Kolik milionů zemřelo na malárii kvůli zákazu DDT?  
Robert Gwadz z National Institutes of Health v roce 2007 řekl: „Zákaz DDT mohl zabít asi 20 milionů dětí.“ V románu Michaela Crichtona „Říše strachu“ jedna z postav říká: „Zákaz DDT zabil více lidí než Hitler.“

V roce 1970 výbor Americké akademie věd (NAS) uvedl:  „Je jen málo chemických látek, které si zasluhují takovou vděčnost jako DDT… Za méně než 20 let DDT zabránila 500 milionům úmrtí, ke kterým by jinak nevyhnutelně došlo kvůli malárii.“

[Poznámka:  Páni vědci po sobě ale asi moc nekontrolovali, protože když ročně na malárii umíralo asi 1 až 2 miliony lidí, tak za 20 let mohlo být zachráněno maximálně 50 milionů životů, ne 500 milionů.]


Ne všichni ale byli nadšeni, že jsou zachraňovány lidské životy. „Začal jsem mít pochybnosti, když se DDT začalo používat i pro civilisty. V Guyaně během dvou let byla malárie prakticky eliminována, jenže zároveň se zdvojnásobila porodnost. Takže moje hlavní výhrada proti DDT je, že zhoršuje problém s přelidněním.“ (Alexander King, spoluzakladatel Římského klubu v knize „The Discipline of Curiosity“)

 

PŘEDBĚŽNÁ OPATRNOST

Když Rachel Carsonová vydala knihu „Tiché jaro“ (1962), aktivisté spustili poplach, že DDT zabíjí ptáky. Kvůli DDT mají prý vejce ztenčené skořápky. Největší vliv mělo DDT mít na dravce, protože ti jsou na vrcholu potravního řetězce. Jedí maso, ve kterém se DDT z potravy nakumulovalo.


Jak velký to mělo na populaci dravců vliv, to však není jasné. Říká se, že došlo k drastickému poklesu populace orla bělohlavého (státní symbol USA). Jenže z údajů o sčítání ptáků (Audubon Bird Count) není žádný úbytek populace orla bělohlavého v éře DDT patrný (Edwards 2004). Naopak došlo k nárůstu populace díky zákonu na ochranu orlů z roku 1940, který zakázal jejich odstřel. Farmáři totiž do té doby pokládali orly za škodnou. Je sice pravděpodobné, že DDT dravcům škodí. Ale odkud pocházejí tvrzení o masivním vymírání ptáků v éře DDT, zůstává záhadou.


Odborníci z ministerstva zemědělství nechtěli DDT zakázat, dokud nebudou jasné důkazy. Pak ale přišel zásah shůry. V roce 1970 byla regulace pesticidů odňata ministerstvu zemědělství a byla převedena do pravomoci nově zřízené vládní agentury pro životní prostřšedí (Environment Protection Agency). Prvním ředitelem se stal „zelený“ aktivistický právník William Ruckelshaus. První, co  EPA řešila, bylo právě DDT.


Šlo o hodně. Charles Wurster, vědec a aktivista Environmental Defense Fund (organizace, která vedla boj proti DDT) v rozhovoru pro Seattle Times (5. 10. 1969) řekl: „Pokud environmentalisté vyhrají v boji proti DDT, dosáhnou takové autority a postavení, jaké nikdy neměli. V jistém smyslu tu je v sázce daleko více než DDT.“ Nešlo o vědeckou pravdu. Šlo o získání moci.


Jakmile EPA vznikla, eko aktivisté z Audubon Society a Environmental Defense Fund odstartovali svou velkou operaci. Vznesli soudní žalobu se žádostí, aby EPA zakázala užívání DDT. EPA půl roku tuto věc zkoumala, předvoláno bylo 125 svědků, jejichž posudky daly dohromady přes devět tisíc stran textu. Soudce Edmund Sweeney však dospěl k závěru, že k zákazu DDT nejsou dostatečné podklady. „DDT není karcinogen ohrožující člověka… a jeho používání v souladu s platnými regulacemi… nemá nepříznivý vliv na ryby, ptactvo ani jiné živočichy.“


Šéf EPA pan Ruckelshaus se ale neobtěžoval tohoto přelíčení účastnit a jeho závěry ignoroval. Navzdory závěrům šetření v roce 1972 DDT bez vysvětlení zakázal. Přestože ještě v roce 1970 DDT sám veřejně podporoval. Ruckelshaus byl totiž cosi jako dvojitý agent. Zároveň šéfoval EPA a zároveň byl členem eko-organizací, které proti EPA podaly onu žalobu.


V roce 1971 Ruckelshaus pronesl projev na shromáždění Audubon Society ve Wisconsinu. „Jelikož sám jsem členem Audubon Society a znám dopad chlorovaných uhlovodíků na některé druhy dravců, byl jsem k DDT vždy podezřívavý. Ale fakta mne nutila potlačit své pocity… protože nejlepší dostupné vědecké důkazy neospravedlňovaly zakročit… V EPA jsme však nyní administrativní procesy nastavili tak, že můžeme zrušit registraci DDT kdykoli…“


Také Americká akademie věd ve zmíněné zprávě z roku 1970 doporučila DDT omezit na základě předběžné opatrnosti. I když nejsou důkazy. „Skutečnost, že dodnes nebylo detekováno žádné podstatné riziko, není dostatečný důkaz, že rizika nemohou být zjištěna v budoucnosti.“ Představte si, že by takhle Akademie přistupovala třeba k otázce hrozby vlkodlaků.

 

VLIV NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

K hlavním obhájcům DDT patřil Thomas Jukes, profesor biologie z Berkeley. Předtím se Jukes angažoval v boji proti kreacionismu. „Pro člena ekologického sdružení je schvalování pesticidů tím, čím pro náboženskou sektu nejhorší kacířství… Co vede tyto lidi ke křížové výpravě proti jedné z nejužitečnějších chemických sloučenin v historii“, ptal se Jukes. (DDT, human health and the environment, 1971). Když zelení aktivisté v New York Times (1972) otiskli pomluvy, že Jukese platí chemické korporace, aby popíral škodlivost DDT, nerozpakoval se, zažaloval novináře i Audubon Society a vyhrál (Případ Edwards vs Audubon).  Novináři se ale odvolali a případ převzal soudce Kauffman, který byl zadobře s vydavatelem New York Times. Kauffman sice potvrdil, že šlo o pomluvu, ale osvobodil novináře  New York Times od povinnosti zaplatit odškodné.
Conis, Elena. Debating the health effects of DDT: Thomas Jukes, Charles Wurster and the fate of an environmental pollutant (Public Health Rep. 2010, March-April 010) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2821864/


Od zákazu DDT v USA brzy uplyne půl století. Přesto dodnes nebylo prokázáno, že by environmentální DDT měl vážný vliv na lidské zdraví. Jukes měl pravdu. Podívejme se například, jak dosavadní výzkum shrnuje Eskenazi a kol. 2009.

Eskenazi, Brenda et al. The Pine River Statement: Human Health Consequences of DDT  Use (Environ Health Perspect. 2009 September; 117(9): 1359–136)  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2737010/

Studie, které naznačují možný vliv na zdraví, byly hlavně pokusy na zvířatech, kterým bylo DDT podáváno v potravě ve velkých dávkách. Nevím ale o nikom, kdo by si DDT mazal na chleba. U lidí se zdravotní vliv potvrdit nepodařilo. Máme pouze řadu spekulací, že prý je „možné“, že nějaký zdravotní vliv „nelze vyloučit“.


Různé studie docházejí k protichůdným výsledkům. Stává se, že někdo najde souvislost DDT s nějakým onemocněním, ale tyto závěry se jiným autorům nepodaří potvrdit. Ukáže se, že příčinou bylo vlastně něco jiného než DDT.


Příklad: „V roce 1991 IARC (International Agency for Research on Cancer) napsala, že DDT „možná je pro lidi karcionogenní“(possibly carcinogenic to humans)… Toto hodnocení bylo založeno na experimentech na hlodavcích, u kterých vznikly nádory na játrech, pokud jim bylo technické DDT podáváno orálně… Většina studií na lidech, které IARC v roce 1991 analyzovala, neukázala souvislost mezi DDT a rizikem vzniku rakoviny.“ (Eskenazi 2009) Debating the Health Effects of DDT: Thomas Jukes, Charles Wurster, and the Fate of an Environmental Pollutant

To je po desítkách let výzkumu hubený výsledek. A naznačuje, že pokud tu vliv je, tak pouze slabý. Proto jsou údajné důkazy stále prezentovány prázdnými řečnickými obraty jako „přibývá důkazů“ nebo „odborníci se obávají“

Pokud máte pochyby, přečtěte si, co říká americká agentura, která toxické látky eviduje (ASTDR):  „Neexistuje důkaz, že by vliv DDT v koncentracích, v jakých se vyskytuje v prostředí, způsobovalo u lidí porodní obtíže… Ve většině případů je přínos kojení větší než riziko vlivu DDT, které je v matčině mléce… U dospělých lidí, kterým bylo po 18 měsíců podáváno až 35 miligramů DDT denně ve formě kapslí, nebyly pozorovány žádné následky.“ Přitom dělníci v továrnách na DDT byli vystaveni dávkám asi 20 mg denně.
Public Health Statement for DDT, DDE, and DDD http://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=79&tid=20


AFRIKA PONECHÁNA SVÉMU OSUDU

V roce 1955 Světová zdravotnická organizace spustila program za úplné vymýcení malárie na světě (GMEC – Global Malaria Eradication Campaign). Program financovaly hlavně Spojené státy americké.


V Africe se však od užívání DDT upustilo dříve, než pořádně začalo. V roce 1964 aktivity GMOC pokrývaly jen asi 3,2 procent africké populace, která byla malárií ohrožena. Programy GMOC se věnovaly pouze okrajovým částem malarických území. Uvádí to například J.M. Cohen a kol. v článku „How absolute is zero? An evaluation of historical and current definitions of malaria elimination“ (Malaria Journal 2010).


Světová zdravotnická organizace svůj program boje s malárií ukončila už v roce 1969. Nešlo o světový zákaz, prostě DDT upadlo v nemilost. Následky byly drastické. Od roku 1980 do roku 2004 v Africe počet úmrtí na malárii stoupl asi z půl milionu ročně na jeden a půl milionu ročně. Nemluvě o dalších milionech, kteří onemocní, ale nezemřou. Naproti tomu je nutno si přiznat, že mimo Afriku - v zemích kde DDT už srazilo nákazu na zvládnutelnou úroveň  - i po roce 1980 počet obětí malárie dál klesal (Murray a kol., Lancet 2012). V USA zákaz DDT žádnou novou epidemii malárie nevyvolal.


Vědecké studie (Cohen 2012) http://www.malariajournal.com/content/11/1/122/abstract dokumentují, že ve většině případů, kdy se malárie vrátila (nejen v Africe), byla na vině nedostatečná opatření, například z důvodů nedostatku financí. Není tedy pravdou, jak se někdy uvádí, že se od DDT upustilo, protože si komáři vyvinuli odolnost. To se týká jen menšiny případů.


Ukázalo se, že bez DDT to v Africe bohužel nejde. Kampaň „Roll Back Malaria“ v letech 1998-2006 byla naprostým selháním. A. Attaran v článku „Where did it all go wrong“ (Nature 2004) konstatoval, že od spuštění RMB počet obětí malárie vzrostl, místo aby se snížil.  K dramatickému poklesu obětí malárie v Africe o 30% došlo teprve po roce 2006, kdy WHO obnovila používání DDT.


A v roce 2006 Světová zdravotnická organizace kapitulovala a uznala, že vzdát se DDT byl omyl. A podpořila používání DDT k postřiku uvnitř budov. Po třiceti letech se vrací praxe, kterou WHO opustila počátkem 80. let. „Musíme zaujmout pozici založenou na vědě a na datech, která máme“, řekl Arata Kochi, ředitel malarického programu WHO. „Z tuctu insekticidů, které WHO schválila na postřik uvnitř budov, je DDT nejúčinnější.“ Při postřiku uvnitř budov nehrozí masivní šíření DDT v přírodě. 


Úspěch obnoveného užívání DDT byl dramatický. Během pouhých pár let počet úmrtí na malárii v Africe klesl o 30 procent. Z asi 1 613 000 v roce 2004 na 1 133 000 v roce 2010. Uvádí J. C. Murray v článku „Global malaria mortality between 1980 and 2010“ (Lancet 2012)

V oficiálních materiálech RMB se ovšem o zásluhách DDT mlčí. Za důvod náhlého úspěchu RMB se označují – poněkud mlhavě – „reorganizace“ aktivit a „modifikace“ mechanismů k „větší efektivitě“.

 

Zvětšit obrázek
Po internetu kolují různé odhady, kolik desítek milionů lidí zemřelo zbytečně na malárii jen kvůli opuštění DDT. Kterým číslům máme věřit? Spočítejte si to sami. Na malárii ročně zemře asi jeden milion lidí, z toho většina v Africe. (zdroj BLC)

ODKAZ PANÍ CARSONOVÉ

Ochránci přírody bývají pobouřeni, kdykoli někdo říká, že autorka knihy „Tiché jaro“ má na svědomí více mrtvých než Adolf Hitler. To prý chemický průmysl sprostě útočí na hodnou paní, která měla ráda přírodu. Paní Carsonovou ale nikdo neviní ze zlých úmyslů. Byla to prostě paní, která se bojí něčeho nového, neznámého. Nemohla dopředu vědět, co její kniha způsobí. Carsonová zemřela na rakovinu v roce 1964 a neměla už možnost změnit názor. Je ironií, že Carsonová vedla tažení proti chemii v době, kdy právě chemie začala pomáhat lidem jako je ona. V roce 1955 USA odstartovaly oficiální program proti rakovině pomocí chemoterapie (National Cancer Chemotherapy Service Center).

 

Další literatura:

Cohen J.M. Malaria resurgence: a systematic review and assessment of its causes (Malaria Journal, vol. 11, duben 2012) http://www.malariajournal.com/content/11/1/122/abstract
Cohen, J.M. et al. How absolute is zero? An evaluation of historical and current definitions of malaria elimination“ (Malaria Journal, červenec 2010).
Attaran, A. Where did it all go wrong? (Nature, srpen 2004)
DDT. In: Facts versus fears (American Council for Science and Health, 3rd edition, 1998) Extract: http://dwb.unl.ed
Dobson, Mary. History of Malaria in England (Journal of the Royal Society of Medicine, Supplement 17, Vol 82,  June 1989)
Edwards, J.G. DDT: A Case Study in Scientific Fraud (Journal of American Physicians and Surgeons, Vol 9, No 3, 2004) http://heartland.org/sites/all/modules/custom/heartland_migration/files/pdfs/15940.pdf
Jukes, Thomas. DDT, human health and the environment (Boston College Environmental Affairs Law Review, Vol 1, Issue 3, 1971)
King, Alexander. Discipline of Curiosity: Science in the World (New York: Elsevier, 1990
Murray, J. C. Global malaria mortality between 1980 and 2010 (Lancet, únor 2012)
Reiter, Paul. Global Warming and Malaria: Knowing the Horse before Hitching the Kart. (Malaria Journal, prosinec 2008)
Rio Declaration on Environment and Development. Princip číslo 15. (14.červen 1992)
Sweeney EM. EPA Hearing Examiner’s recommendations and findings concerning DDT hearings. 25 April 1972 (40 CFR 164.32)
Windholz M, ed. [1983]. 2823. DDT. In: The merck index. 10th edition. Rahway, NJ: Merck & Co., Inc., pp. 409-410.
Finkel, Michael. "Malaria“. National Geographic (červenec 2007)
http://www.ucsf.edu/news/2012/04/11925/malaria-resurgence-directly-linked-funding-cuts
Swartz, Aaron. Rachel Carson, Mass Murderer? (Extra! Magazine, fair.org 1.9. 2007)
Doyle, Jack. “Power in the Pen, Silent Spring: 1962,” PopHistoryDig.com, Feburary 21, 2012http://www.pophistorydig.com/?tag=rachel-carson-1950s

Psáno pro Osel.cz a Klimaskeptik

Datum: 11.01.2014 07:23
Tisk článku

Související články:

Lepší je zjistit něco, nežli nic…     Autor: Miloslav Pouzar (09.01.2020)Diskuze:

no jo

Mojmir Kosco,2014-01-14 06:59:26

Clanek samozrejme je tendencni nebot to neni studie. Neni mi sice jasne k cemu je zaměřen , protoze ddt se v africe používá a jedine kde je zablokovan je masivni pouziti v zemedelstvi , zrejme abychom se mi obyvatele evropy a ameriky neotravili s cokolady .faktem je i rovnez ze egypt a brazilie si s malarii poradili i bez ddt . Mozna autorovim cilem je podporit pouzivat ddt proti vsi detske ktera nas obcas trapi nebot i v nasi skole se objevuji napisy pozor vsi .ovsem i kdyz je boj problematicky musi si deti mit hlavu 2x za den porad je to snazsi nez odbourani ddt z nasich tel

Odpovědět

Pane Kastanku

Vitezslav Kremlik,2014-01-13 15:52:34

Nevim, nakolik peclive jste cetl clanek, pod kterym diskutujete. Vam uniklo, co pise Eskenazi 2009 a co pise ATSDR? Pokud byste snedl treba kilogram DDT k svacine, nepochybne by vam to ublizilo. Ale to ale nikdo nedela. Nebo vy snad ano?

Odpovědět


Nekarcinogenní a jedovaté DDT

Stanislav Kaštánek,2014-01-13 23:30:57

Pane Kremlíku, jak se snadno přesvědčíte, v článku píšete :" Přesto dodnes nebylo prokázáno, že by environmentální DDT měl vážný vliv na lidské zdraví."
Environmentální = týkající se životního prostředí. Co k tomu dodat, asi nic.
Co je vážný vliv na lidské zdraví, když nereflektujete na prokázané působení DDT v mém odkazu podle Corell University, kde jsou uvedeny dávky, LD50 atd.
V diskuzi vylepšujete na :"V koncentraci, jak se vyskystuje v prostredi ci v potrave nema na liske zdravi dolozitelny vliv."
nebo na :"Vam uniklo, co pise Eskenazi 2009 a co pise ATSDR? Pokud byste snedl treba kilogram DDT k svacine, nepochybne by vam to ublizilo"
Když už jde o citace, tak v článku je :"Většina studií na lidech, které IARC v roce 1991 analyzovala, neukázala souvislost mezi DDT a rizikem vzniku rakoviny (Eskenazi 2009)"
Především je tam slovo VĚTŠINA a a RIZIKEM RAKOVINY. Což nijak nesouvisí s tím, že DDT je obecně škodlivá látka jedovatá zhruba jako chloroform, který se používal kdysi i jako anestezikum a nedávalo se ho kila na operaci.
Článek cituje :" „DDT není karcinogen ohrožující člověka… a jeho používání v souladu s platnými regulacemi… nemá nepříznivý vliv na ryby, ptactvo ani jiné živočichy.“
Platné regulace jsou, že je DDT zakázáno, takže jeho používání v souladu s regulemi je nulové ( snad kromě látek odvšivení ). A opět řešíte jen údajně neexistující karcinogenní působení, ne obecně působení jako jedovaté látky. Zakázáno je i tetraethylolovo v benzínu, jehož jedovatost netkví v karcinogenitě.

Odpovědět

V ČSSR to bylo tak,

Jan Šimůnek,2014-01-13 15:13:28

že DDT bylo plošně zakázáno vyjma léčbu vší.* Nicméně protože se preparáty na léčbu vší s DDT přestaly vyrábět, tak jakmile došly, přestalo se používat i zde (druhá polovina 80. let).
Někde v hlubších kulturních vrstvách mi spočívá separát z té doby. Podle něj v jedné US nemocnici krmili pacienty se zvlášť agresívními a resistentními nádory DDT (cca polévková lžíce substance denně) a ti pacienti jim přežívali déle, než kolik byla prognóza jejich dožití podle obvyklých způsobů léčby.
____________
* Dnes nám EU zakázalo na léčbu vší u dětí jakékoli insekticidy, takže dětem mažeme hlavy v podstatě petrolejem, byť nesmradlavým a parfémovaným, jak za starého Rakousko-Uherska - názorná ukázka toho, kam pod modrým hadrem směřujeme.

Odpovědět

Comment

Vitezslav Kremlik,2014-01-12 12:37:33

V clanku se take jasne pise, z DDT byl zakazany v USA, ale nebyl "zakazany" mezinarodne. Mezinárodní organizace ho pouze prestaly pouzivat. Vysledek je ale stejny.

Odpovědět


Volně přeloženo:

Vojtěch Kocián,2014-01-12 13:48:38

Země, které si zvládly DDT (nebo něco jiného) pořídit a distribuovat k potřebným, nemají s malárií zásadní problémy. Země spoléhající na pomoc zvenčí, malárií trpí.

Mimochodem, za nárůst malárie může také africký populační boom. Bez něj by ta čísla nebyla zdaleka tak hrozivá (viz data z počátku 20. století).

Odpovědět


To je typická Kremlikovská lož.

Rudolf Dovičín2,2014-01-12 20:42:11

DDT nikdy nebol v USA zakázaný ako ochrana proti epidémiám (u ľudí) prenášaných hmyzom.

Odpovědět


Pro redakci

Max Valenta,2014-01-13 05:28:04

Proč tady necháte řádít pana environmentalistu Dovičína. Samozřejmě, že DDT bylo v USA zakázáno. Povoleno bylo jen pro opodstatněné případy týkající se lidského zdraví. Ale co pan Dovičín cudně zamlčuje, jakou histerii proti DDT rozpoutala EPA. Stačí se podívat co tato environmentální instituce vtloukala Američanům do hlav. Kdo by si po takové masáži dovolil něco tak příšerného jako je DDT použít, když, jak EPA stále ještě dnes neustále zdůrazňuje: "ohrožuje všechny živočichy, včetně člověka". Ano, pane Dovičíne - právě tato histerická demagogie vaší ochranářské organizace zajistila, že se DDT přestalo používat i v těch vyjímečných případech, které legislativa připouštěla. Pane Dovičíne, agitka proti DDT Vašich zelených soukmenovců udělala hodně špinavé práce. A že má na svědomí hodně lidských životů s tím už také toho moc nenaděláte. Na Vaše výkřiky o demagogii pana Jaroslava Petra a dalších tady se skvěle hodí přirovnání jak zloději rádi křičí "chyťte zloděje".

Odpovědět

Comment

Vitezslav Kremlik,2014-01-12 12:36:17

Bohuzel nekteri k clanku diskutuji, aniz by si ho poradne precetli. V textu se pise, ze DDT je toxicke, kdyz ho snite velke davky. To ale nikdo nedela. V koncentraci, jake se vyskystuje v prostredi ci v potrave nema na liske zdravi dolozitelny vliv. Takhle to v tom clanku je prosim napsano.

Odpovědět


v souladu s platnými regulacemi

Stanislav Kaštánek,2014-01-12 16:29:08

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chloroform
>>Nejnižší smrtná dávka LDLo pozorovaná u člověka při požití byla 2514 mg/kg. U krys byla experimentálně stanovena hodnota LD50 při podání v potravě 695 mg/kg

Odpovědět


pokračování

Stanislav Kaštánek,2014-01-12 16:31:14

Kus se nezkopíroval. DDT podle mého dřívějšího odkazu : orálně LD50s v rozmezí 113 - 800 mg / kg u potkanů. DDT je tedy srovnatelně toxické s chloroformem. Nebo jenom 30x méně toxické, než arsenik. Je to třeba brát optimisticky. Já třeba jsem sbíral půl dne se školou mandelinku bramborovou do krabičky od zápalek, nať brambor byla navrch bílá od práškování a přežili jsme to.
Článek říká, že DDT by se muselo užívat orálně, aby vzniklo riziko. Jak jinak než ústně se s potravou nebo vodou do těla asi dostane?
Je známo, že DDT se kumuluje v těle, takže dlouhodbé malé dávky v potravě se akumulují. Rovněž se DDT akumuluje v potravním řetězci.
Článek cituje :" „DDT není karcinogen ohrožující člověka… a jeho používání v souladu s platnými regulacemi… nemá nepříznivý vliv na ryby, ptactvo ani jiné živočichy.“
Článek neobsahuje jediný číselný údaj o toxicitě DDT, věřím, že autor upřesní používání v souladu s paltnými regulacemi. Třeba v USA je DDT, myslím od 1972 zakázáno, takže v souladu s platnými regulacemi tam ani škodit nemůže.

Odpovědět

DDT v organizmech a ŽP

Stanislav Kaštánek,2014-01-12 11:30:49

http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/carbaryl-dicrotophos/ddt-ext.html
Studie Cornell University.
Údaje zde uvedené se vztahují k technickým produktu DDT. Technická grade DDT je vlastně směs tří izomerů DDT...
DDT je středně až mírně toxický pro sledovaných druhů savců orální cestou. Hlášené ústní LD50s v rozmezí 113 - 800 mg / kg u potkanů ​​(1-3)..
Akutní účinky, které by mohly u lidí v důsledku nízké až střední expozice mohou zahrnovat nevolnost, průjem, zvýšenou enzymatickou aktivitu jater, podráždění (očí, nosu nebo krku), poruchy chůze, malátnost a dráždivost; při vyšších dávkách, třes a křeče jsou možné ( 3 , 6. ). Zatímco dospělí se zdají tolerovat mírné až vysoké požití dávek až do 280 mg / kg, případ smrtelné otravy byl pozorován u dětí, které požil jednu unci 5% DDT na: petrolej řešení
DDT způsobuje chronické účinky na nervový systém, játra, ledviny, imunitní systém a na pokusných zvířatech ( 3 , 4 ). Účinky na nervový systém pozorované u pokusných zvířat patří: třes u potkanů ​​při dávkách 16-32 mg / kg / den po 26 týdnů třes u myší při dávkách 6.5-13mg/kg/day nad 80 - 140 týden, změny v buněčná chemie v centrálním nervovém systému opic v dávkách 10 mg / kg / den po dobu 100 dnů, a ztráta rovnováhy u opic v dávkách 50 mg / kg / den po dobu až 6 měsíců
DDT je velmi pomalu transformován v živočišných systémy, DDT je velmi vysoce perzistentní v životním prostředí, s hlášeny poločasem v rozmezí od 2 až 15 roky a je nehybný ve většině půd. DDT je vysoce toxický pro ryby.
Hodně o DDT viz též
http://arnika.org/dichlordifenyltrichloretan-ddt

Odpovědět

,2014-01-12 09:26:45

Odpovědět


vyzera to ako zakaz, je to zakaz

Pavel Ondrejovic,2014-01-12 10:14:57

ok, tak ako bol formulovany ten zakaz?
Moze byt celkom zaujimave zistit, ze od detstva zijem v blude a DDT nepouzivaju v proti malarii len z roztopase.

Odpovědět


Zákaz

Vojtěch Kocián,2014-01-12 13:42:49

byl formulován tak, že se DDT smí používat jen jako preventivní opatření proti malarickým chorobám (Stockholmská úmluva, ke které se připojila většina států http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_Convention_on_Persistent_Organic_Pollutants).

Odpovědět


Re: ako bol formulovany ten zakaz?

Rudolf Dovičín2,2014-01-12 20:40:00

Zákaz bol na ochranu rastlín.

Na ochranu ľudí pred epidémiami sa stále môže používať.

Odpovědět


ok, nech to je tak

Pavel Ondrejovic,2014-01-12 21:44:22

preco potom z praktickeho hladiska sa DDT nepouziva proti malarii v koncinach, kde by to ocividne pomohlo?

Odpovědět


Re: prečo sa DDT nepoužíva

Rudolf Dovičín2,2014-01-12 23:21:01

Ako väčšina látok dlhšie používaných proti hmyzu - kvôli rezistencii:
http://en.WikiPedia.org/wiki/DDT#Mosquito_resistance

Odpovědět


hmm....

Pavel Ondrejovic,2014-01-13 00:18:17

co sa clovek nedozvie :)

- ten Stokholmsky protokol ocividne teoreticky nezakazuje pouzivanie DDT. Na druhej strane formulacie ako "na jeho limitovane pouzitie treba zdokladovat, ze sa nedalo pouzit nieco ekologickejsie" a podobne ho ocividne znacne handicapuju.

- ten odkaz na wikipediu jasne hovori, ze DDT je pouzitelne, len to nie je take uzasne ako to bolo na zaciatku. Co zase je mozne vykladat akymkolvek smerom ako sa komu zazda.

Dik za rozsirenie obzorov, ja som pamatal akurat tolko, ze DDT sposobovalo tensiu skrupinku vtakom a preto sa zakazalo :).

Odpovědět

doporučuji

Mojmir Kosco,2014-01-11 22:39:25

Namazat na chleba a snist .Jedinečný dukaz neskodlivosti DDT bohužel už toto tvrde jádro uz není mezi námi a nemůže sdelit chuť.

Odpovědět


su aj lesie substancie

Pavel Ondrejovic,2014-01-12 01:10:25

napriklad ortut v ziarivkach presadzovanymi zelenymi.

btw. nemate nieco zmysluplnejsie na zaplevelenie diskusie? To ci ste napisali, je fakt hlupost vzhladom na text clanku.

Odpovědět


Typické

Pavel A1,2014-01-12 08:55:32

To je typická demagogie zelených (bez)mozků. DDT se na chleba nemaže, tak jakékoliv výzvy k tomu jsou nesmyslná demagogie.

Jen tak mimochodem, zkuste si na chleba namazat vitamín A a pak nám něco vykládejte o jeho prospěšnosti pro zdraví.

Navíc, tento pokud jeden dobrovolník udělal. Po třicet let si dával polévkovou lžíci DDT každý den. A byl zcela zdráv.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace