Pozor na tendenční dotazníky Greenpeace  
„Pro zajištění lepší informovanosti spotřebitelů a pro možnost kvalitnějšího výběru bude organizace Greenpeace publikovat po celé Evropě seznam společností a seznam produktů a značek, které obsahují GMO nebo které byly vyrobeny z živočišných produktů krmených GMO…“

Odpovídat na dotazník organizace Greenpeace, která požaduje po tuzemských výrobcích potravin údaje o produktech obsahující geneticky modifikované organismy (GMO) není pro podniky žádnou povinností. Potvrzuje to i ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Greenpeace totiž rozeslala v minulých dnech potravinářům dopis, ve kterém požaduje, aby výrobce ohledně svých produktů garantoval nebo negarantoval přítomnost GMO nebo přísady vyrobené z GMO. „Pro zajištění lepší informovanosti spotřebitelů a pro možnost kvalitnějšího výběru bude organizace Greenpeace publikovat po celé Evropě seznam společností a seznam produktů a značek, které obsahují GMO nebo které byly vyrobeny z živočišných produktů krmených GMO,“ hrozí Greenpeace v průvodním dopisu k uvedenému dotazníku. Na jiném místě dopisu se uvádí, že „užívání GMO v potravinách a krmivu také zbytečně zvyšuje zdravotní rizika“.

Podle genetických odborníků a dietologů se však takové teze nezakládají na pravdě. „Skutečnost, že žádná zdravotní rizika u GMO nebyla prokázána, byla potvrzena stovkami vědeckých prací a myslím, že o ní již není třeba diskutovat,“ konstatoval například na nedávném semináři o GMO člen národní komise GMO Jaroslav Drobník.

„Jsem přesvědčen, že tato zájmová extrémní organizace nemá právo na tyto informace. Pokud o ně požádá, je to na libovůli toho kterého podniku, jestli jí je takové údaje ochoten poskytnout. Musí si ale uvědomit, že by tyto údaje mohly být i zneužity,“ komentoval aktivitu Greenpeace ministr Palas. Obdobný názor má i ředitel marketingového odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Evžen Staněk. Podle jeho názoru mají zjišťování složení potravin a jejich správné označování v kompetenci k tomu příslušné státní dozorové orgány a Greenpeace svou aktivitou překračují kompetence zájmové organizace.

Text dotazníku je ke stažení ve formátu pdf:

 

Autor: Petr Havel
Datum: 23.03.2004
Tisk článku

Příroda a lidé Země - Bičík Ivan, Janský Bohumír
 
 
cena původní: 169 Kč
cena: 150 Kč
Příroda a lidé Země
Bičík Ivan, Janský Bohumír
Související články:

Rajče upravené pro pěstování na základnách mimo Zemi     Autor: Václav Diopan (18.01.2020)
Šetřit vodou se dá i úpravou průduchů rostlinám     Autor: Josef Pazdera (26.06.2019)
Kmenová mentalita a princip předběžné opatrnosti     Autor: Miloslav Pouzar (29.05.2019)
A je to tady. Třetí dítě s editovaným genomem a opět v Číně     Autor: Josef Pazdera (24.01.2019)
GOC rýže aneb jak Číňané vypálili Američanům rybník     Autor: Josef Pazdera (17.01.2019)Diskuze:

Ahá, vy myslíte přenos částí DNA jinde pomocí virů

Pavel Brož,2004-06-01 11:28:30

Jenže to snad viry dělají i bez přítomnosti GMO, nebo se mýlím? Myslíte, že díky GMO se virům ten přenos nějak extrémně usnadní? Mám dojem, že tato otázka už byla vícekrát probírána s negativním závěrem, bohužel jsem v tomto ohledu naprostým laikem, takže samozřejmě naprosto netuším, nakolik byly relevantní argumenty obou stran v té při. Podle mého laického pohledu je přenos kusu DNA někde jinde prostřednictvím virů natolik běžnou záležitostí, že se děje neustále, a současně je pravděpodobnost, že se přenese zrovna segment obsahující právě ten jediný cíleně změněný gen velice malá, takže si myslím, že to riziko je spíše akademickou záležitostí - jak jsem už ale zmínil, posouzení tohoto sporu bude lepší nechám na lidech, kteří to riziko umí opravdu fundovaně posoudit. Nevylučuji, že třeba zrovna Vy na rozdíl ode mě takovým odborníkem jste, co si ale pamatuji z různých debat na toto téma, tak názor, že z této strany hrozí reálné nebezpečí, je u těch odborníků opravdu ojedinělý.

Odpovědět

paprsky

peta,2004-05-31 22:12:47

Ale néé, viry jako vektory. Přece nevěříte na injekce či lepidla.

Odpovědět

Hmmm, no to je zvláštní,

Pavel Brož,2004-05-31 13:26:17

zajímala by mě relevance zmínky o virech ve vztahu ke GMO. To jako viry budou díky GMO nebezpečnější, protože GMO mají modifikovanou DNA? A zároveň virům nemá vadit změněná DNA radiomutantů používaných při šlechtění kulturních plodin? Nestyďte se a osvětlete paprskem poznání i nás nevědomé!

Odpovědět

miluji viry

PETA,2004-05-29 08:38:24

Hej! proč pořád atakujete lidi, co GMO prostě nechtěj jíst! není to naše věc? vypadá to jako by váš život závisel na tom, jestli nám seberete možnost výběru a pak bude mit dušička klid.Jak to tak vidím ve svém okolí, GMO nevadí buď PR aktivistům nebo nevzdělaným lidem. Každý, kdo jenom trošku rozumí virům, ví něco o jejich životě a možnostech při zmíňce o GMO zbystří. Tak to tak neprožívejte.

Odpovědět

glyfosfát v půdě nefunguje jako herbicid - k tomu

Marie Roztočilová,2004-03-29 12:49:23

je zapotřebí, aby se dostal na zelené listy

Odpovědět

Ekonomické aspekty GMO

Reeve,2004-03-26 17:20:46

Argumenty o závislosti zemědělců na producentech GMO (Monsanto ap.) jsou možná v něčem relevantní, ale rozhodně ne v debatách o zdravotní nezávadnosti potravin. I kdyby byl soused syčák a šizuňk, ještě to neznamená, že jeho brambory musí být zdraví škodlivé.

Odpovědět

jako kdybych četl

jarda petr,2004-03-26 10:59:46

Jako kdybych četl některou z brožur Greenpeace. Ve vaší úvaze je několik drobných omylů. I rostliny,které nejsou GMO, se ošetřují herbicidy. Musí se to stříkat dokonce víckrát, protože se musí stříkat na jednu skupinu plevelů, pak na druhou a pak na třetí. Nejslavnější z herbicidů používaný pro GMO tolerantní k herbicidům je gylofosát a to je derivát aminokyseliny. Rozkládá se rychle, přetrvává déle jen ve vazbě na jílové částice (Pavel Houser jistě bystří sluch i oko - ty jíly, ty jíly, ty nám dávají). Promoření pozemku glyfosátem je podstatněméně pravděpodobné než promoření třeba atrazinem, který se stále ještě leje na kukuřičná pole na velkém. A to je opravdu svinstvo. Greenpeace v poslední době argumentují studií, která dokazuje, že zaváděním GMO plodin dochází ke zvýšení spotřeby pesticidů obecně. Ta studie má mnoho vad na kráse a ta zásadní je, že to není studie, která by prošla nezávislým oponentním řízením. Odborníci na ocharnu rosltin v ní našli řadu omylů, nesmyslů a výmyslů.
Pokud jde o semena, pak nákup osiva je běžný i při pěstování rosltin, které nejsou GMO. Přesévat semena z úrody je hloupost. Například u hybridů kukuřice je to opravdu známka základní neznalosti. To znamená, že na osevářských firmách jsou zavislí už dnes všichni. Nehodnotím, jestli je to dobře nebo ne. Ale GMO nelze vinit z toho, že s nimi tato závislost přichází. Mimochodem, všichni jsme závislí na ČEZu a ještě jsem si nevšiml, že by si lidé začali budovat houfně soukromé elektrárny (já bych si pořídil atomovou).
Pokud jde o třetí svět, tam nejsou GMO samozřejmě všelékem. Všelék na tak komplexní průšvih neexistuje. Ale zcela jistě je to jedna z možností, jak těm lidem pomoci. Je ale nutné, aby se začaly produkovat GM plodiny, které budou určené pro podmínky třetího světa. Zatím jich je málo, většina GM plodin byla zatím určena naopak farmářům rozvinutých zemí. Nejde jen o potraviny, ale třeba i o tzv. jedlé vakcíny, které zajistí ochranu obyvatel před takovými infekcemi jako je záškrt, černý kašel, některá průjmová onemocnění apod. Říkat lidem třetího světa, kteří umírají hladem, že by neměli pěstovat GMO, protože se stanou závislými na zahraničním kapitálu - to by bylo směšné, kdyby to nebylo zvrhlé a zrůdné. Cenou za tuto nezávislost je život.

Odpovědět

Nebezpečí GMO

Meta,2004-03-26 09:56:29

Přiznám se, že samotné GMO plodiny mi nepřipadají nebezpečné jako takové.
Jenomže pokud je mi známo, tak snahou genetiků je vypěstovat takové plodiny, které jsou odolné vůči herbicidům. Takže pole oseté GMO plodinou se postříká herbicidem,
plodiny zůstanou, plevel zhyne. To se bude provozovat několik let. Poté bude půda natolik promořena herbicidem, že na ní nebude možno pěstovat jiné plodiny, nežli právě GMO.Jejich semena je nutné nakupovat pouze u specializovaných firem, které osivo GMO produkují. V důsledku toho soudím,
že se zemědělci stanou rukojmími v rukách
chemických a osivářských firem, které začnou za své produkty požadovat nehorázné peníze.
Co z toho vyplývá je jasné. Zase jde jen o něčí peníze. Že to hladové krky chudých zemí nenakrmí, je rovněž logické. Nevyplývá odpor k GMO právě z těchto skutečností?

Odpovědět


pak by bylo potřeba postihnout firmy - nejde o GMO

Petr Skůpa aka Reo,2007-03-28 19:26:19

Je správné se nad těmito věcmi zamýšlet.

Rizikové může být (a nemusí) jednání firem, které za ním mohou vidět své různé obchodní zájmy a strategie. To už však není problém GMO jako takového.

Umím si představit i horší scénáře, než, které jste uvedl.

(V současnosti je to tak, že se musí používat všelijaké herbicidní koktejly, které fungují tu na tu, tu zas na onu rostlinu, ale ne na cílovou plodinu, ale rozdíl tam zas není tak velký, takže ty plevely stejně nepomřou docela, takže se stříká dokola a o řád častěji, než kdybychom ty rostliny chtěli zahubit všechny. Jako silné herbicidy je možné použít třeba mnohé rostlinné hormony, které vše pobijí, jsou přírodě blízké a zas se rozloží na jiné přírodní látky a mnoho jiných látek, které nejsou nepřírodní)

Problém by mohl být s některými firmami, ale na to už je kontrola trhu a nekalého podnikání, nikoliv GMO. Jak jsem řekl na začátku je správné se nad tím zamýšlet a domýšlet situace a věřím, že je v demokracii prostě možné zajistit, aby si nějaká společnost nebudovala nějakou nekalou monopolní dominanci (ať už k tomu chce použít jakýkoliv high-tech nástroj).

Firemní strategie však, pokud vím k ničemu takovému (doposud) nevedou.

- běžní vědci (i molek. genetici) stejně jako běžní lidé o nic takového nestojí, nestojí o takto zamýšlené GMO. Není GMO jako GMO, každé je třeba posuzovat znovu a zvlášť.

Odpovědět

zpátky k GMO

HustoXIxa,2004-03-26 09:17:48

Text pdf-ka jsem si také pročetl. Podle mě je tam pár vyslovených lží a polopravd. Stať o zdravotní škodlivosti je naprosto nesmyslá, neboť jak je již uvedeno v článku, žádná vědecká studie to neprokázala. Naopak když budeme rostliny ošetřovat herbicidy, hnojit jak diví apod. a získáme stejný výnos jako při použití GMO, co bude asi zdravější? Co se týče biodiverzity, tak záleží na rostlině. Některé umožnují větší biodiverzitu než jejich "nemutované sestry", některé naopak, ale to už taky není nic nového (viz bolševník). Značku GMO na obalu potrviny bych vzhledem k velmi tvrdým kontrolám platným v EU chápal jako známku nejvyšší kvality.

Odpovědět

DDT

jarda petr,2004-03-25 21:21:36

Sině odbíháme, ale právě rozklad DDT se nakonec ukazuje jako mnohem nebzpečnější než přítomnost samotného DDT. Rozkladem DDT vznikají tzv. endokrinní disruptory- látky schopné narušit hormonální regulaci i ve nepříjemně nízkých koncentracích. Aligátoři z floridského jezera Apopka by mohli vyprávět, kdyby neprolévali krokodýlí slzy nad svými malými penisy, které jim neumožní páření.

Odpovědět

K té zdravotní nebezpečnosti DDT

Pavel Brož,2004-03-25 17:14:28

Ono by bylo lépe, kdybychom se vystříhali toho, abychom pomalým postupným zjednodušováním formulací nezačali nakonec šířit něco, co pravda není. DDT jakožto syntetická látka s neuvěřitelnou stabilitou a vynikající účinností vůči hmyzu byla opravdu mnohonásobně ověřena jako zdraví neškodná pro člověka, a dodnes neexistují žádné náznaky toho, že by člověku přímo od DDT hrozilo nebezpečí. DDT se stalo problémem proto, že díky své mimořádné stabilitě (molekula DDT se v přírodě rozpadá minimálně 50 let) se postupně dostalo do potravinového řetězce živočichů, kteří na odolnost vůči DDT nebyli testováni. Konkrétně se ukázalo, že některé druhy ptáků kladou díky účinku DDT na metabolismus tvorby skořápek tak křehká vejce, že je potom rozmačkají vlastní vahou a tudíž mláďata nevysedí. To byl tuším případ galapážských kormoránů, u kterých se jako u jedněch z prvních tento neblahý vliv DDT objevil. Lidé samotní na DDT nikdy neumírali, ani netrpěli žádnými nemocemi způsobenými DDT - v letech po objevu DDT jakožto zázračného insekticidu se např. v USA dělali už v základních školách masové kampaně, kdy se malé děti nechali ve třídách "vykuřovat" právě pomocí DDT, což měla být prevence vůči vším a dalšímu hmyzu, který mimochodem tenkrát byl jedním z ne tak zanedbatelných hygienicky rizikových faktorů. Přes toto masové "vyplynovávání" tříd i s dětmi nenastal u této generace žádný pozorovatelný boom nějakých nemocí. Jinými slovy - DDT se ukázalo být opravdu nebezpečným svinstvem, nikoliv ale kvůli tomu, že by ohrožovalo zdraví lidí, ale proto, že mělo neblahý dopad na jiné živočichy díky mimořádné stabilitě a tedy následnému koloběhu DDT v potravinovém řetězci, což v té době nikoho dopředu nenapadlo. To jenom na okraj, abychom byli v o něco úplnějším obraze, než jaký předkládá démonologický scénář od Greenpeace.

Odpovědět

2 věštec

Vojta Hála,2004-03-25 17:12:29

Neškodnost GMO potravin nevyhlašují zdaleka jen jeho výrobci, ale prakticky všichni odborníci z oboru genetické biologie.

Odpovědět

holt Greenpeace..

lenka,2004-03-25 16:56:37

No to jsou holt Greenpeace, mnohdy rozšiřují informace, které jsou často úplně nesmyslné a matou svými zprávami obyčejné nezasvěcené lidi. Zdá se, že v této organizaci asi není mnoho lidí, kteří by se o problému nejdříve informovali a poté dělali závěry. Neustále prohlašují, že chtějí chránit životní prostředí, ale často mu spíše škodí. Aktivitou kolem GMO nevyjímaje. Zřejmě neví o tom, že GMO by mohly výrazně pomoci hladovějícím lidem v mnoha zemích - zvýšil by se výnos zemědělských rostlin a tím by se zastavilo kácení pralesů za účelem získání nové půdy..

Odpovědět

firmy

jarda petr,2004-03-25 14:15:51

Firem razících obchodní politiku "GMO-free" je mnohem více než pět, ale výsadní postavení na evrospkém trhu mezi nimi patří následujícím firmám: Carrefour, Sainsbury, Effelunga, Migros, Delhaize případně i Superquin. Běžte si do obchodu koupit pytlík sóji označený "GMO" - nekoupíte, protože není. Nikdo ho neprodává nebo prodává, ale nepíše to na obaly, jak mu velí zákon. Blíže viz stať "Geneticky modifikované rostliny" v rubrice Kabinet.

Odpovědět

Dotaz pro jarda petr

Marie Roztočilová,2004-03-25 12:32:14

prosím, napište mi kterých pět obchodních potravinářských řetězců to je ať se jim vyhnu. Hysterie kolem GMO mi silně připomíná filmy z První republiky skrytě manipulující ve prospěch patriarchátu.

Odpovědět

i.ce3

Marie Roztočilová,2004-03-25 12:26:11

Opravte mě jestli se mýlím. Naprostou neškodnost DDT hlásali pouze výrobci tohoto zboží. To je snad reklama a reklamě věří jen malé děti a mentálně zaostalá individua.

Odpovědět

živočišné produkty

jarda petr,2004-03-24 20:42:39

Nevím, jak to formulují Greenpeace, ale jedno je jisté. Pět největších evropských obchodních potravinářských řetězců se dobrovolně zavázalo, že nebudou prodávat produkty zvířat (maso, mléko, vejce apod.) od zvířat, která byla krmena krmivy s obsahem GMO (především soja, kukuřice). Jde o obchodní kampaň nepodloženou jakoukoli vědeckou studií. V současné době nikdo nedokáže odlišit maso, mléko či vejce zvířat krmených GMO od živočišných produktů zvířat, která GMO nekonzumovala. Je tedy otázka, jak bude tento "zákaz" dodržován a kontrolován. Jde o hru. V současné době obsahuje většina krmiv s obsahem soji GMO. A ještě k výkřiku věštce označujícího jakousi podivnou zkratkou. O jízdě vlakem se na úsvitu železnice tvrdilo, že ji lidé nemohou přežít, protože nesnesou tak velkou rychlost. A jezdí se bez úhony na zdraví (alespoň pokud jde o následky rychlosti). Analogie s DDT silně kulhá, byť je mezi bezmyšlenkovitými odpůrci GMO tak populární. DDT je syntetická látka, kterou příroda nezná. Geny používané pro GMO jsou získané z pozemských organismů a střetáváme se s nimi dnes a denně v milionech bakterií. Takže klídek, milý věštče.

Odpovědět

souhlas

i.ce3,2004-03-24 18:54:03

jen at to greenpeace zverejni, to ze jsou GMO potraviny skodlivy se prokaze az za nekolik let, o DDT se take tvrdilo ze je naprosto zdravotne nezavadne

Odpovědět


pořád nechápu jak mohou lidi házet GMO do 1 pytle

Petr Skůpa aka Reo,2007-03-28 19:01:02

... něco jako "ono se prokáže, že GMO je škodlivé ... obdobně jako DDT ..."

DDT je jedna konkrétní látka. Gen, který se vnáší při transgenozi je také jeden konkrétní.

Buď nadělá paseku ten gen nebo nenadělá, (tak jako by tu paseku klidně mohl udělat nekontrolovaně zmutovaný gen a jinak než pomocí mutací se třeba pšenice pomalu nešlechtila už pomalu od konce 2.sv války)

TŘEBA se prokáže, že ten či onen gen (-plodina, GMO-plemeno) je špatnej a pak třeba další a další (budeme-li sýčkovat), ALE DALŠÍ se zas snad prokážou jako bezvadné. Znamená - tohle že GMO jako celek je škodlivé? Potřeba je, aby existovali jen ty bezvadné, toho by mělo být dosaženo precizní kontrolou, (tak jako se kontrolovaly ty zářením mutované pšenice, pokud ovšem začnou vadit skoro veškeré "normální" pšenice a bude se rozdělovat na BIO a ty ostatní - tedy vše včetně GMO, pak takovou volbu budu chápat, bude úplně všechno v jednom pytli). Jinak ale nevidím jak jako se má kdy GMO ukázat jako škodlivé, Tý kytce není jedno, jestli její genetická informace funguje tak jak má a pochopitelně pak konzumentům (lidem i zvířatům), ale už není podstatné, jestli chyba vznikla přírodně (zákeřná mutace, zákeřnej bacil, kterej tam přenes náhodně mutovanej gen ze svého plazmidu NEBO Z JINÉ ROSTLINY popř jiného organismu), člověkem (navozená mutace, nebo jiná genetická manipulace = "GMO") nebo naopak bude vše v pohodě ať už genetická informace byla neovlivněna člověkem, ovlivněna jen staletou selekcí, ovlivněna selekcí po intenzivních změnách genomu (proto se na to prskaly ty paprsky, právě proto aby tam vzniklo co nejvíce změn - bylo z čeho vybírat) nebo jestli vznikla pomocí přenosu jednoho konkrétního a známého genu.

Mám podezření, že mnohým odpůrcům už nejde o to, jestli kdy kdo bude schopen (za předpokladu, že vezmu jejich argumentaci a řekněme, že nejsme) zaručit to, že přenosem genu (nebo v budoucnosti i třeba tvorbou genu de novo :-) ) NEVZNIKNE NIC -zdraví a přírodnímu společenství ŠKODLIVÉHO, že jim jde prostě o a) o pocit (ať si mají, toto kupodivu narozdíl od pseudoargumentů opravdu dovedu pochopit, koneckonců není dobré když si lidé hrají na Boha) b) o jim jde o víru, že se nějak změní "duchovní podstata" toho organismu, tedy to co věda nemůže (a ani nehodlá) zaručit, ale neřeknou to na plnou pusu. Pak je to děsivé šarlatánství. To by bylo typické pro různá New Age hnutí, např. křesťanství je v tomto střízlivé.

Odpovědět

To bych tedy rád viděl,

pajout,2004-03-24 13:53:45

ty živočišné produkty krmené geneticky modifikovanými krmivy, koneckonců, krmené čímkoliv.
Ten pdf soubor jsem si pročetl a opravdu tam je tato formulace použita.

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace