Jak vzniklo lidské chování?  
O evoluci člověka, společných předcích, chování lidoopů a striptérkách s Janem Zrzavým.


 

Zvětšit obrázek
Šimpanzí syčáci dělají rozruch. Kredit: Delphine Bruyere, Wikimedia Commons.

Při procházkách zoologickou zahradou anebo prostě na ulici mezi lidmi nás se železnou pravidelností napadá, jak to, že jsme se stali lidmi? Kde se vzaly všechny ty věci, kterým se smějeme v pavilonu opic a děsí nás u našich blízkých? Pokud chceme znát odpovědi, musíme odvodit evoluční historii linie, která vede k nám a našim blízkým příbuzným. Na obrys evolučního příběhu pak můžeme naroubovat jednotlivé prvky chování gibbonů, orangutanů, goril, lidí i šimpanzů a můžeme se ptát, jak to vlastně s lidským chováním bylo. Právě tak postupovali Pavel Duda a Jan Zrzavý z Jihočeské univerzity, jejichž studii 65 vybraných charakteristik chování všech žijících hominidů nedávno uveřejnil časopis Journal of Human Evolution. Využili jsme euforie provázející úspěšnou publikaci a Jana Zrzavého jsme se zeptali na původ lidského chování a vůbec evoluci člověka.

 

OSEL: Jak ses vlastně dostal k evoluci člověka?

 

Zvětšit obrázek
Jan Zrzavý. Kredit: Michal Maňas, Wikimedia Commons.

Přes přednášky evoluční biologie. Já jsem léta loajálně učil, čím se liší člověk od lidoopů, v duchu Jareda Diamonda (Třetí šimpanz), mimo jiné i to, jak lidské předky polidštilo vytvoření pevných partnerských vazeb a otcovská investice do potomstva. Když jsem se ale v pražské zoo koukal na gorilího samce Richarda, bylo zjevné, že on do svých manželek a potomků investuje poměrně dost času a sil, akorát že mláďatům nenosí potravu, tu jim spíš bere. Jenže gorilí mládě po odstavení nekrmí vůbec nikdo, ani matka. Zkrátka mi najednou došlo, že je to naopak, že otec společného předka afrických lidoopů se o svá mláďata zřejmě staral, hrál si s nimi a poskytoval jim ochranu, takže lidský samec nevynalezl otcovskou péči jako takovou, ale jen přidal dodávku potravy pro sice už odstavené, ale pořád ještě nesamostatné mládě. Takže evoluční změna na cestě k člověku nebyla až tak dramatická. A naopak: úplná ztráta otcovské angažovanosti je evoluční novinkou šimpanzů a bonobů, spojenou s rozpadem rodinných vztahů v jejich promiskuitních tlupách; nekonala se žádná evoluce člověka od promiskuity k partnerské věrnosti (mimochodem: i v harému jsou pevné partnerské vazby, akorát jich je víc).


To byl ten prvotní nápad v pavilonu goril. Jeho realizace se pak ujal můj tehdejší bakalářský student Pavel Duda, jehož zásluhou jsme to nakonec (s jistými koncepčními obtížemi spojenými s invazí na úplně cizí, totiž antropologickou pevninu) dotáhli až k publikaci. To, co jsme udělali, byla fylogenetická rekonstrukce ancestrálních stavů (tj. původních, u společného předka) souboru 65 znaků popisujících životní cyklus, chování, sociální uspořádání a ekologii lidí a lidoopů, což umožnilo detailní rekonstrukci způsobu života jejich předků a sledování změn, ke kterým došlo v jednotlivých evolučních liniích.

 

OSEL: Takže všechno v učebnicích bylo špatně?

 

Zvětšit obrázek
Skupinové objetí bonobů. Kredit: LaggedOnUser, Wikimedia Commons.

Všechno bylo špatně, pochopitelně. Po celé dvacáté století byli lidoopi a především šimpanzi používáni jako modely pro studium počátků lidské evoluce – a postupně rostla „vědeckost“ tohoto přístupu. Když se pak navíc zjistilo, že lidé netvoří samostatnou skupinu primátů blízkou lidoopům, ale patří přímo dovnitř lidoopů, nejblíže šimpanzům a bonobům, tento sesterský vztah rodů Pan (šimpanz + bonobo) a Homo významně přiživil víru, že společný předek lidí a šimpanzů byl jako dnešní šimpanzi. Představa to byla taková, že v čím starších vrstvách budeme hledat lidské předky, tím šimpanzovitější lidoopy budeme nacházet. Jenže to se moc nepotvrdilo, jeden z nejstarších lidských předků, východoafrický Ardipithecus, nebyl šimpanzům vůbec podobný. Potíž je v tom, že takový pohled na společného předka lidí a šimpanzů upírá šimpanzům miliony let jejich vlastní evoluce.


Asi nejznámějším příkladem, kdy jsme automaticky předpokládali, že lidská odlišnost od šimpanzů je lidskou evoluční novinkou, která si vyžaduje evoluční vysvětlení (takže jsme se špatně ptali a následně si i špatně odpovídali), je takzvaná skrytá ovulace lidí. Ve skutečnosti tak docela skrytá není, mění se chování žen během ovulačního cyklu i chování mužů k nim (v plodné fázi se ženy vyzývavěji oblékají a více se líčí, častěji vyrážejí do společnosti a snáze se nechávají sbalit; dokonce i striptérky v plodné fázi dostávají od diváků vyšší spropitné), ale rozhodně není tak nápadná jako extrémní zduření samičích genitálií u šimpanzů. Jako důvody, proč se u člověka ztratila tato „reklamní ovulace“, byly zvažovány monogamie (samec, nevěda, kdy má samice plodné dny, je nucen trávit s ní delší dobu, což zvyšuje jeho zájem o potomstvo), polygamie (samec si je méně jistý svým otcovstvím), ale také chůze po dvou, nárůst tukové tkáně v oblasti hýždí či šetření na akumulaci vody. Je tedy zjevné, že tu něčemu nerozumíme, přinejmenším si některá vysvětlení navzájem odporují, takže aspoň některá z nich jsou určitě chybná. Ve skutečnosti je chybná celá tato úvaha. Reklamní ovulace je evoluční novinkou šimpanzů a bonobů, kterou v takto extrémní podobě nemá žádný jiný lidoop. Lidští předci nemohli ztratit to, co nikdy neměli.


Podobně netřeba vysvětlovat, proč lidé nejsou promiskuitní. Šimpanzi a lidé jsou ve zkoumaných znacích srovnatelně odvození, a šimpanzi proto nejsou dobrými modely nejstarších hominidů. Vlastně žádné dnes žijící reálné zvíře není vhodným modelem; předek je mozaika ancestrálních stavů jednotlivých znaků. Dnešní znalosti socioekologie lidoopů a fylogenetické metody umožňují detailní rekonstrukci způsobu života dávno vymřelých předků, ale musí se to opravdu udělat (ono se to i evoluční antropologii tušilo a v mnoha článcích se opakuje myšlenka, že by to konečně někdo udělat měl).

 

OSEL: Jak asi vypadal životní styl společného předka lidí a šimpanzů?

 

Zvětšit obrázek
Nížinná gorila v Bronxu. Kredit: Fred Hsu, Wikimedia Commons.

Analýza lidského a lidoopího chování ukázala, že lidské vlastnosti jsou především dvojího druhu: staré obecně lidoopí vlastnosti a specifické lidské novinky. Totéž platí pro šimpanze a bonoby, zatímco orangutani a zvláště pak gorily mají relativně málo evolučních novinek. Plyne z toho, že předek všech lidoopů, předek všech afrických lidoopů a předek lidí a šimpanzů byli skoro stejní, že lidé, šimpanzi a bonobové jsou extrémně odvození lidoopi (a to odvození různými směry) – a taky z toho plyne, že když chceme použít lidoopy jako stroj času a podívat se do třetihor, jak žili naši předci, uděláme nejlíp, když se podíváme do pavilonu goril.

Mezi staré lidoopí znaky, omylem považované za lidské evoluční novinky, patří dlouhé, devítiměsíční těhotenství a pomalý růst novorozenců, nesezónní rozmnožování a sex po celý rok (navíc sex sloužící nejen k rozmnožování, ale i jako sociální komodita), polygynní rodiny s poměrně vysokou jistotou otcovství, otcovská péče, disperze (odstěhování) odrostlých potomků obojího pohlaví z rodných tlup (byť s převahou dcer), významný podíl samičí volby sexuálního partnera, absence reklamní ovulace, delší kopulace a variabilní poloha při kopulaci.


Mezi šimpanzí novinky, které je odlišují od primitivního stavu zachovalého u lidí, patří například promiskuitní, tzv. polygynandrické sociální uspořádání, de facto rozpad nukleární rodiny a zánik otcovské investice, samičí genitální otoky a na ně vázaná podivná anatomie penisu, redukce pohlavního dimorfismu, omezená samičí volba partnera, striktní samčí filopatrie (synové zůstávají v rodné tlupě, dcery odcházejí do nových skupin). Samozřejmě existují i skutečné lidské novinky: najdeme je jak v životním cyklu (třeba opožděná puberta, menopauza a babičkování a také všeobecně prodloužená délka života – která má jen málo společného s moderní lékařskou péčí), tak v sexu (sex provozovaný převážně v noci, obvyklá misionářská poloha, hojný výskyt znásilnění).

 

OSEL: Lze tedy říct, jestli byl společný předek lidí a šimpanzů spíše lidský anebo šimpanzí?

 

Zvětšit obrázek
Orangutan bornejský. Kredit: Julie Langford, Wikimedia Commons.

Právě že ani jedno, ani druhé. Srovnáme-li všechny lidoopy, vidíme jasně, že lidské chování představuje směs gorilích, šimpanzích i unikátně lidských znaků. Ta stará, gorilí komponenta lidského chování je překvapivě významná: je to rodina. Takže když to shrneme, nejstarší předek všech velkých lidoopů (tedy orangutanů, goril, šimpanzů a lidí) žil v nevelkých harémech, které po dospění opouštěla mláďata obojího pohlaví podle konkrétního ekologického a sociálního kontextu. Samci a sanice vykazovali sexuální dimorfismus (patrně včetně ozdob dominantních samců typu vousů nebo stříbrných hřbetů, jejichž konkrétní podobu je těžké odhadovat). Jejich sexuální chování můžeme rekonstruovat až po takové detaily, jako je nízká frekvence kopulací, flexibilní kopulační pozice, pravděpodobná absence znásilnění či absence kopulačních zátek (to jsou takové pásy cudnosti vzniklé z bílkovin spermatu, kterými se samci snaží zabránit, aby se do samice dostalo konkurenční sperma). Byli býložraví, živočišnou potravu konzumovali jen příležitostně, nelovili, stavěli si noční hnízda, užívali jednoduché nástroje.

 

OSEL: Je možné rekonstruovat či alespoň odhadnout prvky chování neandrtálců, případně vzdálenějších fosilií lidské linie?

To je těžká věc – srovnáváním dnes žijících zástupců zjistíme, že nějaká vlastnost vznikla dejme tomu mezi společným předkem lidí a šimpanzů a moderním člověkem, ale už nelze určit, kdy přesně se to stalo. Tady potřebujeme přímé doklady chování fosilních druhů, což obvykle nemáme. U starých fosilií můžeme odhadnout leda sexuální dimorfismus ve velikosti těla a špičáků, což u primátů obecně indikuje typ rodiny: velký dimorfismus (tedy velcí samci) harémové uspořádání, malý dimorfismus monogamii či promiskuitu. U nejmladších fosilií ovšem máme k dispozici další zdroj informací: genetický polymorfismus v mitochondriálních i jaderných genomech. Z toho např. víme, že neandrtálci žili v malých skupinách, ve kterých docházelo k častému příbuzenskému křížení (což ovšem asi není vlastnost druhu, spíš znamení průšvihu, který se na ně valil) a že pohlavím opouštějícím rodné skupiny u nich byly ženy (jak je to obvyklé i u nás).

 

OSEL: Co z výsledků vaší studie je možné zobecnit i mimo antropologii?

Revoluce ve fylogenetice, která začala někdy v 60. letech, spočívala mimo jiné v tom, že jsme se přestali honit za předky, které je obtížné spolehlivě identifikovat, a zaměřili jsme se na sesterské skupiny, tedy skupiny organismů, které jsou si ze všech organismů nejblíž příbuzné (lidé a šimpanzi, krokodýlové a ptáci, houby a živočichové...). Byla to cesta od lineárních vztahů předek–potomek k větvícím se stromům života a je dobře, že se to stalo. Jenže někdy nás tato změna myšlení zaslepuje, někdy nás totiž předkové opravdu zajímají, ale uvnitř sesterské skupiny je nenajdeme. Šimpanzi nejsou předkové lidí; analogicky kopinatci nejsou předkové obratlovců (dnes víme, že ani jejich sesterská skupina), drápkovci nejsou předkové členovců, bahníci (natož latimerie) nejsou předkové čtyřnožců, ptakopysk není předek savců a tak podobně. Na odhalení předka potřebujeme jiné metody, které také vycházejí z fylogenetiky, ale jdou po kmeni stromu hlouběji než k první sesterské skupině. Je to vlastně triviální, jenže v praxi se v tom překvapivě často chybuje. Takže třeba značná část studií příčin evoluční diverzifikace konkrétních skupin organismů je špatně.

 

Jana Zrzavého se za OSLA ptal Stanislav Mihulka

 

Literatura

Journal of Human Evolution 65: 424-446.

 

Autor: Redakce
Datum: 08.02.2014 19:12
Tisk článku


Diskuze:

Prvobytně pospolní.

Milan Zolman,2016-12-18 18:00:10

Prvobytně pospolnou společnost je nutno považovat za určitý úlet kabinetní vědy, asi jako vyhubení mamutů hloubením jamek (pěstním klínem atp.) do věčně zmrzlé země v místech mamutí dálnice v dobách jejich lovců. Člověk je tvor společenský - žil v tlupách. V každé tlupě je struktura. Lev je tedy primitivní lovec z pohledu společenského. Ale nový vůdce smečky sežere všechny nevlastní děti - pokud nemohou již utéct. Jak to ten blbý lovec pozná když ještě nedomestikoval, aby věděl? .... to jsou vymyšlenosti od lidí co moc neznají přírodu.

Odpovědět

Jc Bill,2014-02-11 14:29:54

Není to myšlenka špatným směrem, ale ne. Proces samozřejmě probíhá v čase a je během něj obecně možno pozorovat nárust informace. Jenže je tu selekce. Čili s nárustem entropie evoluce na jednu stranu není v rozporu, na druhou s ním není ani totožná. To jsem to možná podal až příliš obecně a zjednodušeně.

Odpovědět


Jeníku, ano, je to myšlenka nesprávnym směrem

Perrin Gallernau,2014-02-12 05:53:52

Ako píšeš, citujem: "... Jenže je tu selekce."
*
A práve "selekce" zvyšuje usporiadanosť, spôsobuje novinky, tvorí nové druhy, berie náhode pôdu z pod nôh a teda spôsobuje POKLES ENTROPIE, vo svete živej prírody.

Odpovědět


Jan Kment,2014-02-12 15:49:55

Odpovědět


...

Jan Kment,2014-02-12 15:54:19

Já samozřejmě souhlasím, vím to, vidím. Ale dá se ten nárůst informace nebo ta uspořádanost definovat jinak než subjektivně (či antropocentricky)?

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-12 22:09:23

Dá. Matematicky. Mimo zorné pole zdejších trolů.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-13 11:09:00

Totiž nejenom, že vaše inspirativní otázka po evoluci s ním nemá moc co dělat, ale co tu uvedl ten pošuk je samo o sobě virální faktoid.

Odpovědět


Princip

Jan Kment,2014-02-13 16:13:44

toho důkazu by mě nanejvýš zajímal! Těším se na váš článek. Jste si jistý, že v tom není žádné ale? Přece jenom, je to matematika, navíc aplikovaná :-)...

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-13 18:57:43

Pokusím se být lidský.

Odpovědět

ještě mě tak napadlo...

Jan Kment,2014-02-11 13:32:47

Není on vlastně ten evoluční progres objektivně vědecky vzato, pokud pomineme všechna humanitní a po výtce antropická hlediska, jen rostoucí mírou entropie?

Odpovědět


Janku, to rozhodne nie je.

Perrin Gallernau,2014-02-12 03:22:03

Pretože entropia v živej prírode sa pohybuje opačným smerom (nerastie a klesá) oproti entropii v neživej prírode.
Inak by sme tu neboli.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-12 09:39:08

Takže bohužel podal. Já o tom raději napíšu krátký článek.

Odpovědět

Stejně jako bohové,

Jack Ketch,2014-02-11 11:42:43

jsou skuteční i trollové (jak je z diskuze zřejmé). Tak je, prosím, nekrmte.
Díky

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-11 13:43:13

Velice se omlouvám, že se tu krmíme svépomocně. Popravdě by mne zajímalo, který mindrák si tím řeším.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-11 22:08:02

No, tedy tak trochu bych věděl. Vytrvalým příkrmem lze totiž získat množství textu k analýze.

Odpovědět


Ketchi, si za sterilnú debatu?Jeníku sklamal si ma

Perrin Gallernau,2014-02-12 05:36:29

Tvoj štýl vyjadrovania je tak narcisistický, že predpokladám, ak si niekedy pracoval pre ČAV, tak práve kvôli nemu ťa vylúčili zo svojich radov. Predpokladám, že si agnostik , homofobne založený, súhlasne mentálne napojený na konzervatívnych katolíkov, čo sa týka “tradičnej rodiny” a pohľadu na “kultúru smrti” definovanú tými istými.
*
Ale nie je to len tvoj štýl. Je to aj spôsob akým zľahčuješ a odbíjaš aspoň povšimnutiahodné argumenty (ako napr.: Štúdia Gabriele Meixner je Lesbofeministické fantasie o Urkomunismu), alebo spôsobom kde určuješ kto je príčetný a kto nie (…na čem se shodnou všichni příčetní Marxovi fanoušci).
Dokonca vidíš i na klasikovi aspoň 5 správnych odhadov, keď uvádzaš link na Five suprising ways Karl Marx …. K tomu ti môžem povedať, že to písal Sean McElwee na svojom blogu ,v čase keď nemal čo robiť a chcel aspoň dvihnúť čítanosť web-stránky, akože pohľadom na druhú stranu barikády.

Odpovědět


Jeníku, na dovysvetlenie tvojich slabín

Perrin Gallernau,2014-02-12 05:41:56

Kritika marxizmu na wikipédii je asi tak dôveryhodný zdroj, ako slovenskí “ kapitalisti ako remeň” vo Ficovej socialistickej vláde a ako reakcia tatíka Masaryka v kritike na Zákon hodnoty, kde sa vyjadruje asi v tom zmysle, “.. že predsa každý živnostník si vie urobiť nákladovú kalkuláciu”. Teda inak povedané on nepochopil ani predmet kritiky. (a tie zdroje: Mikhail Bakunin, Pol-Pot … jdu blejti)
*
Jeníku, ak chceš kritizovať vedu, musíš rozlíšiť medzi interpretáciami autora - Five suprising ways) a zákonitosťami, ktoré autor objavil. Totiž interpretácie môžu byť správne a nemusia (viď Einstein, Hawking,…) ale tie platné zákonitosti by nemohol odvolať ani ich autor a to ani po 150 rokoch vývoja.
Dovoľujem si to predložiť na interpretácii zo Zákona hodnoty.
Trend rastu produktivity sa v historii ľudstva nikdy nezastavil. Ani v čase ničivých kríz kapitalizmu.
Ten rast, toto základné protirečenie kapitalizmu, spôsobuje dva protichodné javy.
1.Rast nadhodnoty a teda aj zisku a súčasne 2. pokles hodnoty a teda aj ceny.
Výsledkom je pokles hodnoty až k Marxovej komunistickej (skoro)nule.
To sa nedá odvolať a sme toho svedkami všetci a vidíme to takmer hmatateľne každý deň.

Odpovědět


Z horného a nižšieho príspevku vyplýva, že

Perrin Gallernau,2014-02-12 06:08:28

Trend rastu produktivity sa v historii ľudstva nikdy nezastavil. Ani v čase ničivých kríz kapitalizmu.

Pretože entropia v živej prírode (i spoločnosti) sa pohybuje opačným smerom (nerastie a klesá) oproti entropii v neživej prírode.

Odpovědět


to troll

Pavel S,2014-02-14 21:18:53

Nedá mi to a abych trolla nepřikrmil. "Ničivé krize kapitalismu" způsobily nepatrný zlomek škod ve srovnání s tím co zapříčinily praktické aplikace produktů chorého marxova mozku.

Odpovědět

Jeníku, ty máš záľubu vysvetľovať svet opačne

Perrin Gallernau,2014-02-10 21:21:03

Tú knihu si konečne obráť z hlavy na nohy, ty základe.
Moslimovia v Nemecku, nie v domovských krajinách.
Je jasné, že bohatý biely proletár Severu je vykorisťovaný viac ako chudobný proletár Juhu. Je to preto lebo je produktívnejší. Zato chudobnejší v Nemecku to vyvažujú počtom.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-10 22:15:09

Áno, v celej Západnej Európe. Jak chceš vydělat na chudobných příjemcích sociálních dávek, ty náš malý zneuznaný ekonomický génie?

Odpovědět


Jeníku, nielenže máš knihu naopak

Perrin Gallernau,2014-02-11 02:57:28

ty máš ešte aj zalepené brýle.
Oni sú chudobní oproti najlepšie zarábajúcim Nemcom, ale nie tak málo zarábajúci aby zamestnávateľ neplatil odvody a oni dane.
Dôsledky a chudobu si priniesli z materských krajín vrátane kultúrnych zvyklosti a teda aj vyššej pôrodnosti ako domáci.
A k tomu populačnímu boomu:
Zanedbaní kosovská Albánci, ktorých Belehrad nechával na okraji záujmi to vyjadrili na adresu Srbov veľmi rukolapne ? "Prebijeme vás svojimi vtákmi!" ty zdevastovanej sociologu.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-11 03:22:58

Nojo, obratným pozměňováním tématu se ti povedlo odmigrovat z tématu, ve kterém nejsi schopný ani tápat, k tématu, kde není težké něco cancat. Máš spolkové statistiky porodnosti mezi zaměstnanými/nezaměstnanými? Jo, a nezapomeň umřít, prosím.

Odpovědět


Jeníku, to odpovedáš ako zombie?

Perrin Gallernau,2014-02-11 03:29:52

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-11 22:55:39

Komunikace s duševní mrtvolou mne samozřejmě trochu umrtvila. Zrovna jako tomu nenapomáhá mezilehlý časový posun. Kdybys to náhodou přehlédl, u Zklamání z antioxidantů tě čeká volba mezi modrou a červenou pilulkou, ty Marxi. Jedinej příspěvek od tebe na Oslu a tvůj život pohltí informační komunismus. Nebude to hned, ale bude to jistě.

Odpovědět


Sklamanie z oxidantov sa nekonalo a nekoná

Perrin Gallernau,2014-02-12 03:18:22

Práve naopak, moja dôvera v produkty nemenovanej firmy vzrástla v túto poslednú nedeľu a nálada v rodine sa dvihla o 1500%. Čím to bolo spôsobené?
Manželkina kolegyňa to nevydržala a musela zavolať a povedať manželke, čo sa jej prihodilo po užívaní produktu (manželka jej ho kúpila keď sa už s nikým nebavila a trpela depkou), ktorý brala popri chemoterapii bez vedomia chemoterapeutov.
Okrem toho, že sa dostalaz "chemoterapeuticky liečenej" rakoviny prsníka, ďalej bola si dať akože vybrať aj kožné výrastky (2 cm) na hlave (kvôli nim sa v tom mieste ani nečesala). Špecialista žiadne výrastky už nenašiel. Ďalej si bola dať vybrať akože nález na maternici a ďalšia špecialistka jej pri prehliadke hovorí, že tam vidí niečo veľkosti 2 mm a niet čo operovať.
Jeníku, keďže ťa mám v podstate rád, oznamujem ti, že ten product sa volá Reishi (nie je to oxidant, inak by sa s chemoterapiou ako oxidačným procesom bil).
Farmaceutika ti ponúka na regáloch viacero druhov Reishi, ale jedine moja nemenovaná firma vie tie tvrdé pory tejto huby rozbiť nie jemným brúsením, ale technologiou hlbokého podmrazenia. Takže to jej Reishi je mnohonásobne účinnejšie.
Tvoje zdôvodnenia, že ide o plcebo neberiem v úvahu a mám obrovskú radosť.
Radosť mám aj z toho, že I manželkina nedôvera a podozrievavosť, ako u teba, v produkty, sa rozplynula.
Oxidanty musia spolupracovať medzi sebou a s vitamínmi takisto. V tom je to kúzlo vedy.

Odpovědět

Zdá se mi

Jan Kment,2014-02-10 16:36:39

bezdůvodné, hodnotit vyspělost živočišného druhu podle rodinného uspořádání. To se přece u zvířat stále mění bez ohledu na postavení ve vývojové pyramidě a předpokládanou inteligenci. Ani mi lidé s převládajícím křesťanským (či na oko křesťanským) modelem rodiny zřejmě nejsme na konci tohoto vývoje a nemůžeme jej pokládat za hotový. Ani míra demokratičnosti uspořádání ani míra empatičnosti jedinců nemusí nutně souviset s evoluční vyspělostí (i když jsme pro tohle na svůj druh hrdí).
Jinak velmi zajímavé čtení! Díky!

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-10 17:37:53

Asi jste se nechal lehce zmást ve věci významu slov "primitivní" a "noviky". Zde se nejedná o hodnocení, pouze o pořadí, ve kterém se na stromku vývoje objevují.

U samotných lidí dovedou tyto formy být velmi flexibilní: http://www.mosuoproject.org/myths.htm

Zcela správně pak zmiňujete "na oko křesťanským". Ještě počátkem středověku představovala svatba občanskoprávní úkon dokonce se symbolicky naznačenou rituální souloží, ve kterém se církev nijak neangažovala. (Pak začla ale utahovat šrouby.) Dozajista tu nikdy nebyl zaveden biblický model: http://skepticsannotatedbible.com/fv/ot_list.html

Odpovědět


Jeníku, ty si tou polygamiou úplne opantaný

Perrin Gallernau,2014-02-10 21:25:49

A úlohou rodiny ešte viac.
Čím viac slobody, tým menej bohov!
I manželstvo, ako forma vlastníctva, nakoniec zanikne.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-11 02:24:10

Já a opantaný? Co to vůbec znamená? No, já ti to řeknu na rovinu v poselství nazvaném "Již to dále neodkládej":
http://justpaste.it/edc4

Že žena k úspěšné reprodukci potřebuje dva muže, z nichž jeden dítě splodí a druhý živí a ne vždy jsou totožní, to není žádnej inherentní rozpor kapitalismu, ale biologická přirozenost.

Dneska máme vůbec širší obzory než nemytej Marx (to není urážka nýbrž lékařská diagnóza vážící se k jeho vředovité kožní chorobě, o které tak detailně psával svému živiteli a jedinému příteli, kterého jistě nemusím jmenovat). Mluvíme tak například o duševním kapitálu, sociálním kapitálu, emocionálním kapitálu... To jsou všechno věci, které nelze při výkladu vztahů pominout bez toho, aby se nezdravě zkrátila vzdálenost mezi předním a zadním koncem teorie. Opakovaně nám také dokazuješ, že je pro tebe genetika buržoazní pavědou nehodnou tvé pozornosti. Jako by ale neomluvitelný lapsus na straně organické hmoty nestačil, ty ani nemáš schopnost pobrat, že společenské systémy mají agentní povahu.

Odpovědět


Jeníku ty biologická přirozenosti a agentní povaho

Perrin Gallernau,2014-02-11 03:20:59

Tvoje vycucané teorie o dvojitom otcovství si študuj naďalej v tvojej obľúbene Biblii.
A napádanie Marxa skončilo z tvojej strany v napadaní jeho osoby - ad hominem. I keď Marx mal viacej ľudských nedostatkov ako zvyčajný smrteľník, zostáva géniom. Názor na tohto filozofa v tvojej priezračnej patalogickej nenávisti neberiem od teba, ale z jeho doteraz platných zákonitostí a tiež z ankety rádia BBC, ktorá ju robila u svojich poslucháčov na prelome milénia a potom o 5 rokov neskôr. V obidvoch prípadoch a teda opakovane, zvíťazil v boji o titul najväčšieho svetového mysliteľa a filozofa nikto menší ako K.Marx. A aby ste ma i s Pavlíkom neobviňovali z príliš malej štatistickej vzorky, tak o tom rozhodovalo 30.000 poslucháčov, ty agente.
A nerozpaľuj sa do biela, ty nekonzistente.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-11 12:36:09

No, stojí docela za zvážení, cos postuloval o mém vztahu k Bibli, knize tak špatné, až je vlastně ke všemu dobrá. To je ale především dáno délkou textu, neboť zrovna tak jsou zneužívány Marxovy spisy a zrovna jako ty i telefonní seznam, jehož idea je však na rozdíl od předchozího univerzální, jakkoliv údaje v něm nevyhnutelně a předvídatelně zastarávají. Knihy ideologické naproti tomu univerzálnost toliko předstírají, ale rekvizity k tomu používají právě co nejtrvanlivější. Když se nad tím upřímně zamyslím, tak si musím přiznat, že opravdu mám mezi Biblemi své oblíbence, například http://www.biblenet.cz/ kde člověk najde i Sírachovce a první Makabejské.

Že bych Marxe napadal, to je rozhodně nedorozumění a je velká škoda pro všechny, že jsi tak zatvrzelý vůči trpělivě předkládanému poselství. Toliko, jak jsi sám uznal - pravdivě, jsem upozornil na historický kontext. Marx žil z největší části díky vlastní povaze v jiném, našemu světu nepodobném světě, ve kterém bylo velmi snadné přehlédnout některé univerzálie lidství jako třeba osobní hygienu. Jedná se tedy o Argumentum ad pecudem.

Mluvíš o platných zákonitostech, ale realita je mnohem smutnější. Po aplikování dostatečné dávky fantasie v rámci velmi volné interpretace lze u Marxe nalézt několik málo POSTŘEHŮ (http://www.rollingstone.com/music/news/marx-was-right-five-surprising-ways-karl-marx-predicted-2014-20140130), které se dokonce nepříčí selskému rozumu, což ovšem je spíše na škodu, neboť ten jak známo v ekonomii nefunguje.

Ale samozřejmě, to nejdůležitejší, na čem se shodnou všichni příčetní Marxovi fanoušci: "Marx was wrong about most things." budeš ignorovat zrovna tak okázale, jako ingoruješ 150 let vývoje - http://en.wikipedia.org/wiki/Criticisms_of_Marxism.

Takové počínání má poetický název:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_picking_(fallacy)

Tvůj nedovařený pokus o http://en.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_populum s výsledky ankety je obzvláště povedená taškařice. Nebyla to zdaleka jediná anketa BBC s podobnou tématikou. Profláknutý je například případ, kdy v jedné takové dlouho vedl Einstein a pak před koncem najednou přibylo pár set (zhruba počet členů všech deseti komunistických stran v Británii) hlasů pro Marxe. Nemá žádnou cenu předkládat tu statistiky výsledků podobných anket o největšího, nejdelšího, nejkratšího, nejmodřejšího, nejkrásnějšího, nejvlivnějšího atd. myslitele a to jednak proto, že si to může vygůglit každý svépomocně, dále lidem s IQ nad 80 je jasné, jak pestré je to panoptikum a v neposlední řadě proto, že celé toto téma je obyčejný http://en.wikipedia.org/wiki/Red_herring

Proč ale vůbec píšu, to není ani z lásky k tvé nechutnosti, ani z priezračnej nenávisti, nýbrž kvůli sprostému obvinění: "A aby ste ma i s Pavlíkom neobviňovali z príliš malej štatistickej vzorky"

Je to jasný případ http://en.wikipedia.org/wiki/Strawman

Odpovědět


Jeníku, takže vlastne potvrdzuješ

Perrin Gallernau,2014-02-12 06:28:40

že v prípade ankety o Marxovi nešlo o žiadnu "taškařici" pretože:
*
Výsledky tohtoročnej ankety oznámil lord Melvyn Bragg poslucháčom a návštevníkom internetovej stránky In Our Time 13. júla tohto roku. Víťaz získal 28 % z celkového počtu 30 000 hlasov. Na druhom mieste skončil David Hume s menej než polovicou hlasov v porovnaní s víťazom – necelých 13 %. Nasledovali Ludwig Wittgenstein (6,8 %), Friedrich Nietze (6,5 %), velikán stredovekej filozofie Platón (5,65 %) a ďalší.
*
Ak víťaz získal 28%, tj. 8.400 hlasov rozhodne to prekročilo pár stoviek hlasov komunistov V.Británie zo všetkých 10 komunistických strán.

Odpovědět

Otřesné!

Edmond Dantes,2014-02-10 13:21:13

Tím, že přirovnáváte člověka k těch chlupatým opicím, mimo jiné, i hanobíte obraz Boha - Stvořitele, který člověka stvořil ke svému obrazu a žádná evoluce se nikdy nekonala. Za šíření těchto evolučních lží si ponesete před Bohem, jednoho dne, odpovědnost!!!!

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-10 15:50:36

Ono je to mnohem horší - prvotní hřích odpadnutí od boží dokonalosti zjevně nastal slezením ze stromu: http://www.southparkstudios.com/full-episodes/s03e16-are-you-there-god-its-me-jesus

Odpovědět


O bohu neexistuje jediný dôkaz!

Perrin Gallernau,2014-02-10 16:07:45

Ale vždy sa nájde niekto, kto sa o to pokúša.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-10 16:22:13

Bohové objektivně existují. Máme o nich spoustu literatury, mnohá vyobrazení, sochy atd. atd. U plánu nefunkčního parního kotle také neříkáme, že neexistuje, jenom proto, že ho někdo vymyslel. QED

Odpovědět


Bohovia existujú subjektívje

Perrin Gallernau,2014-02-10 21:29:53

priestor, v ktorom existujú je ohraničený zhruba kockou o hrane 270 metrov. Do nej by sa pomestili všetky mozgy homo sapiensov na Zemi.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-10 22:00:01

To jsi jako ve většině případů na velkém oMilMilu. Osobní víra je subjektivní pravdou. Má vždy velmi skrovnou velikost co do informačního obsahu. Náboženství jsou pak Pravdami s vlastní subjektivitou. A bohové, tedy sady různých atributů, jsou úplně normální objekty. Cpou se do encyklopedií aniž by to někoho zaráželo.

Odpovědět

Chcela by som

Jana Packova,2014-02-10 11:49:13

sa veľmi poďakovať za článok a pogratulovať obom pánom. Nech je ich viac a viac (článkov aj ľudí ochotných venovať sa im).

Odpovědět


Ono, článok je to vskutku zaujímavý, ale

Perrin Gallernau,2014-02-10 16:20:15

ako mi tu vytkli JcBill (Jeník) a Pavlík Brož s jedného prípadu by sa štatistika robiť nemala.
A autor by nemal zavrhovať ani všetky schopnosti a prejavy sesterských líniií, pretože si myslím, že homo sapiens by ich dokázal takisto zvládnuť a aj prekonať.

Odpovědět

Pro Perrin Gallernau

Pavel Foltán,2014-02-10 10:36:26

Píšete "je to hrozivé a rastúce číslo ak uvážim, že sa týka aj katolíckeho Slovenska"
Mně připadá "hrozivé" to slovo "katolíckeho", ne ty rozvody. Stát, jehož obyvatelstvo je natolik duševně oslabené a nesamostatné, že potřebuje berličky v podobě jakéhokoliv náboženství není v dobrém stavu.
Rozvody jako takové slouží hlavně k tomu, aby bylo možno napravit chybné rozhodnutí z mládí. Já být vaše manželka, tak jsem s vámi rozvedená nejméně pětkrát.
Kdo je to ten neustále vámi vzývaný "Jeníku"?
Nejste vy z jedné rodiny se zde velice "oblíbeným" Mil Mil? Stejně jako on v každé diskusi plácáte nesmysly naprosto mimo mísu a jen zaplevelujete debatu. Veš v kožichu.

Odpovědět


Pavlíku, nesmieš byť tak zahľadený do seba

Perrin Gallernau,2014-02-10 16:11:54

Ja som ateista a žijem vo vzornom nerozvedenom manželstve. jeníka si vyžiadalsamotný Jeník.
Mil-Mil nie je moja krvná skupina, ale rad sa s ním pobavím.
Pavlíku, a občas by si mohol prejaviť aj vlastný názor

Odpovědět

Jeníku, ako vidíš dolu ten matriarchát u bonobov

Perrin Gallernau,2014-02-10 04:02:10

ti definitívne zlomil väzy.
Dokonca sa u nich nevytvárajú ani samčie koalície a to je druhá rana tebe priamo medzi oči, napriek tvojim zlovestným proroctvám.
Ak to dokázala naša sesterská línia bonobov, prečo by to nedokázal homo sapiens, ak uvážime, že v oblasti sexuálneho správania sa ľudský rod s bonobami takmer , až nie úplne, zhoduje.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-11 01:38:59

Něco málo inspirativně spekulativního o bonobech pro ty, kdož samo o sobě chvályhodnou funkční gramotnost pojí zároveň se znalostí angličtiny:

+ http://www.reuniting.info/PTblog/bonobos

+ Bonobí patriarcha zde - http://www.smithsonianmag.com/science-nature/speaking-bonobo-134931541/?all

+ http://en.wikipedia.org/wiki/Bonobo

A něco pro ty, co by si chtěli osvěžit starší články zde:

"Zároveň se ukazuje, že pravděpodobnost kopulačního volání konkrétní samice vzrůstá se sociálním postavením jejich momentálního sexuálního spoluhráče, bez ohledu na jeho pohlaví." - http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=5586

"nejsou to však žádní fanatičtí vegetariáni a nepohrdnou ani hmyzem nebo chutným masíčkem menších savců" - http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=4889

"Pozorované skupiny lovcov tvorilo 5 až 8 jednotlivcov vždy oboch pohlaví, nikdy to neboli len samice, alebo výlučne len samce."

A ještě jeden pěkný:
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=4334

Odpovědět


Jeníku, slzy smiechu mi padajú na klávesnicu

Perrin Gallernau,2014-02-11 03:27:58

To, čo mám povedať ja tebe, povieš ty mne.
Len tak ďalej!

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-11 15:08:44

To jsi zase vztahovačný, jasně jsem tam psal, že je to pro funkčně gramotné.

Odpovědět

ad Pavel A1

Jc Bill,2014-02-09 10:26:28

Máte recht, že já jsem si to neuvědomil dřív, díky: http://www.youtube.com/watch?v=fH6GYgWHP_w

Odpovědět


Jeníku, skús sa pozrieť do zrkadla

Perrin Gallernau,2014-02-10 04:06:04

tvoj spôsob argumentácie je veľmi sugestívny.
Nahodíš argument a hneď k nemu pridáš aj vlastný a neotrasiteľný súhlas, ty argumentačný guru.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-10 16:34:06

Žižek tomu říká "overidentification", novináři "sokratovská metoda" a mládežníci "trolling".

Odpovědět

Jc Bill,2014-02-09 02:04:56

Jo, a děkuji za velmi pěkný článek. Pokud se k žurnálu někdy dostanu, rád si výstup přečtu. A budu lidstvu držet palec, aby zjevných nesmyslů, se kterými se tak nějáko nikomu nechce nic dělat, ubylo alespoň v odborném povědomí.

Odpovědět


Jeníku Engelsi - našiel som ti niečo z Marxa

Perrin Gallernau,2014-02-09 05:34:25

Buržoázne povedačky o rodine a výchove, o nežnom vzťahu medzi rodičmi a deťmi sú tým odpornejšie, čím väčšmi sa rozvojom veľkopriemyslu trhajú všetky rodinné zväzky proletárov a čím väčšmi sa deti menia na obyčajné obchodné články a pracovné nástroje.

Ale vy, komunisti, chcete zaviesť taký poriadok, že ženy budú spoločné, zborove kričí na nás celá buržoázia.

Buržoa vidí vo svojej žene iba výrobný nástroj. Počuje, že výrobné nástroje sa majú používať spoločne, a nevie si, pravdaže, predstaviť nič iné len to, že rovnaký údel postihne aj ženy.

Netuší, že ide práve o zrušenie postavenia ženy iba ako výrobného nástroja.

Ostatne nie je nič smiešnejšie ako mravnosťou prekypujúce zdesenie našich buržuov nad domnelým oficiálnym spoločenstvom žien u komunistov. Komunisti nemusia zavádzať spoločenstvo žien ono jestvovalo takmer vždy.

Buržoázne manželstvo je v skutočnosti spoločenstvom manželiek. Komunistom by sa dalo nanajvýš vyčítať, že chcú namiesto pokrytecky zastretého spoločenstva žien zaviesť spoločenstvo oficiálne a otvorené. Ostatne rozumie sa samo sebou, že zrušením terajších výrobných vzťahov zmizne aj' spoločenstvo z nich vyplývajúce, t. j. oficiálna a neoficiálna prostitúcia.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-09 09:53:05

Ano, oni to revolucionáří všemožných utopistických hnutí vč. marxistických komunistů doopravdy několikrát zkusili. Životnost nového lepšího všeobjímajícího jebavého řádu se pak dala měřit v řádu dnů.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-09 10:12:31

Jo, a ještě jednou prosím rozvaž, zda-li pro delší bloky textu nezačneš používat raději tuto:

http://justpaste.it/ecml

kde jsem ti už zanechal některé připomínky. Když sem vždycky akorát šoupneš odkaz, bude si to moci každý, kdo o to bude stát, přečíst a ti, kdož diskutují k věci, budou mít příjemnější a delší život. To je výzva, kterou za mák hodnotná lidská bytost neoslyší.

Odpovědět


Poděkování

Pavel Foltán,2014-02-10 01:29:19

pro Jc Bill 09.02.2014 v 10:12
(netuším kde se zde můj koment objeví :-()

Ten odkaz mne málem shodil ze židle :-)
Moc trefné a opravdu namístě. Děkuje nás jistě víc.

Odpovědět


Pavle Foltáne, tak zhodil tě ze židle

Perrin Gallernau,2014-02-10 04:15:55

Nezdá sa ti, že v tých zlovestných proroctvách Jeníka si prikývol k súhlasu ešte pred konečným záverom, tak ako ten dotyčný autor textu piesne tomu guru??
A pokiaľ sa by malo skutočné percento rozvodovosti týkať len 20% manželstiev, je to hrozivé a rastúce číslo ak uvážim, že sa týka aj katolíckeho Slovenska. Za mojej mladosti neexistovalo aby si na dedine našiel rozvedený pár. Teraz je to bežný stav.
Manželstvo ako forma vlastníctva sa pomaly ale iste nenosí a približuje sa hodnotám najbohatších krajín, pretože ony sú obrazom našej vlastnej budúcnosti.
A to tvrdím, že každý rozvod a každý potrat nie je dobrou vecou.

Odpovědět


Jeníku, to že nerozumieš Marxovi

Perrin Gallernau,2014-02-10 04:35:00

nemusíš dávať najavo tak okázalo ako Stalin.
Komunizmus ešte nikto nazažil, napriek tomu, že ty sa domnievaš o existenciu opaku. Je to bezštátie a je prirodzenou budúcnosťou ľudstva.
Tak ako si dostal ranu do hlavy s tým matriarchátom a teda prvotnopospolnou spoločnosťou, nejde ti do rohov ani tá, ktorú pripravuje kapitalizmus so svojim základným protirečením, ktorého sme všetci svedkom. Je to objektívna nevyhnutnosť, kapitalisti nechcú, oni musia.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-10 17:09:10

A co zas máš proti Stalinovi? Vždyť za něj bys moh bejt i váženým a vlivným vědcem.

Odpovědět


ad Pavel Foltán

Jc Bill,2014-02-10 19:35:13

Děkuji, pozitivní feedback nikdy není na škodu.

Odpovědět

Jeníku, ty si asi inak neodpočinieš

Perrin Gallernau,2014-02-09 01:38:37

Ak v prvotnopospolnej spoločnosti opustil jeden člen svoju ohništnú komunitu, tak na druhý deň bol mrtvy. Vojna je "výdobytkom" až kmeňového usporiadania, ktorý prerastol do sofistikovanejšej formy v rukách prvých štátov.
Do tej doby tu vládol, možno tebe nemilý, ale matriarchát ako Brno. Muž bol nepodstatný. Muži lovci, majú dodnes mizerné periférne videnie a nemajú problem pri cúvaní. Ženy naopak majú výborné periférne videnie a všetko čo sa komunita naučila vrátane reči, vedela od žien. Muži rozvinuli metody zabíjania ale tie použili vo vojnách až neskôr.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-09 02:01:16

Máš recht, budu muset přejít na úspornější režim: Meleš nesmysly.

Odpovědět


Zdá sa, že nezmysly páchaš ty Engelsi

Perrin Gallernau,2014-02-09 05:22:28

Paleolit - Musíme však konštatovať, že sa rané kultúry možnosťou vytvárania žensko-ženských zväzkov odlišovali od dnešných kultúr. V systéme symbolov pravekých spoločností mali ženy celkom výsadné postavenie.
Nijaká zo známych patriarchálnych kultúr neprikladala takú dôležitosť, či dokonca výlučnosť zobrazovaniu ženy. Obrazové dokumenty a archeologické nálezy naznačujú rozsiahlu separovanosť pohlaví; jej vyjadrením sú napríklad skupinové tance žien z paleolitu. ________________________ Zdá sa, že trvalé párové zväzky medzi mužom a ženou neboli základnou bunkou tohto spoločenstva. Poukazujú na to aj pohrebné zvyky z Čatal-Hüyüku. Ženy nikdy neboli pochovávané spolu s mužmi, ale vždy oddelene s inými ženami a/alebo deťmi. Takéto nálezy naznačujú, že žensko-ženské zväzky, vyjadrené v symbolike i v množstve umeleckých diel zobrazujúcich dvojice žien, mali trvalý charakter a boli nosným prvkom vtedajšej kultúry. ____________
Štúdia Gabriele Meixner bola uverejnená in: L´ Homme. Zeitschrift für feministiche Geschichtswissenschaft. „Der Freundin?“ Zost. Hanna Hacker. R. 4, zošit 1, Viedeň 1993.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-09 09:20:33

Lesbofeministické fantasie o Urkomunismu jsou u tebe na denním pořádku? Jaký jsi měl vztah k matce?

Odpovědět


Jeníku, ten matriarchát ti zlomí väzy

Perrin Gallernau,2014-02-10 02:34:17

Bonobovia - naša sesterská línia z OSEL
*
Akousi priamou dedukciou sa zrodilo presvedčenie, že práve prevládajúce matriarchálne spoločenské usporiadanie a nízka miera fyzického násilia vedie u bonobov k relatívnej absencii lovu a konzumácie mäsa.
Dominancia mierumilovnejších samíc sa prejavuje aj v dlhodobej závislosti samcov na svojich matkách. Spoločenské postavenie synov je odrazom spoločenského postavenia a podpory ich matiek. Samce nevytvárajú koalície, ako je to u šimpanzov.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-10 17:03:42

K bonobům už to sepisuju vejš, těch odkazů bude totiž trochu víc. Z medicinálního hlediska se vazy nedají zlomit, to se týká toliko kostí, byť tak bývá označován i druh poškození topořivých těles penisu. Matka byla dominantní osoba, co? Byl to ten typ, co nedává najevo city, nebo naopak taková, co používá péči jako nástoj moci?

Odpovědět


jeníku, to odbočenie k príbuzenstva oponenta

Perrin Gallernau,2014-02-10 21:35:44

chápem z tvojej strany ako vyvesenie bielej zástavy, ty dominante nad matkou.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-10 22:01:46

Vidím něco patologického v tvém k přístupu k narážkám na ženu, která ti dala život.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-11 01:58:49

Akosi sa ti podarilo azda nedopatrením vynechať malý kousíček zvící několika odstavců mezi "...mäsa." a "Dominancia..."

http://osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=4013

A od těch dob máme mnohé další poznatky. Takže ne, žádná rána, natož mezi oči.

Odpovědět


Jeníku, ja nie že sa smejem ale sa rehocem

Perrin Gallernau,2014-02-11 03:37:59

Urobil som to dôkladnom výbere, a dal tam len to strieľajúce medzi tvoje zraky.
Urobil som to na tvoje výhrady, že posielam toho textu priveľa na tvoj vkus.
Takže nič sa nedeje a tú ranu medzi očami si prelep leukoplastom.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-11 14:57:51

Ne, to je úplně normální cenzúra toho, co se ti nehodí do krámu. Je ale velmi možné, že si to nejsi schopný ani uvědomit. Takoví totiž lidé jako ty jsou: http://www.scienceworld.cz/clovek/syndrom-pribliznych-odpovedi-problem-predstiraneho-silenstvi-1300/

Odpovědět

S tým spoločným znakom s gorilami - rodinou

Perrin Gallernau,2014-02-08 22:12:30

niečo nehrá.
Potom musel byť matriarchát evolučným prínosom moderných ľudí (odklon od "gorilej" rodiny i akehokoľvek modelu háremu, jedine vo forme žensko-ženských vzťahov), kde muž hral len pomocnú úlohu pri oplodnení. Určenie otcovstva nebolo potrebné, dôležité bolo len zachovanie rodu matkou.
Zabíjanie detí bolo asi bežné ako je to bežné dodnes u niektoržch veľkých(len) cicavcov a aj u sesterskej línie - šimpanzov učenlivých.
K rodine sa moderný človek pravdepodobne vrátil až zmenou spoločenskej formácie, nástupom vlastníctva a určite s nástupom štátu, ktorý už inštitút vlastníctva garantoval.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-08 22:45:51

Odlož Engelse a přečti si něco novějšího. Žádný období matriarchátu se nekonalo. Co popisuješ u otcovství se tejkalo jenom některejch kmenů a ty povětšinou vymřely v prohranejch válkách nebo tuhle tradici opustily. K zabíjení dětí bych se snad neštítil doporučit Diamondovy Papuánce. Dneska místo toho máme potrat a jeho úloha v udržování civilizované společnosti je stále nedoceněna: http://freakonomics.com/2005/05/15/abortion-and-crime-who-should-you-believe/
Tedy vzato kol a kol, k rodině se člověk nevrátil, neboť ve většině jí nikdy neopustil, a ten zbytek je historicky úplně mimo mísu.

Odpovědět


Jeníku - Ty rodinnej Engelsi

Perrin Gallernau,2014-02-09 05:29:14

Rozvodovosť v našich krajoch sa pohybuje okolo 50% a rastie a tak je tomu na celej vyspelej severnej pologuli.
Sobášnosť klesá, dokonca v SR i katolícka a čo sa týka potratov, tak v ČR je na svojom historickom minime.
Kapitalizmus tento vývoj jednoducho urýchľuje.
Rodina ako forma vlastníctva zaniká.
Kde si ty toho Engelsa čítal - ty si držal tú knihu obrátene!

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-09 09:48:52

Je to zase takový OT, ale nutno už zmínit, že potratovost je minimální hlavně díky tomu, že nás tu kapitalismus vybavil cenově dostupnou antikoncepcí, sociální tradice (aspoň v českých zemích) důkladnou osvětou, a přirozenost pohodlností. Bude-li však lidská reprodukce ještě nějaký čas zajišťována především tradičními způsoby, což vůbec není jisté, pak klidně může zapracovat evoluce, neboť lidé s výrazným prorodinným pudem budou zjevně produkovat více potomstva. Jako tomu tak už ve společnostech nenadálého blahobytu bývá, zvýhodněni budou bohatí samci, kteří uživí i harém. O Irsku raně středověkého teplotního optima se napůl žertem říká, že tam byl sakra problém přesvědčit alespoň duchovní, že by si měli vystačit s jednou manželkou. Určitě by se dala udělat výživná studie mezi ropnými šejky. Drží se tam osvědčené preference mladých žen, ale jistý pokrok se nevyhnul ani světu zahalených, takže aby na pláži nedělaly ostudu, tak jsou nejčastějšími zákaznicemi chirurgů nabízejících implantát na zvětšení stydkých pysků.

Odpovědět


Zase ta statistikulika

Pavel A1,2014-02-09 10:21:58

Ono číslo 50% vypadá hrozně. Jenže na druhou stranu více než 80% ženatých/vdaných jedinců žije celý život v jednom manželství. A to už tak hrozivě nevypadá, že. Problém je, že těch zbývajících necelých 20% se stihne oženit/provdat a poté rozvést několikrát a tak kazí tu statistiku.

A pokud byste to nevěděl, statistikulika se zabývá metodami zneužívání statistiky pro oblbování veřejnosti. Vy vypadáte jako její velký guru.

Odpovědět


Jeníku, ty strieľaš od boka

Perrin Gallernau,2014-02-10 04:23:09

a v rozpore s realitou. Držíš tú knihu stale hore nohami.
Chudoba generuje populačný boom a blahobyt ho naopak utlmuje. Preto Nemecko vymiera a do penzijných fondov musia prispievať chudobnejší a mnohodetní moslimovia.
Nie je to tak dávno, čo naši chudobní prarodičia mali 10 - 11 detí.

Odpovědět


Jc Bill,2014-02-10 16:53:37

Chudobný mnohodetný muslimovia že přispívají do důchodového fondu? Vytáhni si hlavu ze zadele. Do toho fondu z muslimů zrovna jako z jakékoliv náboženské skupiny přispívá tak leda hubená střední třída s moderním pojetím rodiny. O tom, jak k sešupu porodnosti přispívaj důchody samy a očekávání lepšího se tady nemá cenu bavit, dokud nenastuduješ alespoň základy demografie: http://www.youtube.com/watch?v=2vr44C_G0-o

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz