Vyhlášení mezinárodních vítězů soutěže Quarry Life Award 2014  
V Praze se nedávno uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů mezinárodní kola soutěže Quarry Life Award. Nedopadli jsme špatně, byl mezi nimi i český projekt.

 

Zvětšit obrázek
Slavnostní vyhlášení v Praze. Kredit: Quarry Life Award. Kredit: HeidelbergCement.

Na slavnostním vyhlášení konaném v úterý 9. prosince 2014 v Praze byli oceněni vítězové mezinárodního kola vědecko-vzdělávací soutěže Quarry Life Award. Hlavní cenu si z noblesního ceremoniálu odvezl soutěžní tým z Polska. Z vítězství se ale mohla radovat i Česká republika. V jedné z kategorií byl jako nejlepší oceněn český projekt zkoumající biodiverzitu Tovačovských jezer. V České republice tuto soutěž organizují společnosti Českomoravský cement, a.s. a Českomoravský štěrk, a.s.


 

Querry Life Award.

Soutěž Quarry Life Award založila před čtyřmi lety skupina HeidelbergCement, aby podpořila ve svých lomech a pískovnách nové nápady směřující k podpoře a ochraně biodiverzity. Do letošního druhého ročníku se přihlásilo necelých 400 projektů z 22 zemí světa, z nichž 95 dostalo šanci realizovat své výzkumné a osvětové projekty ve vybraných těžebních prostorech a zároveň bojovat o vítězství v pěti mezinárodních soutěžních kategoriích. Vítěz každé z kategorií obdržel odměnu ve výši 10 000 euro, celkový vítěz cenu 30 000 euro.


 

Zvětšit obrázek
Přehlídka vítězů Quarry Life Award 2014. Kredit: HeidelbergCement.

Česká republika nebyla pro vyhlášení mezinárodních vítězů zvolena náhodou. Vítězství si totiž v roce 2012 odnesl tým vědců z Jihočeské univerzity. Jejich projekt podpořil výzkum a management jedné pískovny a zároveň významně přispěl k rozvoji přírodě blízké obnovy těžebních prostor v České republice. Vysokou kvalitu českých vědců potvrdilo i mezinárodní vítězství v jedné z kategorií letošního ročníku soutěže, o které se tentokrát zasloužil tým mladých biologů pod vedením Jana Ševčíka z Univerzity Palackého v Olomouci. Významný přínos české odborné veřejnosti k ochraně přírody a zároveň fungující spolupráce mezi akademickou obcí a těžaři, ocenili a svou záštitu mezinárodnímu vyhlášení soutěže poskytli premiér České republiky Bohuslav Sobotka, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.


 

Zvětšit obrázek
Český tým vítězů jedné z kategorií, s řediteli společnosti Českomoravský cement, a.s. a Českomoravský štěrk, a.s. Kredit: HeidelbergCement.

Nelehký úkol vybrat sedm nejlepších letošních projektů na sebe vzala mezinárodní porota ve složení: Daniel Gauthier, člen správní rady společnosti HeidelbergCement, Richard Grimmett, ředitel ochrany přírody v BirdLife International, Erasto Mark Njavike, programový ředitel v projektu Jane Goodall Roots & Shoots v Tanzanii, Michael Rademacher, ředitel pro biodiverzitu a nerostné bohatství HeidelbergCement a Ulrich Tränkle, ředitel AGLN, poradenské společnosti pro územní plánování a řízení v oblasti ochrany přírody.
Porota udělila ceny Quarry Life Award 2014 následujícím projektům:


Hlavní cena: "Komplexní zmapování herpetofauny ve vápencovém lomu Gorazdze", Edyta Turniak, Herpetologická asociace Natrix, Polsko
Výsledkem ročního výzkumu soutěžního týmu byl komplexní soupis plazů a obojživelníků žijících ve vápencovém lomu u cementárny Gorazdze. Biologové zjistili, že vysoký stupeň biodiverzity v lomu je způsoben právě přítomností mnoha druhů herpetofauny. Na základě podrobného průzkumu soutěžící připravili soubor doporučení dalších rekultivačních postupů.


Vítěz v kategorii Biodiverzita a vzdělávání: "Mladý pohled na přírodu v lomu", Diana Prischepenko, Rusko
Hlavním cílem projektu bylo posílit povědomí a vzdělávání o biodiverzitě v těžebních prostorech mezi mladými lidmi. Do projektu byla zapojena také místní komunita, jedním z jeho výstupů byla stolní hra představující ekologické souvislosti.


Vítěz kategorie Inovace a biodiverzita, „Užití vermikompostu v péči o ornici k obnovení biodiverzity“, Kwasi Boadu Ntiamoah, Ghana.
Tento projekt nastínil řešení problémů při rekultivaci lomů v Africe. Soutěžící prokázali, že pomocí žížal, které rozkládají organický odpad, tedy vermikompostování, lze vylepšit úrodnost půdy v lomu a tím pádem zvýšit biodiverzitu lomu.


Vítězové v kategorii Posílení biodiverzity:
1. "Výzkum biodiverzity Tovačovských jezer", Jan Ševčík, Česká republika
Tým specialistů potvrdil, že Tovačovská jezera, vzniklá těžbou štěrkopísků, nabízejí útočiště pro množství druhů rostlin a živočichů, včetně řady chráněných. Entomologové i botanikové navrhli řadu doporučení, která zlepší kvalitu biotopů a zároveň zvýší současnou biologickou hodnotu štěrkovny.
2. "Proveditelnost posílení biodiverzity lesního podrostu v okolí lomu Whatley", David Watson, Bath Spa University, Velká Británie
Autoři tohoto projektu zkoumali možnost posílení biodiverzity bylinného patra v lesnických výsadbách v okolí lomu Whatley.


Vítěz v kategorii Zvýšení obecného povědomí: "Zapojení místní komunity", Sophie Malkin, Austrálie
Výstupem projektu byl praktický návod pro vedení lomu, jak do své činnosti a plánování rekultivací postupně zapojit místní komunitu, a to za pomoci osvědčených postupů a úspěšných příkladů ze světa.


Vítěz v kategorii Studentský projekt: "Návrh a rozvoj vhodných míst pro rozmnožování původních druhů obojživelníků", Jürgenem Reuschem, gymnázium Jessen, Německo
Studenti zkoumali vhodnost vodních ploch ve štěrkopískovně Steinsdorf pro rozmnožování původních druhů obojživelníků. Na základě svých zkušeností pak stanovili pokyny, jak zachovat biologickou rozmanitost spolu s principy přírodě blízké obnovy.

Českému týmu blahopřejeme. Další informace na www.quarrylifeaward.czVideo: Quarry Life Award - Edition 2014. Kredit: Quarry Life Award.


Video: 2014 Grand Prize winner: NATRIX Herpetological Association, Poland. Kredit: Quarry Life Award.


Video: 2014 Biodiversity Enhancement Award (ex-aequo): Jan Ševčík, Czech Republic. Kredit: Quarry Life Award.

 

Literatura
Tisková zpráva Quarry Life Award

Autor: Redakce
Datum: 12.01.2015 15:35
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz