Rizikové povolání – tlumočník  
Víte, že mezi práce nebezpečné lidskému zdraví patří i tlumočení? Světe div se, je tomu tak! Tlumočení ze znakové řeči je velmi rizikovou činností, která se může na lidském zdraví podepsat trvalými následky.

 

Mathew Marshall: „Základním cílem naší činnosti je zlepšit znalost vlivu tlumočení na zdraví a pomoci vytvořit tuto profesi méně zdravotně rizikovou pro její vykonavatele.“

Tlumočení ve znakové řeči je profese s jedním z nejvyšších rizik vzniku poškození zdraví v důsledku špatné ergonomie pohybu. To ukázala nová studie vedená na Rochester Institute of Technology (RIT). Výzkum zjistil, že toto tlumočení způsobuje vyšší zatížení pohybového aparátu, než například vysoce rizikové práce vykonávané v některých továrnách při průmyslové výrobě, a to včetně tak jednostranně namáhavé činnosti, jakou práce u montážního pásu bezesporu je. Studie také zjistila přímé spojení mezi vzestupem úrovně duševní zátěže tlumočníků a zvýšením pravděpodobnosti vzniku některých specifických poruch pohybového ústrojí, například syndromu karpálního tunelu nebo zánětu šlach a podobně.

 

Výzkum vedený prostřednictvím katedry průmyslového a systémového inženýrství na Rochesterském technologickém institutu je jedním z prvních, který popsal negativní vliv znakování na tlumočníky a ukazuje korelace mezi duševní zátěží a narůstajícím rizikem poškození zdraví vlivem špatné ergonomie pohybu. Výsledky této studie jsou dostupné březnovém vydání časopisu Ergonomics a byly také vloni prezentovány na konferenci Registry of Sing Language Interpreters.

 

„Vliv zátěže, vyvolané dlouhodobě prováděnými monotónními pohyby v průmyslových a kancelářských provozech, byl celkem dobře zdokumentován, ale dosud bylo shromážděno minimum dat o riziku ergonomického poškození u tlumočníků ve znakové řeči,“ říká Matthew Marshall, docent průmyslového a systémového inženýrství na RIT a vedoucí výzkumné skupiny. „Naše závěry ukazují, že tito tlumočníci mohou být ve skutečnosti více ohroženi nemocemi z povolání než mnohé jiné profese.“

 

 
Tlumočení ve znakové řeči je namahavější než práce u montážního pásu.

Marshall poukazuje na to, že zdravotní poškození tlumočníků vyvolané jejich povoláním je hlavním problematickým bodem pro komunitu hluchých, protože jakékoliv snížení počtu tlumočníků by mělo negativní dopad na zapojení a plnou účast hluchých a těžce sluchově postižených osob na dění ve společnosti

 

„Získáním lepšího porozumění faktorům, které se podílející na poškození zdraví tlumočníků nám může ukázat možnosti a způsoby intervence zaměřené na snížení jejich zdravotního ohrožení,“ dodává Steve Nelson, ředitel zpřístupňovacích služeb National Technical Institute for the Deaf. „Zasvěcená intervence může pomoci výrazně redukovat tato zdravotní poškození a zachovat tolik potřebné zručné tlumočníky práceschopnými.“

 

Při přípravě svých závěrů tým z RIT studoval skupinu tlumočníků a měřil fyzický vliv znakování během určitého časového období s použitím postupů měření původně vyvinutých pro průmyslová zařízení. Tým zjistil, že rychlost pohybů zápěstí a akcelerace během tlumočení, faktory použité k měření fyzického vlivu, byly kritičtější než vysoce rizikové limity platné pro pracovníky v průmyslu. Navíc, v duševní a kognitivní zátěž vedla k dalšímu 15 až 19 procentnímu nárůstu v rychlosti pohybů zápěstí a jejich akceleraci během tlumočení.
 

Marshall chce výzkum dále směřovat ke zlepšení získávaných dat prostřednictvím doplňkových studií, při kterých by bylo využíváno umísťování tlumočníků do různorodých prostředí. Informace budou přispívat k dalšímu porozumění vlivu znakové řeči na opakovanou jednostrannou zátěž, zatímco další spolupracující organizace pomohou při vývoji lepších cvičebních programů k redukci ergonomického ohrožení tlumočníků.


Zdroj:  Rochester Institute of Technology.

Datum: 27.04.2008 03:39
Tisk článku


Diskuze:

je to nespravedlivý

mikjs,2008-05-03 22:01:57

neslišet a ješte aby boleli ruce

Odpovědět


..

Rozumný Občan,2008-05-03 23:17:47

Ten článek se týká tlumočníků, ti slyšet samozřejmě musí. :)

Odpovědět


To je NESPRAVEDLIVÉ!

Jaruna,2008-05-04 09:01:34

Neumět pravopis, a přesto psát.
NESLYŠET a ještě aby BOLELY ruce.

Odpovědět


Jaruna

Rozumný Občan,2008-05-04 19:03:22

Dyť je to jedno.

Odpovědět


(Rozumný) Občane,

Jaruna,2008-05-04 21:24:41

VŽDYŤ to vůbec není jedno, jakým jazykem diskutující píší. Psát blbosti a ještě k tomu mizernou češtinou není vůbec nic hezkého.

Odpovědět


Jaruno

Rozumný Občan,2008-05-04 23:08:11

Jedno to je. Vždyť je to nesmysl, kdo to vymyslel, psát dvě iy když jazyk má jen jedno.

Odpovědět


Jaruna

Občane,2008-05-04 23:44:42

Jsou určitá pravidla, která lidé při vzájemném styku spolu používají, protože tím dávají najevo jednak svoji úroveň (tím že tato pravidla znají) a svůj vztah k ostatním (tím že je dodržují).

Tím, že určitá pravidla ve vztahu k ostatním dodržují, dávají ostatním na vědomí, že si jich váží. A je lhostejno, zda se jedná o pravidla českého pravopisu, slušného chování, nebo správného stolování.

Klidně mluvte, pište a chovejte se jako hovado, ale nedivte se, že si o vás ostatní budou myslet, že hovado jste. (a zvykněte si, že vás na to budou občas upozorňovat)

Odpovědět


Jaruna

Rozumný Občan,2008-05-05 02:16:42

Tedy spojovat pravopis a slušný vychování, to je vážně síla. Nejste náhodou z blázince?

Kromě toho, já nejsem ten komu jste začla nadávat.

Odpovědět


Rozumný občane

Pavel,2008-05-05 07:15:14

Buďte rád, že v češtině je jenom i/y a s naprosto jasnými pravidly, kde co psát. Takoví Řekové mají pět i a tři o (různě psaná, ale stejně vyslovovaná). A taky jsou jazyky, kde psaná podoba slov nemá s výslovností nic společného (taková angličtina nebo francouština - schválně, kolika způsoby v angličtině zapíšete něco, co se pak vyslovuje jako i). A co mají říkat chudáci Číňani, kteří se musí učit asi 60 000 znaků...

Odpovědět


A ještě Rozumný Občane

Pavel,2008-05-05 08:56:41

Určitě je jedno,jaké i/y se napíše? Co když policajt napíše do protokolu, že "Děti bili ve škole." a pak kvůli tomu zavřou učitelku?

Odpovědět


Pavle to máte marné.

Jaruna,2008-05-05 09:24:42

Některé lidi prostě nepřesvědčíte, že je nutno se správně vyjadřovat, pokud chtějí, aby je okolí správně pochopilo a slušně se vyjadřovat, aby okolí jejich názor respektovalo. Prostě si pořád budou myslet:"DYŤ JE TO JEDNO," protože jim anonymita internetové diskuse umožní podepsat se třeba mikjs nebo Rozumný Občan a kašlat na konvence.

Jak statečné!

Odpovědět


..

Rozumný Občan,2008-05-05 16:33:47

Pavel:
No a v jiných jazycích je to zase naopak. A žádný problémy s tim nemají.
60000 znaků je blbost. Neni jich tolik, tak tři tisíce, zbytek se běžně nepoužívá. A stojí za zmínku třeba to že brzy po opuštění čínských znaků se ve Vietnamu značně zýšila gramotnost.
Ano, je to jedno. Pokud si rozumíme v řeči, rozuměli bysme si i v psaní. Pokud by bylo jen jedno i, tak by zaprvý ostatní věděli že slovo má dva významy, a za druhý by policajt v opačným významu použil třeba "mlátili"
Jaruna:
Ne, naopak. To jen některý lidi mají potřebu se odlišovat, tak si vymysleli spisovnou češtinu. Význam to nemá žádný, kromě ztráty času, za kterej by se děti mohly naučit něco užitečnějšího.

Odpovědět


Rozumný Občane

Pavel,2008-05-05 20:03:42

"Pokud si rozumíme v řeči, rozuměli bysme si i v psaní." - to je právě hluboký omyl. Uvědomte si, že v řeči máte k dispozici mnohem více informaci, než v psaném projevu - intonaci, akcent, tempo, řeč těla. A navíc se můžete v případě nejasnosti zeptat. Zkuste se zeptat policejního protokolu na upřesnění víceznačností.

A pokud se chcete odlišovat - no, proti gustu žádný dišputát, ale pak si také uvědomte, že ne každý vaší odlišnost musí akceptovat. Asi jako málokdo akceptuje odlišnost bezdomovce zapáchajícího v tramvaji.

Odpovědět


..

Rozumný Občan,2008-05-05 21:13:49

No vždyť jak říkam, nesměl by se psát tak aby to bylo víceznačný. Jak často se musíte ptát co kdo myslel? Nebo jak to děláte s rádiem nebo TV, kde se taky nemůžete zeptat?

Potřebu se odlišit mají ty, co vymysleli a prosazujou spisovnou češtinu. Něco jinýho jsou jazyky ve kterých jsou takový rozdíly mezi dialektama, že by si lidi nerozuměli, tam to smysl samozřejmě má.

Odpovědět


Rozumný občane

Pavel,2008-05-06 09:06:35

Odlišujte se, jak chcete. Ale nedivte se pak, že na to ostatní reagují, jak reagují. Podle mě je mnohem lepší se odlišovat tím co vím/umím, než dáváním na odiv svých neznalostí a hulvátstvím. Ale kdo neumí to první, musí se holt spokojit s tím druhým.

P.S. Co když u nás rozdíl mezi dialekty není tak velký právě kvůli tomu, že znalost spisovného jazyka je známkou kulturního chování a je v některých situacích striktně vyžadována? Asi na takovou úvahu rozum samozvaných rozumných občanů nestačí.

Odpovědět


(Rozumný) Občane

Jaruna,2008-05-06 13:17:17

Hluboce se mýlíte, (jako ve většině vašich mentálních konstrukcí - zdráhám se napsat myšlenkách) Vy sám jste přímo učebnicovým příkladem toho, jak je důležité pro rozvoj mozku a správného myšlení, aby děti dokázaly správně používat jazyka. Takže ne že by se děti namísto správného ovládnutí jazyka měly učit něco užitečnějšího, ale že by pro normální rozvoj mozkových spojů potřebných pro pojmové myšlení měly především ovládnout správné používání mateřského jazyka.

Navíc by výuka jazyka měla být obohacena ještě o hodiny rétoriky, protože to, co je možno mnohdy vidět, je naprostá hrůza. Politici, novináři co neumí dát dohromady ani pár smysluplných vět. Reportéři televize Nova, kteří nejsou schopni při mluvení správně dýchat a pak vypadají, že se dříve zalknou, než svůj štěk vůbec vyřknou. To jsou všichni Ti, kteří dávají najevo svou kulturní úroveň tím, jak mluví a svou mentální úroveň tím, jakou slovní zásobu dokážou využívat...

V psaném projevu je pravopis právě tím, co o každém vypovídá nejvíce. Jestliže se v komunikaci s ostatními lidmi vyjadřuji bez patřičné formy a daných pravidel, nemohu očekávat, že ostatní se budou chovat s náležitou úctou i k mnou vysloveným názorům.

Přeložím vám to do vám srozumitelné mluvy: "Když píšete jako dobytek, nesmíte se divit, že lidé, kteří to dokážou rozpoznat, se k vám budou chovat jako k dobytku."

Odpovědět

Chcete umět český znakový jazyk? :-)

Kurz znakovky,2008-04-29 12:08:59

Rychlokurzy v létě, více na www.znakovky.cz

Odpovědět

Tlumočníci vs. neslyšící

Rozumný Občan,2008-04-28 12:11:38

Důvodem, že tím trpí hlavně tlumočníci by mohl být ten, že tlumočníci nejsou rodilí mluvčí a proto znakují větší silou.
Stejná věc se stává i u mluvených jazyků, kdy někteří lidé vyslovují cizí jazyk s naprosto neadekvátní silou, často i na úkor srozumitelnosti, přesto že jejich a ani žádný jiný přirozený jazyk se tak nevyslovuje. (pokud nemáte představu tak si zkuste pustit rádio kde často mluví cizinci)
Zajímalo by mě proč se to děje.

Odpovědět

Asi by se slušelo

Ndi,2008-04-28 11:16:36

ve čtvrtém odstavci psát místo hluchý, neslyšící. Tento pojem v komunitě neslyšících zahrnuje všechny sluchově postižené, tedy jak hluché, tak ohluchlé či nedoslýchavé, nehledě na to, že se považuje, alespoň mi to tak mezi neslyšícími přijde, za "slušnější".
Jinak, ať už je pravda kdekoli, je článek a studie dobrým námětem k zamyšlení.

Odpovědět


problém je stres

bq,2008-04-28 11:47:27

To, že tlumočení je náročná profese, je nesporné. Ovšem otázkou je, zda je to dáno špatnou ergonomií pohybu. V tom případě by opravdu nejohroženější byli neslyšící. Problém je, že tlumočník je při tlumočení ve stresu, (protože musí dělat několik věcí zároveň), a proto přetěžuje určité svaly.

Odpovědět


Nemáte pravdu

Jan Šimůnek,2008-04-28 15:56:03

Znakovku preferují především hluší (100% ztráta sluchu od narození nebo velmi útlého věku). Sluchově těžce postižení jdou spíš cestou technických pomůcek a ohluchlí se spíš naučí odezírat než komunikovat znakovkou. "Neslyšící" se tudíž rozpadají na tři skupiny, z nichž každá preferuje a potřebuje něco jiného.

Odpovědět


Terminologie

mv,2008-05-12 20:32:06

Stran terminologie sluchových postižení doporučuji odbornou literaturu.

Těm "hluchým se 100% ztrátou sluchu" bych raději říkal prelingválně neslyšící - neboli mají výraznou ztrátu sluchu před rozvojem mluvené řeči. Tato ztráta je málokdy 100%. K těmto prelingválně neslyšícím patří i ti ohluchlí, kteří ztratili sluch prelingválně. Tito mají většinou jako mateřský jazyk znakový jazyk.

Postlingválně neslyšící již mají rozvinutý jako mateřský jazyk mluvenou češtinu, a proto pro komunikaci se slyšícími volí orální komunikaci.

Nicméně uvnitř komunity Neslyšících (kam mohou patřit i nedoslýchaví) je znakový jazyk základním prostředkem komunikace.

Odpovědět

Článek zapomíná na jednu podstatnou věc:

Jan Šimůnek,2008-04-28 10:00:31

že se totiž tou znakovkou mezi sebou domlouvají i samotní neslyšící, takže mají podstatně vyšší zátěž než ten tlumočník (a hlavně neustálou). Zdravotní následky by se tedy musely projevit především na nich.

Odpovědět


To mě při čtení také napadlo

Pavel,2008-04-28 12:03:12

ale rozdíl může být v tom, že pro neslyšícího je znaková řeč "přirozená", zatímco pro toho tlumočníka nikoliv. Aspoň já když vidím rozhovor neslyšících a porovnám to s gesty tlumočníka, tak mi připadá, že ten tlumočník dělá gesta mnohem méně plynulá, trhavá, což určitě zatěžuje pohybový aparát více (jako si našinec narozdíl od angličana zauzluje jazyk, má-li vyslovit "five sixths").

Odpovědět


sixths

Rozumný Občan,2008-04-28 19:01:24

No i ono rodilí mluvčí zjednodušujou sixths na six.

Odpovědět


mate pravdu

Nina,2008-04-28 19:04:19

jeden ces jsem skupinu neslysicich vidala denne. I gesta oblicejovych svalu jsou u tlumocniku mnohem vice vyrazna nez u neslysicich.

Odpovědět

Pánové,

Td,2008-04-27 21:21:38

také jsem svého času občas dirigoval, není to na infarkt, a nakonec to přináší i uspokojení. Nemyslím, že by to byl extra stres.

Odpovědět


Já jsem taky občas běhal maratón,

Duke,2008-04-27 22:49:38

a nemůžu si stěžovat, že bych někdy nedoběhl. To ale nic nemění na tom, že když ho někdo běží za dvě dvanáct, tak si může hrábnout na dno.

Odpovědět


prave

Nina,2008-04-28 09:21:10

kdysi rikali ze spocitali ,za 2.hodinovy koncert zpevak vyda tolik kalorii,jako kdyz delnik vylozi lopatou 5 vagonu uhli. Otazka je,zda vykladani uhli delnika dusevne uspokojuje tak jako zpevaka jeho povedeny koncert,nebo dirigenta,ktery potom sklizi aplaus. Proto by bylo fajn,kdyby se sem dostal do diskuze nekdo,kdo preklada ve znakove reci.)))

Odpovědět


Nino

Pavel,2008-04-28 12:59:41

myslím, že to je jen legenda. Kdysi v TKM (televizním klubu mladých, či jak se to přesně jmenovalo) to opravdu testovali. Nechali nějaké horníky půl hodiny rubat uhlí, zpěváky zpívat a tančníky tančit, no a výsledek podle očekávání - nejvíce spálili horníci, pak tanečníci, zatimco u zpěváku byl výdaj energie téměř neměřitelný.

Odpovědět


Nino, kdo to říkal? Kdo spočítal? Vy tomu věříte?

Duke,2008-04-29 16:22:18

Vy věříte tomu, že zpěvák za dvě hodiny vydá tolik energie jako člověk který vyloží 50 tun uhlí. Já ne! Spočítejte si kolik by musel za ty dvě hodiny vydat. To by u toho zpěvu musel svítit jak žárovka.

Odpovědět

To je blbost....

Rx,2008-04-27 11:36:32

Pokud je to pravda co se tomhle článku píše, tak by dirigent (který má během koncertu mnohem větší akceleraci a zátěž) musel po prvním koncert padnout mrtvý k zemi. :) A to jsem kdysi četl, že duševní i pohybová zátěž u dirigenta jsou ve vzácné rovnováze a toto povolání patří k nejzdravějším na světě. To by mne docela zajímalo, kdo tenhle výzkum financoval... :(

Odpovědět


Re: To je blbost....

edison,2008-04-27 12:29:12

Aby dirigent dlouhodobě potřeboval stejné zrychlení jako tlumočník znakové řeči, musel by většinu své pracovní doby dirigovat techno:-)
(to byla blbá odpověď na "To je blbost")

A teď vážně: O podobných věcech má smysl diskutovat nad grafy z akcelerometrů, které byly umístěny na dirigenty i překladatele. Bez nich je to jen plané filozofické plkání, bez možnosti přiblížení k pravdě.

Věty, jako "duševní i pohybová zátěž u dirigenta jsou ve vzácné rovnováze" ve mě evokují představu autora-idealisty, který nehledá pravdu, ale zdůvodnění pro své ideály.

Ovšem otázka "To by mne docela zajímalo, kdo tenhle výzkum financoval" stojí za zamyšlení a to zejména kvůli v článku zmíněné "zasvěcené intervenci". Jak plyne z Bastiata, nebudou to tlumočníci, ani neslyšící, kdo na takové intervenci vydělá. Právě oni budou jejími konečnými důsledky nejhůře postiženi...

Odpovědět


To není blbost!

Duke,2008-04-27 13:30:13

Zas jeden nevěřící Tomáš co kdysi cosi četl někde v bobkovém listě. A na základě toho by rád věděl, kdo tenhle výzkum financoval...

Jediný dojem který to na mně dělá, je, že milý (milá) Rx v životě neviděl dirigenta a tlumočníka znakové řeči. Jejich pohyb je totiž podstatně odlišný, protože tlumočník používá pohybu jednotlivých prstů, proto je ohrožen syndromem karpálních tunelů a zánětem šlach. Na rozdíl od dirigenta.

Nevím, v kterém bobkovém listě jste četl, že práce dirigenta je jedna z nejzdravějších. O tom si zas já myslím, že je to blbost a moc by mě zajímalo kdo to financoval.

Práce dirigenta je jedna z nejnamáhavějších a zdravotně nejproblematičtějších jakou si lze představit. Existují studie, které srovnávají fyzickou zátěž dirigenta se zátěží maratónského běžce, jeho tepová frekvence a doba výkonu je naprosto odpovídající. Na rozdíl od maratónského běžce, který běhá venku, pracuje dirigent ve vydýchaném vzduchu koncertní síně, na rozdíl od maratónce v trenýrkách a maratónkách je dirigent v lakýrkách a fraku. Pokud k tomu přičtete ještě obrovskou psychickou zátěž dirigenta za hlučnosti dosahující až 120 dB, tak jen hlupák může napsat, že patří k nejzdravějším na světě.

Odpovědět


To je blbost...

RX,2008-04-27 13:39:23

Milá Duke, pokud umíš číst trochu mezi řádky, asi ti nebude dělat potíže, dovtípit se, proč právě slovo ´nejzdravější´ je napsáno v uvozovkách.

Odpovědět


Milá Rx

Duke,2008-04-27 13:54:44

Tak potom nesmíš začínat slovy to je blbost, jestli chceš aby tě někdo i s těmi tvými uvozovkami pochopil. Víme?

Odpovědět


Milá Duke

Rx,2008-04-27 14:56:21

Někdo nebo to dělá potíže jenom tobě? :)

Odpovědět


No comment.

Duke,2008-04-27 20:09:22

Odpovědět


Milá RX

Colombo,2008-05-01 21:26:59

dyť tam žádné uvozovky nejsou!

Odpovědět

abeceda

xyza,2008-04-27 09:44:02

http://www.mraz.biz/albums/znakova-rec/znak_rec.jpg

chýba mi tam vztyčeny prostrednik

Odpovědět


Vztyčený prostředník znamená,

Dane,2008-04-27 10:43:37

že Kalousek je jednička!

Odpovědět

Neznám a neumím

Tx,2008-04-27 07:24:17

znakovou řeč, ale kdykoliv ji vidím, snažím se najít logiku mezi znaky a řečí. Jednou se mi to povedlo dokonale. V Polsku, kdykoliv moderátor řekl "Sovětský svaz", tlumočník 2x poklepal pravou rukou na levou pěst, což u nás ve "znakové" řeči nehluchoněmých značí soulož...

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz