Nová analýza potvrdila přítomnost stop po pravěkých proteinech  
...aneb "T. rex" znovu v hlavní roli.Jedním z nejzajímavějších a nejvíce fascinujících paleontologických výzkumů poslední dekády byly nepochybně biochemické analýzy, odhalující původní biologické molekuly a měkké tkáně ve fosíliích některých svrchnokřídových dinosaurů, především pak tyrannosaura MOR 1125, známého jako B-rex. Stehenní kost tohoto jedince již odhalila neuvěřitelné množství vlastního organického materiálu či fosilizovaných stop po jeho přítomnosti (vč. medulární tkáně, erytrocytů, krevních vlásečnic a dokonce i stavebních proteinů, jako je osteokalcin). Výzkumy Mary Higby Schweitzerové, Johna M. Asara a několika dalších biochemiků jsou již od roku 2005 publikovány v prestižních vědeckých periodikách. Je pochopitelné, že jakýkoliv "kacířský" a inovativní výzkum přivolá také pevnou hradbu opozice. Paleontolog Thomas Kaye z Washingtonské univerzity je zřejmě nejradikálnějším odpůrcem Schweitzerové a jejích závěrů. Dle jeho mínění neobsahuje 68 milionů let stará fosilní kost žádný organický materiál s výjimkou jakéhosi bakteriálního filmu nebo kontaminací současnými biologickými materiály. To samé si myslí také o údajných proteinech, jejichž objev prezentovala Schweitzerová poprvé v roce 2007.

Nová analýza nezávislé skupiny vědců však závěry původního přelomového výzkumu potvrzuje. Původním výzkumem byly ve zmíněné kosti tyrannosaura objeveny známky přítomnosti sedmi různých proteinových fragmentů (peptidů), součásti někdejšího kolagenu. Kolagen představuje hlavní strukturální složku pojivých tkání v těle většiny obratlovců. Stopy po něm byly objeveny ve zkamenělinách již dříve, nikdy však nešlo ani zdaleka o tak dávný materiál. Kaye a mnozí další proto spekulovali, že se jedná spíše o kontaminaci recentních biologických komponentů.

Zvětšit obrázek
Nový výzkum potvrzuje možnost, že nám po jednom z největších suchozemských predátorů planety zbylo víc než jen kosti. Biomolekuly a proteiny ve vzorku mají neuvěřitelné stáří 68 milionů let. Digitální model tyrannosaura převzat z italské verze Wikipedie

Proti tomu však Schweitzerová důrazně protestovala a argumentovala například tím, že v případě některých kostních buněk ve vzorku objevila dokonce i buněčná jádra a axiální konektivní výběžky. V žádném případě prý kost nemohla být kontaminována jakýmkoliv recentním biologickým materiálem. Pochybnosti však stále přetrvávají.
 


Nový nezávislý výzkum M. Berna, B. Phinneyho a D. Goldberga z Palo Alto Research Center v Kalifornii nyní znovu provedl veškeré laboratorní testy a došel k definitivnímu závěru, že původní výzkum byl v pořádku. Z analýzy vědci získali opět chemické substance, které byly původně složkou kolagenu v tkáních tyrannosaura. Identifikované peptidy jsou dle autorů nepochybně konsistentní s fosilním materiálem, kterým je zmiňovaná kost stará 68 milionů let. Nová studie bude publikována v prestižním vědeckém periodiku Journal of Proteome Research. (O stejném tématu vyjde na podzim můj vlastní článek, více informací později).
Marshall Bern, Brett S. Phinney and David Goldberg. Reanalysis of Tyrannosaurus Rex Mass Spectra, Journal of Proteome Research, Sept. 4, 2009

 

Prameny:
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090729103737.htm (článek na webu Science Daily, anglicky)

http://palaeoblog.blogspot.com/2009/08/reanalysis-of-t-rex-mass-spectra.html (článek na blogu Palaeoblog, anglicky)

http://pubs.acs.org/stoken/presspac/presspac/full/10.1021/pr900349r (celá studie)

Stránky autora
: Dinosauria http://dinosaurus.bloguje.cz/index.php?

Datum: 04.08.2009 10:09
Tisk článku


Diskuze:

Jen studujte sám dál,

Blažej Zelinka,2009-08-06 18:34:54

na internetu toho najdete dost pro i proti Vašim názorům, nedělám nikomu preceptora. Zastánci evoluce netvoří jednotný šik, ale existuje i pluralita jejich názorů. Vědci jsou tu nejen na objevy, ale i na to, aby našli logické vysvětlení protinázorů s jejich vědeckou vírou a přesvědčovali argumenty, ne výsměchem. O prapodivných prehistorických nálezech a nesrovnalostech vědí nejen kreacionisté, kteří také nejsou názorově jednotní.

Odpovědět


Jakub Šenkýř,2009-08-07 01:44:51

Vaše schopnosti podvratně působit na věci neznalého člověka jsou jistě obdivuhodné. Dovedně vytváříte dojem, jako by tu snad šlo o rovnocenné názory, které stačí "zdravým rozumem" porovnat a ten nejpřesvědčivější (rozumějme nejvýřečnější) má pravdu. A povinností vědců je ovšem pořád dokolečka vysvětlovat "upřímně nechápajícím", proč jsme si "fakt už docela hodně jistí", že ten Tyrannosaurus opravdu žil dřív než Adam s Evou a že nepapal listí. Blahoslaven ten, kdo na to má náturu. Já ne.

Věda naštěstí není rétorické cvičení, kde by vítezil obratnější demagog. Věda buduje konzistentní představy o světě kolem nás na záladě důkazů. Samozřejmě je vždy snadnější bořit než stavět, namítat než přemýšlet. Ale vždy, když jsem nakonec z pochybovačů vytáhl jejich alternativní řešení, s klidem jsem se zase vrátil zpět k vědě. Tím končím, nevím proč s vám podobnými ztrácet čas.

Odpovědět

Nač ta narážka?

Blažej Zelinka,2009-08-06 15:47:43

O důkazu Boží existence jsem se tu přece nezmiňoval???

Odpovědět


Zatím

Jakub Šenkýř,2009-08-06 17:48:12

Explicitně ne, ale vaše argumentace mi připadá velice charakteristická. Vlastně teď jen čekám, jestli se pustíte cestou "paleontologové dokazují stáří fosilií kruhem", nebo uděláte nevinnou poznámku o "kmenech stromů prorůsajících svisle vrstvami uhlí". Taky by to mohlo být oblíbené "archaeopteryx je mladší než ptáci, tak jak by mohl být jejich předkem? (+ upřímně udivený smajlík)".

Odpovědět

James Graham:

Blažej Zelinka,2009-08-06 14:50:00

Jakýkoliv člověk průměrné inteligence by měl být s trochou píle schopen pochopit a kriticky zhodnotit každou vědeckou teorii. Vynasnažím se. Piltdownský člověk,Archaeoraptor a opeřený Bambiraptor byli vědcům předkládáni jako praktické důkazy. Ještě maličko k měření stáří: Je nutný předpoklad,že víme,že na počátku nebyl žádný dceřinný izotop-nebo víme,kolik ho tam bylo. Předpokládáme,že rychlost rozpadu byla vždy konstantní. Zkoumané systémy byly vždy uzavřené nebo izolované,takže žádné rodičovské či dceřinné izotopy nebyly ztraceny nebo přidány. Pevně věřím,že budou vyvinuty dokonalejší nezpochybnitelné metody datování.

Odpovědět


Ach jen ne znovu piltdownský člověk!

Jakub Šenkýř,2009-08-06 15:28:20

Případy piltdownského člověka a archaeoraptora jasně ukázaly, kam to vede, když se vědecký přístup mísí s vlastním nezdravým očekáváním (tzv. "přání otcem myšlenky", s čímž mají zejména kreacionisté nepřekonatelné potíže dodnes) a národní hrdostí. Oba případy byly také později vědou rozpoznány jako padělky.

Co se týče opeřeného Bambiraptora, šlo o uměleckou licenci a vědecký konsenzus v současné době zní, že přidání per nebylo zcela od věci, protože mnoho příbuzných rodů ptačích dinosaurů skutečně peří mělo.

A donekonečna omílané předpoklady izotopového měření... Právě proto se používá více než jedna metoda (a s úspěchem i fakt, že třeba uran se postupně rozpadá na více než jeden produkt). Šance, že se všechny použité metody (každá po svém) "pokazí" a výsledek bude přesto udávat jedno konzistentní stáří, je tak nepatrná, že pokud to má dokazovat Boží existenci, pak jedině Boha velice škodolibého...

Odpovědět


Jakýkoliv člověk průměrné inteligence...

Martin Ondracek,2009-08-07 08:56:24

Chtěl bych vidět toho jakéhokoli člověka průměrné inteligence, jak s trochou (!!!) píle kriticky zhodnocuje dejme tomu strunovou teorii elementárních částic. Nebo snad raději ani nechtěl.

Odpovědět

Mne pouze

Blažej Zelinka,2009-08-06 12:35:03

zaráží prakticky nemožné uchování organických zbytků v tak staré fosílii. Nic víc. Na ničem nelpím, nejsem neomylný ješitný vědec. Rád se nechám poučit,když mi je něco nejasného a uznám pravdu.

Odpovědět


Ano

Jakub Šenkýř,2009-08-06 12:45:11

Nejste vědec, na tom se shodneme. Vědec neřekne, že je něco "prakticky nemožné", zatímco má před očima praktický důkaz.

Odpovědět

Úskalí určování stáří jsou veskrze známá.

Blažej Zelinka,2009-08-06 12:17:21

A jsou zdrojem sporů,zejména,když při určení stáří různými laboratořemi létají desítky milionů let. C14 by právě dosvědčilo stáří,jaké je uváděno vědci. I když v uhlí sporé zbytky C14 sem-tam jsou. A jsou tam i prapodivné, vědou nakonec odvrhnuté, nálezy(zlatý řetízek atd).

Odpovědět


No ovšem

Jakub Šenkýř,2009-08-06 12:27:08

Věřte tomu, že jsou známá i paleontologům, je to totiž tak trochu jejich práce. Skromně si dovolím tvrdit, že odborníci se v oboru určování stáří a s tím spojených nejistot vyznají lépe než hledači anomálií, kteří mimo jiné prokázali, že Armstrong vyfotil na Měsíci létající talíře a mimozemská města, ale zároveň tam vlastně nikdy nebyl, protože přistání na Měsíci byl jenom podvod natočený ve studiu (kde nepochybně pomocí antigravitačního zařízení ukradeného nacistům oslabili na chvíli gravitaci, aby David Scott mohl provést svůj trik s kladivem a peříčkem). Zejména vaše lpění na nesmyslu s měřením stáří dinosauří fosilie pomocí C-14 mi ukazuje, s kým se bavím. Škoda času a nervů.

Pro úplnost, použití radiometrické metody uran-olovo představuje nejistotu měření 2-5%, při použití křížového ověření dalšími metodami se tato ještě snižuje.

Odpovědět

pardon

Martin Ondracek,2009-08-06 11:06:54

Můj předchozí příspěvek měl být reakcí na komentář B.Zelinky.

Odpovědět

radiouhlíková metoda

Martin Ondracek,2009-08-06 11:05:38

Radiouhlíkovou metodou to stáří neověříte. Maximální stáří, které lze měřit radiouhlíkovou metodou je cca 50-100 tisíc let, takže nanejvýš by šlo ověřit že je ten nalezený organický materiál "starý" (tj, starší než řekněme 50 tis. let), ale už nezjistíte, jestli je to zrovna těch předpokládaných 68 mil.let. Možná i při tom ověřením stáří nad 50 tis. let by byly problémy s kontaminací: Nejsem si jistý, ale předpokládám, že radiouhlíková metoda (při stáří, kdy ve vzorku zůstávají jen nepatrné stopy C14) bude na kontaminaci citlivější, než ta biologická analýza.

Odpovědět


Přesně tak

Jakub Šenkýř,2009-08-06 11:58:56

Uhlík se při datování dinosauřích fosilií vůbec nepoužívá. Paleontologové používají kombinaci jiných radiometrických metod (uran-olovo, draslík-argon), aby určili stáří. Zkoumá se přitom samotný sediment, ve kterém je fosilie uložena, respektive nejbližší vulkanická hornina pod a nad vzorkem. Křížovým ověřením s fosilním indexem (např. typický fosilizovaný pyl v místě nálezu apod.) a dalšími, dříve datovanými fosiliemi stejného druhu, se konkrétní nález zařadí do časové osy.

Odpovědět

Stáří tohoto biol. nálezu bylo stanoveno-jak?

Blažej Zelinka,2009-08-05 18:37:45

Nalezený organický materiál,pokud ho bylo dost, by měl radiouhlíkovou metodou ověřené skutečné stáří. Jen aby nedošlo k blamáži podobné té,k níž došlo roku 2000 na sympóziu O dinosauří a ptačí evoluci ve Fort Lauderdale na Floridě. Na sympoziu vystoupil William Garstka, který řekl,že s týmem molekulárních biologů vyextrahovali DNA z kostí 65 milionů let starého dinosaura(Triceratopse).Zvětšili ji a porovnali se známými DNA ostatních živočichů. Nalezli první genetický důkaz příbuznosti dinosaurů a ptáků,i když Triceraptos a ptáci prý jdou oddělenými vývojovými cestami 250 milionů let. Nalezená DNA byla stoprocentně shodná s DNA současných krocanů... .

Odpovědět


Ad William Garstka

Jakub Šenkýř,2009-08-05 21:10:36

Tehdy ovšem nešlo o žádnou blamáž, pouze velice kontroverzní nález. Konkrétně o 130 bázových párů ribozomální RNA, které 100% odpovídaly kombinaci v RNA krocana (a 94% v RNA dalších porovnávaných ptáků). To nemusí být zas až tak překvapivé, vypovídalo by to o tom, že organismus Triceratopse syntetizoval stejné nebo podobné proteiny jako organismus dnešního krocana. Je to jako kdybychom nalezli část RNA vyhynulého předka dnešních ježur a zjistili, že 100% odpovídá části naší vlastní RNA.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz