Když hradní páni propagují kreacionismus  
Kdo se zúčastnil pražského semináře pořádaného Centrem pro ekonomiku a politiku (20. dubna tohoto roku), nebo zavítal na stránky CEPu, mohl se od zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky seznámit s tím, že "Darwinovo učení je levičáckým symbolem a že se stane kladivem proti křesťanské civilizaci".Co je CEP?
Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je vzdělávací a výzkumný institut založený v r. 1998 Václavem Klausem jako občanské sdružení. Jeho cílem je „šíření a podpora idejí svobodné společnosti a tržního hospodářství a šíření a podpora myšlenek velkých osobností liberálního myšlení“ (citace ze zakládající listiny. V čele CEPu stojí správní rada, kterou tvoří Václav Klaus, Karel Steigerwald a Jiří Weigl. Stránky CEPu nás vyzývají k podpoře finančním darem, aby mohl pořádat semináře.

 

 

Petr Hájek, zástupce vedoucího KPR, Pražský hrad.

Kdo je pan Hájek?
Petr Hájek je zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky pro oblast komunikace a kultury. Dá se říci, že je nejvyšším tiskovým mluvčím, neboť k jeho pravomocem patří řídit ředitele Tiskového odboru, Odboru památkové péče, Odboru spisové a archivní služby a Sekretariát vedoucího Kanceláře pro oblast komunikace a kultury... Profesí je pan Petr Hájek spisovatel a novinář.


O co v jeho přednášce a na stránkách CEPu jde?
O nic menšího, než o napadání  evolucionismu. Pan Hájek své vystoupení uvedl slovy: „Nevím, jak vy, ale já z opice nepocházím“. O něco dál je pasáž o tom, jak je „ v hymnách současných euroamerických sociálních revolucionářů cudně zakryto, že v jejich pozadí vlaje prapor takzvaného vědeckého darwinismu, což má být počátek dlouhé cesty do tmy.“ Pan Hájek napadá evoluční teorii a přitom o ní nic neříká. A tak zatímco vědci přináší další důkaz, který potvrzuje vývojovou linii savců k opicím, lidoopům a lidem - v lomu Messel u porýnského Darmstadtu právě objevili mimořádně zachovalou fosilii, z doby před 47 miliony let, nazvali ji Ida (podrobný článek je v PLoS ONE), pan Hájek tvrdí opak. Je to exemplární porušení vědecké metodiky na vědecké půdě.

Z dalšího prohlášení tiskového mluvčího prezidenta republiky se dovídáme, že: "… po krátkém intermezzu,
způsobeném sice slabým, ale aspoň vůbec nějakým odporem prezidenta George W. Bushe,
probíhají v obamovských Spojených státech již opět naplno procesy, které naopak
vyučování jiné než darwinistické evoluční teorie ve veřejných školách pod trestem zakazují."

 

 
Vatikán změnil svůj postoj vůči Darwinově evoluční teorii. Ke dvoustému výročí narození Darwina jeho učení oficiálně uznal. Darwinova evoluční teorie podle Vatikánu křesťanství nijak neodporuje...  (Foto: youtube.com)

Tvrzení pana Hájka kritizují již i čeští vědci. Píší o jeho vyjádřeních jako o nepodložených a zavádějících, což přeloženo do lidové mluvy značí, že jde o blábol. Jmenovat můžeme například paní docentku Fatimu Cvrčkovou z Přírodovědecké fakulty UK, která si dala práci a vyhledala záznamy ze soudních sporů v USA týkajících se prohlášení pana Hájka. To že pan Hájek veřejnost klame, uvádí doložitelnými fakty: 

 

Dne 23. března t.r. nejvyšší soud Spojených států po čtyřletých sporech definitivně zamítl žalobu, jíž se paní Jeanne Caldwellová dožadovala zákazu propagace evoluční teorie jakožto učení smiřitelného s naukou o stvoření. Dotyčná dáma přitom tvrdila, že veřejná propagace učení, které toleruje i jiné než kreacionistické vysvětlení, na webových stránkách státem podporované university uráží její náboženský cit.
Dne 1. dubna t.r. nejvyšší soud státu Texas zamítl žalobu, v níž paní Chris Comerová, bývalá zaměstnankyně agentury pro vzdělávání tohoto státu, obvinila svého zaměstnavatele, že ji v roce 2007 propustil, či donutil podat výpověď neprávem. Přiznanou (byť možná ne jedinou) příčinou jejího propuštění totiž bylo, že si dovolila využít svůj služební e-mail k rozeslání pozvánky na přednášku, která zpochybňuje kreacionistické vysvětlení původu druhů jako jediné správné, a tím porušila zákaz vyjadřovat se k tématům, která jsou vnímána jako kontroverzní a k nimž její zaměstnavatel nezaujal oficiální stanovisko. Lze očekávat pokračování sporu u vyšší instance. 

 

PhDr. ing. Jiří Weigl, CSc., vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, člen správní rady CEP.
Co si asi o původu člověka ve správní radě CEPu myslí?


Dne 20. dubna t.r. – tedy právě v den konání semináře v CEP – podala instituce jménem The Institute of Creation Research (ICR) Graduate School žalobu na Radu pro vyšší vzdělávání státu Texas, která jí předtím odebrala akreditaci pro udílení magisterských a doktorských hodností v oborech biologie a geologie se zdůvodněním, že ICR v těchto oborech nesplňuje zákonné požadavky na kvalitu pedagogického sboru, obsah studijních programů a dodržování akademických svobod. Akreditace pro udílení titulů v jiných, zejména teologických oborech přitom nebyla nijak dotčena, podobně jako právo ICR vyučovat i nadále placené kursy o historické fakticitě biblické potopy či šestidenního stvoření, pokud jejich absolventům nechce udílet státem certifikované diplomy z geologie či biologie.


Také další vyjádření z úst pana Hájka o tom, že darwinismus je něco jako dogma, které fixují vědecká kněžstva ateistického náboženství, si zaslouží kritiku. Stejně jako šíření představy, že za všechno zlo 20. století může spiknutí těch, kdo prosazují bludné učení, že člověk pochází z opice…
Další podrobnosti a odkazy z otevřeného dopisu najdete v souboru přiloženém pod tímto článkem.

O mystifikacích uváděných v přednášce pořádané CEPem je dopisem informován Prof. Václav Klaus, předseda správní rady (CEP) Centra pro ekonomiku a politiku (dopis je přiložen jako příloha tohoto článku). Vyjádření Kancelář prezidenta republiky se nám na stránkách hradu nepodařilo najít.


Pan Hájek si evidentně v rámci ideologického boje s fakty hlavu neláme. Ve svém vystoupení argumentuje především vyznáním víry. V odborné debatě takové argumenty nemají co dělat. Taková propagace kreacionismu z úst státního úředníka je podle redakce Osla hodna kritiky. O to více, že se jedná o jednoho z nejvýše postavených činitelů Kanceláře prezidenta a tedy o jednoho z nejužších spolupracovníků hlavy státu. S kritikou darwinismu nevystupuje již ani hlava římskokatolické církve. CEP, prostřednictvím státního úředníka se tak stává ještě papežštějším než sám papež. Pokud by názory pana Hájka měly najít větší podporu v české pravici, potom Pánbůh s námi.

 

Poznámky členů redakce popletené darwinizmem poskládal
Josef Pazdera
 

Stanoviska institucí, která se k danému tématu budou vyjadřovat, budeme pod tímto článkem doplňovat. 


Prameny:

Petr Hájek: Já z opice nepocházím www.cepin.cz, 22.04.2009  http://cepin.cz/cze/clanek.php?ID=896
Dopis Prof. Václavu Klausovi, předsedovi správní rady Centra pro ekonomiku a politiku a prezidentu České republiky

 

Autor: Redakce
Datum: 25.05.2009 14:24
Tisk článku


Diskuze:

dotaz

Jaroslav Petr,2009-05-27 02:58:43

Jsem přesvědčen, že 2 + 2 = 5, že se ve slově "jídlo" má psát správně "ý" (tedy "jýdlo")a že těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se nerovná tíze kapaliny tělesem vytlačené. Když toto budu jako učitel základní školy učit děti a následně budu vyhozen, jde o potlačování svobody projevu a perzekuci?

Odpovědět

Odkaz na jeden blog k tematu

Jan Tošovský,2009-05-26 22:03:14

http://blog.ihned.cz/c3-36992370-YSemin_d-o-jedne-nekonformni-prednasce-a-opicich-predcich-evolucionistu

Odpovědět


Michal Ambros,2009-05-27 01:25:35

http://www.expelledexposed.com/

Odpovědět


Michal Semín

Jaroslav Pokorný,2015-04-29 23:11:21

je při osobním rozhovoru docela příjemný, vzdělaný člověk s rozumnými názory. Ale je hluboce věřící katolík a proto:


"při vzniku a následné existenci jakéhokoli jsoucna nutná preexistence věčné, nestvořené, existenčně soběstačné Příčiny, pro niž se užívá termínu Bůh, je zjevné na úrovní filosofie a žádná sebelépe vybavená experimentální laboratoř na tom nemůže nic změnit."

Odpovědět

Pokoušel jsem se textem pana Hájka prodrat,

Ota Beran,2009-05-26 09:08:32

ale bylo to nad moje síly. Nějak mě ta mediální turbodmychadla a jedovaté prameny v moderních karosériích otrávily, že jsem ten blábol nedovedl dočíst.

Apropó nevíte náhodou někdo, jakou početnost měl na mysli autor ve větě: "Darwin byl úctyhodný pozorovatel přírody, vědec, který ve vší početnosti podlehl, jak se stalo mnohým před ním i po něm, iluzi Objevu."

Odpovědět

poděkování panu Hájkovi

Jaroslav Petr,2009-05-26 04:00:33

Osobně bych chtěl panu Hájkovi poděkovat. Myslím, že pro diskreditaci kreacionismu v Česku udělal mnohem více než lidé jako Zrzavý či Flegr. Tihle seriózní vědci se zabývají evoluční biologií a jejím rozvojem. Na kreacionismus a jeho vyvracení celkem správně nemrhají časem ani energií. Jak je vidět z referátu pana Hájka, kreacionisté se poměrně úspěšně likvidují sami. Skoro si umím představit, že těsně před nástupem za řečnický pultík na onom "opičím semináři" v CEP pan Hájek citoval Jana Wericha v roli Rudolfa II. ve filmu o císařově pekaři a pekařově císaři: "A my se jdeme historicky znemožnit."
Někde jsem zaslechl, že se snad navrhuje udělit panu Hájku "bludný balvan" spolku Sisyfos. Já bych jej nominoval na cenu Vojty Náprstka, kterou uděluje AV ČR za propagaci vědy. "Bludný balvan" panu Hájkovi neuteče (vím, co říkám, mám ho jako člen redakční rady Vesmíru taky).
Zajímavá je reakce českých vědců. Podle mého názoru nestojí páně Hájkův referát za reakci. Mnoho vědců je ale zjevně opačného názoru. Obávám se, že neodolali pokušení "zatlouci" Hájkovu "nahrávku na smeč". Ale chápu je. Kdy potkáte v našich zemích živého kreacionistu, do něhož byste si mohli evolucionisticky šťouchnout. Když nepočítám internetové recyklované výlevy klasika českého kreacionismu pana Kábrta, je těch šancí jako šafránu. Takový Dawkins, ten se má. Když už se mu omrzí britští kreacionisté, odjede za Atlantik a tam si užije. U nás aby je pohledal.
Jen jedno mě na panu Hájkovi mrzí. Evidentně propásl šanci stát se českým kreacionistickým mučedníkem, byť čeští evolucionisté udělali vše, aby mu tenhle statut zajistili. V celostránkovém článku v Lidových novinách ze soboty 23.5. 2009 pan Hájek tvrdí, že útoky evolucionistů na něj jsou jen neuměle zastřené útoky antiklausovské kliky na prezidenta Václava Klause. Pan Hájek tak trochu připomíná malého kluka, který nejprve hodí kamenem a pak se běží schovat za záda staršího bráchy. A já myslel, že katoličtí křesťané mají mučednictví v krvi. No, asi ne všichni.
A už jen jedna poznámka na konec. Kreacionismus se celkem zdatně snaží v muslimském světě, např. v Turecku. A jeho zastánci mají podobné argumenty jako pan Hájek. Podle nich evoluční teorie ohrožuje nejsvětější hodnoty tohoto světa - tedy rozumějme, hodnoty zakotvené v Koránu. Jako že je živý Alláh nad nimi. Že by k sobě muslimský a křesťanský svět konečně nacházel cestu?

Odpovědět

Ten Hajek je fakt expert

Michal Ambros,2009-05-25 22:18:15

Hajek: "Proto Darwina také ani nenapadlo, že by člověk mohl vzniknout jinak než stvořitelským aktem Božím."

Jasne, Darwin evolucii cloveka venoval "len" jednu celu knihu - Descent of Man. Chcel by som vediet, kde na tento blud Hajek prisiel.
Inac cely jeho clanok na cepin.cz je ciste papagajovanie 1000x vyvratenych kreacionistickych nezmyslov. Som zvedavy do akych rozmerov sa to u nas rozsiri.

Odpovědět

Nedá se nic dělat,

Zdeněk Jindra,2009-05-25 22:02:10

Amerika je Amerika a leze sem pořád víc. A i já jsem proti Klausovi a náboženství.

Odpovědět

Český rozhlas

Igor Turecek,2009-05-25 20:37:49

A není to jenom Petr Hájek. Také Český rozhlas masíruje naše mozky náboženstvím soustavnými pořady redaktorky Hůlkové. Nejsem si jist, jestli se tak jmenuje, proto se předem omlouvám, pokud jsem jméno zkomolil. Pokud někdo chce poslouchat něco o stvoření světa Bohem, má na to dost prostoru ve všech kostelech, farách a podobných institucích každý den. Určitě ale není vhodné, aby veřejnoprávní medium šířilo náboženství za státní peníze.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace