Děti schizofreniků jsou více ohroženy úmrtím kojenců  
Výsledky výzkumu provedeného na Karolinska Institutet prokázaly, že děti, u kterých je minimálně jeden z rodičů postižen schizofrenií, jsou dvojnásobně ohroženi úmrtím během prvního roku života.ˇ

 

Studie publikovaná v říjnovém vydání časopisu British Journal of Psychiatry zkoumala dva milióny porodů, které proběhly mezi lety 1983 a 2002, s využitím dat z několika populačních registrů. Cílem bylo zjistit, zda existuje spojitost mezi úmrtností dětí do jednoho roku věku a diagnózou schizofrenie alespoň u jednoho z rodičů.

 

Předchozí studie ve svých výsledcích předvedly, že u žen trpících schizofrenií existuje zvýšené riziko negativních výsledků těhotenství. Nicméně, dosud je známo jenom velmi málo o možných rizicích, která lze u dětí spojovat s otci postiženými schizofrenií. Tato studie objevila, že novorozenci, u kterých jsou matka nebo otec schizofrenici, vykazují dvojnásobné riziko kojenecké úmrtnosti.

 

Výzkumníci se nedomnívají, že by pro toto zvýšené riziko existovalo genetické vysvětlení. Je to proto, že v rámci studie bylo také zkoumáno riziko úmrtí kojenců, pokud rodiče měli sourozence nebo polosourozence postižené schizofrenií. Genetický faktor by byl nabíledni, pokud by toto riziko kojeneckého úmrtí bylo významně vyšší u plných sourozenců v porovnání s polosourozenci, ale to se neprokázalo.

 

Kromě těchto výsledků se ještě prokázalo, že pokud otec i matka mají diagnostikovánu schizofrenii, bylo u jejich dětí zjištěno zvýšené riziko nízké porodní hmotnosti a předčasného narození z důvodu kratší doby těhotenství. Nicméně, tyto problémy by mohly být z velké části vysvětleny také tím, že děti rodičů se schizofrenií se často rodí do nepříznivějších sociálních podmínek. Například ženy se schizofrenií častěji kouří a s menší pravděpodobností žijí s otci svých dětí. Jak ženy, tak muži se schizofrenií jsou také častěji společensky znevýhodňováni a mívají nižší úroveň vzdělání.

 

Na základě výsledků této studie jsou vědci přesvědčeni, že je potřeba, aby si nejenom pracovníci porodnic a novorozeneckých oddělení byli více vědomi rizik a problémů, která mohou očekávat u novorozenců a kojenců narozených rodičům, kteří jsou postiženi schizofrenií.ˇ

 

Zdroj: Karolinska Institutet

Datum: 14.10.2008 03:25
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz