Populační bomba byla zneškodněna  
A bez pyrotechniků. Růst světové populace zpomaluje už od poloviny 60. roků.


V roce 1968 na populační explozi upozornila kniha Paula Ehrlicha „Populační bomba“. Na začátku 19. století byla podle odhadů na světě 1 miliarda lidí. V roce 1960 měla planeta už 3 miliardy obyvatel. A v prosinci 2011 podle statistik OSN populace planety dosáhla počtu 7 miliard.


Těchto čísel se chytli zastánci eugeniky, kteří to využili jako novou záminku, proč prosazovat  centrální regulaci populace. Vlády by prý měly přikročit k nuceným sterilizacím obyvatelstva, například přidávat do pitné vody jedy, které by způsobily neplodnost (P. Ehrlich a J. Holdren: Ecoscience). Nebo by rodiče museli od úřadů dostat na dítě povolení. Jako když žádáte o stavební povolení.

Jenže nakonec se ukazuje, že proti přelidnění planety nemusíme dělat nic. Malthusiáni se mýlili. Problém se vyřešil sám.


V Rusku je dnes porodnost na dně, zatímco úmrtnost patří k nejvyšším v Evropě. Největší evropská země bude za 40 let mít asi jen 100 milionů obyvatel ve srovnání se 142 miliony, které má dnes.

Podobný vývoj vidíme i v zemích, kde by to nikdo nečekal. V Subsaharské Africe sice populace stále přibývá. Jenže roste stále pomaleji. Zatímco v roce 1980 tam připadalo 6,6 porodů na jednu ženu, v roce 1999 už to bylo jen 5,3 porodů.


Jak ukazuje Nicholas Eberstadt (Fertility Decline in the Muslim World: A Veritable Sea-Change, Still Curiously Unnoticed), pokles porodnosti se týká i muslimských zemí. V Iránu porodnost za posledních 30 let klesla o 70 procent. Takže dnes na jednu ženu připadají dva porody.


Pozoruhodné je, že toto světové brždění populační exploze začalo dlouho před tím, než malthusiáni začali bít na poplach. Paul Ehrlich svou knihu „Populační bomba“ vydal v roce 1968. Ale růst světové populace začal zpomalovat už od roku 1963. Tehdy populace vzrostla o rekordní 2 % za rok, ale od té doby jsou přírůstky stále nižší. Dnes už je to roční přírůstek jen asi 1,2 % ročně.

Od začátku 90. let klesají i roční přírůstky v absolutních číslech. V roce 1950 ročně na světě přibylo asi 40 milionů lidí. Koncem 80. let už to byl přírůstek cca 87 milionů ročně. Pak ale začaly roční přírůstky klesat.


Jak je možné, že na procenta roční přírůstek populace klesá od  60. let, ale měřeno v milionech lidí klesá až od 90. let?  Inu, v roce 1987 byl roční procentní přírůstek sice procentuelně menší než v roce 1963, ale celkový počet lidí byl vyšší. 1,6 procenta z 5 miliard lidí v roce 1989 je více hlav než 2,2 procenta ze 3 miliard lidí v roce 1963. Dnes už přibývá méně jak 80 milionů lidí ročně.

Světová populace tedy ještě roste, ale čím dál pomaleji. Jako když auto začne brzdit před křižovatkou.


Není to zase tak nic překvapivého. Důvodem je tzv. demografický přechod (demographic transition), jako důsledek modernizace, který přinesla průmyslová a vědecká revoluce. Když se zlepšila zdravotní péče a životní úroveň, klesla úmrtnost a populace začala rapidně růst. Takový růst populace je v přírodě odjakživa dobrou zprávou, že druh prosperuje a dobře se mu daří.


Nakonec si lidé ale uvědomí, že když děti neumírají jako mouchy, nepotřebují jich mít tolik. V dřívějších dobách musely rodiny mít více dětí, protože byla vysoká dětská úmrtnost, aby jim alespoň nějaké přežily do dospělosti. Mít děti bylo tehdy levné, nemuseli jste jim kupovat mobilní telefony ani počítače ani platit vysokou školu. Naopak, děti se využívaly jako levná pracovní síla v zemědělství. Děti také fungovaly jako důchodové pojištění. Museli jste mít více dětí, aby vás měl ve stáří kdo živit. V éře nízkých příjmů by rodiče jediné dítě neuživilo.

Tohle všechno v bohaté urbanizované společnosti s dobrou zdravotní péčí a důchodovým zabezpečením už není zapotřebí.


Průmyslová revoluce začala v Británii. Zde k poklesu porodnosti/plodnosti došlo mezi 1860 a 1930. Mezi 70. lety 19. století a třicátými lety 20. století hrubá porodnost (crude birth rate) v Británii klesla z 3,5 procent na 1,5 procenta. Ostatní země nastoupily na cestu průmyslové revoluce později, tedy i demografický přechod přišel později.


Díky demografickému přechodu očekáváme, že růst populace planety se zastaví někdy v druhé půli 21. století. A to asi na čísle cca 10 miliard lidských bytostí. Ovšem představa, že to přinese nějaké přelidnění, je falešná.


Jestli je tu někdo přelidněný, rozhodně to není Afrika. Podíváte-li se na hustotu obyvatelstva, pak nejvyšší je v Evropě, Indii a Číně. Čína má asi stejnou hustotu osídlení jako Česká republika (136 vs 144 lidí na km2). http://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST/countries/1W?display=default Rozvojové země v Africe či Latinské Americe, mají ve skutečnosti hustotu populace nízkou.


Česká republika patří k zemím s vysokou hustotou obyvatel, přesto se tu žije dobře. Máme i nejvyšší hustotu železniční sítě na zeměkouli. Na tisíc km2 území u nás připadá 122 km železnic. Švýcarko a Německo jsou v těsném závěsu za námi. Ve Velké Británii je to jen 67 km železnic na tisíc km2.

Přitom Československo bylo před rokem 1989 prakticky potravinově soběstačné. Otázky, zda při takové hustotě populace bude dost jídla pro všechny, tedy můžete pustit z hlavy.


Sedm miliard lidí na první pohled působí jako ohromující číslo. Představme si ale pro názornost, že by celé lidstvo žilo v jediném velkoměstě, odkud by dojížděli do práce. Jak by bylo velké? Celé dnešní lidstvo 7 miliard osob by se pohodlně vešlo do státu Texas. Ten je asi tak velký jako Francie. Projekt overpopulationisamyth.com uvádí, že na jednu osobu by v takovém mega velkoměstě vyšlo asi 90 m2 (pozemek 10 x 10 m). Pro jednu čtyřčlennou rodinu s 2 dospělými a 2 dětmi by stačil pozemek 180 m2 (asi 20 x 90 m). To je dost na rodinný domek se zahrádkou pro každou rodinu.


Historky o nezastavitelném růstu populace nám jsou vtloukány do hlavy už desítky let a vryly se nám pod kůži. Lidé o tom konverzují i po hospodách a lámou si hlavu, jak se sem všichni ti lidé vejdou, pokud jednou bude lidí ne 7 miliard, ale třeba 50 miliard. Jak ale vidíte, všechno je jinak. Strašit přelidněním v situaci, kdy je před námi naopak stárnutí populace a snížení porodnosti, je absurdita postavená na hlavu.


Raději bychom měli začít přemýšlet, jak lze vylepšit kvalitu života ve městech. Protože zatím nelze říci, že by každý měl vlastní domek se zahrádkou. Přitom právě urbanizace je tím skutečným přelomem ve způsobu života. Před 200 lety ve městech žilo asi 3% světové populace. Dnes ve městech žije prakticky polovina všech lidí na světě.

 

 
Zvětšit obrázek
http://www.spiegel.de/international/world/the-great-contraction-experts-predict-global-population-will-plateau-a-795479.html

 

GRAF 1:
Od 90. let každý rok přibývá stále méně a méně lidí. Takže se očekává, že někdy v druhé polovině 21. století populace planety přestane růst a začne klesat. Nejspíše se zastaví okolo čísla 10 miliard.
Zdroj: Spiegel

 

 

GRAF 2:

V roce 1963 se světová populace za rok zvětšila o více jak 2 procenta. Od té doby se růst zpomaluje. Jako když auto brzdí – pořád jede, jenže pomaleji a pomaleji. Propad kolem roku 1960 byl kvůli hladomoru, který v Číně způsobil Maův „Velký skok“.

Zdroj: CENSUS

   

GRAF 3: 
Roční přírůstek populace v milionech lidí. V roce 1950 ročně na světě přibylo asi 40 milionů lidí. Koncem 80. let už to byl přírůstek asi 87 milionů ročně. Pak ale začaly roční přírůstky klesat.

Zdroj: CENSUS 

   
GRAF 4:
Plodnost, počet porodů na jednu ženu. Klesá i v Subsaharské Africe.
Zdroj: World Bank 
 

 GRAF 5: Hustota populace je největší v Evropě, Indii a Číně. To jsou ty fialové plochy. Například Británie má hustotu populace 250 lidí na km2. V Indii je to 382 lidí na km2. Belgii 365 lidí na km2.

Zdroje:  http://origins.osu.edu/article/65/maps/
Čísla: Wikipedia 

Reference:

http://overpopulationisamyth.com

http://www.census.gov/population/international/data/idb/worldgrgraph.php

http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/chapter3.html

http://en.worldstat.info/World/List_of_countries_by_Density_of_railways

Declining Fertility. In: Sexuality, parenthood and population. (The Open University). Dostupné na: http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=399108§ion=1.1

A.Newell, I.Gazeley. The Declines in Infant Mortality and Fertility: Evidence from British Cities in Demographic Transition. (IZA, September 2012). Dostupné na: http://ftp.iza.org/dp6855.pdf

The Great Contraction: Experts Predict Global Population Will Plateau (Der Spiegel, listopad 2011) http://www.spiegel.de/international/world/the-great-contraction-experts-predict-global-population-will-plateau-a-795479.html

http://www.treehugger.com/green-food/infographic-how-much-backyard-is-needed-to-feed-a-family-of-four.html

http://www.farmlandlp.com/2012/01/one-acre-feeds-a-person/ (Jason Bradford)

http://www.yalibnan.com/2013/02/11/sharp-decline-in-muslim-fertility-rates/

http://www.brookings.edu/research/articles/2010/09/china-population-wang (Feng Wang. China’s Population Destiny: The Looming Crisis)

Datum: 23.04.2013 08:24
Tisk článku


Diskuze:

Jiný pohled

Petr X,2013-04-29 00:18:48

Zdravím do diskuze.
1) o tom, že díky dítěti dochází k ohrožení sociální úrovně rodičů se ví - základní sociologické učebnice proto řadí narození dítěte (paradoxně, ale logicky správně) mezi sociálně negativní situace, spolu s nemocí, výpovědí atd.
2) o poklesu této úrovně mluvím v práci "Nezamýšlené důsledky podpory porodnosti vybraných sociálních skupin" - psáno na VŠE.
3) v počtu lidí problém v současné době není, ani v nedostatku vody, jídla, příliš odpadech. (viz Lomborg - Skeptický ekolog). Dokonce i ta energie je v dostatečné míře (auta na sluneční pohon a vodu v současné době NIKDO nevyvíjí. Ne proto, že by to nešlo, ale proto, že rozumné metody už jsou - patentované a koupené petrolejáři. (věřím, že kupují za skoro jakoukoliv cenu - jinak zaniknou)
4) Hlavní problém, jak ho vidím já, je to, že z pohledu severoatlantské civilizace končíme. Vymíráme, ztrácíme se. Nejhorší situaci pak vidím ve vysokých přírustcích emigrantů. Velká část z nich vůbec nepřijala "naše hodnoty". Porodnost v ČR je 1,48; u "integrovaných lidí (= názory jak majorita) tipuji 1,4; u nepřízpůsobivých - kolem 7, klesá.
Situace s českými romy není nic v porovnání s tím, že dle statistiků do roku 2050 bude v Německu a Francii více jak 50 % "minorita vyznávajících korán".

Diskuzi zdar - Petr

Odpovědět


Lomborg lzi boli odhalene davno:

Rudolf Dovičín2,2013-04-30 17:30:23

napr.:
http://Lomborg-errors.dk/skeptical.htm

Odpovědět


Pro upresneni

Fanda Sin,2013-05-02 16:24:53

Pokud je někde více jak 50% osob určité "minority", tak už je to majorita.
To znamená, že v roce 2050 bude Francie a Německo Arabským státem..
Jediné co mě uklidňuje, že CZ bude tou dobou už dávno Čínská kolonie ;)

Odpovědět

Takový blábol jsem už dlouho nečetl

David Perna,2013-04-26 14:24:29

a to proto, že dává falešnou naději. Produkce potravin a všeho není za současného katastrofálního přemnožení vůbec možná bez masivního spotřebovávání fosilních neobnovitelných zdrojů a díky nesmírně kompexní, organizované a na jakoukoli změnu citlivé globální infrastruktuře. Takový článek který bagatelizuje extrémní přemnožení lidí bych očekával spíše v bulváru..

Odpovědět


Kdyz vam to straslive premnozeni tak vadi,

František Houžňák,2013-04-26 19:38:00

tak se bezte povesit. Vam to uz pak vadit nebude a ostatnim pomuzete.

Odpovědět


i na tomhle šprochu

Justa Human,2013-04-29 15:34:41

článek má svojí logiku a myslím že pro příklad nepřeplněnosti planety stačí jednoduchý v jistém smyslu spravedlivý průměrný výpočet plochy pozemku na člověka při teoretickém přesunutí světové populace do austrálie. Vychází pak slušné číslo s nímž bych byl ve vlastním případě oproti zkutečnosti celkem spokojen. Druhá věc je ovšem zavádějící myšlenková konstrukce z této teorie pro nekomplexně uvažující jedince vycházející, jenž zevšeobecněním jednoho propočtu hodí spoustu špatně fungujících věcí do jednoho pytle s nápisem vše je v pořádku jak má být a za příznivých podmínek takový bludný názor rozšíří na principu svrchovanosti vzdělanosti a váženosti a posílí fungování nekritického přístupu k jednotlivým problémům s efektem sněhové koule. Takový člověk pak nemá nejmenší problém s ospravedlněním čehokoli bublinově omezenými teoriemi stejně jako neodpovědností za stav věcí (příklad čínského otroka je velmi názorný (samozřejmě takové ekvivalenty společné viny máme většina z nás ( stejně jako otrok otročící pro nejideálnější individuální přežití se chová dělník kdekoli kde nemá lepší možnost výběru a udělá cokoli co jemu prospěje ke spokojenosti na třeba i neviděný a těžce detailně stopovatelný problém někoho jinéo( ale zkušený alibista toto elegantně ukončí tím že každý může dělat cokoli jiného s poslední možností kdykoli svobodně dobrovolně ukončit život) a tak pokud bychom příklad dali do extrému i nejhorší zločince lze očistit teorií volného trhu řídící se pouze logickýmy a spravedlvýmy zákony poptávky a nabídky.

1problém je že takovýto teoretický výpočet je jen statistickou neuskutečnitelnou teorií a smazává faktické extrémy lokalně existující. další problémy vycházejí jak víme a čím dál více vidíme z praxe. (kontaminace jedy a klesání výživnosti (země vody i vzduchu), pokles množství nevyužitých materiálů z omezených zdrojů a jejich stupnující se náročnost k získání (nerostné suroviny), stupnující se ekologická zátěž od populace se stoupající leností a náročností a jejich fakticky nefungující ochota to osobně řešit nemódním zdánlivým omezováním sebe sama

Odpovědět

Narust populace zaostaleho sveta

Vaclav Knowledge-integration,2013-04-25 23:37:08

tedy sveta eufemisticky zvaneho rozvojovy, nebo treti svet.
Ten byl zpusobeny obrovskym prenosem vymozenosti Zapadni civilizace do tech zaostalych primitivnich casti sveta, a to svete dive se, vedlo k poklesu umrtnosti a nastartovalo ten populacni vybuch. Ponechani sami sobe, jejich pocty by byly regulovany novorozeneckou umrtnosti, detskou umrtnosti a dozivanim se kratkeho veku vseobecne. Nase vyspele technologie a nase 'pomoc' znamenaly zasah do rovnovahy primitivnich spolecnosti, ktere ac nevzdelane aby mohli neco sami vymyslet, najednou od nas zacaly dostavat ovoce zadarmo, aniz by si je nejak zaslouzily. A zaslouzit znamena mit intelektualne na to, si je sami opatrit, nebo byt na obdobne znalostni urovni a obchodovat s nami. Cili nic takoveho jako penicilin od nas za jejich banany a pod. A komu to prijde jako krute, at zavre ustni dutinu a neplaca nic o nejakem narustu svetove populace.

Odpovědět


Mala oprava

Vaclav Knowledge-integration,2013-04-27 10:59:07

spravne ma byt "zasah do rovnovahy primitivnich spolecnosti, ktere ac nevzdelane aby mohly neco samy vymyslet..."

Odpovědět

Podobny zaver

Michal Lichvar,2013-04-25 17:02:22

K podobnemu zaveru som kedysi dosiel jednodouchou extrapolaciou rocneho percentualneho prirastku svet. populacie. Dakde okolo 2050 bol prirastok 0%, populacia tesne pod 10mld.

Vychadzal som z udajov OSN.

ps: neprijemne mi to pripomina jeden stary pokus, ktory som kedysi videl v dokumente ... mysiam spravili obrovsku klietku, kde si krasne zili ... a mnozili sa ... zacinali s 2ma parmi, ktore zakratko dosiahli istej populacnej hranice, uz ich bolo na ten priestor privela ... zacali na seba utocit, stupala neplodnost ... a prisiel vrchol ... a po vrchole pad a prezili len 2 pari.

Cize, kludne sa moze stat, ze nas v 2080 bude 1mld. Ale nie sme predsa mysi :)

Odpovědět


Vojtěch Kocián,2013-04-25 19:33:46

Tohle je celkem známý jev - populace má tendenci překmitnout stabilní hranici a pak padnout poměrně hluboko. Zvlášť u tvorů, kteří v dané oblasti nemají přirozené nepřátele, ač jsou na ně ze své domoviny zvyklí. Já slyšel o jiném experimentu: Námořníci objevili uprostřed oceánu malý ostrůvek s bujnou travní vegetací. Řekli si, že by to v budoucnu mohla být dobrá základna, tak tam vysadili několik párů koz, aby se rozmnožily a zajistily budoucím osadníkům potravu. Když se po letech vrátili, ostrov byl ohlodaný na holou zem a pobíhalo po něm jen pár vyhublých koz. Nevím, jestli je to pravda, ale doufám, že nejsme ani myši ani kozy ;)

Odpovědět

400

Vitezslav Kremlik,2013-04-25 16:52:09

Pane Ondřeji, máte samozřejmě pravdu. Je to 66 x 66 stop cili okolo 400 m2 na rodinu. http://overpopulationisamyth.com/overpopulation-the-making-of-a-myth

Odpovědět

Hadí počty?

Ondřej Té,2013-04-25 15:34:50

"Pro jednu čtyřčlennou rodinu s 2 dospělými a 2 dětmi by stačil pozemek 180 m2 (asi 20 x 20 m)"

Ať počítám jak počítám - 20^2 nebo 20x20 (eventuelně obráceně 20x20 ;)), tak mi vychází 400m čtverečních.

Asi nějaká chyba v matrixu :)

Odpovědět

Grafy

Jakub Šenkýř,2013-04-25 09:09:49

Já teda v těch grafech vidím velký hup nahoru mezi 60. a 90. lety a pak ustálení přírůstku v posledních 10 letech. Absolutní čísla začínají klesat až v budoucnu, tzn. že je to PREDIKCE (založená na čem?) a ne tvrdá data.

Samozřejmě že procentuálně přírůstek klesá - počítá se z pořád většího a většího základu. Ale v absolutních číslech zůstává zhruba stejný.

Rozhodně tam nevidím žádný důvod, proč by se měl faktický přírůstek zmenšovat a růst populace brzdit. Jenom předpověď, že se to prý začne dít v následujících letech.

Ke článkům páně Kremlíka a jeho grafům mám už celkem nedůvěru. Myslím že dělá Oslu medvědí službu. O modelových situacích města velikosti Texasu plného rodinných domků nemluvě.

Odpovědět

grafy populace do 2150

Stanislav Kaštánek,2013-04-24 15:12:16

Ještě adresa těch grafů 1500-2150
http://zmeny-klima.ic.cz/populace/index-populace-svet-1500-2150.html
[url]http://zmeny-klima.ic.cz/populace/index-populace-svet-1500-2150.html[url]

Odpovědět

vývoj populace do 2150

Stanislav Kaštánek,2013-04-24 15:02:27

Pane Kremlíku, světová populace směřuje k ustálenému stavu kole 10 miliard, to není objev, stačí data z Wikipedie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_populace
dát do grafu. Počet obyvatel Evropy má klesnout do roku 2150 asi o 200 milionů na hodnotu něco přes 500 milionů.
Zásadní pokles nárůstu populace světa nastane až po 2050. Jediný světadíl, který si udrží trvalý nárůst % podílu na světové populaci ( období 1900-2150) je Afrika, porodnost tam možná klesá, ale jinde víc.
Celkem 4 shrnující grafy 1500-2150 včetně % podílu světadílů.
Velký vliv na stagnaci populace má vzdělání žen a jejich profesní uplatňování. Když žena začne po 30. roku těžko stihne 5 dětí.

Odpovědět


Není třeba současná Wikipedie

Vojtěch Kocián,2013-04-25 07:20:28

Schválně jsem otevřel svou kdysi oblíbenou dětskou encyklopedii z roku 1985. Ohledně růstu populace tam mají přetištěný graf na základě dat z OSN a i když je prognóza jen do roku 2050, ustalování je z něj jasně vidět. Rozdíl je akorát v tom, že jsou tam asi o 20% až 30% vyšší čísla.

Odpovědět

Soběstačnost zemědělství v čr

Mojmir Kosco,2013-04-24 14:09:24

To je problém a není možné ji zajistit ,neboť na to nemáme zdroje zejména kvalitní úrodnou půdu. I když se může jevit jako snadné vrátit množství produkce zakladnich potravin (zejména obilovin ) na soběstačné je nutné splnit některé podmnínky.Tou první je udržet dostupnost vzdálených zdrojů a to zejména nafty.Nemůžu si rovněž odolat rýpnout do GMO to je jeden z vůbec nejvzdálenějších zdrojů se kterým současny zemědělec pracuje . Naposledy můžeme uvažovat o soběstačnosti zemědělské produkce tj v rámci uzemí čr a to jak do zdroju lidských technických i zemědělských v čase 1.světové války . Poté se trasy možného samozásobitelství v čr tak prodloužili až se ukazalo že je ekonomicky neudržitelná .A protože orné půdy ubývá a její kvalita prudce klesá není návrat bez drastických změn možný .

Odpovědět

RE ekologická stopa

Marek Hrabčák,2013-04-24 11:36:57

Dovolím si poznámku k ekologickej stope od Martina CH:
"ked bude mat kazdy z tych 10 miliard zivotnu uroven priemerneho Europana"
- k tomu však nikdy NEDOJDE !
viď teorie o rozdelení bohatstva v spoločnosti = Paretov zákon
a tiež ďalšie štúdie:
M. Levy, S. Solomon: New evidence for the power-law distribution of wealth
A. Dragulescu, V. M. Yakovenko: Evidence for the exponential distribution of income in the USA

PS - všetci rovnako sme mali mať len vo vysnenej komunistickej spoločnosti...

Odpovědět


Netreba to brať doslovne:

Rudolf Dovičín2,2013-04-24 14:22:17

Ak sa bude mať priemerný pozemštan tak, ako sa dnes má priemerný občan EÚ či USA...

(Teda žiadna rovnosť.)

Odpovědět

Ďakujem

Jana Packova,2013-04-24 11:26:35

za veľmi obohacujúci článok, ktorý tvorí druhý protipól k tak nesmierne premnoženým správam o preľudnení Zeme, otvorilo mi to oči v mnohých veciach.

A súhlasím aj s pánom Kociánom, deti sú dnes pomerne nevýhodná investícia na celý život. Od stratégie "prežiť a rozmnožiť sa" sme sa presunuli k stratégii vzdelať sa, pracovať, umrieť - dĺžka priemerného veku sa zväčšuje, deti neskôr dospievajú, neskôr opúšťajú rodičov, dlhšie študujú, o to neskôr majú potom vlastné deti. Pritom tie rozdiely sú badateľné už v dvoch po sebe idúcich generáciách - generácia mojej mamy mala deti v rozmedzí od 21 - 25 rokov, moja generácia od 25 - 30 a viac. Snažíme sa zlepšiť si kvalitu života, viac rozmýšľame, pre veľa ľudí už nie je jediným cieľom mať deti a nič viac. Deťom samotným sa dnes venuje oveľa väčšia (niekedy až prehnaná) pozornosť než kedykoľvek predtým, a pokiaľ sa niekto chce svojim deťom venovať poriadne, bolo by nerozumné mať ich príliš veľa, logicky, keďže času na rodinu je dnes málo.

Podľa mňa je ten vývoj prirodzeným následkom doby, v ktorej žijeme a štýlu života, aký žijeme.

Odpovědět

Nie populacia ale ekologicka stopa

Martin Chabada,2013-04-24 10:02:45

Problemom nie je samotna velkost populacie, ale jej ekologicka stopa. Pretoze ked bude mat kazdy z tych 10 miliard zivotnu uroven priemerneho Europana alebo dokonca obyvatela USA a bude spotrebovavat k tomu prislusne mnozstvo prirodnych zdrojov, tak to dlhodobo Zem nevydrzi.

Odpovědět


Hm, co jako Zeme nevydrzi,

František Houžňák,2013-04-24 20:53:54

jak si to predstavujete, to se nejak rozpadne nebo co ? Jeden kus sem, druhy kus tam ?

Odpovědět


Ad František Houžňák

Vojtěch Kocián,2013-04-25 07:39:00

Nerozpadne, ale i tak to může mít negativní vlivy. V současné době Evropa, Severní Amerika a malá část Asie odčerpává spoustu zdrojů ze zbytku světa. Technicky vzato, každý z nás máme svůj malý ropný vrt v Arábii nebo v Rusku, svého osobního čínského otroka atd. Pokud by obyvatelé těch zemí měli stejnou životní úroveň jako my, oni sami by potřebovali své ropné vrty a z otroků by se stali otrokáři. Ovšem otroků by začal být kritický nedostatek a vrtů také není tolik, aby uspokojily průměrnou spotřebu obyvatele USA rozpočítanou na celou populaci Země. Částečně může pomoct technologie, ale určitý problém tu zůstává. Nejspíš způsobí zvětšení sociálních rozdílů ve společnosti tam, kde jsou v současnosti relativně malé - ve vyspělých státech.

Odpovědět


Nevim jak vy, pane Kociane, ale ja v Cine

František Houžňák,2013-04-25 19:46:20

zadneho osobniho otroka nemam, ani v tom prenesenem smyslu, jak jste to myslel vy. Cinani neco vyrabeji a prodavaji mi to, pricemz kazdy z nas podstupuje tuto smenu dobrovolne a vydela na ni. To zahrnuje i vsechny prostredniky. Rekl bych, ze nemate jasno v tom, co zahrnuje otroctvi a jak se lisi od dobrovolne spoluprace. Vy to zjevne povazujete pro toho Cinana za nevyhodne, ale on je treba jineho nazoru, protoze treba nema moc na vybranou. Ptal jste se uz nejakeho ? A ja taky nemam moc na vybranou, protoze to, co vyrabeji Cinani, uz tady nikdo nedela. Oni zase od nas kupuji veci, ktere oni neumeji udelat tak dobre ci lacino. Tomu se rika delba prace a obchod.

Odpovědět


To byla částečně nadsázka

Vojtěch Kocián,2013-04-25 20:06:04

Ano, pracují nejspíš dobrovolně (moc jiných možností nemají), ale za podmínek a plat, za který byste Vy zcela určitě dobrovolně nepracoval. Až budou žít a pracovat za našich podmínek, budou potřebovat množství lidí, kteří pro ně bude pracovat za minimální náklady a takových lidí se prostě nebude dostávat. Což měla být pointa mého příspěvku. Za "otrok" si tedy dosaďte "levná pracovní síla", když chcete slovíčkařit.

Odpovědět


Zem bez ľudí

Marek Fucila,2013-04-26 01:42:39

Ja by som ekologickú stopu nenazýval problémom. Bol by zázrak, ak by ľudstvo neprodukovalo odpad akéhokoľvek druhu, a myslím, že sa stále neblížime schopnosťami k mikroorganizmom, ktoré to tu už pár krát výrazne pomenili. Všetok život má nejakú ekologickú stopu.

Nie je mi celkom jasné, prečo a pre koho by malo byť horšie, ak povedzme zásoby ropy minie 25 miliárd ľudí za 100 rokov alebo 50 miliárd za 50 rokov pri rovnakej priemernej životnej úrovni populácie. Ten zdroj sa raz (pravdepodobme) minie. Už som to tu svojho času písal, ale podľa mňa nezmyselné šetrenie - len aby sa šetrilo je hlúposť (ekonomické dôvody nás donútia šetriť, keď to bude naozaj nutné). Kŕmime si tým pocit falošnej záchrany sveta pre budúce generácie (čo sa tiež dá finančne vyjadriť). V tom zmysle je zaujímavé, že ľudia obhajujúci názor záchrany planéty zároveň často hlásajú, akí sú ľudia zlí. A nikto nejde príkladom. Keď mám problém s populačným rastom, nenamnožim si potomkov. Je ľahké mať deti a povedať, že je problém ak ich majú inde viac. Zásadná filozofická otázka je, pre koho vlastne chceme šetriť planétu, ak nechceme aby na nej mali právo žiť ľudia? Je to niečo ako "ľudia nemnožte sa, nemajte vysokú životnú úroveň, aby moje a len moje deti túto úroveň mali a zároveň mali právo žiť".

Myslím, že tu má pán Houžňák pravdu. Človek sa rozhoduje podľa svojich potrieb, za to, aká je životná úroveň v Číne asi nikto z nás nemôže. Tam vládne tvrdý kapitalizmus (hoci je pri moci komunistická strana), a preto sa tam mnohí majú ďaleko lepšie ako v našich pomeroch (mnohí zase naopak), a zrejme časom aj priemerný číňan bude mať vyššiu životnú úroveň ako priemerný stredoeurópan.

A hlavne myslím, že podceňujete technológie. Za to, akú máme životnú úroveň podľa všetkého vďačíme len technológiám. Preto stúpa aj životná úroveň chudobného Číňana, ktorého rodičia možno hladovali a on len "otrokárči" vo fabrike. Lebo je spôsob, ako si objednáme jeho prácu, ako nám dodá svoj výrobok, a ako mu zaplatíme. Pritom nemusí bývať v našej dedine, aby sme mu na miestnom trhu za látku platili vajíčkami...

Odpovědět


No, vidite, pane Fucilo,

František Houžňák,2013-04-26 19:42:12

konecne jste napsal neco rozumneho.

Odpovědět


Re: Zem bez ludi

Martin Chabada,2013-04-27 11:24:55

Nenazyvat ekologicku stopu problemom je obrovska chyba. Tu nejde len o ropu (aj ked jej spotrebovanie by sposobilo dnes, bez existencie ekvivalentnej nahrady, okamzity kolaps civilizacie a naslednu redukciu populacie) ale o celkovu zataz ekosystemu (napriklad schopnost morskeho zivota obnovovat vylovene ryby), ktora uz dnes prekracuje hranice trvalej udrzatelnosti (vraj asi 1,5x) a to zdroje ekosystemu intenzivne cerpa len asi 1 miliarda ludi (USA, EU a bohati Azijci).
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_footprint
Hovorit v tejto situacii o 25 alebo 50 miliardach (specialne pri zivotnej urovni priemernho obyvatela EU alebo USA) je len bohapusta fantazia. Technologiu nepodcenujem, ale ako clovek s technickym vzdelanim ani neprecenujem.

Odpovědět

-

Zdeněk Jindra,2013-04-23 17:59:50

Nesouhlasím s prezentovaným zdůvodněním zastavení rozmnožování jako důsledkem vyšší míry přežití dětí, nebo dokonce důchodového zabezpečení. Podle mě mozek člověka vyhodnocuje současný životní styl podvědomě jako vězení, (kterým i je), a proto se odmítá rozmnožovat v nepříznivém prostředí. Netvrdím tím, že prostředí je snad objektivně neoptimální, pouze poukazuji na jeho pudovou interpretaci.

Odpovědět


Vězení?

Vojtěch Kocián,2013-04-23 20:21:15

Spíš se lidé nudí a nemají životní cíl. Nic je přímo neohrožuje na životě, takže nemají velkou motivaci. Ale jo, tohle se dá interpretovat jako vězení, ačkoliv nesouhlasím s tím, že to faktickým vězením je.

Jako důležité bych viděl i to, co už zmínil i autor článku: Dnes jsou děti oproti minulosti příšerně drahé. Navíc na práci použít nejdou a když už existuje ten důchodový systém, nemají motivaci se o rodiče ve stáří starat. Nehledě na to, že dnes Vám velký počet potomků na společenské prestiži moc nepřidá. Shrnuto: Pro rodiče je investice do dětí nevýhodná, a každý správný hospodář se snaží nevýhodné investice omezit na nezbytné minimum.

Odpovědět


V minulosti to vězení nebylo veslejší

Jiří Brunner,2013-04-24 00:57:34

Život, do jisté míry, je vězenim odedávna. To nemůže být pravý důvod. Tipoval bych spíše, ve shodě s autorem, změněné životní podmínky.

Odpovědět


Drahe deti

Vaclav Knowledge-integration,2013-04-25 09:27:30

"Dnes jsou děti oproti minulosti příšerně drahé."

Deti jsou tak drahe, jak si je jen drahe ucinime. Kam se podivam, mezi pribuznymi, mezi lidmi vseobecne, lidi si z deti delaji 'vystavni pokoj' vcerejska. A deti se dozaduji vseho mozneho, protoze i bez dozadovani vzdy dostavali vseho bohate, tak proc pri pozdejsim vyrustanim do skolniho veku by nemeli dostavat ty mobily, pocitace, posledni modu, vozeni autem do krouzku, vozeni autem na sport v nejakem klubu, i exoticke dovolene s rodici, atd atd.
Proste jak si rodice se svymi detmi ustelou, tak si s nimi lehnou. Co muzete ocekavat od deti az povyrostou, kterym jste coby kojencum koupili 'dupacky od Diora' a nad kocarkem jen nekolik roku starym jste ohrnuli nos, vsechno muselo byt nove pro kazde dite.

Jinak i bez toho, svym zpusobem deti jsou a vzdycky byly drahe, pro chude i bohate rodiny. Jsem ze sesti deti a vyrostli jsme za komunismu bez temer vseho (na tehdejsi ekvivalent mobilu - casopisy - jsme si museli vydelat nejakou praci, trhanim tresni, nebo roznasenim novin...), ale prijde me to, ze my jsme byli svym rodicum i tak drazsi, nez jsou ty nase dnesni deti nas deti (nasich rodicu). Zivotni standard je dneska totiz uplne jinde a lidi by se povazovali za totalni chudaky, kdyby museli zit jako nasi rodice a jeste mit tolik deti.

A nemyslim ze moji rodice nas meli sest z duvodu nejake vypomoci (meli nas v padesatych a sedesatych letech na malem meste), protoze to co jsme vypomohli jsme si vic nez vybrali jinak (i kdyz na stari si na nas nemohli stezovat, prave naopak, presto jsme jim hmotne a vypomoci, asi nedali ani zpet, co oni nam dali).

A i kdyz rodice, tedy spis matka, byli krestane, tak nemyslim ze meli velkou rodinu z nejake krestanske povinnosti, nebo ze by neverili na planovani rodiny, nebo ze setrvacnosti, po tom co videli u svych rodicu. Proste meli radi velkou rodinu, kdyz je nejdriv nuzny byt a pozdeji barak plny. Lidi meli deti radi! Ne ze dneska je radi nemaji, ale jsou vypocitavi a maji deti jen tolik, aby nedosli ujmy na sve vizi, jak se ma zivot zit, vcetne tech exotickych dovolenych, byt vybaveny jak mam byt a vubec vsechno jak ma byt. To si vetsim poctem nez dvou nebo tri deti ohrozit nedaji. Dalsi faktor je prehnana a az nemistna pece o deti, takze na vic jak jedno a pul, nebo dve deti by stejne casu a usili nezbyvalo.

Ten vyssi zivotni standard do toho tedy vstupuje, ale mozna jinak, z jinych duvodu, nez si myslime. Asi nejlepsi je aby se lidi podivali sami na sebe, zpytovali svedomi proc maji tolik deti, kolik maji, a taky kolem sebe, na nejblizsi okoli, a zeptali se stejnou otazku. A taky jak to bylo s jejich rodici, a rodici tech rodicu... pro odpovedi na tyhle populacni otazky se nemusi chodit daleko.

Odpovědět


I kovar se utne

Vaclav Knowledge-integration,2013-04-25 09:43:16

"A deti se dozaduji vseho mozneho, ... tak proc ... by nemelY dostavat ty mobily"

Taky jsem tam nechal jedno m navic, ma byt "byt vybaveny jak ma(m) byt a vubec vsechno jak ma byt."

Proc, ach proc je ten Osel tak primitivni, ze se neda nic upravit, a ze se i jinak chova jako osel, asi protoze je to Osel. Za takovehle stranky bych se tedy stydel.

V

Odpovědět


RE: Drahe deti

Pavel Ondrejovic,2013-04-25 10:04:44

Pisete akoby ste ziadne nemali.

Dovod preco su deti "drahe" nie je v tom kolko ludia na deti vynalozia. Dovod je v tom, ze dnesny standard je, ze zena bez deti zaraba porovnatelne ako chlap.

Jednoduchy prepocet: dvojica zarobi X penazi na osobu. V tej chvili ako sa im narodi prve dieta maju uz len (X/2+materska)*(2/3) penazi na osobu. Co je radikalne znizeni zivotnej urovne bez ohladu na hocico dalsie.

Este vtipne je, ze v pripade nizkeho X je materska blizka tomu X/2, ale mate vysoke fixne naklady, takze tie 2/3 sa prejavia. A ked mate X vysoke, tak mate zase nizku matersku oproti X/2.

Mate kopu dalsich aspektov typu: babicka chodi do prace, deti nemozu od mala pomahat na poli, dlzka vzdelavania matiek, K/R strategia,... ale tie pravdepodobne nehraju dostatocnu rolu. Niekde uplne na chvoste bude to co pisete Vy o vysokych cenach za zbytocnosti, ak vobec.

Odpovědět


Re: re: drahe deti

Vaclav Knowledge-integration,2013-04-25 23:18:39

Tak ja jsem reagoval na predesle postezovani, ze dnes jsou deti drahe, a napsal jsem, ze si za prve si za to rodice muzou sami rozmazlovanim, a za druhe deti byly vzdycky drahe a ze vlastne byvaly drazsi drive, jako napriklad ja a moji sourozenci jsme nasim rodicum vysli draze, kdyz se pocita jake procento jejich prijmu na nas vynalozili a to mluvim opravdovych nezbytnostech, nikoli veci jako casopisy, dnes mobily a pocitace a kdovico.

A pisu, ze driv lidi meli hromadu deti, protoze meli radi plny barak, kdezto dneska jsou lide vypocitavi, maji hodnoty jinde - jak pisete.

Jinak mate pravdu s tim, ze dnes zeny pracuji, nebo muzou pracovat, kdezto drive, i za toho komunismu a jeho pracujicich zen to tak uplne nebylo - lidi byli v myslich do urcite miry jeste porad ve starych casech, kdy rodice meli tolik deti, kolik zenska mohla dat.
Ale vposledku jde zase o to, kde ma clovek ty hodnoty. Moje matka mohla nemit tolik deti aby mohla pracovat a aby domacnost mela vice penez... jenze jeji hodnoty nebyly takhle nastavene, tak vypocitave - nedovedu si predstavit moje rodice, ze by takhle nejak kalkulovali, pro ne bylo dulezite jen jestli dalsi dite jeste uzivi, a uzivit znamenalo udrzet pri zivote aby deti nezaskoudly :) , nikoli udrzet v modnim obleceni a krouzcich a sportovnich klubu a modelu mobilu ktery je prave in. V tom je ten rozdil generace mych rodicu a dnesni generace. Me vubec nebere to dnesni stezovani, ze deti jsou dnes drahe, protoze procento vydelku ktere padne na deti, nebo snizeni zivotniho standardu je mnohem mensi, nez tomu bylo drive.

Odpovědět

Roman Madala,2013-04-23 13:07:35

S názormi v článku sa absolútne stotožňujem.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace