Když přijde na sex, jsou i muži různí  
Výzkumníci z Kinseyova Institutu pro výzkum sexu, pohlaví a reprodukce na Indiana University objevují různé zkušenosti mužů v oblasti sexuální touhy a jejího probouzení.

 

Muži ze zkoumané skupiny vyjadřovali své zkušenosti a pocity týkající se takových záležitostí, jako je vztah mezi erekcí a touhou, důležitosti vůně a vztahů a vzdělanosti žen. Studie Kinsey Institute vycházející v dubnovém čísle časopisu „Archives of Sexual Behavior“ je jedinečná, protože dosud málo výzkumů sledovalo, jak úzce výsledky desetiletí laboratorních studií odráží skutečné zkušenosti mužů.
 

 

Erick Janssen: „Měli jsme mnoho domněnek o tom, jak muži myslí, cítí a chovají se v sexuálním životě. Používáme všech možných metod k měření mužských sexuálních reakcí; navíc používáme dotazníky a průzkumy ke zjišťování jejich sexuálního chování. Není tak běžné sednout si s muži a žádat je, aby hovořili o svých zkušenostech.“

Ve středu zájmu tohoto výzkumu byly 3 skupiny po 50 mužích rozdělených podle jejich věku (18-25 let, 25-45 let a nad 46 let).

 

Zde je několik zajímavých příkladů rozdílných zkušeností, které vyplynuly z odpovědí uvedených zkoumanými muži:

 Některé situace, jako třeba krize nebo riziko přistižení při sexu, byly uváděny některými muži, jako faktory inhibující sex. Zatímco jiní muži zjistili, že tyto stavy naopak u nich podporují jejich sexuální touhu a způsobují větší vzrušení.

 Erekce není pro muže vždy hlavním důkazem sexuálního vzrušení. Většina z mužů odpověděla, že mohou zažít erekci bez pocitu vzrušení nebo zájmu, což vede výzkumníky k závěru, že erekce není příliš dobrým kritériem k určení sexuálního vzrušení u mužů.

 Mnoho mužů zjistilo, že je obtížné rozlišit mezi sexuální touhou a sexuálním vzrušením, tento rozdíl se objevuje v mnoha modelech posuzování sexuální reakce používaných výzkumníky a lékaři.

 Změny v kvalitě erekce u starších mužů mělo přímý vliv na jejich sexuální vztahy, což pro některé představovalo změnu k většímu soustředění se na partnerku a její sexuální prožitek. Starší muži také shodně zmiňovali, že jak stárnou, stávají se mnohem pečlivějšími, zejména pokud jde o výběr sexuálních partnerek.

 Sexuální minulost žen měla pro muže také význam – ale odlišný v rozdílných věkových skupinách. Sexuálně zkušené ženy byly považovány spíše za hrozbu mladými muži, kteří se starali o „vyrovnání se“, ale takové ženy byly naopak více vzrušující pro starší muže.
Janssen a jeho kolegové na Kinsey Institute pracovali více než deset let na teoretickém modelu, který se zaměřil na sexuální vzrušení a útlum. Zmiňují se o duálně řízeném modelu sexuální odezvy. Platí, že odlišná a relativně nezávislá aktivace a potlačování sexuálního systému existuje v centrální nervové soustavě a tak balancování mezi těmito dvěma systémy určuje osobní sexuální odezvu v určité situaci. Janssen to přirovnává k pedálům plynu a brzdy v automobilu – oba mohou ovlivnit chování vozu, ale dělají to různými způsoby – můžete zpomalit zvednutím nohy z plynového pedálu nebo šlápnutím na brzdu.

 

Tento model je používán na celém světě ve studiích výzkumníků zabývajících se různými sexuálními dysfunkcemi a poruchami. K posouzení náchylnosti k sexuálnímu vzrušení a útlumu výzkumníci navrhli několik dotazníků.
Původní dotazník, který byl vyvinut pro muže, vede výzkumníky z Kinsey Institute zaměřující se na práci se ženami ke snaze vytvořit podobný, ale ženám více odpovídající, dotazník. Janssen řekl, že úspěch u skupin žen vedl jeho a jeho kolegy k zaměření se na skupiny mužů.
Závěry z poslední studie by konečně mohly vést k vytvoření efektivnějšího dotazníku pro duálně řízený model, ale také může formovat snahu vědců k lepšímu porozumění variability sexuálního chování.

 

„Jedním z hlavních závěrů u skupin zkoumaných v této studii je, že stejně jako ženy i muži jsou odlišní,“ řekl Janssen. „Sexuologové věnují velkou pozornost hledání rozdílů mezi muži a ženami, ale už nevěnují tolik pozornosti zkoumání rozdílů existujících jak ve skupině mužů, tak ve skupině žen. Tento výzkum je částí většího programu Kinsey Institute pohlížení na rozdíly mezi jednotlivci. Ten se datuje zpět až k původnímu výzkumu Alfreda Kinseye, ale v našem současném výzkumu jsme se nejenom pokusili zachytit variabilitu v mužských a ženských sexuálních zkušenostech – také jsme se pokusili lépe porozumět, čím lze tuto variabilitu vysvětlit.“

 

Zdroj: Indiana University

Datum: 21.04.2008 07:11
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz