Je datování podmořských usazenin dle izotopů uhlíku přesné?  
Nová studie od Petera K. Swarta publikovaná v PNAS porovnává poměr izotopů uhlíku ve vzorcích uhličitanů pocházejících ze tří oceánských pánví. Přinese jeho výzkum výsledky, kterými bude ovlivněn způsob datování paleontologických nálezů?

 

Přesné datování stáří života na Zemi a jeho vývoje během zhruba předpokládaných 4,5 miliard let bylo během minulého století předmětem velké polemiky. Hlavní ukazatel stáří organické hmoty tradičně používal poměr atomů méně četného izotopu uhlíku (13C) k četnějšímu izotopu (12C) v organických látkách produkovaných biologickou činností. Jak rostliny (ale i živočichové) během svého života selektivně začleňují tento 12C izotop do svých těl, tak se v uhlíkatém materiálu vzniklém působením živých organismů mění poměr 13C/12C. S využitím tohoto principu byla geology interpretována historie organického materiálu s pomocí poměru izotopů 13C/12C z uhličitanů organického původu.

 

Peter K. Swart: „Tato studie je velkým krokem ve smyslu přehodnocení toho, jak geologové interpretují odchylky v poměru izotopů 13C/12C v průběhu celé historie planety Země. Jestliže tento přístup nefungoval přesně v minulých deseti miliónech let, tak proč by měl fungovat v ještě starších obdobích? V důsledku našich objevů je potřeba přezkoumat změny v záznamech poměru izotopů 13C/12C, závěry týkající se změn v zásobách a dynamice změn izotopů uhlíku musí být znovu přehodnoceny a některé z pevně zakořeněných myšlenek týkajících se vzestupu oxidu uhličitého během specifických období geologické historie Země by také měly být upraveny.“

Zprvu se zdálo, že tento princip „hraje“ na vzorcích s odhadovaným stářím do 150 miliónů let. Nicméně, z období staršího se nikde nenachází žádné vzorky oceánských usazenin, na kterých by bylo možno ověřit určování stáří prostřednictvím poměru izotopů13C/12C. Vztah mezi těmito sedimenty a globálním koloběhem uhlíku zkoumal profesor doktor Peter K. Swart z University of Miami a sepsal o výsledcích výzkumu zprávu, která se objevila v Proceedings of the National Academy of Sciences. V tomto dokumentu jsou popsány výsledky zkoumání změn obsahu izotopů uhlíku u sedimentů s předpokládaným vznikem během posledních deseti miliónů let nalezených na třech stanovištích v různých oceánech, a to poblíž Bahamských ostrovů (Atlantský oceán), Malediv (Indický oceán) a Velkého bariérového útesu (Tichý oceán). Odchylky v poměru izotopů 13C/12C od očekávané úrovně vykazují velikou podobnost na všech třech studovaných místech a přitom se odlišují od celkových očekávaných změn v poměru 13C/12C.

 

Vypadá to, že záznamy o uhličitanech vzniklých metabolismem organismů, které jsou často používány pro celé období časné historie Země, zřejmě nejsou tím nejlepším „kronikářem“, je-li k datování využito poměru izotopů 13C/12C z organismů žijících kdysi dávno na otevřeném oceánu. Proto tato práce představuje náznaky toho, že dřívější předpoklady změn v poměru izotopů 13C/12C obsažených v uhlíkatých mořských usazeninách nejsou vždy tak přesné a správné, jak se dříve myslelo.

 

Zdroj: University of Miami – RSMAS
http://www.rsmas.miami.edu/

Autor: Ota Beran
Datum: 22.09.2008 03:23
Tisk článku


Diskuze:

odporucam precitat si abstrakt

Dagmar Gregorova,2008-09-22 13:47:01

http://www.pnas.org/content/105/37/13741.abstract?sid=ac8ab32e-8990-429a-bceb-fc247d5de5e5
tu je aspon abstrakt clanku, ktory je asi viac napovie, o co ide... o porovnanie pomeru stabilnych izotopov uhlika v sedimentoch pribrezneho plytkeho mora s bio-vapencovym podkladom a v sedimentoch hlbokomorskych

Odpovědět

tak to jsem úplně přehlédl!

Vladimír Němec,2008-09-22 11:51:46

Dík za upozornění. Tím spíš to je nelogické. Poměr stabilních izotopů by se v čase opravdu neměl měnit!

Odpovědět

spresnenie... mozno

Dagmar Gregorova,2008-09-22 08:31:02

Prispevok este trochu viac znepresnuje aj tak velmi nejasnu povodnu press-spravu
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080910104202.htm, ktora sama akosi neisto a nejasne vysvetluje, ze ide o problem, ze sa datovanie vhodne pre sedimenty z uhlicitanovych podkladov selfovych mori nema pouzit pre datovanie hlbokomorskych sedimentov. Bola by som s presnostou takychto sprav opatrnejsia, su zdrojom kvaziargumentov pre zastancov inteligentneho dizajnu. Preto treba s tymito informaciami narabat opatrne a presne. Uz nikomu potom nevysvetlite, ze je to inak.
Oceanske dno a teda aj sucasne sedimenty na nom naozaj nie su starsie ako 150 mil. (200 mil.) rokov, pretoze vplyvom pohyov kontinentov starsie moria zanikli. Ich starsie - napriklad paleozoicke - spevnene sedimenty sa v podobe sedimentarnych hornin samozrejme nachadzaju aj na nasom uzemi.
Z povodneho clanku:
The variations in the 13C/12C ratio are synchronous at all of the sites studied, but are unrelated to the global change in the 13C/12C ratio.
It appears that records related to carbonate platforms which are often used throughout the early history of the Earth are not good recorders of the 13C/12C ratio in the open oceans.

Odpovědět

zvyšuje poměr???

Vladimír Němec,2008-09-22 07:56:33

Proč by se měl v tělech rostlin a živočichů zvyšovat poměr izotopů uhlíku? Já se domníval, že poměr je stejný jako v okolní přírodě (té doby), a datování vzorku se určuje z poločasu rozpadu - tedy o kolik poměr do dneška klesl.
Kdyby se poměr zvyšoval, závisel by i na délce života organizmu a datování by bylo o to nepřesnější....

Odpovědět


Zvyšuje nebo snižuje

Petr Kr,2008-09-22 11:33:25

Také mi to není zcela jasné. V každém případě je v článku nelogičnost, že roste podíl C12 a přitom se zvyšuje podíl C13/C12. To mi jako matematikovi také nejde rozchodit.
Jinak ten C13 i C12 jsou stabilní izotopy, tj. nerozpadají se. Proto jejich poměr jednou vzniklý vybudováním živého organismu zůstane už po jeho smrti naprosto identický celou dobu. Pokud by se poměr C13 ku C12 v přírodě ovšem měnil během života tohoto organismu, měl by v okamžiku smrti výsledný poměr daný vážením poměrů těchto izotopů za svého života. Může se ovšem poměr C13 a C12 význačněji změnit během několika let nebo desetiletí?

Odpovědět


Pavel

Pavel A1,2008-09-22 13:39:29

Podle toho, co o tom vím, a jak to chápu, se to má asi takto:

C12 a C13 jsou dva stabilní izotopy uhlíku. Podstatné je, že rychlost chemických reakci závisí i na hmotnosti zůčastněných atomů, lehčí reagují rychleji, a proto poměr izotoů C13/C12 je v živých organismech nižší, než v okolní přírodě (C12 reaguje rychleji, proto je spíše do organismů zabudován). Je-li pak ten organický materiál fosilisován (tady vyloučen z koloběhu C), zvyšuje se tím poměr C13/C12 v uhlíku dostupném živým organismům, a protože na pozdější organismy už v té přírodě zbyde méně C12, poměr C13/C12 je ve starším organickém materiálu nižší než v mladším (bavíme se o rozdílech v řádu desítek miliónů let, ne za života organismu). Tedy v tom článku je to dobře, jen poněkud nedostatečně vysvětlené.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz