Genetici môžu vysvetliť ťažší priebeh chrípky u Číňanov  
Genetická variácia bežne zisťovaná u číňanov môže pomôcť vysvetliť prečo niekto vážne ochorie na „prasaciu“ chrípku. Je to objav o ktorom vedci hovoria, že by mohol naznačiť, prečo sú niektoré populácie vírusom chrípky postihnuté obzvlášť ťažko a tiež to môže zmeniť spôsob ich liečby.


 

 

Britskí a čínski výskumníci analyzovali 83 pacientov prijatých do Pekingskej nemocnice počas pandémie „prasacej“ chrípky v rokoch 2009-2010. (Pre úplnosť je potrebné podotknúť, že označenia ako „prasacia“ alebo „vtáčia“ chrípka nie sú správne. Vždy sa jedná o pandemickú chrípku a druh zvieraťa z ktorého bol vírus izolovaný s tým nemá nič viac spoločné. Uvedie sa len subtyp, napr. A – H5N1 a podobne. - pozn. autora.) Zistili, že za tým všetkým je mutácia na jednej alele génu kódujúceho interferónom indukovaný transmembránový proteín 3 (IFITM3).

 

IFITM3 je bielkovina protivírusového charakteru, ktorá bráni vstupu vírusov do cytoplazmy hostiteľskej bunky, umožňuje endocytózu, ale bráni následnej fúzii vírusu a uvoľneniu jeho obsahu do cytozolu bunky. Princíp ochrany spočíva v blokvaní vírusového proteínu sprostredkujúceho adherovanie vírusu na bunku. Je aktívny proti mnohým rôznym vírusom vrátane vírusu chrípky typu A, SARS coronavírusu, filovírusom Marburg a Ebola, flavivírusu Dengue, West Nile vírusu, vírusu vezikulárnej stomatitídy a dokonca aj proti vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti typ 1 (HIV-1). Tiež hrá dôležitú úlohu v udrživaní štrukturálnej stability a funkčnosti vakuolárnej adenozín trifosfatázy (v-ATP-áza) a pomáha aj pri znižovaní pH fagocytujúcich endozómov a tým celkovo pri udržiavaní protivírusovej obrany.

 

Mutácia rs12252 alely na géne kódjúcom interferónom-indukovaný transmembránový proteín (C-C genotyp) mení jeho funkčnosť a zvyšuje tak závažnosť priebehu ochorenia u belochov (belosi - kaukazoidná rasa, kaukazská rasa, eurázijská rasa, europoidi, europidi, európsko-ázijská rasa), ale táto alela je u nich vzácna. Naopak je dosť bežná u Číňanov. Bola zistená v 69% čínskych pacientov s ťažkým priebehom pandemickej chrípky spôsobenej vírusom A H1N1/09. Medzi pacientami s miernejším priebehom to bol len 25% výskyt. C-C genotyp má odhadom šesťnásobne väčšie riziko  ťažkej infekcie než C-T a T-T genotypy. Ešte dôležitejší je fakt, že rizikový gén sa vyskytuje v takejto vysokej frekvencii, jeho účinok sa pripisuje až 54.25% riziku ťažkého priebehu infekcie veľkých populácií u ľudí čínskeho pôvodu, v porovnaní s 5.39% ľudí severoeurópskeho pôvodu. Variácie interefónom-indukovaného transmembránového proteínu 3 môžu mať obrovský dopad na epidemiológiu chrípky v Ázii a vôbec u ľudí čínskeho pôvodu. Genetická variácia však nie je obmedzená len na ľudí čínskeho pôvodu.

 

To ale neznamená, že ak máte tento variant génu je potrebné sa obávať. Väčšina ľudí, ktorá takýto gén má, sa vôbec nemusí do ťažkostí dostať. Navrhuje sa, aby sa ľudia s takouto genetickou predispozíciou na ťažkú chrípku liečili skôr a agresívnejšie než ostatní. Zmenený gén neznamená, že ľudia ľahšie chrípku dostanú, nakoľko toto závisí aj na iných faktoroch ako je enviromentálna expozícia a celkový stav imunitného systému. No ľudia s genetickým variantom môžu ťažko ochorieť aj na iné neduhy ako sú dengue, SARS a iné druhy chrípky.

 

Súčasne sa zistili v postihnutých bunkách vyššie hladiny špecifických protichrípkových protilátok. Čiže súčasne to môže pomôcť týmto ľuďom získať lepšiu imunitu po vyliečení sa.
„Vírus v niekom, kto ochorie ťažko, nie je o nič iný ako ten, ktorý infikuje niekoho, kto ochorie len mierne... A nakoniec je to organizmus sám, ktorý sa poškodí“ - hovorí Michael Osterholm z Centra pre výskum a politiky infekčných chorôb (CIDRAP) pri University of Minnesota.

Ak sú ľudia nosičmi genetickej variácie, ich imunitné systémy ak sa nakazia chrípkou, sa oveľa ľahšie naštarujú do takého výkonu, až sa uštvú a spôsobia si také problémy ako je poškodenie orgánov a zablokovanie dýchacích ciest.

 

Vedci už dávnejšie spozorovali, že choroby nepostihujú všetky populácie rovnako. Běloši po vakcináciách oveľa pravdepodobnejšie dostanú mrzačiaci Guillain-Barre syndróm a epidémie chrípky sú fatálnejšie pre pôvodné populácie v Austrálii a v Kanade. Avšak dostupné dáta sú príliš obmedzené na to, aby sa zistilo, či predchádzajúce epidémie chrípky boli v Ázii letálnejšie.

Jedného dňa je možné genetický skríning zahrnúť do národných protichrípkových plánov. Je potrebné vykonať ešte veľa práce, aby sa to potvrdilo, ale možno niekedy v budúcnosti budeme schopní povedať, že ak ste príslušníkom nejakého etnika, mali by ste byť prednostne vakcinovaní, alebo uprednostnení prí podávaní antivirotík. Je tiež možné, že jedného dňa vám pred liečnou chrípky urobia genetické testy, aby sa zistilo, ktorá liečba bude pre vás najlepšia. Genotypizácia jednej vzorky na túto mutáciu v Číne stojí približne 8 US$ a teda je možné ju urobiť vo väčšine laboratórií väščích nemocníc.

 

Pre dôkladné spoznanie mechanizmov pôsobenia mutácií IFITM3 je potrebné vykonať podobné testy pri infekcii menej agresívnymi typmi vírusov a tiež pri letálnych typoch ako bol a H5N1.
Testy in-vitro ukazujú, že IFITM3 pôsobí proti vírusom spôsobujúcim nar. SARS, Dengue, West Nile. Je potrebné zvážiť, či pri tak vysokom výskyte zmutovanej alely v danej populácii nie je možné aj súbežné pôsobenie celého komplexu vírusov.
Zatiaľ nie je známe, či ľudia s C-C genotypom sú tiež aktívnejšími prenášačmi a rozširovateľmi vírusov.

 

  C alela na úseku SNP 12252 spojená s prudkým priebehom akútnej chrípky A (H1N1)pdm/09 u nakazených číňanov.

(a) frekvencie alel boli získané z projektu 1 000 genómov : frekvencie alel sú v rôznych populáciách signifikantne rozdielne.
(b) Frekvencie alel získané od pacientov s potvrdenou chrípkou A pH1N1/09 z nemocnice You"an v Pekingu.
(c) Proporcionálne znázornenie pomeru pacientov s potvrdenou chrípkou A pH1N1/09 v nemocnici You"an v Pekingu s miernym a s ťažkým priebehom nesúcich C-C a C-T/T-T genotypy 

 

Tento objav publikovaný koncom januára v časopise Nature Communications by dal čiastočné odpovede na otázky, prečo bola drvivá väčšina ťažkých infekcií a letálnych priebehov pandemických chrípok od začiatku tohto milénia lokalizovaná hlavne v juhovýchodnej Ázii.

 

 

 Literatura
http://www.mail.com/int/scitech/news/1853774-genetics-explain-severe-flu-chinese-people.html
http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n1/full/ncomms2433.html
http://www.uniprot.org/uniprot/Q01628

Datum: 03.02.2013 10:57
Tisk článku

Související články:

Univerzální vakcína na chřipku     Autor: Josef Pazdera (18.12.2013)
Necenzurujte vědu ve jménu biologické bezpečnosti     Autor: Stanislav Mihulka (22.06.2012)
Vedci našli gén, ktorý robí z chrípky zabijaka     Autor: Matej Čiernik (03.04.2012)
Bestie pod zámkem     Autor: Jaroslav Petr (24.12.2011)
DRACO univerzální zbraní proti virům?     Autor: Stanislav Mihulka (16.08.2011)Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace