Hormonální léčba klimakteria přispívá k recidivě rakoviny  
Hormonální substituční terapie používaná k léčbě symptomů objevujících se v průběhu menopauzy a po ní, zvyšuje riziko že se vyléčená rakovina prsu ženám vrátí.

 

Některé studie již dříve poukázaly na problém zvýšeného rizika rakoviny prsu u žen, kterým byla v období menopauzy na zmírnění jejích příznaků nasazena hormonální substituční terapie (HST), i když ne všechny studie byly ve svých výsledcích zcela jednoznačné. Nicméně v případě žen, u kterých došlo k vyléčení rakoviny prsu, byl dopad HST na možnou recidivu nemoci dost nejasný.


Vzhledem k tomu, že jednou z úloh přirozeně se vyskytujícího estrogenu je podpora růstu buněk v prsou a děloze, dalo se předpokládat, že podávání estrogenů v období menopauzy ženám, u kterých již byla diagnostikována rakovina prsu, by mohl podpořit růst dalších nádorů.

 

Substituce u zdravých žen
Jednou z klinických studií byl Women´s Health Initiative Hormone Program, kdy se porovnával vliv různého složení hormonálních přípravků, a to buď estrogenu v kombinaci se syntetickým analogem progesteronu (pokus ukončen v červenci 2002) nebo samotného estrogenu (pokus ukončen v únoru 2004). V případech obou pokusů došlo k jejich ukončení v okamžiku, kdy lékaři zjistili, že nevýhody HST převládly nad výhodami.

 

Vyhodnocováním výsledků získaných při pozorování mnohem početnější skupiny žen se zabývá studie nazvaná „the Million Women Study“, probíhající ve Velké Británii již od roku 1996, do které je zapojeno zhruba 1,3 milionů žen ve věku od 50 do 64 let, jejímž cílem je zjistit jakým způsobem ovlivňuje HST jejich zdraví jako celek, a tedy nejenom riziko vzniku rakoviny prsu. I v rámci této studie bylo zjištěno, že ženy podstupující HST jsou vystaveny většímu riziku vzniku rakoviny prsu, a to v případě kombinace estrogenu s progesteronem dvakrát a při použití samotného estrogenu 1,3krát.

 

Ale co když už se s rakovinou jednou bojovalo?
Jak je tomu u žen po vyléčení rakoviny prsu chtěli vědci zjistit například v pokusu HABITS, který byl zastaven v prosinci roku 2003, protože se prokázalo, že u vyléčených osob, které užívaly HST, byla mnohem větší pravděpodobnost opětovného výskytu choroby, než u těch pacientek, které HST nepodstoupily.

 

Zvětšit obrázek
Kathleen I. Pritchard:„Náhodně vybraná a zpracovaná data týkající se hormonální léčby pacientek po vyléčení rakoviny prsu vykazují značný rozptyl.. Zhoubné vedlejší účinky HST ale demonstrují dostatečně.“ (Foto: BIG)

Čtyři roky po ukončení pokusu se doktor Lars Holmberg z King"s College London a jeho skandinávští kolegové rozhodli provést další vyšetření žen, které byly zapojené do pokusu HABITS, a vyhodnotit jakým způsobem se zvýšené riziko recidivy rakoviny projevilo.
Výsledkém této analýzy bylo, že u 39 (17,6 %) z 221 žen ze skupiny absolvujících HST, byla opětovně diagnostikována rakovina prsu. Na rozdíl od kontrolní skupiny, kde bylo z 221 žen postiženo pouze 17 (7,7 %). Odhadovaný kumulativní podíl znovupropuknutí choroby byl 22,2 % pro skupinu s HST a 9,5 % pro kontrolní skupinu, při absolutním nárůstu rizika o 14,2 %.

 

 

Zvětšit obrázek
Lars Holmberg

„Výsledky pokusu HABITS indikovaly podstatné riziko na zjištění nového případu rakoviny prsu u osob vyléčených a podstupujících HST. Nárůst rizika je ve shodě s důkazem ze studií založených na pozorování a randomizovaných pokusů, že HST zvyšuje riziko rakoviny prsu i u zdravých žen,“ dodávají autoři.

 

„Studie založené na pozorování mohou být zavádějící, protože zde mohou působit i další vlivy u pacientek vybraných k účasti ve studii,“ řekla Pritchardová „Rozdíly mezi těmito pozorováními a studií HABITS mohou být způsobeny i různými typy použitých hormonálních přípravků (syntetické versus přírodní látky), dávkováním a trváním léčby. Tyto rozdíly tak zanechávají ještě mnoho otázek nezodpovězených.“

 

Závěr?
Na některé nezodpovězené otázky bude třeba najít odpověď, a proto se bude potřeba pokusit zjistit, zda různé formy hormonů, nižší dávkování, rozdílné hormonální přípravky nebo rozdílné způsoby jejich podávání budou bezpečnější anebo naopak a jaký to bude mít na účinost použitých preparátů. Zda rizika a/nebo výhody HST přetrvávají i po skončení podávání hormonálních přípravků, zda mohou být hormonální přípravky pro ženy bezpečnější při krátkodobém užívání a do jaké míry jsou některé skupiny žen, například ty s dříve diagnostikovanou rakovinou nebo s výskytem rakoviny u blízkých příbuzných, více ohrožené než ty ostatní.

 

Zdroje: King´s College London, Journal of the National Cancer Institute, National Cancer Institute, Million Women Study

Datum: 29.03.2008 08:33
Tisk článku


Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz