Ministryně pro školství a výzkum přišla kvůli plagiátorství o titul  
Na německé půdě se rozhořel další skandál s odnětím doktorského titulu kvůli "převzetí cizích myšlenek bez uvedení zdroje", tentokráte to trefilo tu nejsprávnější - spolkovou ministryni Annette Schavanovou - ta je česky řečeno ministryně školství a vědeckého výzkumu (Ministerin für Bildung und Wissenschaft).

Nedávno Osel informoval o situaci v medicínském výzkumu a stahování klimatologických článků. Necelá čtvrtina z nich byla stažena kvůli chybě. 67,4 % protože autoři porušili kodex chování vědce téměř z poloviny se jednalo o podvod, zbytek plagiátorství. Alarmující na tom ale je, že podíl vědeckých článků stažených kvůli podvodu stoupl 10x.

 

 

Zvětšit obrázek
Prof. Dr. Annette Schavanová, (Kredit Laurence Chaperon, Wikipedia, CDUCSU)

Lepší komedie u našich západních sousedů nemohla vypuknout. Své tituly získala podvodem plagiátorství šéfka resortu odpovědného za řízení universit a výzkumných institucí. Nyní vládní koalici spřízněná media konstruují opodstatnění, proč po takovém průšvihu "nemusí" odstoupit. Opozice samozřejmě je jiného názoru. Problém ovšem je že Schavanová sluje jako "důvěrnice" kancléřky Angely Merkelové - ta ji vyjádřila i po odebrání titulu - důvěru (Universita Düsseldorf, která propůjčila Schavanové doktorský titul v roce 1980jí ho včera večer odebrala). Schavanová, která je momentálně v Jižní Africe, se chce proti tomuto rozhodnutí odvolat u soudu. Německý tisk spekuluje, že žalobou chce získat čas do spolkových voleb v říjnu - jenže to na věci odebrání titulu nic nemění.  Vedení Uni ji odebralo doktorský titul zcela jasně - 12 hlasů pro (odebrání titulu), dva proti, jeden se zdržel. Mimochodem, název její diplomové práce je : "Osoba a svědomí" s podtitulem "Studie k předpokladům, nezbytnosti a požadavkům dnešního vytváření svědomí".


Ministryně zatím dál zůstává ve funkci, a jak v celé kauze rozhodne soud, se teprve ukáže za relativně dlouhou dobu, kterou nemusí ve funkci ministryně ustát. Nabízí se zde podobnost jejího případu s případem ministra obrany von und zu Guttenberga, kterému Universita Bayreuth odebrala doktorský titul kvůli stejnému prohřešku - plagiátorství. Po odebrání titulu, které se snažil bagatelizovat odkazem na "přehlédnutí" (ta přehlédnutí byla ale na velké části textu), své silné zaneprázdnění (byl poslancem Bundestagu) a rodinnou situaci - byl otcem dvou malých dětí - nakonec byl donucen se svého úřadu vzdát.


Pramen: Frankfurter Allgemeine

Datum: 06.02.2013 20:00
Tisk článku


Diskuze:

politický konec causy

Tomáš Krček3,2013-02-09 15:40:09

Zatímco jsem psal svůj příspěvek, kancléřka Merkelová na společné tiskové konferenci s paní Schavanovou oznámila ("s těžkým srdcem") resignaci ministryně Schavanové z úřadu. Nová spolková ministryně školství a vědeckého výzkumu má být zemská ministryně (Wissenschaftsministerin) z Dolního Saska Johanna Wanka (1951) - tato vystudovala v DDR na lipské univesitě matematiku.

Tím případ Schavan politicky končí.

Odpovědět


Pro poučení doporučuji si přečíst

František Houžňák,2013-02-09 21:16:05

v dnešním Die Welt článek Kurta Biedenkopfa:

http://www.welt.de/debatte/article113508570/Der-wirkliche-Skandal-in-der-Causa-Schavan.html

Odpovědět

causa Schavan

Tomáš Krček3,2013-02-09 15:24:29

Obávám se, že ani pan Houžňák, ani já, nejsme ti praví na posouzení, zda v případě diplomové práce paní Schavanové, se jedná o prkotiny na místech, které jsou označovány jako příčina odebrání doktorského titulu. Od toho je nejen kompetentnější – ale i příslušná - fakultní rada Filosofické fakulty University Düsseldorf - už jen z toho důvodu, že akademický titul je universitou dané osobě jen propůjčený - a tedy opět stejnou institucí odebratelný. Na tuto všeobecně platnou a uplatňovanou akademickou praxi se nevztahuje jakákoliv promlčecí lhůta. Jestli se to někomu líbí nebo nelíbí, je jiná kapitola - a s daným, či jiným případem má málo co společného.

Případ Schavanová je samozřejmě politikum - protože se jedná o veřejně známou osobu, navíc ve vysoké politické fuknci. Její postavení ale nemůže být - nebo právě proto není - oním skutečně rozhodčím orgánem - fakultní radou university - chápáno jako positivní či negativní bonus - i když v komentářích k případu je tak mnohdy chápáno - jak v zjednodušené formě předvádí pan Houžnák. Když se takový malheur přihodí veřejně neznámé osobě, kromě bezprostředního společenského okolí postižené osoby se o odebrání titulu nikdo nedoví. Opět jiná otázka je ve smyslu - není žalobce, není soudce. To jsou ovšem jen otázky, které se snaží případ bagatelizovat. Opakuji - jednou je ten případ zde, musel jej tedy zkoumat příslušný orgán, který tituly propůjčuje (a odnímá) - ten to učinil, titul odebral. Jestli máme oči zality slzami nad ubohou, z nejnižších politických motivů mučenou paní Schavanovou, nebo naopak přitakáváme tomu, co se stalo ve smyslu - dobře jí tak - je z hlediska zavedeného - a těžko diskutovatelného postupu - irelevantní.

Protože kvůli postavení paní Schavanové případ její diplomky skutečně je politikum - jak výše vysvětleno - bylo z mé strany nevhodné se vyjadřovat k její osobě více, než v daném okamžiku - bylo možné a vhodné. Ve středu večer, den poté, co šlo do agenturních zpráv rozhodnutí fakultní rady Uni Düsseldorf, se spíše čekalo na politické vyústění případu, které mohlo nastat až po jejím návratu v pátek večer. V tomto "mezičasí" se přirozeně vyrojilo velké množství komentářů, které si všímaly oněch dvou relevantních aspektů - zda bylo rozhodnutí fakultní rady Uni Düsseldorf správné či nikoliv a samozřejmě hlavní politické stránky případu - zda paní Schavanová zůstane ve funkci, či lépe řečeno, jak dlouho. Nevidím ve svém relativně krátkém popisu situace vedeným methodou - "co je císařovo - císaři, co je božího - bohu" žádnou velkou chybu. Opakuji ještě jednou - a naposledy - že o problematických místech v diplomce a odebírání propůjčeného titulu rozhoduje příslušná universita. O politických následcích tohoto rozhodnutí rozhoduje kromě neopomenutelného stanoviska postižené osoby, tedy ministryně Schavanové, rovněž šéfka oné instituce, kde je paní Schavanová činná - tedy kancléřka (předsedkyně vlády) Merkelová. V normálně fungujících společnostech dojde k setkání, rozhovoru a následnému rozhodnutí kancléřky, které nemusí být z různých politicko taktických důvodů rasantní - tzn. odnětí vedení ministerstva paní Schavanovou a náhradou někým jiným. K tomuto setkání a rozhovoru ještě v okamžiku, kdy to píší, nedošlo. Ergo - o politických následcích lze jen spekulovat.

Protože pan Hloužňák mne zde představil jako prosťáčka, který se nevyzná v německé politické scéně, zatímco on přehled má nejen o ní, ale i o politické orientaci fakultní rady Uni Düsseldorf, jsem donucen - ač nerad, protáhnout svůj diskusní příspěvek o výlet na tenký led politiky.

Obávám se, že české veřejnosti není dost dobře známo politické a možná i lidské zákulisí případu paní Schavanové. V době, kdy vrcholila aféra ministra obrany Karl-Theodora von und zu Guttenberga (ministr a poslanec za koaliční bavorskou stranu CSU), vyjádřila se jeho ministerská kolegyně - ano, paní Schavanová - že se za svého kolegu kvůli jeho chování, vedoucí k odnětí doktorského titulu, stydí. Kdo zná rivalitu obou "sesterských" stran a jisté rozpaky CSU nad politickým stylem kancléřky Merkelové, umí si představit, odkud pak vítr zavál. Pravda, k nějakému hanebnému konkrétnímu podezření nejsou důkazy, protože "podnět" ke zkoumání diplomové práce paní Schavanové přišel od anonyma, ale přesto je divné, že opozice se do případu nemíchá. Lze samozřejmě tomuto chování přisoudit nějaký skrytý až ďábelský úmysl, podobně jak pan Houžňák podsouvá Uni Düsseldorf, ale myslím, že to není na místě.

Chtěl jsem počkat do zmíněného setkání ministryně Schavanové s kancléřkou, ale protože se nedá očekávat od tohoto setkání okamžitý výsledek, nechal jsem se panem Houžňákem vyprovokovat k reakci hned. Politicky shrnuto - i přes přátelství kancléřky se svou "důvěrnicí" Schavanovou - bude zanedlouho paní Schavanová na svou ministerskou funkci resignovat, kancléřka tuto resignaci "s lítostí" přijme - a záležitost se stane jen jedním z bezvýznamných detailů německé politiky, jakých je nepočítaně.

Odpovědět


Milý pane Krčku,

František Houžňák,2013-02-09 21:11:54

nevím jak vy, ale já se jako doktor přírodních věd (CSc, Dr.rer.nat. tady v Německu) a příležitostný recenzent disertací cítím poměrně kompetentní. To je ale jedno. Co vám vyčítám, je vaše neinformovanost o případu, o kterém jste psal, resp. to, že jste nekriticky uváděl jenom převzaté argumenty, i když se každý mohl přesvědčit na vlastní oči na internetu (schavanplag) o věcné podstatě. Nic ve zlém. Podívejte se sám na schavanplag a poučte se. Já zastávám obecně názor, že by se člověk měl řádně informovat, než něco napíše nebo prohlásí.

Odpovědět

Samozřejmě když si přečtete, co jí vyčítají,

František Houžňák,2013-02-08 15:45:46

jsou to naprosté prkotiny, přičemž jsou z 90% nadepsány "Verschleierung" neboli zastírání, čímž se míní, že jinými slovy řekla to, co dřív napsal někdo jiný s odvoláním se na stejnou zdrojovou referenci jako ona (kterou ona cituje). Většina těch námitek působí dojmem jako známá pasáž z Gullivera popisující anagramovou metodu. Celé sebrání titulu je samozřejmě politická akce s cílem skandalizace politiků CDU a FDP, s porušováním zákonů říkajících, že za 30 let jsou podobné věci promlčeny (je to teď 33 let). A tak dále. Vedení university je spolek levicových přikyvovačů. Pan Krček si nedal vůbec žádnou práci s rešerší ke svému překladu, i když je vše jednoduše k nalezení na internetu. Ani opisovat neumí, protože noviny se jmenují "Frankfurter Allgemeine (Zeitung)". To už mohl rovnou napsat Frankfurtr algemajne cajtunk.

Že by se za takovéhle "společenskovědní" disertace žádné tituly obecně dávat neměly, protože je to jenom sbírka už stokrát přežvýkaných žvástů, je jiná story.

Odpovědět


FAZ

Redakce admin,2013-02-09 15:27:24

Za překlep ve FAZ může administrátor, který informaci vkládal. Za provinění byl samozřejmě propuštěn.

Odpovědět


Výborně, to jsem chtěl slyšet,

František Houžňák,2013-02-09 21:00:46

děkuji. Zatočit s tou chátrou !

Odpovědět

Nedostatek informací

Honzal Honzal,2013-02-07 15:14:09

Celé to opsala nebo jen nebyla důsledná v citacích?

Nebo nastala chyba v tom, že byl tento článek původně určen oslům do Blesku, ale omylem došel na Osla?

Poslední dobou zdá se mi, jakoby se svět stával čím dál víc účelový. Poněkud však nešťastným způsobem.

Odpovědět

Had či hadica?

Milan Závodný,2013-02-07 06:24:25

Keď stúpite hadovi na hlavu, bude trepať zvyškom tela.

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace