Pěstování GMO kukuřice  
Pěstování GMO kukuřice ekologické zemědělce neohrozí. Podnět Greenpeace ale bude projednávat dohadovací komise…
Argumenty organizace Greenpeace, podle nichž povolení Ministerstva životního prostředí (MŽP) z 8. října letošního roku pěstovat v ČR geneticky modifikovanou kukuřici (GMO) firmy Monsanto, jsou naprosto zavádějící. Uvedl to dnes člen ministerské komise GMO Jaroslav Drobník. „Před uvedením do oběhu bude tato kukuřice tři roky v odrůdových zkouškách, pouze na pokusných polích Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, takže to nemůže žádného farmáře ani teoreticky ohrozit,“ zdůraznil Drobník.

Protest Greenpeace je podle jeho názoru odrazem stávající podoby zákona o GMO, kde jsou nevládní organizace naprosto nad rámec obvyklých mechanismů v EU v pozici účastníků správního řízení při schvalování uvádění GMO organismů do oběhu a povolování jejich pěstování. Podnět Greenpeace tak musí nyní projednat dohadovací komise, obstrukce však mohou pokračovat a teoreticky ohrozit zasetí GMO kukuřice na jaře příštího roku. „V parlamentu se ale bude příští týden bude projednávat novela zákona o GMO, jejíž součástí je standardizace postavení nevládních organizací v procesu schvalování GMO s EU. Tam tyto organizace účastníky správního řízení nejsou, své podněty, protesty a názory ale mohou vznášet stejně jako kdokoli jiný do 30 dnů od správního rozhodnutí. Při závažných podnětech přitom musí MŽP svolat veřejné slyšení,“ konstatuje Drobník.

Podle Greenpeace může rozhodnutí MŽP vést ke zničení ekologických zemědělců. „Podmínky povolení jsou formulovány tak, jako by si je navrhovala sama firma Monsanto. Bude-li geneticky upravovaná kukuřice podle těchto podmínek pěstována, dojde ke genetické kontaminaci polí s přirozenou kukuřicí, což může úplně zničit ekologické zemědělce a silně ekonomicky zasáhnout i konvenční rolníky,“ uvedla k tomu koordinátora genetické kampaně Greenpeace v ČR Magdalena Klimovičová, Podle mluvčí MŽP Karolíny Šulové to však není pravda. „Podmínky stanovovala komise, ve které jsou zastoupeni odborníci z několika oborů,“ konstatovala mluvčí. Sami ekologičtí zemědělci říkají, že bezprostředně ohroženi rozhodnutím nejsou, ale teoreticky by jim v budoucnu mohlo způsobit potíže. Postoj ministra zemědělství Jaroslava Palase konstatuje, že ČR by se neměla GMO organismům bránit, ale produkty, které je budou obsahovat, je třeba označovat a kontrolovat.


Negativní postoje Greenpeace jsou přitom oficiálně placenou kampaní, nejde tedy o neziskové ekologické aktivisty. Například v rozpočtu české pobočky Greenpeace na rok 2002 je z celkového objemu 7,85 milionu korun vyčleněno na kampaně 2,322 milionu, z toho na kampaň proti GMO bylo použito 34 procent finančních prostředků.
Autor: Petr Havel
Datum: 10.10.2003
Tisk článku


Diskuze:

stížnost na tuto www stránku

Jaffa,2005-01-20 08:50:08

Já hledám něco o kukuřici a je tady úplný hovno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odpovědět

reakce na diskusi

Ota Beran,2003-10-31 11:14:37

Nemám nic proti právu na názor, ani proti svobodě slova. Nejsem apriorně ani zastánce či odpůrce GREENPEACE, dokonce se mi některé jejich akce a publicitu jež vyvolávají líbí, např. když vrátí zpět do SPOLANY jedy, které se jí „ztratily“ do okolí. Mám ale dojem, že v otázce GMO je GREENPEACE trošku mimo mísu. Budoucnost stejně ukáže kdo měl pravdu. Jedna z věcí kterou nás historie učí je, že pokrok se nedá zastavit. A jestliže je pokrok tak ekonomicky poháněn jako je tomu v případě GMO, platí to tuplem. Pokud konečným výsledkem budou kvalitnější a levnější potraviny, nedovedu si představit nic, co by jejich zavedení mohlo zastavit…
Jestli někdo chce platit na GREENPEACE jako Mazi, je to jeho věc. Jestli se někdo cítí ohrožen GM potravinami jako Chose, ať se pro mne a za mne cpe třeba biobůčkem z prasat chovaných pastevním způsobem. Pokud ho nedokáže zaplatit, může ta prasata třeba jít pást.
Já se zase cítím být ohrožen radikálními názory,jež zjevně nejsou podloženy hlubší znalostí věci. Jak říkávala moje paní profesorka: „pletete si pojmy s dojmy milánkové“
Je zajímavé, že se nositelé tak „osvícených“ a radikálních názorů nedokáží podepsat…

Odpovědět

Kukuřice

Vítězslav Novák,2003-10-16 22:44:15

Ta "hnusně sladká" kukuřice, drahý Chose, není GM, to je prostě odrůda. Maďaři jí říkají "czemege kukorica", tedy lahůdková.
Indiáni si takových odrůd vypěstovali desítky a můžete najít žluté, skoro bílé, červenooranžové i černé, ba i namixované. Prodávají se jako "ozdobné" a můžete si je pěstovat dle libosti. Že vy znáte jen tu, která se u nás pěstovala pro dobytek, je vaše věc. A o něčem to svědčí.

Jakou biodiverzitu hodláte hledat na poli s pšenicí, kukuřicí, ječmenem nebo jakoukoli pěstovanou plodinou, netuším. Že byste tam chtěl rozsévat koukol nebo jiné plevely? Moje prababička, která si takové biodiverzity užila ažaž, by vás vzala rozporkou.

Ostatně i jinde ve své reakci ukazujete, že význam slov, s nimiž manipulujete, je vám poněkud vzdálen. Schválně, jestli to najdete. Klidně s dopomocí.

Za kampaněmi proti GMO nemusí být jen chemické firmy. Ekozemědělská lobby je taky silná a točí se tam dost peněz. Hlavně díky dotacím.

Jinak, jsem také proti zákazu Greenpeace a jiných ekologistických organizací. Ano, znemožní se samy. Viz "úspěchy" našich Jihočeských matek, Duhy, Dětí Země a dalších nátlakových skupin ve vztahu k Temelínu.

(doufám, že se ten povinný emajl nikde neobjeví. "e-bombardování " jsem si už taky užil)

Odpovědět

odpověď neznámému Chose

Jarda Petr,2003-10-16 05:27:45

Ano, každý může mít svůj názor, ale musí za něj nést zodpovědnost. A ta není u odpůrců GMO malá. Vládní představitelé Zambie odmítli s odvoláním na obavy z GMO vládnoucí v zemích EU distribuovat hladomorem postiženému obyvatelstvu zrno GM kukuřice dovezené v rámci humanitární potravinové pomoci z USA. V této zemi tak zůstaly bez potravinové pomoci minimálně 2 miliony lidí čelící bezprostřední hrozbě smrti hladem. Zodpovědnost za tuto ostudnou záležitost padá nejen na hlavu zambijské vlády, ale i všech, kteří používají GMO jako strašáka. Zkoušel jsem to mailovat kritikovi ukrývajícímu se pod přezdívkou „Chose“, ale jeho mail podle našeho linuxu neexistuje a je to tedy podle všeho celkem klasický anonym. Těm, kdo mají o zambijskou katastrofu zájem si dovoluji doporučit vlastní příspěvek na Oslu nazvaný „Utichly bubny…“

Odpovědět

nesouhlasím

Chose,2003-10-15 18:54:37

No tak se vám nelíbí Greenpeace, dovoluje si mít jiný názor a dokonce veřejně. Ať si každý řekne jestli se mu to líbí nebo ne ale z mého pohledu se cítím GM potravinami přímo ohrožován a to hned v několika směrech. Za prvé se sem tahají upravené druhy které často chuťově jsou hnusné, viz. kukuřice, prakticky nelze koupit jinou než tu hnusně sladkou. za druhé důsledným používáním pesticidů vznikají plochy prakticky mrtvé půdy kde roste právě jen ta jedna konkrétní plodina. Byly diskutovány případy kdy plevel získával rezistenci souběžně s používání stále silnějších pesticidů. Za třetí často se jedná o plošnou náhradu druhem u kterého naprosto není jasná jeho genetická stabilita a schopnost trvalého rozmnožování. V případě rozpadu struktur vyrábějící tyto potraviny by to vedlo k obrovským problémům. Za čtvrté bude docházet k vytlačování různých odrůd a jejich náhrady odrůdou jedinou, nějaká biodiverzita půjde do háje. Pokud někdo argumentuje třetím světem tak vědomně lže. Pokud už jsou tyto plodiny nutné potom je možno je šlechtit přímo na místě a neznečistovať naše prostředí, nemluvě o tom, že problémy třetího světa by lépe řešila promyšlená politika rozvoje a pomoci těmto zemím včetně spravedlivého obchodu. Pokjud někdo argumentuje státním dozorem a testováním tak mi řekněte kdy za poslední desetiletí bylo něco uděláno poctivě a v zájmu veřejnosti. Ale nemá cenu to takto řešit, tyto plodiny provází některá více či méně pravděpodobná rizika a přitom zde prostě nejsou potřeba, není důvod je zavádět kromě zisku několika jednotlivců

Odpovědět

bylo by to krásný

Jarda Petr,2003-10-13 15:25:32

"Bylo by to krásný", jak se zpívá v jednom songu. Pavlem navrhované řešení má jeden malý háček. Pěstování geneticky modifikovaných rostlin je ve smyslu zákona 153/2000 Sb. považováno za "nakládání s GMO" a to může činit jen právnická osoba zapsaná do speciálního seznamu ministerstva životního prostředí a jen s rostlinami, které jsou rovněž zapsány v seznamu výše uvedeného ministerstva. Netřeba jistě zdůrazňovat, že něž je do příslušných seznamů cokoli či kdokoli zapsán, podrobí jej ministerstvo důkladné "kádrové prověrce". Dostat se na oba seznamy není žádná legrace. Mnohé firmy či instituce by mohly vyprávět příběhy, při nichž by nezůstalo oko suché. Pokud jde o bojkot produktů ekologického zemědělství, to je celkem rozumná věc, protože například mykotoxiny v produktech plodin., které jsou napadeny hmyzími škůdci a následně prorostou plísní, dovedou celkem spolehlivě vyvolat rakovinu jater nebo narušit reprodukci. Problém ale tkví úplně jinde. I když se všude proklamuje, že spotřebitel má právo si vybrat, zda bude baštit GMO či nikoli, nikdo vám nezaručí, že na regálech supermarketu potraviny s GMO najdete. Já mohu celkem spolehlivě garantovat, že je tam nenajdete. To je výsledek obchodní politiky velkých evropských obchodních řetězců. Přitom GM potraviny jsou ty nejdůkladněji prověřené potraviny, jaké si dovedeme vůbec představit. Než se nějaká GM sója, řepka nebo kukuřice povolí, musí projít testy, které stojí miliony (dolarů nikoli korun) a trvají 7 až 10 let.
Doufám, že mi zbude chvilka a na Oslovi se objeví volné pokračování "GMO - máme se jich bát" nazvané "GMO - můžeme je jíst?"
Greenpeace nedoporučuji zakazovat. Mně by stačilo, kdybychom je nechali (jak řekl Jan Werich v Pekařově císaři) "historicky znemožnit".

Odpovědět

povšechně

pavel houser,2003-10-13 14:11:19

- samozřejmě, že každý může přispívat na činnost jakékoliv legální organizace. v případě greenpeace ovšem podle mého názoru existuje mnoho důvodů k tomu, aby její činnost byla chápána jako v rozporu s veřejným zájmem a zastavena; myslím, že mírou škodlivosti dnes greenpeace překonává i současnou ksčm.
- za stávající situace se domnívám, že by příznivci GMO měli volit následující taktiku - pěstovat si to pro vlastní potřebu na zahrádkách, pěstovat si doma transgenní pokojové rostliny apod. proti takto decentralizovanému způsobu lze těžko bojovat, aktivisté a podobná verbež mohou zničit jedno pokusné pole, ne však tisíce polí.
- mimochodem, myslím v Nature (a v překladu i ve Vesmíru) vyšel článek o škodlivosti tzv. ekologického zemědělství. Krajina v okolí těchto farem je např. zamořena škůdci, okolní zemědělci musejí naopak používat zvýšené množství různých herbicidů apod. Funguje to podobně, jako když se někdo nenechá očkovat a je bacilonosičem - jedná se de facto o veřejné ohrožení. Proto soudím, že v supermarketech je třeba především ze zásady ignorovat produkty tzv. ekologického zemědělství.

Odpovědět

mazi je vedle

Jarda Petr,2003-10-13 13:12:58

Představa, že se na boji s GMO nedá vydělat a že na něm tudíž nikdo nemůže mít zcela zištný zájem, je mírně řečeno lichá. Je holým faktem, že s pěstováním GM plodin odolným vůči hmyzím škůdcům rapidně klesá spotřeba insekticidů. Pěstováním GM plodin odolných vůči herbcidům klesá celková spotřeba herbicidů, protože farmář nemusí opakovaně stříkat pole rlznými herbicidy cílenými na různé plevele, ale může ve vhodný moment použít jediný postřik. Vzhledem k tomu, že plochy oseté GM plodinami neustále rostou, je výhled výrobců pesticidů poněkud chmurný. Zákazem GM plodin se jim propad v odbytu pesticidů opět vyrovnal. Dovedu si představit, že by byli ochotni (samozřejmě zcela nenápadně a nepřímo) kampaně proti GMO sponorovat. Podobných zcela zištných odpůrců GMO bychom našli ještě mnohem více. Každý může samozřejmě přispívat na co chce. Dokonce i na platy a propagadu ekologických aktivistů. Já osobně bych raději přispěl na dovoz geneticky modifikované kukuřice obyvatelům Zambie a dalších jihoafrických zemí. Umírá jich hladem 20 milionů.

Odpovědět

Poslední odstavec

Mazi,2003-10-13 10:39:22

je úplně mimo. Greenpeace sice oficiálně platí kampaň proti GMO (nevidím důvod proč by nemohli) a to zvětší části z příjmů získaných od dobrovolných přispěvatelů (včetně mě :] ), ale proto snad ještě nemusí být ziskovou organizací. Jaký zisk by z toho vlastně mohl vůbec plynout? Nevšinl sem si že by ekologičtí zemědělci měli miliony na rozhazování, narozdíl od "některých" jiných neekologických a rozhodně ziskových firem.

Odpovědět

GM kukuřice až za 3 roky

Jarda Petr,2003-10-11 04:48:02

Předpoklad profesora Drobníka, že k odrůdovým zkouškám GM kukuřice budou stačit tři roky považuji za velmi optimistický. Podle mého ryze soukromého názoru se opět najde někdo, kdo porost kukuřice zničí nebo do něj zasáhne takovým způsobem, že odrůdové zkoušky znehodnotí. Zkušenosti z ČR jsou bohužel v tomto směru velmi smutné.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace