 30% hlasů. Již léta tvrdím, že třetina obyvatel Rakouska jsou neonacisté. Chcíplý "neonácek" Haider se proslavil mnoha výroky, v nichž glorifikoval Hitlerův politický systém. Hovořil například o pořádné (správné)pracovní politice Třetí říše (ordentliche Beschäftigungspolitik des Dritten Reiches), což na můj vkus je skutečně brutální a drzé. Pod touto politikou si totiž vždy představím nucené nasazení mého otce v rakouské vesnici Enzesfeld po dobu 2. svět. války, kde je lom na kameny. Reportérka Radiožurnálu Woodhamsová se sice snaží seč může Rakušáky omlouvat a podávat je lidsky, skutečnost je ale jiná. Například v rozhlase tvrdila, že Haidera nevolili Rakušané proto, že by souhlasili s jeho postoji, ale proto, že chtěli dát za vyučenou rakouským lidovcům. Ani netuší jak se velmi mýlí. Nechť se potuluje chvíli po hospodách, po Heuriger a po parcích Vídně, nechť se zamísí mezi Rakušáky a poslouchá - pak uslyší. Když se dá s Rakušáky do řeči, jak to ona dělá, tak se od nich jejich skutečné názory nedozví, poněvadž ti uslyší její přízvuk a podle toho se zařídí.

Odpovědět

Záludná agresivita Rakušanů

Igor Turecek0,2008-10-05 00:57:56

Moje tvrzení o agresivní záludnosti Rakušanů si můžete dokonce ověřit pouhou četbou českého denního tisku, který od doby, kdy se Kampuschové (8 let vězněná nějakým Priklopilem) podařilo utéci, tyto události více publikuje. Stačí jenom abych připomněl Josefa Fritzla, který 24 let věznil a znásilňoval vlastní dceru, na poslední případ, kdy někdo domácím plamenometem upálil manželčiny rodiče. V rakouském tisku máte skoro každý měsíc nějaký podobný případ. Je to jenom otázka času, kdy se zase objeví nějaký případ, kdy nějaký Rakušák někoho leta věznil. A to jsem ještě nezmínil agresivitu zdejších lékařů, kteří zneužívají toho, že je soudy spolu s lékařskou komorou chrání. Zdejší lékaři vás poškodí hned z kraje při první nebo několika prvních návštěvách nebo vás postupně zpracovávají tak, až vám trvale poškodí zdraví, na čemž pochopitelně za jásotu farmaceutického průmyslu vydělávají.

Odpovědět

Odpověď na Ondřej Lenz 04.09.2008 v 22:29

Igor Turecek0,2008-09-28 11:25:21

Pan Lenz napsal:

"Kritizuje můj argument o "těsnosti" referenda a jeho "zpolitizování" tím, že neodpovídají historickým faktům a sám udává poměry výsledků (těsné, jak jsem psal), i to, že celá věc byla zpolitizována (jak jsem psal), tak nevím."


Kritika se týkala tvrzení Lenze, cituji z Článek versus diskuse Ondřej Lenz 07.04.2008 v 19:43
:

„... bylo "spojeno" se setrváním ve funkci tehdejšího velmi nepopulárního min. předsedy...“

Bruno Kreisky nebyl „velmi nepopulární min. předseda“. Právě naopak. Byl velmi populární. Což jsem doložil tím, že pod jeho vedením měli socialisté v parlamentě absolutní většinu po 12 let. Což předtím a nikdy potom nebylo. Proto jsem hovořil o tom, že neznáte historická fakta a pro jistotu jsem je zopakoval v číslech, abych vyloučil nějakou „dojmologii“. Mou kritiku jste jednoduše nepochopil. Populární byl v Rakousku proto, že šikovně dokázal zapojit do politiky socialistů bývalé nácky a získal tak na svou stranu část nacisticky orientované rakouské populace.

Všechna svá tvrzení jsem doložil historickými fakty – na rozdíl od vás. A tak se nemusím ptát kde to jsme. Nashromáždil jsem jich alespoň tucet, takže se nejedná o nějaké vytržené události, jak tvrdíte. Také jste zapomněl, že celá unie (14 států) kritizovala Rakousko. A k této kritice se přidalo také Československo. Zřejmě kromě několika lidí, kteří demogogicky vytrhávají verbální obraty z mých tvrzení. I když je to velmi únavné, tak vám fakta, která jaksi odmítáte přijmout, někdy v zestručněné formě zopakuji.

Moje tvrzení se nezakládají jen na mých dojmech, ale na rešerších rakouských publicistů jako například již zmiňovaném Hans Henning Scharsachovi – ale i jiných - na hodnocení Rakouska Evropskou Unii a další literatuře, jako jsou například články Simona Wiesenthala a články jiných rakouských publicistů v novinách a také popisu nedávné historie Rakouska na Wikipedii. Včetně mých osobních zkušeností, které jsou šikovně demagogicky obrátil v můj neprospěch. Musím bohužel nadále tvrdit, že vaše příspěvky jsou demagogické, neznáte historii, neznáte fakta a ani se je nesnažíte si je zjistit.

Nakonec bych vám rád připomenul, že obě světové války mají původ v Rakousku. Byl to rakouský císař František Josef I., který vyhlásil první světovou válku. A také Hitler byl Rakušan a část svého života trávil v útulku pro nezaměstnané ve Vídni v Meldemannstr. 26. Číslo jsem už zapomněl - může to být také 24 nebo 28. Zde se cvičil v řečnictví a zde také nabral materiál pro svůj Mein Kampf a zde je možná také původ jeho nenávist vůči Židům, poněvadž ti se mu pro jeho proslovy posmívali. Nevím odkud se bere vaše drzost kritizovat mě. Vaši kritika neměla a nemá vůbec žádnou substanci a je to směs neznalosti, namyšlenosti a nechápavosti. Poněvadž vaše kritiky neměly žádnou substanci, byly také mazány.

A ještě poznámka k Rakušanům. Zdejší obyvatelstvo je v blíže nedefinovatelném množství neobyčejně záludně agresivní. Na tom se od dob cisařsko-královských nic nezměnilo a ukazuje se to po celé 19. a 20. století s vrcholy v obou válkách.

Odpovědět

Autor možná žije v Rakousku....

Ondřej Lenz,2008-09-04 22:29:00

Autor možná žije v Rakousku (na rozdíl ode mně), nicméně nedává mu to právo jakkoliv urážet a napadat svoje "oponenty" v diskusi (což bohužel dělá) ani jednostranně odsuzovat Rakušany (i když na to má jistě větší "právo" ;-)). Přečtěte si prosím jeho reakci "Vážený anonyme, atd... Výroky typu "Buď jste naivní anebo jste sám Rakušák", že diskutující, kteří mu oponují, buď, cituji,: "neznají dějiny nebo jsou sami militantní zelení nebo čeští nebo slovenští fašisté" - prosím Vás, kde to žijeme? To jsou výroky slušných diskutujících? Mě uvádí posměšně jako "Andrease Lenze"... (podle něj asi blbej Rakušák, že?)...

Kritizuje můj argument o "těsnosti" referenda a jeho "zpolitizování" tím, že neodpovídají historickým faktům a sám udává poměry výsledků (těsné, jak jsem psal), i to, že celá věc byla zpolitizována (jak jsem psal), tak nevím.

Tímto se vzdávám diskuse v této politické otázce a raději se jdu věnovat vědě.

P.S.: pro ty, kteří nechápou proč reaguji tak pozdě: můj příspěvek byl cenzory 3x smazán a zveřejněn až po delší výměně mailů s "ja@osel.cz". To, že byl zveřejněn jsem zjistil až dnes, 4.9.2008.

Odpovědět


Reakce na Jirku Hanáka

Ondřej Lenz,2008-09-04 22:34:24

Omlouvám se za přehmat, tento příspěvek byl odpovědí na reakci Jirky Hanáka, z 20.04.2008 v 13:38. Omylem jsem ho zařadil na začátek diskuse - jestli správci mohou, tak ať ho přeřadí.

Odpovědět

Ano

Michal Běhávka,2008-06-16 21:05:40

PLNĚ SOUHLASÍM S NADPISEM PŘÍSPĚVKA: NEHÁZEJME VŠECHNY RAKUŠANY DO JEDNOHO PYTLE!!!

Odpovědět

Lanskroun

jara,2008-04-11 15:46:39

Tak jsem si byl naposled ještě zalyžovat pod Grosgloknerem. Ježiši tam bylo nácků. Nikdo z nás moc německy neznal, ale to že jsme unter mench, to jsme rozuměli. Hajlování - zcela běžné. Děs běs.

Odpovědět

Článek versus diskuse

Ondřej Lenz,2008-04-07 19:43:53

Článek versus diskuse
Ondřej Lenz 07.04.2008 v 12:57

Souhlasím s tím, že článek pana Turečka je výborný a ukazuje, že nic není tak černobílé, jak by se některým (aktivistům) mohlo zdát :-) Měl bych ale připomínku k diskusi. Prosím vážené pány cenzory, aby si opravdu pečlivě přečetli moji připomínku (která pana Turečka nenapadá, pouze nesouhlasí s jeho politickým názorem a tím, že ho prezentuje zde) a zvážili, zda je opravdu nutné ji odstranit - tak, jako se to stalo s mými dvěma předchozími diskusními příspěvky psanými stejným ne-napadajícím stylem pod nickem Ondra. Předem děkuji.

Reakce pana Turečka (psal-li to opravdu on) v diskusi v komentářích "Kompetence", "Vážený anonyme" a "Jak se to má s postoji" mi přijde opravdu nevhodná. Nejen že jeho pohled na Rakousko a Rakušeny je velmi zjednodušený a jednostranný, ale jeho příspěvky paušalizují celou rakouskou politiku na základě vybraných událostí. Na jednu stranu je nutno uznat, že protesty protitemelínských aktivistů jsou opravdu často demagogické a agresivní (v tom s ním souhlasím), na druhou stranu si myslím, že podobná reakce ze strany pana Turečka není hodna tohoto serveru. Pan Tureček ve svých příspěvcích v diskusi (ty 3 výše citované) "paušalizuje" a odsuzuje rakouskou politiku a veřejnost téměř až nenávistným způsobem (nic osobního, prostě nevím, jak jinak "opsat" tento styl). Na svou podporu využívá vybraných událostí, které ale nic nedokazují. Například jednání jím zmiňovaňovaného "gratulujícího" ministra bylo odsouzeno v celém Rakousku (to píše sám pan Tureček). Nebrání mu to ale použít toto jednání jako "důkazu" o extrémním nacionalismu Rakušanů ("dokládá" to i dalšími příspěvky založenými především na jeho odhadech). Vzájemné obviňování a nenávist ale nikdy nic dobrého nepřinesly. Já osobně považuji tuto propagaci jeho politického názoru (na který má samozřejmě právo) na tomto serveru (věnovaném popularizaci vědy) za nevhodnou, s jeho - jinak kvalitním článkem - nesouvisející a navíc psanou mírně řečeno kontroverzním stylem.

Dále už jen věcná připomínka k jím citovanému referendu: rakouské referendum o "jádru" (ANO či NE) bylo "spojeno" se setrváním ve funkci tehdejšího velmi nepopulárního min. předsedy ("když bude výsledek NE jádru, tak odcházím"). Je tedy otázkou, zda Rakušané opravdu rozhodovali POUZE o "jádru". Navíc výsledek referenda byl i na rakouské poměry dost těsný.


Neřešme na tomto serveru politiku a aspoň ne takovýmto nešťastným "osobním" způsobem.

Přeji hodně dalších úspěchů a článků nejen panu Turečkovi, ale celé "redakci" Osla.

Oslu zdar! :-)

Odpovědět


Jirka Hanak,2008-04-20 13:38:00

Ondřeji, jestliže je pravdou, že autor v Rakousku žije a má tedy dlouholeté zkušenosti, tak já to beru jako určité avizo toho, co se v tamní společnosti odehrává. A zaplať pánbůh za takovou informaci. Mohl byste napsat odkud jste? A jestli také v Rakousku žijete? A nebo vám jen rodiče platí studia a vy odsuzujete někde z teplíčka, aniž byste byl nucen se venku živit a střetávat se s nepříjemnou realitou?

Odpovědět

Politologie

Tureček,2008-04-07 19:00:20


Vědecká disciplína zabývající se studiem vlády a politiky. Předmětem jejího zájmu je fungování státu, jeho institucí a funkcí, politických systémů, činnost politických stran, politických organizací a zájmových skupin, politické chování lidí, analýza politických ideologií, tvorba politických programů a vztahy mezi státy. Politologie se jako multisdiciplinární věda prolíná s celou řadou dalších společenských věd, především s filosofií, psychologií, sociologií, ekonomií, historií, státovědou a právní vědou.

Někteří diskuktující se pokoušejí některé moje věty zneužít a z politologických výroků udělat politické postoje. Zejména tam, kde jsou informace neúplné. Týká se to zejména informace o Friedhelm Frischenschlagerovi a jeho podání si ruky s válečným zločincem Walterem Rederem. Frischenschlager (ministr obrany) byl členém Rakouské strany svobodných (FPÖ), kterou tu dobu vedl Norbert Steger (právník). Byl Stegerem a členy socialistické strany, kteréžto strany tvořili koalici, a části rakouské společnosti, zejména levicové, kritizován. To samozřejmě Stegerovi ve vlastní straně přitížilo a byl později nahrazen Jörgem Haiderem. Potenciál levicových stran v Rakousku se dlouhodobě pohybuje kolem 20 – 30 procent, kromě let kdy na čele stál Bruno Kreisky.

Diskutující Ondřej Lenz (možná také Andreas Lenz) napsal:
„Například jednání jím“ (tj. Turečkem) „zmiňovaňovaného "gratulujícího" ministra bylo odsouzeno v celém Rakousku (to píše sám pan Tureček). Nebrání mu to ale použít toto jednání jako "důkazu" o extrémním nacionalismu Rakušanů ...“
Jak si čtenáři mohou přečíst, nikde jsem o odsouzení všemi obyvateli Rakouska nehovořil. O extrémním neonacistickém nacionalismu Rakušanů hovoří fakta. Není to tak dávno, totiž v roce 2000, kdy vytvoření koalice mezi rakouskými lidovci (Schüssel) a svobodnými (Haider) vedlo k prostestům a odsouzení Rakouska 14 státy Evropské unie, ke kterým se připojila také Česká republika jako jediný stát mimo Evropskou unii. Argument Andrease Lenze je demagogický.
Také další argument Andrease Lenze, totiž
„Dále už jen věcná připomínka k jím citovanému referendu: rakouské referendum o "jádru" (ANO či NE) bylo "spojeno" se setrváním ve funkci tehdejšího velmi nepopulárního min. předsedy ("když bude výsledek NE jádru, tak odcházím"). Je tedy otázkou, zda Rakušané opravdu rozhodovali POUZE o "jádru". Navíc výsledek referenda byl i na rakouské poměry dost těsný.“
neodpovídá historickým faktům. Bruno Kreisky (socialista) ve funkci ministerského předsedy chtěl aktivovat členy socialistické strany a pohrozil proto, že odejde, rozhodne-li se proti jádru. O nějaké velké nepopularitě Bruno Kreiskeho nelze ale vůbec hovořit. V roce 1979 získali socialisté pod vedením Kreiského absolutní většinu v parlamentě s 51 % hlasů. Stejně tak v letech 1971 a 1975. Socialisté tak mohli po dobu 12 let rozhodovat v parlamentě jak chtělli bez ohledu na ostatní strany.

Výsledky hlasování o jaderné elektrárně lze nalézt na http://www.bmi.gv.at/wahlen/volksabstimmung_bisherige_ergebn.asp
Z toho nejdůležitější údaje jsou následující:
oprávněný počet voličů: 5,083.779
referenda se zůčastnilo: 3,183.486
pro jádro bylo: 1,576.709
proti jádru: 1,606.777
Z toho vidíme, že 1.900.293 voličů nepřišlo v referendu hlasovat, tj. 37,4 %. Což je poměrně hodně. Neúčast na referendu nebo hlasování proti jádru lze přičíst na vrub Kreiského politiky. Ve svých vládách toleroval účast bývalých stoupenců nebo dokonce aktivních účastníků nacismu a tím si to rozházel s levicí. Svým výrokem, že odstoupí pokud lidé nebudou pro jádro, a také z jiných výroků a jednání, udělal z původně čistě technické a energeticko-ekonomické záležitost čistě politickou a dokázal tak, navzdory koketování s nacisty, proti sobě semknout pravici s pseudoekology, kteří si začali říkat Zelení.
Navzdory prohranému referendu o jádře v roce 1978, získali socialisté 1979 opět absolutní většinu v parlamentu. Porovnání těchto dvou zdánlivě protichůdných výsledků by ale bylo příliš obsáhlé. V tehdejších analýzách referenda se uvádělo, že značné procento socialistů k hlasování nepřišlo.

Odpovědět

a kde je cesko?

buran,2008-04-07 12:18:42

Vyborny clanek, ale chybi tady mnozstvi uranu vypusteneho z ceskych tepelnych elektraren, nebo tady zadne nejsou?

Odpovědět


Návrh na článek

Tureček,2008-04-07 19:20:32

Napište článek, který by pojednával o tom, že Česká republika je zásadně proti elektřině z jádra a přitom vypouští každou hodinu do vzduchu desítky kilogramů uranu při spalování uhlí.
Jak by jste se v tom článku vyrovnal se skutečností, že Rakouská republika využití jaderných elektráren ústavně zakazuje a přitom vypouští do vzduchu uran z uhelných elektráren?

Odpovědět

Zelení se zelení

HP,2008-04-06 09:05:46

Není nad zelený mozek! Myslím že má pan president Klaus pravdu.

Odpovědět

Uhelné elektrárny odporují rakouské ustavě

Občan z Zwentendorfu,2008-04-02 22:29:19

Provozování uhelných elektráren v Rakousku odporuje rakouské ústavě

V roce 1977 se v Rakousku z podnětu frakce zelených (Občanští zelení Rakouska, Bürgerliche Grünen Österreichs (BGÖ) ) uskutečnil plebiscit o atomuprostém Rakousku. Podepsalo jej 248.787 občanů (= 4,34 %). Jeho text byl skoro doslovně přijat do ústavy Rakouska. V roce 1999 jej jednohlasně přijal rakouský parlament. Skládá se z pěti paragrafů:
1. V Rakousku se nesmí vyrábět žádné atomové zbraně, skladovat nebo transportovat.
2. Jaderné elektrárny se nesmí stavět respektive vybudované se nesmí uvést do provozu.
3. Transport a uskladňování štěpného materiálu je zakázáno. Výjmuty jsou materiály, které slouží mírovému užití výjma těch na získávání energie.
4. Škody, které vzniknou nehodami s radioaktivním materiálem, musí Rakousko vyrovnat nebo u zahraničních původců jejich vyrovnání prosadit.
5. Za prosazení nároků je zodpovědná příslušná vláda.

V bodu 3 se jasně hovoří o tom, že štěpný materiál se v Rakousku nesmí transportovat ani uskladňovat. Uhlí obsahuje štěpný materiál. Rakouská vláda je podle ústavy povinna provoz uhelných elektráren zastavit. Požadujme to od ní !

Odpovědět

Souhlas kromě popisu reaktoru ve Vídni

Karel Novak,2008-04-02 21:12:54

Celý článek je přesný a výstižný.
Bohužel při popisu vídeňského reaktoru a jeho srovnáním s Černobylským autor uklouzl. Technická konstrukce obou typů je naprosto rozdílná a informace o řídících tyčích nebo poznámka o hořlavosti grafitu jsou scestné. Bazénový typ reaktoru je naprosto bezpečný (sám jsem do několika osobně koukal) a niz ohrozit nemůže. Nemůže ani rozsvítit žárovku. Tak jak nás neohrožuje Temelín, neohrožuje nás ani stařičký reaktor ve Vídni.

Odpovědět

To by měli číst zelení

Honza,2008-03-28 20:39:10

Něco o energetice vím. Všichni, kteří mají trochu přehled ví, že jaderná energetika v současnosti nemá žádnou alternativu. Zelení by se měli vzdělavat. A když s tím nesouhlasí, tak ať si odpojí elektriku. To by mně přesvšdčilo.

Odpovědět

Pane Turečku

P.,2008-03-26 18:45:03

Diky za pekny clanek. Opravdu me potesil a povazuji ho za velmi trefny. Tedy samozrejme az na nesmyslne zavorky s tanky a raketami. To jste zrejme zkousel byt vtipny. Ani bych to nezminoval, ale Vase reakce v diskusi pod nadpisem Kompetence mi uplne vyrazila dech. To jste psal Vy?? Skutecne trvate na tom, ze s Rakusaky neni smiru, ze rakouska verejnost je pomatena a ze 75% Rakusanu doufa v novy protektorat Cechy a Morava? Mozna byste mel rozjet kampan za preventivni vojensky utok na Rakousko. Nebo si spis dejte par facek.

Odpovědět


Vážený anonyme

Tureček,2008-03-26 22:01:18

Vzpomínám si, jak byl v 80. letech v Italii propuštěn jeden rakouský válečný zločinec, který nechal v Italii v 2. světové válce vypálit jednu vesnici a stovky lidí povraždit. Byl za to po válce v Italii odsouzen a seděl. Po propuštění ho na rakousko - italských hranicích čekal s oficielním státním uvítáním ministr obrany. To si musíte nechat projít hlavou. Válečný zločinec obdržel v Rakousku státní pocty. Ten válečný zločnec byl propuštěn náhle a onen rakouský ministr obrany nechal všeho stát a jel na ty hranice, aby mu mohl podat ruku. To jenom zalapáte po dechu, když to čtete.
Asi tak na přechodu 80-90 let jezdívaly po Vídni VW-busy s tlampači, z kterých se ozývala nacionálně-socialistická hesla. Cizinci stáli jako opaření, některým tekly slzy. Takových historek bych vám mohl vyprávět více. Třeba o tom člověkovi, který se objevil maskovaný jako Hitler v zahradě MAK (Museum fuer Angewandte Kunst). Váš pohled na Rakousko je VELMI naivní. Goebelsovská antitemelinská propaganda je součástí tohoto nacistického a vuči Čechům a Slovanům vubec šovinistického štvaní. Kupujte si například nějakou dobu Kronen Zeitung. Pak uvidíte. Kdyby mohli, tak nás opět budou poněmčovat. V tomto směru se v Rakousku nic - absolutně nic - nezměnilo. Ale oni se poučili. A tak to celé probíhá skrytěji.
Vám nepomůže ani kdyby jste si dal tucet facek. Ostatně to doporučení, abych si dal pár facek je výraz agresivity a jakéhosi germánského myšlení. Když máte ty Germánce tak rád, tak se k nim odstěhujte. Nebo se dejte do řeči s našimi lidmi na hranicích s Rakouskem. Uvidíte, jak je někde rychle prohlédli a jak je mají naši lidi postupně plné zuby.
A nevzpomínáte si také, jak na jedněch hranicích antitemelínští demagogové napadli žurnalisty? Jeden Rakušák bouchl pěstí do předního skla jednoho českého auta a jak se na českého novináře, který to filmoval, hnal rakouský policajt? Neviděl jste to v české televizi? Určitě ale máte také krátkou paměť. Když český autobusák zachránil Rakušáky z hořícího rakouského tunelu, tak nejen, že se o tom v rakouském tisku vůbec nepsalo, ale nikdo mu také nepoděkoval. Čech s nasezením vlastního života zachraňoval. Myslím, že po takové zkušenosti to už asi pro žádného Rakušáka nikdy znovu neudělá. Jak jsem řekl, takových historek vám na posezení vysypu tucet. A nejen historky. Čtěte také rakouskou dokumentaci. Přečtěte si Haider's Kampf od Hans Henninga Scharsche.
Slyšel jste už někdy o Dr. Heinrichu Grossovi? To byl rakouský psychiatr a primarius na vídeňské psychiatrii. Rakouský stát ho zaměstnával do roku 1996. Svoji karieru začal tento nacistický lékař na Steinhofu (obdoba pražských Bohnic). V srpnu 1943 se do Steinhofu dopravilo 228 žen a dětí z Hamburgu (Alsterdorfer Anstalten). Na psychiatrii je tento lékař nechal vyhladovět, mozky takto zabitých dětí (ale nejen těch z Hamburgu) se naložily do lihu a po válce si na těchto preparátech tahle bestie založila svoji karieru. Publikoval vědecké práce. Pro pořádek to zopakuji: všem jeho nadřízeným a podřízeným to bylo známo, věděly o tom samozřejmě i politické špičky a přesto byl na psychiatrii zaměstnán až do roku 1996. Nebo znáte tu historku, jak se nechvalně populární socialista Bruno Kreisky zastal jednoho bývalého nacisty jménem Peter? Až se kvůli tomu ozval i Simon Wiesenthal, který ve Vídni žil. Byl za to Kreiským nechutně zkritizován. Bruno Kreisky byl rakouský politik (sociální demokrat) a určitou dobu rakouský kancléř a pocházel z Moravy ze židovské rodiny a celou jeho rodinu, mám takový dojem, mu nacisti vyvraždili. Jenže se z toho svého kancleřství tak pomátl, že nakonec se zastával bývalých nácků. Kreisky si možná myslel, jaký nebyl humanista v případě Peter. Nicméně lidé, kteří se v nějakém teroristickém systému namočili, by se již nikdy v životě nemělli dostat znovu do politiky. Nechť si ten svůj život dožijí a poctivě pracují, jak to Němce nabádal Karel Jaspers v Otázce viny, ale ať se již nikdy v životě nepouštějí do politiky. A proto je nutné Kreiského také odsoudit. Ale nechci rozebírat, jak mu na to odpověděl Wiesenthal.
Přečtěte si knihu Terror und "Normalität" od Klause Marxena a Holgera Schlütera. Dozvíte se, že z německých soudců, kteří během nacionálního socializmu v Německu poslali na smrt desetitisíce lidí kvůli prkotinám nebyl v Německu nikdo z nich volán k zodpovědnosti. Totéž také v Rakousku. Všechno se zametlo pod koberec a v této strategii pokračovali všichni rakouští pováleční prezidenti. Zejména v tom vynikl Kirchschläger, který si z toho dokonce udělal princip - cituji: "Neotvírejme hroby."
Co jsem napsal o Rakušácích platí. Váš pohled na ně je VELMI naivní. Anebo jste sám Rakušák.

Odpovědět


Jak se to má s postoji

Tureček,2008-03-27 12:54:10

Rakušák bouchající do předního skla automobilu, které také rozbil, byl zaznamenán kamerou. Takový výrok je čistě popisný a objektivní. Rovněž také popisná a objektivní je zmínka o rakouském policajtovi, který napadal českého kameramana a bránil v dokumentaci důkazů.

Výzva k vojenské akci proti Rakousku, jak to napsal anonym P, je naproti tomu jednozančně militantní výrok a výraz militantního postoje.

Podle některých diskutujících z Čech a ze Slovenska je popis a odsouzení toho, že rakouský ministr obrany Friedhelm Frischenschlager jel v roce 1981 přivítat válečného zločince Waltere Redera na hranice a podat mu ruku výraz mé militantnosti. Tito diskutující buďto neznají dějiny nebo jsou sami militantní zelení nebo čeští nebo slovenští fašisté. I v samotném Rakousku bylo totiž toto jednání odsouzeno. (viz http://de.wikipedia.org/wiki/Friedhelm_Frischenschlager)

Objektivní popis a odsouzení nacistické propagace na ulicích Vídně (VW-auto a Hitler na zahradě MAKu) je podle těchto lidí výraz militantního postoje. Jenže existují očití svědci.

Popis toho, že Heinrich Gross se podílel na dětské eutanazií je prý podle některých Čechů a Slováků můj militantní postoj. Rakouský zemský soud rozhodl v roce 1981, že se Gross na vraždění dětí podílel (http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Gross)

Výzva k četbě knihy od Hans Henninga Scharsche (Haider's Kampf ) má být výraz militantního postoje. Od kdy je výzva k četbě knihy výraz militantního posoje?

Spor Kreisky-Peter-Wiesenthal je velmi známá aféra (http://de.wikipedia.org/wiki/Kreisky-Peter-Wiesenthal-Aff%C3%A4re) Šlo o leta trvající spor mezi dvěma Židy, oba původem z Československa. Na jedné straně Bruno Kreisky (původem z Moravy) na druhé Simon Wiesenthal (původem z Podkarpatské Rusi). V roce 1970 protestoval Wiesenthal, že v Kreiského menšinové vládě jsou bývalí nacisti Otto Rösch, Erwin Frühbauer, Josef Moser a Hans Öllinger. V 70. letech kritizoval Wiesenthal Kreiského opět z toho, že v jeho vládě je opět bývalý nacista, tentokrát Friedrich Peter. Spor se táhl leta během nichž Kreisky jednou ustoupil, aby podruhé Wiesenthala veřejně obvinil, že byl sám kolaborant s nacisty. Wiesnethal šel opět k soudu a ten kancléře Kreiského odsoudil k peněžité pokutě 270.000 šillinků. Poukaz na tyto skutečnosti je prý výraz mého militantního postoje nebo nesnášenlivost vůči Rakušanům. Nic takového. To jsou prosím citace z rakouských dějin a nikoli výrazy mého postoje.

Namísto frontálního útoku zvolili čeští zelení salamávou taktiku a nepřímé strategie. :-)

V rakouské zákopové válce se nic nezměnilo a smír na obzoru není. Snad jen to, že se ty zákopy rozšířili o Temelín. A to bychom si neměli nechat líbit, aby se rakousko-rakouská válka přenesla na české bojiště. Včetně vměšování se do českého nebo slovenského právního systému.

Odpovědět


Procentuální odhady

Tureček,2008-03-27 14:42:48

Kurt Alois Josef Johann von Schuschnigg (1897 Riva del Garda – 1977 Mutters u Innsbrucku) připravoval na rok 1938 plebiscit o tom, zda se Rakušáci chtějí připojit k Německu. Hitler jej předešel, Rakousko obsadil a nechal plebiscit proběhnout za doprovodu goebellsovské propagandy. Pro připojení se vyslovilo 99 % lidí. Po válce se o vyložené nacisty rozdělily strany, které byly povoleny. V podstatě přešli bývalí nacisti jednak k socialistům, jednak k lidovcům a také k k jedné partai, která se později přejmenovala na Svobodní (FPÖ). Jenomže na rozdíl od Německa v Rakousku nikdy žádná denacifikace neproběhla. A to přesto , že na správě nacistického Německa se Rakušané v poměru k obyvatelstvu podíleli významněji než Němci sami (výrok Simona Wiesenthala). Moje procentuální odhady se opírají o volební výsledky v Rakousku. Není to tak dlouho, kdy FPÖ dosáhla 30ti % podpory obyvatelstva a to právě v době, kdy ji vedl nechvalný extremista Jörg Haider, jehož neonacistické názory a postoje jsou popsány v mé doporučené knize Hans Henninga Scharsche Haider's Kampf - což je narážka na Hitlerův Mein Kampf. Jestliže se s vysloveně extremistickými názory identifikovalo 30 % obyvatel, máte tu ještě latentní potenciál u jiných stran. Jak jsem dospěl k 50ti % podílu obyvatelstva na neonacistickém nebo extrémně pravicovém smýšlení, jak by řekl Hans-Henning Scharschach, je již o něco komplikovanější. Souvisí to jednak s přesuny voličů mezi stranami, jednak s výchovou nové generace. Novodobé dějiny, tj. 20. století, se totiž na rakouských školách nevyučovaly a nevyučují a starší generace pilně vychovávají nové neonacisty.

A jen tak mimochodem – onen Walter Reder se 1915 narodil v Jeseníku (do 1947 Frývaldov) a zemřel 1991 ve Vídni.

Některé statistiky a čísla jsou překvapující a přidávají na závrati z bavorských a rakouských vydutých ňader ve výstřihu v dirndlu. :-)

Odpovědět


Heinrich Gross

Tureček,2008-04-07 16:40:48

Heinrich Gross (*14. listopadu 1915 Vídeň; † 15. proince 2005 Hollabrunn, Rakousko) byl rakouský lékař, jehož činnost v létě 1944 jako lékaře na vídeňské klinice Am Spiegelgrund vedla k soudní obžalobě. Trestně nebyl Gross nikdy obžalován. Zemský vrchní soud v roce 1981 označil Grossovu osobní angažovanost na zabíjení dětí během 2. světové války jako euthanasii dětí.
Do německé nacistické organizace Hitlerova mládež (Hitlerjugend) vstoupil Gross v již v roce 1932; 1933 do Úderného oddílu (Sturmabteilung, zkratka SA, paramilitaristická organizace v době Výmarské republiky a nacionálního socialismu). Po připojení Rakouska k Německu vstoupil do NSDAP. Po dokončení studia medicíny počátkem 1940 nastoupil do ošetřovacího ústavu v Ybbsu a v listopadu přešel do nemocnice Wiener Spiegelgrund. Tam se podílel na vraždách tělesně postižených dětí.

Již v roce 1950 se usilovalo o jeho postavení před soud. Byl obviněn ze spoluúčasti na zabití jednoho dítěte. Odsouzen byl na dva roky. 1951 byl Vrchním soudem rozsudek zrušen a soudní řízení zastaveno. Gross mohl opět vstoupit do služeb města Vídně. Pracoval v léčebném útavě pro nervově choré Rosenhügel. 1953 vstoupil do Socialistické strany Rakouska ( SPÖ ) a vrátil se zpět do nemocnice Spiegelgrund. Dnes nese tato nemocnice jméno Baumgartner Höhe. Následovala raketová kariera. Za svůj vědecký výzkum založený na mozcích zavražděných dětí z nacistického období byl dokonce vyznamenán cenou Theodora Körnera. To je vyznamenání na podporu vědy a umění iniciovaná rakouským prezidentem Körnerem. Gross obdržel čestný kříž pro vědu a umění, který mu byl rozhodnutím rady ministrů 25. března 2003 odejmut.

Teprve úrazový lékař Werner Vogt alarmoval veřejnost. Grosse 1979 obvinil z podílu na „euthanasii“ dětí. Ze zkušenosti víme, že v Rakousku se vraždění dětí oficiálně říká euthanasie, což je typický rakouský postup. Euthanasie je usmrcení z útrpnosti na žádost nemocného. Jenomže nikdo v Rakousku, včetně soudců vrchního nebo ústavního soudu, nemůže doložit, že usmrcení se dělo na žádost dětí. Tito nejvyšší soudci se tak podíleli na skryté propagandě nacionálně socialistické ideologie v Rakousku po roce 1945. Kvůli obvinění z euthanasie dětí bylo vuči Vogtovi otevřeno trestně právní řízení kvůli pomluvě. Vogt byl v druhé instanci osvobozen, poněvadž svá tvrzení mohl dokázat. Soudně tak bylo potvrzeno, že Gross se podílel na usmrcení devíti osob. Znovuobnovení procesu proti Grossovi se ale táhlo. Opět typický postup v Rakousku a výmluvný pro hodnocení rakouských soudců. 1981 mohl Gross bezúhonně odejít do důchodu jako lékař psychiatrické nemocnice. Ze Socialistické strany Rakousky byl Gross 1981 vyloučen. Navzdory Grossova podílu na nejtěžším zločinu – zabíjení nevinných dětí – stal se až do 1997 nejžádanějším a nejlépe placeným soudním znalcem. Teprve v březnu 2000 byl proti němu zaveden proces, který byl ale po 30 minutách odložen na základě dobrozdání o pokračující demenci a nikdy nebyl znovuobnoven. Drzost Grosse a jeho soudců se prokázala krátce po procesu, kdy Gross v jedné kavárně dával interviews a vyprávěl o 2. světové válce. 2005 náhle objevené dokumenty z ruských archívů přitížily Grossovi. Erwin Jekelius, hlavní zodpovědný za rakouský „euthanistický“ program, těžce obvinil Grosse. Jekelius údajně deportoval do plynových komor nacionálně socialistického smrtícího ústavu Hartheim tisíci tělesně postižených lidí a nařídil zavraždění postižených dětí na Spiegelgrundu, které Gross vykonal.

http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Gross
http://www.nachkriegsjustiz.at/prozesse/geschworeneng/gross_index.php
a mnoho dalších

Odpovědět

užitečný přístroj

JirkaJ,2008-03-26 18:17:16

Kdysi jeden chlápek v Rakousku prodával přístroj, který se zapojil do elektrické zásuvky a do spotřebiče pak propouštěl pouze elektrický proud, který NEBYL vyroben v atomové elektrárně! Dost si vydělal, náklady měl totiž minimální, uvnitř toho přístroje nic nebylo...

Odpovědět

ppm

Marek,2008-03-26 12:53:08

ak spravne chapem jednotku parts per milion, v clanku chyba prepocet z poctu castic na podiel hmotnosti. atom uranu ma daleko vyssiu hmotnost ako akykolvek iny atom v uhli, takze uranove splodiny su este vyssie.

Odpovědět


ppm

Tureček,2008-03-26 14:49:25

Pokud považujete přepočet z počtu částic na podíl hmotnosti za důležitý a chtěl byste jste to vypočítat, mohl by jste to potom zde uveřejnit? Třeba se články z Osla opravdu stanou podkladem pro nějaké materiály němčině nebo angličtině.
Jinak k článku Barana Nejen jedy, ale i radioaktivita existují komentáře http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=5627
Přepočtové tabulky pro ppm jsou na http://delloyd.50megs.com/photo.html

Odpovědět

Navrhuji bojkot hranic!

Scrand,2008-03-25 20:54:16

Navrhuji bojkot hranic!

Odpovědět


Něco na tom je

Jirka2,2008-03-25 20:56:53

To je zajímavej nápad, a vytiskl bych jim tam tyhle pravdivý údaje a rozdával to těm primitivům...

Odpovědět

Díky, moc hezkej článek

Jirka2,2008-03-25 20:21:02

Opravdu děkuji za povedený článek, a myslím že i některé příspěvky v diskuzi jsou povedené :) Rakušáci jsou opravdu hloupí, a ono jim to možná i za 50 let dojde, až půlka světa (kromě Číny,...) pojede na elektřinu z jádra, a oni budou mít půlku země svítící... A máte pravdu že by to chtělo otisknout do Rakouskejch novin!! Ještě jedna otázka: Bursík je taky proti jadernejm elektrárnám? Mě připadá že zas tak hodně proti nim neodporuje... Jirka.

Odpovědět

nic není černobílé

milan,2008-03-25 18:11:35

Jako obvykle v téhle otázce – nic není tak jednoduché jak by všichni chtěli, rozškatulkování světa na grafy a statistiky je jeden z největších omylu člověka a že globálně jsou jakákoliv data naprosto nepoužitelná je naprosto očividné.
Ať už se otepluje nebo ne, je jistota že mluvit se o tom bude pořád a pravdu mají všichni jako vždy a z tvrdých odpůrců se během mávnutí proutku (nebo desetiletí ) stanou tvrdí zastánci.
Jak by svět vypadal kdyby nebylo Černobylu ? – další stovky reaktorů by už dávno stáli.
Jak by vypadal kdyby atomovek pár vybouchlo (nemusí jen technicky to se nestane skoro nikdy ale třeba terorismus) např. 2-3 ve státech 2-3 ve francii a nám třeba Dukovany ?:-) - už nikdy žádný atom a ty zbývající by byli jak obrněná vojenská pevnost.

A jak to dopadne ? – budeme potřebovat jadernou energii bez ohledu na „bezpečnost“ – ano.
Budeme potřebovat uhelné elektrárny – ano , budeme potřebovat veškerou dostupnou ropu a zemní plyn – ano , budeme potřebovat veškerou dostupnou větrnou a sluneční energii a energii z biomasy – ano , my totiž budeme potřebovat úplně všechny zdroje energie!
Civilizace jak ji známe se závislosti na ni už nikdy nezbaví je na ni závislé naprosto vše a spotřeba poklesne až tak možná na začátku jaderné zimy.

Nebo snad někdo z čtenářů dočítá na dřevěném notebooku při šlapání na rotopedu a už se chystá v nevytopené chýši z hlíny usnout vedle své kravky (kvůli teplu ne manželky  ) ?

Šáhněme si na svědomí kolik energie se dá reálně ušetřit 10-30% možná snad, ale neudělá to nikdo to si radši připlatíme a ne jen tady ale všude na světě. A že Rakušáci nechali svou jadernou elektrárnu ležet ladem ? – kolik českých atomovek už se nám za posledních 15let válí na Bahamách a jiných exotických ostrovech ? Přejme i jiným státům promrhat zbytečně daně svých občanů, ani to u nás nevymysleli jako novinku.

A na závěr : biomasa a biopaliva nejsou nijak zázračně efektivní ani ekologické ale uznejme že odpadků z jídla co by se mohli rozložit a využít vyhazujeme pořád neskutečné množství a radši bych je natankoval do auta než je přenechal potkanům ve stokách a ani zanedbávaní zemědělci už nepláčí a nezaorávají brambory jako dřív a odbyt mají 100% zajištěn – každá mince má dvě strany vždy a všude.

Odpovědět


Milan

Jarda,2008-03-25 19:27:15

Extremistický globalista se ozval a předvádí nám zde svoji mantru, kterou si neustále opakuje.
Pravda je naprosto a extrémně opačná.

budeme potřebovat jadernou energii bez ohledu na „bezpečnost“ ? NE
Při použití jaderné energie je vždy zohledněna bezpečnost.

Budeme potřebovat uhelné elektrárny ? NE
Postupně je nutné se jich zbavit a s uhlím nakládat rozuměji než na produkci elekřiny.

budeme potřebovat veškerou dostupnou ropu a zemní plyn ?– NE
Platí totéž jako pro uhlí a navíc: Pro zemní plyn potřebujete plynovody a pro ropu lodi a dovážet je ze strategicky nestabilních zemí.

budeme potřebovat veškerou dostupnou větrnou a sluneční energii a energii z biomasy ? NE
Tak si to představují extrémisté a jsou ochotni dovážet obilí z Jižní Ameriky, z Afriky, zkrátka z celého světa. Tak jak to dělají v Německu. Tam dovážejí biomasu právě z Jižní Ameriky, ale také z Balkánu. Až spálíme veškeré obilí na elektřinu, tak se budeme chodit pást v noci, abych co nejekonomičtěji využili úsporné žárovky, kterou budou osvětlovat pastviště. Ještě před tím než se každý člověk půjde pást, tak mu bude v ekologických operáčních sálech voperován bachor, kniha atd. Na veškerou dostupnou sluneční energii potřebujete zase obrovské plochy. Stejně tak na veškerou větrnou elektřinu.

Zastává se milan rakouské cesty? - ano
je to cesta vedoucí do energetické závislosti ? - ano
Je rakouská „ekologická“ cestá slepá cesta ? – ano.
Jsou ekologové nerozumní ? – ano

má každá mince dvě strany vždy a všude.? - ano
je takový pohled na svět zúžení světa na dvě strany mince? - ano
je takový pohled černobílý ? - ano
protiřečí si milan s nadpisem svého příspěvku? - ano

Odpovědět


globalista ?

milan,2008-03-26 07:59:57

a ja myslel že jsem spíš realista :-), takže nesouhlasíte s tím že lidstvo spotřebuje všechny dostupné zdroje v tom pořadí jak je to vyjde nejlevneji? - ja nejsem o ničem přesvědčen víc, a úspory ? - doporučuji podrobně prostudovat 15letý výpis z elektro hodin - jediná poznatelná křivka úspory je odstěhování dětí :-)

Odpovědět


Jardo,

Jirka,2008-03-26 14:55:38

Sice jsem priznivce jaderek, ale:

Budeme potrebovat uhelne elektrarny? Dokud nenajdeme neco, co stoji zhruba stejne, ma to dostatecny vykon a jde to tak dobre regulovat, tak ano.

Budeme potrebovat veskerou dostupnou ropu a zemni plyn? Veskerou (co tim vubec myslite?) rozhodne ne, tu ani nevytezime. Ale bez ropy to nepujde asi nikdy. Z ropy se nedelaji jen paliva.

Jinak i jaderky znamenaji zavislost, tentokrat na producentech jaderneho paliva. A bohuzel velka naleziste uranu jsou v dost pripadech opet v nestabilnich zemich.

Odpovědět

Přílišné zjednodušení

Michal,2008-03-25 15:00:07

U JE není hlavní zdroj radioaktivity do okolí uran, ale radiaktivní voda (tritium) a vypouštěné plyny. Ale i tak je zátěž v tomto směru srovnatelná nebo menší než u uhelných elektráren.
Spotřeba kyslíku a emise JE nejsou nulové, je potřeba započítat zátěž danou přípravou paliva atd, případně i poměrnou část stavby elektrárny. Tyto zátěže jsou pak stále řádově nižší než u uhelných elektráren.

Odpovědět


Výpusti

LaRosse,2008-03-25 21:04:08

jsou v JE monitorované a řídí se principem ALARA, tzn. dávky co nejnižší rozumně dosažitelné. V současné době se bere jako rozumný limit 50mikroSv za rok jako efektivní dávka pro 1 obyvatele z kritické skupiny obyvatel.

Odpovědět

Pár hloupostí

LaRosse,2008-03-25 09:52:06

1) Reaktor v Černobylu zajisté nebyl řízen grafitovými tyčemi, sic ve spodní části tyče byl grafitový náběh, jinak se ale samozřejmě jednalo o borový absorbátor.
2) Reaktor TRIGA je samozřejmě bezpečný, stejně jako Vrabec.
3) Výkon reaktoru je dán spíše designem. Jelikož dosažitelný je jen otázkou toho, kdy se palivo nataví, popř. vyhoří. Na Vrabci by měl reaktor vydržet i několik MW po několik sekund.

Odpovědět


Ad 2)

karbet,2008-03-25 13:41:03

Druhý bod je možno rozšířit. Stejně tak je bezpečný Temelín, a stejně bezpečný byl i Černobyl. Tak vo co vlastně go ? O ty zkoušky a pokusy, co požadujou rakušáci ? Aby to dopadlo jak v Černobylu ?

Odpovědět


To je vtip?

LaRosse,2008-03-25 21:01:09

Chcete srovnávat energetický a výzkumný reaktor? Chcete srovnávat reaktor s kladným dutinovým koeficientem reaktivity (Černobyl) a s vysoce záporným (Triga, Temelín...)?

Buďme rozumní.

Odpovědět


Budme rozumni

Jirka,2008-03-26 14:47:33

Ano, budme rozumni. Bohuzel, kdyz jsem tu upozornil, ze dana pasaz v clanku je propaganda, tak jsem se se zlou potazal. Opravdu nevim, jak si mam vykladat vety "Rakušané provádějí experimenty přímo v míliónovém městě a vůbec jim to nevadí. Zato jim vadí reaktory vzdálené stovky kilometrů. Jak takové experimentování se štěpným materiálem dopadlo v Černobylu víme všichni. Nehody ve vídeňském reaktoru jsou jistě přisně tajeny jako státní tajemství."

Nemam nic proti tomu, aby se napsalo o pokrytectvi (navic stojicim na ne zrovna dvakrat jasnem referendu) nekterych Rakusanu. Ale delat to takhle, to je podle me oslovina.

Odpovědět

Samozřejmě souhlas s článkem

František I.,2008-03-25 09:02:13

Ale pouze jeden drobný poddoteček. Grafit snad narozdíl od antracitu hořlavý není. Těžko by se používal do politur na keramiku popř. jako kluzné médium do ložisek. Ale nejsem odborník, takže se nehodlám přít.

Odpovědět


grafit

Mraveneček,2008-03-25 09:41:41

http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=1395

Odpovědět


grafit hoří

teta Jenůfa,2008-03-25 11:56:10

grafitové tyče se používaly v obloukových lampách, a také v obloukových pecích, kde hoří jako papír...

Odpovědět


Grafit nehoří

Medvědovič,2008-03-25 16:40:21

V obloukových lampách nehoří grafit ale elektrický oblouk. Grafit je tam použit jako elektroda. Že odhořívá je pravda jen potud že se jedná o nejpomaleji odhořívající vodivý materiál používaný i jako tepelná izolace a grafitové kelímky pro extrémní teploty - netaje, sublimuje nad 3813K a teprve jeho páry reagují s kyslíkem. Při těchto teplotách ale neexistuje materiál který by nebyl dávno rozteklý. ( učivo pro 7. ročník ZŠ)

Odpovědět


grafit hoří

Mraveneček,2008-03-25 16:56:36

už třeba při 400 stupních celsia (učivo 6. ročníku ZDŠ). Záleží na postředí.

Odpovědět


Medvědovič zase perlí z chemie.

Jaruna,2008-03-25 21:19:47

:o)

Odpovědět


co se píše:

teta jenůfa,2008-03-26 06:40:11

konstrukce řídících tyčí:
Aby bylo koloběh reakce v reaktoru RBMK možné udržet pod kontrolou, štěpnou reakci „drží na uzdě“ řídící tyče. Reaktor v Černobylu měl takových tyčí celkem 211 a jejich zasouváním do reaktoru bylo možné štěpení regulovat.
Tandemové řídící tyče;byly v dolní části tvořeny grafitem po němž však následoval prázdný kus a až nad byla část s absorbátorem neutronů – borem.

Vytažením tyčí se výkon zvyšuje, zasouváním (vysouvá grafit a zasouvá bor) klesá.

Bohužel právě vinou zmíněné prázdné mezery mezi borem a grafitem se může stát, že při zasouvání tyčí (snižování výkonu), dojde na malou chvíli naopak k zvýšení výkonu reaktoru - což se stalo právě v Černobylu.

Odpovědět


Všetko horí

miroes,2008-03-27 11:35:08

Všetko je horľavé!!! Len pri rôznych teplotách čo si mnohí neuvedomujú /ked to nezhorí v doma v šporáku tak to neni horľavé/... :))

Odpovědět

neházejme Rakušany do jednoho pytle

Kněžna,2008-03-25 07:51:58

Často jsem se zúčastnil jednání o bezpečnosti JE spolu s odborníky z Rakouska a ti se přiznali spíše k tomu, že nám závidí řka: to referendum.... no co chybělo a byl by klid. Bez atomu z těžších či lehounkých prvků to asi nepůjde. Až Slunce vyhasne bude konec věků?!

Odpovědět


Přitróblé delegát

Moravák,2008-03-25 11:50:29

Jaké to máme hloupé politiky, kteří se nechájí přetáhnout přes stůl na rakouskou stranu tak přitróblými argumenty, jako že nám závidějó .... ach jo.
A opravdu si Rakušené stěžovali co bude až Slunce nebude? To jako za těch 7 miliard let? :)

Odpovědět


Svatá prostoto

Kněžna,2008-03-25 21:22:39

bez nadsázky to na oslu natož v oslovinách nejde. EK

Odpovědět

Jen poznámka

Pasant,2008-03-25 03:11:22

Slovo "nachrüsten" nemá nic se zbrojením. Znamená "dovybavení". Soudce tedy doporučil, aby elektrárna byla dovybavena... něčím, jedno čím. Stejně tak můžete nachrüsten své auto, třeba o spoiler nebo střešní okno.

Takže bych autorovi doporučil, aby z jinak vynikajícího článku odstranil ty dvě trapné věty o raketách a tancích v závorkách. Jsou tam naprosto k ničemu.

Odpovědět


Kompetence

Tureček,2008-03-25 11:35:07

Při překladu Standardu bylo nápadné militantní rozhodnutí obvodního soudu Hernals, který 2005 rozhodl o dodatečném dovybavení JE Mochovce. Není vám nápadné, že nějaký rakouský obvodní soud nařizuje něco jinému státu? Představte si, že by tento soud něco nařizoval Francii. Jednak by se Francouzi Rakušanům vysmáli, jednak by francouzský prezident Rakušanům pohrozil. Tak se také už jednou stalo, když se Rakušáci začali navážet do francouzské energetické politiky. Od té doby je také ve francouzsko-rakouských vztazích klid.
Jak je rakouská společnost pomatená ohledně svých kompetencí nebylo možné jinak lépe vyjádřit než rozhodnutím onoho soudu Hernals. Mohl jsem napsat jak byla společnost pomatená, protože rozsudek padl 2005. Jenže od té doby se nic nezměnilo. Spíše se zdá, že rakouským mediím se podařilo veřejnost přesvědčit o tom, jak je Temelín mizerně postavený, Češi nezodpovědní a celá jaderná technologie zásadně nebezpečná. Jistě také za pomoci Černobylu. Kdyby se letos uskutečnilo opět referendum o nějaké jaderné elektrárně, tak by se proti ní vyslovilo 99.99 % Rakušanů. Tak jsou totiž medii za těch 30 let zpracováni.
Pravděpodobně došlo k výměně soudců a nová soudkyně rozhodla 2007 jinak. Jistě také proto, že Glawischnigová nemohla dokázat, že ji Mochovce poškodily zdraví. Jenže Rakušané pokoj nedají a budou tak dlouho hledat a remcat, až nějaké to poškození zdraví najdou. S Rakušáky není smíru. Absolutně ne. Věřte tomu. Nějaké soudní rozhodnutí vám vytáhnou i za 50 let. Rakušáci a Němci jsou národy militantní s tím rozdílem, že Rakušáci to umí lépe skrývat a zodpovědnost přesunout na někoho jiného. Když se s nimi budete snažit vyjednat nějakou smířlivou dohodu, tak se vám za zády ještě vysmějí.
„Nachrüsten“ skutečně znamená dovybavit. Nejde ale o překlad nebo že si ze soudních rozhodnutí dělám legraci a pletu do toho vyzbrojení letadly a tanky. Jde o to co se dělo a co se děje v hlavě této rakouské pomatené společnosti, která ústy obvodního soudu rozkazuje Slovákům. Jde o to, že se Rakousko naváží do slovenského právního systému, jde o to, že na to pomalu a plíživě připravuje rakouskou společnost. Na počátku to je Temelín a na konci protektorát. Nedomnívejte se, že rozhodnutí soudkyně v roce 2007 je příznivé pro Slovenskou nebo Českou republiku. Nikoliv. Je to jen jiná forma stejného procesu: připrava rakouského obyvatelstva na nový protektorát Čechy a Morava. Kolik procent Rakušanů v to doufá nevím. Ale troufám si tvrdit, že to bude 75 %.

Pokud vás zajímá originál článku ve Standardu, zde je:

Verfahren gegen Mochovce: Glawischnig gibt auf
Kosten nehmen Überhand - Verfahren wird vermutlich ruhend gestellt - Gang nach Straßburg erwogen
Die stellvertretende Bundessprecherin der Grünen, Eva Glawischnig, gibt im seit neun Jahren dauernden Verfahren gegen das slowakische Atomkraftwerk Mochovce auf. Glawischnig sagte am Freitag auf einer Pressekonferenz in Wien, sie könne sich als Privatperson keine Weiterführung des Verfahrens leisten, da das Prozessrisiko 100.000 Euro betrage. Die zuständige Richterin am Bezirksgericht Wien-Hernals werde das Verfahren nun wahrscheinlich ruhend stellen. "Wir können die Kostenrisiken nicht weiter tragen", begründete Glawischnig ihren Schritt. Sie hatte die Klage gemeinsam mit einer damaligen Wiener Bezirksrätin im Sommer 1998 eingebracht. Die beiden in Wien lebenden Klägerinnen sahen sich durch das 160 Kilometer östlich gelegene, "sicherheitstechnisch mangelhaft ausgestattete" Atomkraftwerk in ihrer Gesundheit bedroht. Das Bezirksgericht Hernals hatte im Februar 2005 entschieden, dass der AKW-Betreiber Mochovce entweder nachrüsten oder abschalten muss, um radioaktive Emissionen zu verhindern.
Abgewiesen Das Landesgericht Wien als nächsthöhere Instanz hob das Urteil jedoch im Juli 2005 wieder auf, weil es keinen Nachweis für die Sicherheitsmängel sah. Jetzt ist der Fall wieder beim Bezirksgericht Hernals gelandet. Die Richterin wolle die gesamte Beweisaufnahme wieder aufnehmen und fordere einen Prozesskostenvorschuss von 28.000 Euro, beklagte Glawischnig. Sie werden den Betrag nicht erlegen, weswegen die Richterin das Verfahren wohl ruhend stellen werde, sagte die Juristin. Glawischnig beklagte die fehlende Unterstützung der öffentlichen Hand für ihre Klage. Die Grüne Politikerin erwägt nun einen Gang vor den Straßburger Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), der Österreich wegen der langen Verfahrensdauer verurteilen könnte. (APA) 03. August 2007 15:25

Všem ostatním čtenářům bych doporučil si všimnout, jak Pasant brání rakouské soudy, jak jejich zesměšňování považuje za trapné. To zesměšnění je určitě na místě. Všimněte si totiž kritizované věty ještě jednou. Hovoří se v ní o tom, že JE Mochovce se musí dovybavit, aby se zabránilo šíření radioaktivním emisím. V podvědomí veřejnosti se tak vytvářela představa, že z JE Mochovce se šíří radioaktivita. A také stále vytváří – i tímto tak zdánlivě objektivním článkem ve Standardu. Tonoucí se chytá i stébla a tak jednou to je nějaký překlad, jindy čárka mezi souvětími apod.

Mimochodem, pokud chtěl „Pasant“ napsat, že je chodec, tak německy se to píše s dvěmi „s“, totiž „Passant“.

Odpovědět


.

monty,2008-03-25 11:59:11

Tiez si myslim, ze tieto poznamky znizuju uroven inak vyborneho clanku a dakujem zan. Este chcem poprosit opravu co mi tiez bije do oci v tejto poznamke: Mochovci je nespravne, bolo by spravne, ak by to bola obec Mochovec. Obec sa vola Mochovce, spravny tvar v cestine teda v Mochovcich.
Ako som cital poznamky o vykone reaktora TRIGA Mark-II vo Viedni, je otazne aky by bol okruh zamorenia pri nekontrolovanej reakcii, teda nejakej havarii. Ak minimalne, zbytocne to dava priestor protijadrovej ideologii kritizovat tento inak trefny clanok.

Odpovědět

Jen tak pro pořádek.

petr,2008-03-24 20:44:05

"Uprostřed" Prahy je také reaktor. Školní jaderný reaktor VR-1 zvaný VRABEC na FJFI ČVUT Praha je jedním ze tří výzkumných jaderných zařízení v České republice (další dvě jsou v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy). Využívají od počátku svého provozu ruské jaderné palivo.

Odpovědět


cechy

OrganiQ,2008-03-24 21:30:59

Ano, to je ale preci jen trochu jina situace - Ceska republika prece neni oficialne proti jederne energii.

Odpovědět


To je docela podobna situace

Martin,2008-03-24 22:53:14

Nutno dodat, že Vrabec má výkon pouze max. 5 kW , zatímco rakouský TRIGA Mark-II má výkon 250 kW. To je stále jen 1/4000 výkonu jednoho temelínského bloku. V rakouském reaktoru je 3,6 kg uranu 235, takže i v případě havárie by nebyly následky takové, aby je mohl autor srovnávat v Černobylem. Takže: nechť si Rakušani mají svůj reaktor, navzdory uzavření své elektrárny (což jistě byl neprozíravý tah, ale to je jejich rozhodnutí) a my ať si provozujeme naše jaderná zařízení.

Odpovědět


Chyba

LaRosse,2008-03-26 08:48:21

V Atomovém zákoně je rozlišený výzkumný a školní reaktor. A tak zatímco Vrabec je školní, v Řeži a ve Vídni je výzkumný.

Odpovědět

to je dobre,

mp,2008-03-24 20:39:33

netusil jsem, ze spalovani uhli poskytuje znacne mnozstvi vysoce energetickeho odpadu. Mozna je v odpadu vice energie, nez se uvolni spalenim uhli.

Odpovědět

V této souvislosti...

Ccecil,2008-03-24 19:42:10

Výborný článek. Děkuji za něj. V této souvislosti si vzpomínám na dobu revoluční a těsně porevoluční, kdy k nám zavítala Greenpeace a rozdávala na náměstích ty svoje křiklavě zelené letáky proti Temelínu. Někdo rozumný na MU v té době zareagoval a vytisknul letáky s podobným výpočtem obsahu uranu v uhlí a exhalacích. Zelení hoši byli z toho tumpachoví a na pokusy o dialog reagovali povětšinou útěkem či stylem nevidím neslyším, já nic já jsem jen zelený a mám rád zvířátka. Od té doby mám tuto organizaci na svém osobním shitlistu včetně dalších podobých aktivistů, kterých se dnes rodí jako hub po dešti. Navíc jsou čím dál více agresivní a když už nemají co říct mimo propagandy, babrají se v překlepech či podobných podružnostech, což je vidět i zde na oslu.

Nedejme se odradit, s lidskou blbostí se nedá vyhrát, ale ten boj se nesmí nikdy vzdát. A na závěr bych rád upozornil na velmi pěkný souhrný článek:
http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekologie-globalni-oteplovani-mnoho-povyku-pro-nic-fw1-/p_veda.asp?c=A080319_204955_p_veda_wag

Odpovědět

super!

Filip Husnar,2008-03-24 19:05:49

Tureček i Osloviny -jsou super! Zcela chapu proč se to ekologistům nezamlouvá. Upozorňovat jaké osloviny jsou měření teplot u vyasfaltovaných ploch,... a dělat z toho dalekosáhlé závěry a předpovědi,to je fakt oslovina. Stejně jako zavrhovat atom. A dělat bioplyn z obilí, o tom snad ani nemluvě.

Odpovědět

telskám

Peca,2008-03-24 18:15:50

Moc hezký článek ! Zavedl bych to jako povinné čtení pro všechny enviromentalisty.

Odpovědět


Souhlas !

karbet,2008-03-24 21:36:06

A ještě by to chtělo v německé verzi protlačit článek do rakouského tisku. Kéž by se to někomu podařilo ...

Odpovědět


To by bylo plýtvání

Jura Jurax,2008-03-25 09:59:58

Environmentalista a zelený magor nedisponuje dostatečným počtem mozkových závitů, aby text pochopil. Protože kdyby disponoval, už dávno by nebyl environmentalistou a zeleným magorem.

Odpovědět

takže se úpravami z uhlí získával strategický uran

kirast,2008-03-24 18:14:48

Moc by mě zajímalo, kde se za totáče z českého uhlí těžil uran? Vůbec nejsem proti, ale mám o tom vážné pochybnosti. Českým uhlím se v elektrárnách topí dosud a nikdo z něj uran netěží. To by přece byla neopustitelná chyba (pokud by to byla pravda). Nejen kvůli ztrátě uranu. Ale i ze zdravotních důvodů. Podívejte se na mapu např. na elektrárnu Mělník. Na jih od Horních Počapel u Podvlčí je jezero, kam se vyplavuje popílek z elektrárny. Když je v létě velké sucho, uvidíte z vlaku, jak z něho vítr zvedá oblaka prachu. A tento popílek zpracovává v Křivenicích firma (z totáče Prefa) na plynosilikátové tvárnice. Tak jak je to doopravdy?

Odpovědět


Uran z uhlí

Tureček,2008-03-24 19:11:01

V článku Nejen jedy, ale i radioaktivita (Vesmír, 80, 2001/2, str. 69) Václav Baran napsal: "Důsledky provozu elektrárny jaderné a uhelné si srovnejte v tab. 1" Tuto tabulku jsme zkráceně otiskli v tomto článku. A Baran pokračuje "To vše pro případ, že obsah uranu bude víceméně průměrný. On ale bývá i mnohem vyšší. Jistě jste už slyšeli o stavebních panelech, které uvolňují radon. Jsou totiž vyrobeny ze škváry, která vznikla spálením uhlí se zvýšeným obsahem uranu. Takové uhlí se těží např. ve východních Čechách (u Rtyně v Podkrkonoší), dokonce se krátce po válce používalo jako uranová ruda. Vím to od kolegů, kteří pracovali začátkem 50. let v úpravně Nejdek (to je na karlovarsku blízko německých hranic - pozn. Osla) a toto uhlí tam zpracovávali. Stejně jako oni však nevím, kolik v něm bylo uranu, protože to představovalo jedno z nejpříšněji střežených sovětských tajemství. Podle zpráv, které v poslední době prosákly na veřejnost, byl obsah uranu v tomto uhlí v rozpětí 0,5 až 1 %."

Odpovědět

Zaujimavy članok

Seto,2008-03-24 18:03:53

Celkom zaujimavy članok. O (až) 1% uranu v uhli som nevedel. Myslim, že Rakušaci by si mali poriadne prevetrať znalosti o tvorbe energie. Alebo im spraviť prednašku o objektivnej ekologii. Vzhľadom na to, že sa divam na obsah, tak par gram. chyb mi nevadi.
.
Taky dotaz: Chyba mi tam akurat, že či niekto vôbec nejako upozorňoval ľudi o nejakom tom probleme s uhlim.

Odpovědět

pekne napisane

laoce,2008-03-24 17:42:34

Vemi sa mi paci ako je tu rozobrate "zelene" myslenie a ako velkej casti verejnosti staci povedat mame uhlie netreba uran a im to staci. Ja som tiez nevedel ze v uhli je aj tolko uranu. Takze vdaka za informacie a namety na rozmyslanie(rozumej dohladanie dalsich detailov ;o) ). v clanku je sice par preklepov chybajucich pismen ale obsahovu hodnotu to, pre mna, neznizuje ;o)

Odpovědět

zrovna my jsme na tom hur

bluemoon,2008-03-24 17:08:58

...se svym prunerovem, ktery jako nejvetsi znecistovatel skoncil v EU na 12. miste a zrovna tahle elektrarna je daleko za nama. Fakt je, ze zrovna Rakousko neni idealni ekologickou zemi, ze ktere by jsme si meli brat priklad, nebot svym odpadem zatezuji jine staty, i kdyz tam maji ve vsem relativne cisto, ale tohle uz je vymivani mozku druheho tabora na hranicich. Meli by jste se oba tabory zamyslet nad sebou a ne hazet spinu jeden na druheho, nebot vsichni ji mate plne kapsy.

Odpovědět

osloviny

JK,2008-03-24 16:06:57

Jen se nenechte vytočit, pane Turečku. Vzpomínám si, jak zeleným vadilo, když jste poukázal na to, jaké osloviny se dějí ve jménu získávání energie z biomasy... Vaše rubrika pěkně tepe lidskou hloupost. Jen tak dál. Jana Kolářová
PS: potrefeným se jednou nebude zdát rubrika, jednou vzdálenosti, jednou čárky... nikdy ale nepřipustí že jsou, nebo byli, zastáncem pěkný osloviny. To vám neodpustí.

Odpovědět

Pane Turečku,

karbet,2008-03-24 15:36:09

proč je článek v oslovinách ? Máme jej považovat za legraci, nebo jste použil pravdivé údaje ? Dodnes jsem pořádně nepochopil, proč na Oslu vůbec "osloviny" jsou ...

Odpovědět


Jiří Kolnar,2008-03-24 15:49:30

Naopak, zrušení jaderné elektrárny a provozování uhelných elektráren, to je s prominutím pěkná oslovina. Na lidskou hloupostje třeba upozorňovat. A totato rubrika dělá perfektně. Vzniknout této situaci dala lidská hloupost.

Odpovědět


Třídění do rubrik ...

Tureček,2008-03-24 16:13:23

... je mimo můj vliv. To dělá někdo jiný. Pokud za toho clověka mohu mluvit, tak mezi Osloviny jsou řazeny články, které nějakou tu oslovinu popisují.
Jinak údaje jsou pravdivé v tom smyslu, že se na ně musíte spolehnout, když je čtete v nějakém odborném časopise, jiné naleznete na webové stránce vídeňského reaktoru, případně na jiných webových stránkách. jiné si můžete změřit na mapě. Posměch Franze Josefa Strausse na adresu Rakušáků byl publikován v německých a rakouských denících. Osobně jsem to tehdy četl. Hledal jsem nějaký odkaz na internetu, ale po 6 hodinách jsem to vzdal. Našel jsem pouze nějaký akustický záznam, který jsem si nemohl přehrát a v němž by ona věta mohla být. Je to již přece jenom 20 let. Jinak by se skutečně muselo jít do archívu a projít tehdejší tisk, což se mi nechce. Další informace, z kterých jsem čerpal jsou uvedeny na konci článku, dále z uvedeného časopisu Vesmír, kde jsou také odkazy na další tři články ve Vesmíru (autoři Z.Karpfel, J.Drobník, V.Klener). Informace o radioaktivitě uhlí jsou také v B. Lomborg Skeptický ekolog. Naleznete tam větu: "(Jaderná energie) Neprodukuje žádné oxidy uhlíku a radioaktivní emise jsou z ní dokonce nižší než radioaktivita hz uhelných elektráren." str. 159. Poznámka číslo 922 vás odkazuje na literaturu, z které Lomborg čerpal, kterou jsem uvedl také jako zdroje a kterou jsem pochopitelně četl. Také na Oslovi jsou informace o působení radioaktivních částic v plicích. Situace je podle toho výzkumu horší než jsme si mysleli, poněvadž radioaktivita působí přímo na DNA. Viz související články: Uran škodí více než jsme předpokládali.

Odpovědět


Vždyť já Vám věřím.

karbet,2008-03-24 16:57:15

Jen jsem se chtěl ujistit. Článek se mi velice líbil a obdivuju Ty, co dokážou hledat v materiálech a sestavit z toho rozumný článek, jako třeba Vy.

Odpovědět

Slátanina

Tom,2008-03-24 14:58:51

Ač s názorem, že Rakousko by si své mínění o jaderné energii mělo trochu porovnat, souhlasím, tenhle článek považuji za jeden z nejhorších, které jsem na OSEL.CZ četl, a to z důvodů stylistických (autor by si měl zopakovat psaní čárek ve složitějších souvětích a logickou návaznost odstavců) i faktografických (třeba pitomosti o holešovické elektrárně a vídeňském reaktoru mě opravdu konsternovaly). Tohle jste opravdu zkonil, pane Turečku. Chtělo by to více uvažovat o informacích, které se k Vám dostanou.

Odpovědět


Vzdálenosti

Tureček,2008-03-24 15:22:33

Vzdušnou čarou je vídeňský reaktor od chrámu sv. Štěpána, který bychom mohli považovat za střed Vídně, vzdálen 3300 metrů. Holešovická elektrárna je od Muzea na Václaváku vzdušnou čarou vzdálena 3400 m.

Odpovědět


Typické

Ccecil,2008-03-24 19:21:38

Když už není možné napadnout logiku, je tady naprosto hloupý výšpleh směrem na češtinu, čárky, či nějaký překlep. Tom se nám zařadil mezi hloupé češtinové puristy postrádající alespoň elementární soudnost. V poslední době velmi rozšířená úchylka. Zajímavé, že jí trpí především zanícení alarmisté a pseudoekologové, kteří si nevidí ani na špičku nosu. Poučovat druhé ale zvládají naprosto s přehledem.

Odpovědět

Kolosální nesmysl

Jirka,2008-03-24 13:32:09

Celý článek je přece nesmysl. Uran zůstává zachycen v popílku a do životního prostředí se nemusí dostat ve větší ani menší míře, než odpady z jaderných elektráren. Problémy spalování fosilních paliv jsou všeobecně známé, ale uran mezi nimi na prvním místě nefiguruje. Ostatně i Česká Republika vyrábí dvě třetiny energie z uhlí, takže všechny argumenty jde s klidem uplatnit i proti ní.

Odpovědět


uran

loller,2008-03-24 14:19:03

a kam de popel? zpatky do prirody. A o ČR tady nejde, ČR proti JE není, tada aspoň sem nikoho takového nepotkal

Odpovědět


Chce to víc pozornosti při čtení

Ostap Bender,2008-03-24 15:23:10

Pro Jirku: nečtete pozorně. Článek počítá s tím, že 50% popílku skončí v komíně a z toho (podle pracovníka příslušné elektrárny) 97% chytí filtry. Výsledné hodnoty tedy vycházejí z toho zbytku, který odlučovače nezachytí.

Pro lollera: i v ČR máme ne nevýznamné množství odpůrců jádra. Jejich zástupce najdete i v současné vládě...

Odpovědět


Kolosální nesmysl?

Daniel,2008-03-24 16:38:20

Že uran zůstane zachycen v popílku a do životního prostředí se nemusí dostat? Viděl jste někdy úložiště popílku? Vřele Vám doporučuji exkurzi na některou z uhelných elektráren. Kam myslíte, že se asi ty tuny vyprodukovaného popílku dostanou?

A to se ještě takový radioaktivní popílek přidával za bolševika do pěnosilikátových stavebních dílců. Osobně znám lidi co jim dodnes "svítí" domek.

Odpovědět

oxidy uhlíku, které hnutí z neznámých důvodů

stan,2008-03-24 13:23:12

Z neznámých důvodů? Tady asi někdo spadl z marsu.

Odpovědět


Mars

loller,2008-03-24 14:16:37

Marsu- s velkým, je to planeta

Odpovědět


Ale kdo ?

karbet,2008-03-24 15:23:36

Hm, asi jste zatím nečetl žádný názor naprosto vyvracející všechna dogmata předkládaná alarmisty. Doporučuju nejdřív studovat, pak teprve psát ...

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace